کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
علی بابا
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ، ۱۳:۲۴:۰۷

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 720,000 (‎-0.69%‏)-5,000
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 880,000 (‎1.15%‏)10,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,115,000 (‎4.21%‏)45,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,300,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,570,000 (‎2.61%‏)40,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,775,000 (‎2.90%‏)50,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,970,000 (‎1.29%‏)25,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,290,000 (‎0.44%‏)10,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,600,000 (‎1.41%‏)50,000
لوستر

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 5,100 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,900 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,800 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,800 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,960 (‎-1.20%‏)-60
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 5,120 (‎-1.16%‏)-60

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 6,750 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 6,750 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 6,750 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 6,650 (0.00%)0
قاصدک

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 5,100 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 5,100 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 6,400 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 6,400 (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 6,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 6,400 (0.00%)0

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 5,000 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 5,000 (0.00%)0

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 6,900 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 7,250 (‎5.84%‏)400
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 7,250 (‎5.84%‏)400
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 7,200 (‎5.11%‏)350
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 7,150 (‎0.70%‏)50
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 7,100 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 6,950 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 6,950 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 6,950 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 6,700 (0.00%)0

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 4,950 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی - - 5,750 (‎0.88%‏)50
  هر کیلو زیگزاگ - - 5,750 (‎0.88%‏)50
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 6,100 (‎-0.81%‏)-50
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 6,100 (‎-0.81%‏)-50
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 - - 5,850 (‎-1.68%‏)-100
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 - - 5,850 (‎-1.68%‏)-100

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 5,400 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت 10 - - - 5,200 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 5,400 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 5,450 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 5,450 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 5,450 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,650 (‎1.05%‏)100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,650 (‎4.32%‏)400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,850 (‎1.14%‏)100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,450 (‎3.68%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,400 (‎4.35%‏)350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,450 (‎4.97%‏)400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,300 (‎3.11%‏)250
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,400 (‎4.35%‏)350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,700 (‎6.10%‏)500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,850 (‎9.94%‏)800
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات