کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

گیوه زنجان
کیان برنا
علی بابا
دیجی کالا
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸ ، ۱۲:۴۳:۳۵

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 820,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,200,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,320,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,730,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,920,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 2,060,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 2,310,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,750,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,860,000 (0.00%)0

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 6,850 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 6,450 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 6,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 6,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 6,700 (0.00%)0

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 9,500 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 9,500 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 9,500 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 9,450 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 9,450 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 9,450 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 9,400 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 9,400 (0.00%)0
قاصدک

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 6,450 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 6,450 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 6,450 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 6,450 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 6,900 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 6,900 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 --- (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 --- (0.00%)0
بهار پرستوها

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 10,300 (0.00%)0

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 6,500 (0.00%)0

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 9,750 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 10,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 10,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 10,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 10,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 10,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 10,300 (0.00%)0

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 6,400 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 6,300 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 6,300 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 6,300 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 6,300 (0.00%)0

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی - - 7,550 (0.00%)0
  هر کیلو زیگزاگ - - 7,650 (0.00%)0
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 8,350 (0.00%)0
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 8,350 (0.00%)0
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 - - 7,850 (0.00%)0
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 - - 7,850 (0.00%)0

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 6,800 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت 10 - - - 6,250 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 6,850 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 6,300 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 6,900 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 6,350 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 15,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,450 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 12,800 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 12,900 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 12,900 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 12,900 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 12,900 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 12,900 (0.00%)0
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

زر ماکارون