کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ ، ۱۵:۵۸:۴۰

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2 به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
سمند LX ناموجود ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 ناموجود ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎-۰.۹۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7 ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۷۹%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۲.۲۴%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۵۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (‎-۱.۶۱%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (پلاس) --- ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ (‎-۱.۴۵%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا2 (پلاس) --- ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس به زودی ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ (‎-۱.۰۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک --- ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۶%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۷۵%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو --- ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۶%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۰%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 --- به زودی (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا - تک کابین ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا - دو کابین ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
رسپکت --- به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۱%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو های وارداتی
توضيحات

قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 ميليون ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.