کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

لاماریلاماری

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ، ۱۵:۵۸:۳۳

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ 3) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4) ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۱%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ 1) ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۱۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۱۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏)-۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎۰.۰۹%‏)۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۴%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3 ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 تیپ 5 ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای برقی ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۸%‏)-۵۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۷۲%‏)-۳,۵۰۰,۰۰۰
رانا پلاس (ارتقاء) ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎-۰.۱۰%‏)-۵۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی V1 ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۳۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۶۹%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما 7X ۱,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۴۰%‏)۱,۵۰۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۲.۲۳%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎۰.۸۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۵%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
کوییک S ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1 ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2 ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۳۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین تیپ 3 ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۷۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۵%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏)-۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 دنده ای ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
X22 پرو دستی ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
X22 پرو اتوماتیک ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (دستی) ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۵%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (اتوماتیک) ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X55 پرو ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرو ۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۷%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس (هیبرید) ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.6) ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۴%‏)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
جک J4 ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5 به زودی ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت به زودی ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا (تک کابین) ۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۰%‏)-۵۰۰,۰۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۴۶%‏)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ون باری اینرودز ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بستیون T77 به زودی ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هونگچی H5 به زودی ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایر شرکت ها

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
تیگارد X35 ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
لاماری ایما ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
آسنا دنده ای --- ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث تیارا ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
راین R3 ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y5 ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y7 ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا T5 ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سوبا M4 ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

قیمت خودرو های وارداتی

توضيحات

  • قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
  • قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.
  • بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 ميليون ) و حق گارانتي است.
  • قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
بستن
بیمه بازار