کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۰:۰۱:۵۱

Samsung - سامسونگ

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy A01 / 16 ...
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۱,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ...
Samsung Galaxy M01 32/3 ...
Samsung Galaxy M02 32/2 ۲,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M02s 32/3 ۳,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02 64/3 ۳,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02 32/3 ۲,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02s / 32 ...
Samsung Galaxy A02s / 64 ...
Samsung Galaxy A2 Core ...
Samsung Galaxy A03s 64/4 ۳,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03 Core 32/2 ۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03s 32/3 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A10S 32/2 ...
Samsung Galaxy M11 64/4 ۳,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M11 32/3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A11 32/3 ۳,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A11 32/2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A13 128/4 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A13 64/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20 32/3 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20s 32/3 ...
Samsung Galaxy A12 32/3 ...
Samsung Galaxy M12 128/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 128/6 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4 ۳,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/6 ۴,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M12 64/4 ۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 64/4 ۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M21 64/4 ...
Samsung Galaxy A21s 32/3 ...
Samsung Galaxy A21s 64/4 ...
Samsung Galaxy M21 2021 128/6 ...
Samsung Galaxy A21s 128/4 ...
Samsung Galaxy M21 2021 64/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M21 64/4 ...
Samsung Galaxy A22 128/6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 128/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 64/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 128/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 64/4 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 128/6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M22 128/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A23 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M22 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A31 64/4 ...
Samsung Galaxy A30s 64 ..
Samsung Galaxy A30s 128 ...
Samsung Galaxy A31 128/4 ۵,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M31 128/6 ...
Samsung Galaxy M31s 128/6 ...
Samsung Galaxy M31s 128/8 ...
Samsung Galaxy A31 128/6 ...
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۶,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 5G 128/8 ۷,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/8 ۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 64/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 128/8 ۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A33 5G 128/8 ۸,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 128/8 ۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A50s ...
Samsung Galaxy A42 5G 128/6 ۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M51 128/6 ...
Samsung Galaxy A51 128/8 ۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A51 128/6 ۷,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A51 256/8 ...
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M51 128/8 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 128/6 ...
Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 5G 256/8 ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 128/8 ۷,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 128/4 ...
Samsung Galaxy A52 256/8 ۸,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A53 5G 256/8 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M52 5G 128/8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M62 256/8 ...
Samsung Galaxy M62 128/8 ...
Samsung Galaxy A71 128/8 ...
Samsung Galaxy A71 5G ...
Samsung Galaxy A72 256/8 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A72 128/8 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A73 5G 256/8 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A73 5G 128/8 ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 10 256/8 ...
Samsung Galaxy Note10 Lite 128/8 ...
Samsung Galaxy Note10 256 ...
Samsung Galaxy Note10 Plus 256/12 ...
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 256/8 ...
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/12 ...
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S9 Plus 128/8 ...
Samsung Galaxy S10 Lite 128/6 ...
Samsung Galaxy S10 Plus 512/8 ...
Samsung Galaxy S20 FE 256/8 ...
Samsung Galaxy S20 FE 4G 128/8 ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 ...
Samsung Galaxy S20 Plus ...
Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12 ...
Samsung Galaxy S20 + 5G 512/12 ...
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512/16 ...
Samsung Galaxy S21 5G 256/8 ...
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 5G 128/8 ...
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 5G 256/8 ۳۱,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22+ 5G 128/8 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip . 256 ...
Samsung Galaxy Z Fold2 4G 256/12 ...
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12 ...
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 ۲۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

Apple - اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 2020 . 256 ...
Apple iPhone 12 . 64 ۲۲,۴۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 . 128 ۳۰,۳۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 . 256 ...
Apple iPhone 12 . 512 ...
Apple iPhone 12 Mini ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro . 128 ...
Apple iPhone 12 Pro . 256 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro . 512 ...
Apple iPhone 12 Pro Max . 128 ...
Apple iPhone 12 Pro Max . 256 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro Max . 512 ...
Apple iPhone 13 mini 128 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 mini 256 ...
Apple iPhone 13 mini 512 ...
Apple iPhone 13 . 128 ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 256 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 512 ...
Apple iPhone 13 Pro . 128 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 256 ۴۸,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 512 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro 1000 ...
Apple iPhone 13 Pro Max . 128 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 256 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 512 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰

Xiaomi - شیائومی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Xiaomi POCO M2 64/4 ...
Xiaomi Poco X3 128/6 ...
Xiaomi Poco X3 64/6 ...
Xiaomi POCO C3 32/3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO C3 64/4 ...
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6 ۵,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 ۶,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F3 256/8 ۸,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F3 128/6 ۷,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 GT 128/8 ۷,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 GT 256/8 ۸,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ...
Xiaomi Poco F2 Pro 256/8 ...
Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 128/4 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 128/6 ...
Xiaomi POCO F3 5G 256/8 ۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۷,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO F3 5G 128/6 ۷,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 NFC 64/6 ...
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۸,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C31 64/4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C31 32/3 ۳,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 ۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 7A 32 ...
Xiaomi Redmi 8A 64 ۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9i 64/4 ...
Xiaomi Redmi 9C NFC 32/2 ...
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 ۶,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 ۸,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4 ...
Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 64/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 128 ...
Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 128/4 ۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 64/4 ۳,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9C 64 ۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 128 ...
Xiaomi Redmi Note 8 64 ...
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/2 ...
Xiaomi Redmi 10C 64/4 ۴,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K40 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 ۳,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 ۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K30S 256/8 ۹,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 ...
Xiaomi Redmi 9T 128/6 ۵,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128/8 ...
Xiaomi Redmi Note 10 128/6 ...
Xiaomi Redmi Note 10 128/4 ...
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 ۷,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 ...
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 128/4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ...
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6 ...
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8 ...
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 ۶,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۷,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 64 ...
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 ۶,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۶,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۶,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 ۷,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 128/6 ۵,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi A3 128/4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 ...
Xiaomi Mi 11T 128/8 ...
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ...
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ...
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۶,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 ...
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4 ...
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 ۷,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 5G 256 ...
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 ۸,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 256/8 ...
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 ۷,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Ultra 256 ...
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 ...
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 ۷,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 ۸,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 ...
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 ...
Xiaomi Mi 11X Pro 128/8 ...
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 ...
Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ...
Xiaomi Black Shark 4 128/12 ...
Xiaomi Black Shark 4 256/12 ...
Xiaomi Black Shark 4 128/8 ...
Xiaomi Redmi Note 10 64/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 ...
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 256/12 ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12X 256/8 ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
برچسب
قیمت موبایل,قیمت گوشی موبایل,قیمت روز موبایل ,قیمت تلفن همراه ,قیمت نوکیا ,قیمت سونی ,قیمت اپل ,قیمت اچ تی سی ,قیمت هواوی ,قیمت ال جی ,قیمت جی ال ایکس ,قیمت دیمو,قیمت سونی اریکسون,قیمت گوشی,,قیمت گوشی سامسونگ,موبايل,تلفن همراه,گوشی,مرجع موبايل,مرجع موبایل ایران,mobile,phone,گوشی موبایل,سيمكارت,قیمت سيم كارت,مقايسه موبایل,مشخصات موبایل,فروشگاه موبایل,گارانتی موبایل,سیم کارت همراه اول,سیم کارت ايرانسل,سیم کارت تاليا,قیمت گوشی اپل,قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی سونی,قیمت گوشی ال جی,قیمت گوشی اچ تی سی,قیمت گوشی های هواوی,قیمت موبایل سونی,قیمت موبایل سامسونگ,قیمت موبایل اپل,قیمت موبایل هواوی,قیمت موبایل ال جی,قیمت موبایل htc,قیمت موبایل اچ تی سیcellphone,smartphone,irancell,taliya,gsm,Nokia,
Samsung,Sony Ericsson,LG,HTC,iPhone,
Motorola,BlackBerry,mobile price,Palm