کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۱۱:۱۲:۲۲

Samsung - سامسونگ

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy M01 32/3 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02 32/2 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M30s ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31 . 128 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s ۸,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M51 ۹,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 128/8 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 / 16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 32 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 64 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10S ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 64 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 128 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20s ۴,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s - 32/3 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s - 64/4 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s - 128/4 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30 . 64 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s . 64 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s . 128 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 64.4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 128.4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 128.6 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A42 5G ۸,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s ۶,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 / 6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 / 8 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 5G 128/8 ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A70 ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 ۸,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 5G ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 4G 128 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 4G 256 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A80 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Lite ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 ۲۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Plus ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 + 5G ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 4G ۲۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 4G ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 5G ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 ۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G ۲۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 - 256 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Lite ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 ---
  Samsung Galaxy Note20 5G ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip . 256 ۳۰,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 4G ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G ۴۰,۷۰۰,۰۰۰

Apple - اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 256 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 64 ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 128 ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256 ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 64 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 256 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 512 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ۳۷,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۳۷,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 - 64 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 - 128 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 - 256 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 mini ۲۶,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro - 128 ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro - 256 ۳۲,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro - 512 ---
  Apple iPhone 12 Pro Max - 128 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max - 256 ۳۴,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max - 512 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰

Xiaomi - شیائومی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Xiaomi Redmi 7A 32 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8 64 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8A 64 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 32 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 64 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9AT 32 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 64 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 64 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 /128GB ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 64 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 128 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 64 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 64/6 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 ۹,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 ۱۰,۱۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 ۹,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ---
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 ۱۱,۴۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۹,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
برچسب
قیمت موبایل,قیمت گوشی موبایل,قیمت روز موبایل ,قیمت تلفن همراه ,قیمت نوکیا ,قیمت سونی ,قیمت اپل ,قیمت اچ تی سی ,قیمت هواوی ,قیمت ال جی ,قیمت جی ال ایکس ,قیمت دیمو,قیمت سونی اریکسون,قیمت گوشی,,قیمت گوشی سامسونگ,موبايل,تلفن همراه,گوشی,مرجع موبايل,مرجع موبایل ایران,mobile,phone,گوشی موبایل,سيمكارت,قیمت سيم كارت,مقايسه موبایل,مشخصات موبایل,فروشگاه موبایل,گارانتی موبایل,سیم کارت همراه اول,سیم کارت ايرانسل,سیم کارت تاليا,قیمت گوشی اپل,قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی سونی,قیمت گوشی ال جی,قیمت گوشی اچ تی سی,قیمت گوشی های هواوی,قیمت موبایل سونی,قیمت موبایل سامسونگ,قیمت موبایل اپل,قیمت موبایل هواوی,قیمت موبایل ال جی,قیمت موبایل htc,قیمت موبایل اچ تی سیcellphone,smartphone,irancell,taliya,gsm,Nokia,
Samsung,Sony Ericsson,LG,HTC,iPhone,
Motorola,BlackBerry,mobile price,Palm
بستن
علی بابا