کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ ، ۱۲:۱۹:۱۷

Samsung - سامسونگ

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy A01 / 16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ...
  Samsung Galaxy M01 32/3 ...
  Samsung Galaxy M02 32/2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02s 32/3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02 64/3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02 32/3 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 32 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 64 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ...
  Samsung Galaxy A03s 64/4 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A03s 32/3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 2021 128/6 ...
  Samsung Galaxy M21 2021 64/4 ۵,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 64/4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M22 128/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M22 128/6 ...
  Samsung Galaxy M31 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s 128/8 ...
  Samsung Galaxy M31s 128/6 ...
  Samsung Galaxy M32 64/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M32 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M32 128/8 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M51 128/6 ۸,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M51 128/8 ...
  Samsung Galaxy M52 5G 128/8 ۹,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 256/8 ...
  Samsung Galaxy M62 128/8 ...
  Samsung Galaxy A10S 32/2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11 32/3 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11 64/4 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 32/2 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 32/3 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 Nacho 128/6 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 128/6 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 128/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 64/4 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 32/3 ...
  Samsung Galaxy M12 128/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M12 64/4 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20 32/3 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20s 32/3 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 64/4 ...
  Samsung Galaxy A21s 32/3 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s 64/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s 128/4 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 64/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 128/4 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 128/6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 64/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 128/6 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 128/8 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s 64 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s 128 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 64/4 ...
  Samsung Galaxy A31 128/4 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/8 ۷,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/8 ...
  Samsung Galaxy A42 5G 128/6 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s ...
  Samsung Galaxy A51 128/6 ...
  Samsung Galaxy A51 128/8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 256/8 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/4 ...
  Samsung Galaxy A52 128/6 ...
  Samsung Galaxy A52 128/8 ۸,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 256/8 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 4G 128/12 ...
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 5G 256/8 ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 256/8 ...
  Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 4G 128/8 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 128/8 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 128/6 ...
  Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 5G ...
  Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 128/8 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  SaSamsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/12 ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 256/8 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus 128/8 ...
  Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Lite 128/6 ...
  Samsung Galaxy Note20 256/8 ...
  Samsung Galaxy S10 Plus 512/8 ...
  Samsung Galaxy Note 10 256/8 ...
  Samsung Galaxy S21 5G 128/8 ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 256/8 ...
  Samsung Galaxy Note10 Lite 128/8 ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512/16 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 256 ...
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus 256 ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 ...
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Plus ...
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip . 256 ...
  Samsung Galaxy Z Fold2 4G 256/12 ...
  Samsung Galaxy S20 Plus 5G 512/12 ...
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12 ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 ۴۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

Apple - اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 256 ...
  Apple iPhone 11 . 64 ...
  Apple iPhone 11 . 128 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256 ...
  Apple iPhone 11 Pro . 64 ...
  Apple iPhone 11 Pro . 256 ۲۵,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 512 ...
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ...
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۲۷,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ...
  Apple iPhone 12 . 64 ...
  Apple iPhone 12 . 128 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 . 256 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Mini ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro . 128 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro . 256 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro . 512 ۳۴,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max . 128 ...
  Apple iPhone 12 Pro Max . 256 ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max . 512 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 mini 128 ۲۳,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 mini 256 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 . 128 ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 . 256 ۲۶,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 . 512 ۲۷,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro . 128 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro . 256 ۳۵,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro . 512 ۴۴,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro 1000 ...
  Apple iPhone 13 Pro Max . 128 ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 256 ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 512 ۴۶,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 ۵۶,۲۰۰,۰۰۰

Xiaomi - شیائومی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Xiaomi POCO M2 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO C3 32/3 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO C3 64/4 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi A3 128/4 ۵,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 7A 32 ...
  Xiaomi Redmi 8A 64 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9i 64/4 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C NFC 32/2 ...
  Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4 ...
  Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 64 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 128 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 128/4 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 64/4 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 64 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 ...
  Xiaomi Redmi 9T 128/6 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11T 128/8 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 10 64/4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 10 128/4 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 10 128/6 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ...
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 ...
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4 ...
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 ...
  Xiaomi Mi 10 5G 256 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 256/8 ...
  Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Ultra 512 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Ultra 256 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 ۷,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 ...
  Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11X Pro 128/8 ...
  Xiaomi Redmi Note 8 64 ...
  Xiaomi Redmi Note 8 128 ...
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ...
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6 ...
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8 ...
  Xiaomi Redmi Note 9 64/3 ۵,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 128/4 ...
  Xiaomi Redmi Note 9S 64 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi Note 10 Lite 128/8 ...
  Xiaomi Redmi Note 10 128/4 ...
  Xiaomi Redmi Note 10 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 64/4 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 ۸,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 ۶,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 ...
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 ۷,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 ...
  Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ...
  Xiaomi Black Shark 4 128/12 ...
  Xiaomi Black Shark 4 256/12 ...
  Xiaomi Black Shark 4 128/8 ...
  Xiaomi Poco X3 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 64/6 ...
  Xiaomi Poco X3 GT 128/8 ۶,۸۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 GT 256/8 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ...
  Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/6 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO F3 5G 256/8 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO F3 5G 128 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 NFC 64/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi REDMI 9AT ...
  Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco C31 64/4 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco C31 32/3 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A Sport 32/3 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A Sport 32/2 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 ۳,۷۰۰,۰۰۰
برچسب
قیمت موبایل,قیمت گوشی موبایل,قیمت روز موبایل ,قیمت تلفن همراه ,قیمت نوکیا ,قیمت سونی ,قیمت اپل ,قیمت اچ تی سی ,قیمت هواوی ,قیمت ال جی ,قیمت جی ال ایکس ,قیمت دیمو,قیمت سونی اریکسون,قیمت گوشی,,قیمت گوشی سامسونگ,موبايل,تلفن همراه,گوشی,مرجع موبايل,مرجع موبایل ایران,mobile,phone,گوشی موبایل,سيمكارت,قیمت سيم كارت,مقايسه موبایل,مشخصات موبایل,فروشگاه موبایل,گارانتی موبایل,سیم کارت همراه اول,سیم کارت ايرانسل,سیم کارت تاليا,قیمت گوشی اپل,قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی سونی,قیمت گوشی ال جی,قیمت گوشی اچ تی سی,قیمت گوشی های هواوی,قیمت موبایل سونی,قیمت موبایل سامسونگ,قیمت موبایل اپل,قیمت موبایل هواوی,قیمت موبایل ال جی,قیمت موبایل htc,قیمت موبایل اچ تی سیcellphone,smartphone,irancell,taliya,gsm,Nokia,
Samsung,Sony Ericsson,LG,HTC,iPhone,
Motorola,BlackBerry,mobile price,Palm