کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۳۲,۵۱۲ (‎-۴۰.۳۲%‏)-۲۱,۹۶۴
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۲۵۶,۴۱۴ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۲۹۹,۰۶۷ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۴۲۹,۲۶۳ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۳۱۰,۹۲۹ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۰۰,۰۰۰ (‎-۷۱.۴۳%‏)-۲۵۰,۰۰۰
بوقلمون زنده ۳۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۴۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۱,۵۸۳,۱۸۲ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۶۶,۰۵۰ (‎۲۴۳.۱۲%‏)۴۶,۸۰۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۶۹,۱۷۲ (‎۳۲۱.۱۲%‏)۱۲۹,۰۰۰
کنجاله کلزا ۱۴۱,۴۳۳ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۵۵۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۹۹۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۱,۰۴۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۷۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۳۸,۶۶۷ (۰.۰۰%)۰
فسفات ۲۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۴,۵۰۰ (‎۱۵۷.۱۴%‏)۲,۷۵۰
گندم ۱۱۱,۸۳۳ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۲۵۰,۰۰۰ (‎۱۴.۲۹%‏)۳۱,۲۵۰
جو ۱۱۴,۳۶۴ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۶۵,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۲,۱۰۰ (‎۲۲۳.۰۸%‏)۱,۴۵۰
جوش شیرین ۸۵,۰۰۰ (‎۶۳.۱۵%‏)۳۲,۹۰۰
پودر چربی ۶۰۶,۵۰۰ (‎۷۲.۰۶%‏)۲۵۴,۰۰۰
سبوس گندم ۷۴,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم