کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
پرواز خارجی
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ، ۱۸:۰۲:۰۲

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران 465,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت تهران
  اصفهان 455,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اصفهان
  یزد 465,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یزد
  اردبیل 425,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اردبیل
  خراسان رضوی 430,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت خراسان رضوی
  فارس 435,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فارس
  کردستان 455,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کردستان
  همدان 425,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت همدان

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران 370,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت تهران
  اصفهان 325,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اصفهان
  یزد 325,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یزد
  اردبیل 340,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اردبیل
  خراسان رضوی 300,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت خراسان رضوی
  فارس 355,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فارس
  کردستان 395,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کردستان
  همدان 340,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت همدان
کانال تلگرام ایران جیب

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی 23,013 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه گوشتی
  جوجه یکروزه تخمگذار 55,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه تخمگذار
  تخم مرغ 62,079 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت تخم مرغ
  مرغ زنده 104,574 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت مرغ زنده
  مرغ کشتار 144,195 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت مرغ کشتار
  گوشت مرغ مادر 116,786 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گوشت مرغ مادر
  جوجه یکروزه بوقلمون 245,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه بوقلمون
  بوقلمون زنده 232,500 (‎41.77%‏)68,500 نمودار تغییر قیمت بوقلمون زنده
  بوقلمون کشتار 292,500 (‎37.65%‏)80,000 نمودار تغییر قیمت بوقلمون کشتار
  دام کشتار 781,136 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت دام کشتار
  گوشت منجمد 341,667 (‎10.22%‏)31,667 نمودار تغییر قیمت گوشت منجمد
  ذرت 14,688 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ذرت
  کنجاله آفتابگردان 16,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله آفتابگردان
  کنجاله سویا 37,250 (‎37.58%‏)10,175 نمودار تغییر قیمت کنجاله سویا
  کنجاله کلزا 30,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله کلزا
  سبوس برنج 7,733 (‎26.77%‏)1,633 نمودار تغییر قیمت سبوس برنج
  متیونین 265,000 (‎40.09%‏)75,833 نمودار تغییر قیمت متیونین
  ترئونین 135,000 (‎25.58%‏)27,500 نمودار تغییر قیمت ترئونین
  لیزین 245,000 (‎36.87%‏)66,000 نمودار تغییر قیمت لیزین
  کولین 73,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کولین
  کاه 6,263 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کاه
  فسفات 60,500 (‎17.76%‏)9,125 نمودار تغییر قیمت فسفات
  باگاس 2,850 (‎39.02%‏)800 نمودار تغییر قیمت باگاس
  گندم 20,031 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گندم
  پودر ماهی 78,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت پودر ماهی
  جو 20,280 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جو
  یونجه 21,306 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یونجه
  کنجاله تخم پنبه 22,750 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله تخم پنبه
  کربنات کلسیم 750 (‎15.38%‏)100 نمودار تغییر قیمت کربنات کلسیم
  جوش شیرین 37,500 (‎15.38%‏)5,000 نمودار تغییر قیمت جوش شیرین
  پودر چربی 117,500 (‎29.12%‏)26,500 نمودار تغییر قیمت پودر چربی
  سبوس گندم 16,407 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت سبوس گندم
آژانس مسافرتی بهار پرستوها
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

ساترا
چاپ آقا
رزرو هتل