کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۱۲۳,۸۴۱ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۶۸,۳۳۳ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۳۷۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۴۳۸,۵۸۵ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۶۰۴,۰۵۴ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۴۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۵۲۵,۰۰۰ (‎۱۱۰.۰۰%‏)۲۷۵,۰۰۰
بوقلمون زنده ۵۷۸,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۷۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۱,۶۴۶,۸۱۸ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۱۰۵,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۵۹,۱۷۲ (۰.۰۰%)۰
کنجاله کلزا ۱۱۱,۰۸۳ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۵۸۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۴۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۲۸,۹۳۸ (‎۳۱.۵۴%‏)۶,۹۳۸
فسفات ۳۰۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۴,۵۰۰ (‎۱۵۷.۱۴%‏)۲,۷۵۰
گندم ۱۱۲,۶۸۸ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۴۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۸۹,۸۱۰ (‎۷۶.۹۶%‏)۸۲,۵۴۷
یونجه ۵۴,۰۳۶ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۳,۲۵۰ (‎۴۰۰.۰۰%‏)۲,۶۰۰
جوش شیرین ۹۵,۰۰۰ (‎۸۲.۳۴%‏)۴۲,۹۰۰
پودر چربی ۵۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۶۷,۳۳۳ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۷۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۷۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي ۸۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۷۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي ۸۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم