کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۲:۰۲

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی ۵۸,۲۳۸ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار ۱۳۵,۰۰۰ (‎۱۰.۲۰%‏)۱۲,۵۰۰
  تخم مرغ ۱۷۴,۶۷۱ (۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده ۱۷۳,۰۷۴ (۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار ۲۴۴,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر ۲۸۸,۲۱۴ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون ۴۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده ۳۸۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار ۴۸۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دام کشتار ۱,۱۴۵,۵۶۸ (۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
  ذرت ۱۹,۰۵۰ (‎-۱.۰۴%‏)-۲۰۰
  کنجاله آفتابگردان ۵۷,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله سویا ۳۶,۰۹۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله کلزا ۵۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس برنج ۱۰,۱۰۰ (‎-۵۰.۱۲%‏)-۱۰,۱۵۰
  ترئونین ۴۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  متیونین ۷۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  لیزین ۳۶۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کولین ۲۸۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کاه ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فسفات ۱۰۰,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  باگاس ۱,۲۰۰ (‎-۴۱.۴۶%‏)-۸۵۰
  گندم ۵۰,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی ۱۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جو ۵۱,۱۳۳ (۰.۰۰%)۰
  یونجه ۴۷,۳۹۳ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه ۶۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم ۱,۸۵۰ (‎۱۸۴.۶۲%‏)۱,۲۰۰
  جوش شیرین ۵۱,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر چربی ۲۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس گندم ۴۰,۰۸۳ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۴۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۴۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

علی بابا