کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی 29,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه گوشتی
  جوجه یکروزه تخمگذار 37,500 (‎-31.82%‏)-17,500 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه تخمگذار
  تخم مرغ 69,836 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت تخم مرغ
  مرغ زنده 89,464 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت مرغ زنده
  مرغ کشتار 125,322 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت مرغ کشتار
  گوشت مرغ مادر 90,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گوشت مرغ مادر
  جوجه یکروزه بوقلمون 265,000 (‎3.92%‏)10,000 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه بوقلمون
  بوقلمون زنده 138,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت بوقلمون زنده
  بوقلمون کشتار 185,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت بوقلمون کشتار
  دام کشتار 719,896 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت دام کشتار
  گوشت منجمد 341,667 (‎10.22%‏)31,667 نمودار تغییر قیمت گوشت منجمد
  ذرت 15,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ذرت
  کنجاله آفتابگردان 26,100 (‎62.11%‏)10,000 نمودار تغییر قیمت کنجاله آفتابگردان
  کنجاله سویا 23,863 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله سویا
  کنجاله کلزا 17,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله کلزا
  سبوس برنج 5,183 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت سبوس برنج
  متیونین 190,000 (‎-46.48%‏)-165,000 نمودار تغییر قیمت متیونین
  ترئونین 182,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ترئونین
  لیزین 85,000 (‎-68.52%‏)-185,000 نمودار تغییر قیمت لیزین
  کولین 49,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کولین
  کاه 6,256 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کاه
  فسفات 50,417 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فسفات
  باگاس 2,850 (‎39.02%‏)800 نمودار تغییر قیمت باگاس
  گندم 19,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گندم
  پودر ماهی 130,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت پودر ماهی
  جو 19,563 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جو
  یونجه 22,025 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یونجه
  کنجاله تخم پنبه 25,325 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله تخم پنبه
  کربنات کلسیم 750 (‎15.38%‏)100 نمودار تغییر قیمت کربنات کلسیم
  جوش شیرین 32,500 (‎-32.99%‏)-16,000 نمودار تغییر قیمت جوش شیرین
  پودر چربی 125,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت پودر چربی
  سبوس گندم 17,650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت سبوس گندم
کانال تلگرام ایران جیب

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران 430,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت تهران
  اصفهان 450,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اصفهان
  یزد 455,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یزد
  اردبیل 425,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اردبیل
  خراسان رضوی 410,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت خراسان رضوی
  فارس 430,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فارس
  کردستان 440,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کردستان
  همدان 440,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت همدان

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران 330,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت تهران
  اصفهان 330,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اصفهان
  یزد 330,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یزد
  اردبیل 345,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت اردبیل
  خراسان رضوی 325,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت خراسان رضوی
  فارس 330,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فارس
  کردستان 340,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کردستان
  همدان 325,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت همدان
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم