کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی ۶۸,۴۵۲ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار ۱۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تخم مرغ ۲۰۸,۵۵۷ (۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده ۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار ۲۶۷,۳۸۳ (۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر ۲۶۶,۲۱۴ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون ۴۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده ۲۶۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار ۳۴۸,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
  دام کشتار ۱,۳۴۴,۵۴۵ (۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
  ذرت ۱۹,۰۵۰ (‎-۱.۰۴%‏)-۲۰۰
  کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله سویا ۳۷,۲۶۴ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله کلزا ۶۴,۵۸۳ (۰.۰۰%)۰
  سبوس برنج ۱۳,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
  متیونین ۸۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ترئونین ۶۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  لیزین ۶۱۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کولین ۶۷۷,۰۰۰ (‎۱۸.۲۵%‏)۱۰۴,۵۰۰
  کاه ۳۶,۸۳۳ (‎۲۲.۷۸%‏)۶,۸۳۳
  فسفات ۱۰۸,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  باگاس ۱,۸۵۰ (‎-۹.۷۶%‏)-۲۰۰
  گندم ۵۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی ۲۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جو ۵۱,۰۱۰ (۰.۰۰%)۰
  یونجه ۴۷,۰۸۳ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه ۷۴,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم ۱,۸۵۰ (‎۱۸۴.۶۲%‏)۱,۲۰۰
  جوش شیرین ۵۲,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر چربی ۲۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس گندم ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۵۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۵۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۶۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

علی بابا