کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۲:۰۲

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی ۵۳,۲۳۸ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار ۱۳۵,۰۰۰ (‎۱۰.۲۰%‏)۱۲,۵۰۰
  تخم مرغ ۱۵۱,۱۱۴ (۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده ۱۷۳,۴۸۱ (۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار ۲۴۴,۷۶۱ (۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر ۳۱۹,۲۸۶ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون ۴۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده ۳۴۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار ۴۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دام کشتار ۱,۰۳۵,۲۰۸ (۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
  ذرت ۱۹,۰۵۰ (‎-۱.۰۴%‏)-۲۰۰
  کنجاله آفتابگردان ۵۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله سویا ۳۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله کلزا ۴۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس برنج ۲۱,۰۰۰ (‎-۱۰.۸۳%‏)-۲,۵۵۰
  متیونین ۸۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ترئونین ۴۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  لیزین ۳۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کولین ۲۹۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کاه ۲۷,۲۵۰ (‎-۱۴.۵۱%‏)-۴,۶۲۵
  فسفات ۹۷,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
  باگاس ۱,۲۰۰ (‎-۴۱.۴۶%‏)-۸۵۰
  گندم ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی ۱۵۰,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
  جو ۵۱,۲۵۸ (۰.۰۰%)۰
  یونجه ۴۵,۲۱۹ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه ۷۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم ۱,۸۵۰ (‎۱۸۴.۶۲%‏)۱,۲۰۰
  جوش شیرین ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر چربی ۲۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس گندم ۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۶۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۴۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۴۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۴۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

بستن
علی بابا