کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی ۷۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار ۱۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تخم مرغ ۱۸۲,۳۶۸ (۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده ۱۹۷,۱۰۷ (۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار ۲۸۲,۶۷۰ (۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر ۲۳۶,۶۴۳ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون ۱۶۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده ۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار ۳۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دام کشتار ۱,۱۷۱,۱۶۷ (۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
  ذرت ۱۹,۰۵۰ (‎-۱.۰۴%‏)-۲۰۰
  کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله سویا ۳۷,۲۶۴ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله کلزا ۱۱۷,۹۵۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس برنج ۲۶,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  ترئونین ۶۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  متیونین ۹۱۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  لیزین ۸۶۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کولین ۷۶۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کاه ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فسفات ۱۴۸,۶۶۷ (‎۱۹.۸۹%‏)۲۴,۶۶۷
  باگاس ۱,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
  گندم ۶۵,۱۲۵ (۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی ۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جو ۷۸,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
  یونجه ۶۵,۷۰۸ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم ۱,۸۵۰ (‎۱۸۴.۶۲%‏)۱,۲۰۰
  جوش شیرین ۶۸,۵۰۰ (‎۳۱.۴۸%‏)۱۶,۴۰۰
  پودر چربی ۲۷۳,۰۰۰ (‎۲۲.۴۲%‏)۵۰,۰۰۰
  سبوس گندم ۴۷,۰۸۳ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۶۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۶۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۶۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۵۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۶۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم