کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۸۰,۰۶۱ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۵۳,۳۳۳ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۳۹۶,۱۴۳ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۳۷۷,۹۰۷ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۵۵۳,۴۳۹ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۳۷۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۶۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده ۶۵۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۷۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۱,۷۶۸,۵۲۹ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۱۱۱,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۷۰,۵۷۴ (۰.۰۰%)۰
کنجاله کلزا ۱۱۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۸۸۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۵۷۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۵۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۴۰۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فسفات ۳۰۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۳,۷۵۰ (‎۱۱۴.۲۹%‏)۲,۰۰۰
گندم ۱۱۴,۸۷۵ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۴۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۰۷,۱۳۳ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۶۷,۷۰۸ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۳,۲۵۰ (‎۴۰۰.۰۰%‏)۲,۶۰۰
جوش شیرین ۹۵,۰۰۰ (‎۸۲.۳۴%‏)۴۲,۹۰۰
پودر چربی ۵۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۷۱,۰۸۳ (‎۱۳.۰۵%‏)۸,۲۰۸

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۹۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۸۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۹۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي ۸۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۸۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۷۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۸۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۷۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم