کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۹۵,۳۴۱ (‎۱۵.۰۹%‏)۱۲,۵۰۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۳۳۸,۷۵۷ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۳۹۲,۹۱۱ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۵۵۷,۶۵۶ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۳۳۲,۱۴۳ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۲۵۰,۰۰۰ (‎۸۱.۸۲%‏)۱۱۲,۵۰۰
بوقلمون زنده ۴۱۸,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۱,۶۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۱۱۳,۰۵۰ (‎۴۸۷.۲۷%‏)۹۳,۸۰۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۶۹,۱۷۲ (‎۳۲۱.۱۲%‏)۱۲۹,۰۰۰
کنجاله کلزا ۱۲۰,۹۷۱ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۸۹۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۵۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۸۹۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۵۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۳۱,۹۱۷ (۰.۰۰%)۰
فسفات ۲۶۴,۰۰۰ (‎۱۶.۹۰%‏)۳۸,۱۶۷
باگاس ۴,۵۰۰ (‎۱۵۷.۱۴%‏)۲,۷۵۰
گندم ۱۰۸,۱۶۷ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۲۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۰۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۶۳,۲۸۶ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۳,۲۵۰ (‎۴۰۰.۰۰%‏)۲,۶۰۰
جوش شیرین ۹۵,۰۰۰ (‎۸۲.۳۴%‏)۴۲,۹۰۰
پودر چربی ۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۶۹,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۸۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۷۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۷۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۶۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۷۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۷۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم