کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۲

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۲۵۱,۰۰۰ (‎-۳.۸۳%‏)-۱۰,۰۰۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۳۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۴۸۸,۵۰۰ (‎۳.۷۶%‏)۱۷,۷۱۴
مرغ زنده ۵۷۶,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‏)-۷۱۴
مرغ کشتار ۸۱۳,۰۶۷ (‎۰.۰۷%‏)۵۵۶
گوشت مرغ مادر ۷۰۰,۰۰۰ (‎۲.۱۹%‏)۱۵,۰۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۹۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده ۶۹۵,۰۰۰ (‎۲.۹۶%‏)۲۰,۰۰۰
بوقلمون کشتار ۸۵۵,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)۵,۰۰۰
دام کشتار ۵,۰۵۷,۶۹۲ (‎۶.۴۸%‏)۳۰۷,۶۹۲
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۷۶,۱۰۰ (‎-۱.۱۷%‏)-۹۰۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۲۰۳,۴۷۵ (‎۰.۹۳%‏)۱,۸۷۵
کنجاله کلزا ۱۹۰,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۱,۰۰۲,۵۰۰ (‎-۱۲.۸۳%‏)-۱۴۷,۵۰۰
متیونین ۱,۷۲۵,۰۰۰ (‎-۴.۱۷%‏)-۷۵,۰۰۰
لیزین ۹۰۰,۰۰۰ (‎-۱۸.۱۸%‏)-۲۰۰,۰۰۰
کولین ۵۲۵,۰۰۰ (‎-۸.۷۰%‏)-۵۰,۰۰۰
کاه ۱۸,۶۲۵ (‎۴۹.۰۰%‏)۶,۱۲۵
فسفات ۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۳,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
گندم ۱۷۵,۵۰۰ (‎۱۰.۰۳%‏)۱۶,۰۰۰
پودر ماهی ۵۰۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۰۴,۰۰۰ (‎۱.۷۱%‏)۱,۷۵۰
یونجه ۱۲۱,۱۲۵ (‎-۴.۶۹%‏)-۵,۹۵۸
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوش شیرین ۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پودر چربی ۵۷۲,۵۰۰ (‎۱.۷۸%‏)۱۰,۰۰۰
سبوس گندم ۸۱,۷۵۰ (‎۲.۸۳%‏)۲,۲۵۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۲,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد --- (۰.۰۰%)۰
اردبیل --- (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان --- (۰.۰۰%)۰
همدان ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي --- (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۱,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد --- (۰.۰۰%)۰
اردبیل --- (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان --- (۰.۰۰%)۰
همدان ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي --- (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم