کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

حامیرانحامیران

کارشناسی خودروکارشناسی خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ، ۱۸:۰۲:۰۲

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۲۴۱,۶۴۶ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۱۹۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۴۰۰,۳۵۷ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۵۶۹,۸۳۸ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۷۷۶,۵۴۱ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده ۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۸۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۳,۰۹۴,۶۶۷ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۱۰۵,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۷۱,۹۱۵ (۰.۰۰%)۰
کنجاله کلزا ۱۷۰,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۱,۷۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۱,۱۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۶۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۱۸,۸۷۵ (۰.۰۰%)۰
فسفات ۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۳,۷۵۰ (‎۱۱۴.۲۹%‏)۲,۰۰۰
گندم ۱۴۹,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۱۰,۰۸۸ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۶۱,۱۲۵ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۴,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوش شیرین ۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پودر چربی ۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۶۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۱,۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۱,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۱,۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۱,۲۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۱,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۱,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي --- (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۱,۵۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۱,۱۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۱,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۱,۱۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۱,۰۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان --- (۰.۰۰%)۰
همدان ۱,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۱,۰۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي --- (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۱,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۱,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم