کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹ ، ۱۸:۰۲:۱۱

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی ۴۶,۶۰۲ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار ۹۷,۵۰۰ (‎۱۸.۱۸%‏)۱۵,۰۰۰
  تخم مرغ ۱۹۰,۸۸۶ (۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده ۱۵۷,۱۸۶ (۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار ۲۱۵,۷۳۵ (۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر ۱۶۸,۶۴۳ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون ۳۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده ۲۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار ۳۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دام کشتار ۹۵۶,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
  ذرت ۱۷,۰۵۰ (‎-۱۱.۴۳%‏)-۲,۲۰۰
  کنجاله آفتابگردان ۷۷,۲۵۰ (‎۱۳۰.۹۴%‏)۴۳,۸۰۰
  کنجاله سویا ۳۴,۵۱۷ (‎۳۰.۹۱%‏)۸,۱۵۰
  کنجاله کلزا ۲۸,۶۵۰ (‎-۴۳.۸۸%‏)-۲۲,۴۰۰
  سبوس برنج ۶,۸۵۰ (۰.۰۰%)۰
  ترئونین ۵۱۰,۰۰۰ (‎-۱۱.۳۰%‏)-۶۵,۰۰۰
  متیونین ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  لیزین ۴۰۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کولین ۲۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کاه ۲۲,۴۲۹ (۰.۰۰%)۰
  فسفات ۹۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  باگاس ۲,۸۵۰ (‎۳۹.۰۲%‏)۸۰۰
  گندم ۴۳,۸۷۵ (۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی ۱۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جو ۴۳,۷۸۸ (۰.۰۰%)۰
  یونجه ۳۹,۸۰۶ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه ۷۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم ۱,۵۵۰ (‎۱۳۸.۴۶%‏)۹۰۰
  جوش شیرین ۴۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر چربی ۲۴۰,۰۰۰ (‎۲۴.۶۸%‏)۴۷,۵۰۰
  سبوس گندم ۳۶,۱۲۵ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۴۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۴۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۵۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۴۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۳۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۳۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۳۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۴۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۴۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

بستن
هدایای تبلیغاتی هور