کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۲:۰۸

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی ۵۶,۷۷۶ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار ۱۳۵,۰۰۰ (‎۱۰.۲۰%‏)۱۲,۵۰۰
  تخم مرغ ۱۰۵,۰۴۳ (۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده ۱۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار ۲۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر ۲۵۴,۲۸۶ (۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون ۳۸۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده ۳۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار ۴۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دام کشتار ۱,۰۷۷,۷۰۸ (۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
  ذرت ۱۷,۰۵۰ (‎-۱۱.۴۳%‏)-۲,۲۰۰
  کنجاله آفتابگردان ۸۴,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله سویا ۳۴,۵۱۷ (‎۳۰.۹۱%‏)۸,۱۵۰
  کنجاله کلزا ۳۰,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سبوس برنج ۱۴,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
  متیونین ۸۸۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ترئونین ۶۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کولین ۳۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  لیزین ۵۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کاه ۲۴,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
  فسفات ۹۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  باگاس ۲,۸۵۰ (‎۳۹.۰۲%‏)۸۰۰
  گندم ۴۹,۸۷۵ (۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی ۱۶۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جو ۴۸,۹۶۷ (۰.۰۰%)۰
  یونجه ۴۰,۴۲۹ (۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه ۷۶,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم ۱,۸۵۰ (‎۱۸۴.۶۲%‏)۱,۲۰۰
  جوش شیرین ۵۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پودر چربی ۲۴۰,۰۰۰ (‎۲۴.۶۸%‏)۴۷,۵۰۰
  سبوس گندم ۳۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  تهران ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اصفهان ۴۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  یزد ۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  اردبیل ۴۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  خراسان رضوی ۴۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فارس ۴۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کردستان ۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  همدان ۴۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

بستن
علی بابا