کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
زولا
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۹:۱۱

قند و شکر

نام وزن ( کیلو گرم ) قیمت ( تومان )
  شکر فله --- 3,050 نمودار تغییر قیمت شکر فله
  قند شکسته کارتنی --- --- نمودار تغییر قیمت قند شکسته کارتنی
  قند کله فله --- 3,650 نمودار تغییر قیمت قند کله فله
  قند شکسته بسته بندی 0.5 2,000 نمودار تغییر قیمت قند شکسته بسته بندی
  قند شکسته بسته بندی 0.7 3,050 نمودار تغییر قیمت قند شکسته بسته بندی
  قند شکسته بسته بندی 0.9 3,650 نمودار تغییر قیمت قند شکسته بسته بندی
  قند شکسته بسته بندی 1.8 7,100 نمودار تغییر قیمت قند شکسته بسته بندی
  قند و شکر بسته بندی 3 11,750 نمودار تغییر قیمت قند و شکر بسته بندی
  قند و شکر بسته بندی 5 19,200 نمودار تغییر قیمت قند و شکر بسته بندی
  قند و شکر بسته بندی 10 37,500 نمودار تغییر قیمت قند و شکر بسته بندی
  شکر بسته بندی 0.9 2,950 نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی
  شکر بسته بندی 1.8 5,900 نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی
  شکر بسته بندی 3 9,750 نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی
  شکر بسته بندی 5 16,250 نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.4 --- نمودار تغییر قیمت  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.7 --- نمودار تغییر قیمت  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.9 --- نمودار تغییر قیمت  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 1.8 --- نمودار تغییر قیمت  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 3 --- نمودار تغییر قیمت  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی
  شکر بسته بندی غیر شرکتی 0.9 --- نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی غیر شرکتی
  شکر بسته بندی غیر شرکتی 1.8 --- نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی غیر شرکتی
  شکر بسته بندی غیر شرکتی 3 --- نمودار تغییر قیمت شکر بسته بندی غیر شرکتی

قیمت قند | قیمت شکر قیمت روز

آقا چاپ