آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۲:۲۲:۰۰

قیمت مسکن در مشهد

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 نوکاریز نو ساز ---
 التیمور نو ساز ---
 گلشهر نو ساز ---
 پنجن نو ساز ---
 میدان عسگریه نو ساز ---
 بلوار مهرآباد نو ساز ---
 میدان عدالت نو ساز ---
 کارمندان اول نو ساز ---
 کارمندان دوم نو ساز ---
 شهرک اقدسیه نو ساز ---
 شهرک امیرآباد نو ساز ---
 شهرک شهید بهشتی نو ساز ---
 شهرک عسگریه نو ساز ---
 شهرک ثامن نو ساز ---
 بلوار جمهوری اسلامی نو ساز ---
 میدان 17 شهریور نو ساز ---
 میدان شهدا نو ساز ---
 بلوار شهید کشوری نو ساز ---
 شهرک سیمان شهر نو ساز ---
 مال آباد نو ساز ---
 میدان فلسطین نو ساز ---
 قلعه آبکوه نو ساز ---
 سجادشهر نو ساز ---
 600 دستگاه نو ساز ---
 اسماعیل آباد نو ساز ---
 بوعکی نو ساز ---
 زیبا شهر نو ساز ---
 شهرک فرهنگیان نو ساز ---
 هاشمیه نو ساز ---
 آب و برق نو ساز ---
 شهرک نجفی نو ساز ---
 شهرک سپاه نو ساز ---
 شهرک صابر نو ساز ---
 شهرک شهربانی نو ساز ---
 شهرک صدف نو ساز ---
 بزرگراه امام علی نو ساز ---
 شهرک کوشش نو ساز ---
 شهرک بهداری نو ساز ---
 شهرک لشگر نو ساز ---
 قاسم آباد نو ساز ---
 شهرک شهید مطهری نو ساز ---
 کال زرکش نو ساز ---
هتل با ما

قیمت روز مسکن مشهد قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook