آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ، ۰۸:۵۹:۳۵

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 عاشق آباد نو ساز ---
 خیابان صمدیه نو ساز ---
 خیابان کهندژ نو ساز ---
 شهرک قدس نو ساز ---
 رسالت نو ساز ---
 بابوکان نو ساز ---
 کمربندی امام رضا نو ساز ---
 جوی آباد نو ساز ---
 رهنان نو ساز ---
 خیابان امام خمینی نو ساز ---
 دهنو نو ساز ---
هتل با ما

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 چهار راه وفایی نو ساز ---
 خیابان فرشادی نو ساز ---
 خیابان شمس آبادی نو ساز ---
 خیابان بهشتی نو ساز ---
 خیابان مسجد سید نو ساز ---
 میدان امام حسین نو ساز ---
 میدان نقش جهان نو ساز ---
 خیابان اردیبهشت نو ساز ---
 خیابان میرداماد نو ساز ---
 خیابان طیب نو ساز ---
 چهار راه تختی نو ساز ---
 خیابان چهارباغ نو ساز ---
 خیابان عباس آباد نو ساز ---
 خیابان فروغی نو ساز ---
 خیابان عبدالرزاق نو ساز ---
 خیابان جامی نو ساز ---
 میدان جمهوری . دروازه تهران نو ساز ---
 خیابان مطهری نو ساز ---
 خیابان طالقانی نو ساز ---
 چهارسوق شیرازیها نو ساز ---
 میدان شهدا نو ساز ---
 خیابان کاشانی نو ساز ---
 خیابان صارمیه نو ساز ---
 خیابان لنبان نو ساز ---
 خیابان خلجا نو ساز ---
 خیابان پنج رمضان نو ساز ---
عظیم خودرو

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 ناژوان نو ساز ---
 قدس نو ساز ---
 میرزا طاهر نو ساز ---
 بزرگراه خیام نو ساز ---
 جوی آباد نو ساز ---
 صمدیه نو ساز ---
 اشرفی اصفهانی نو ساز ---
 عاشورا نو ساز ---
 آتشگاه نو ساز ---
 نبوی منش نو ساز ---

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 خیابان علامه مجلسی نو ساز ---
 خیابان سروش نو ساز ---
 خیابان نشاط نو ساز ---
 میدان قدس نو ساز ---
 خیابان ولیعصر نو ساز ---
 چهار راه شکر شکن نو ساز ---
 خیابان احمد آباد نو ساز ---
 میدان احمد آباد نو ساز ---
 خیابان ابن سینا نو ساز ---
 خیابان بزرگمهر نو ساز ---
 خیابان هشت بهشت نو ساز ---
 چهار راه بابا قاسم نو ساز ---
 خیابان کمال نو ساز ---

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 خیابان گاز نو ساز ---
 شیخ طوسی نو ساز ---
 فرسان نو ساز ---
 پل سرهنگ نو ساز ---
 پروین اعتصامی نو ساز ---
 افسر نو ساز ---
 سروش نو ساز ---
 فروردین نو ساز ---
 شهیدان نو ساز ---
 دشتستان نو ساز ---
 هفتون نو ساز ---
 زینبیه جنوبی نو ساز ---

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 خیابان جابر انصاری نو ساز ---
 شهرک قدس نو ساز ---
 خیابان بهارستان نو ساز ---
 رهنان نو ساز ---
 میدان مفتح نو ساز ---
 بلوار امام رضا نو ساز ---
 خیابان امام خمینی نو ساز ---
 خیابان فردوسی نو ساز ---
 اتوبان شهید چمران نو ساز ---
 عاشق آباد نو ساز ---
 خیابان فروغی نو ساز ---
 میدان مفتح نو ساز ---

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 خیابان امامزاده زید نو ساز ---
 کمربندی شرق نو ساز ---
 خیابان حمزه اصفهانی نو ساز ---
 ابهر نو ساز ---
 خیابان 22 بهمن نو ساز ---
 بوزان نو ساز ---
 خیابان مهرآباد نو ساز ---
 خیابان شهید رجایی نو ساز ---
 خیابان علامه امینی نو ساز ---
 خیابان شهید باهنر نو ساز ---
 اتوبان شهید بابایی نو ساز ---
 فلکه بزرگمهر نو ساز ---
 خیابان جی نو ساز ---
 خیابان نیرو نو ساز ---

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 خیابان هزار جریب نو ساز ---
 خیابان فیض نو ساز ---
 خیابان فردوسی نو ساز ---
 خیابان شریف واقفی نو ساز ---
 خیابان چهارباغ خواجو نو ساز ---
 خیابان بزرگمهر نو ساز ---
 خیابان میر نو ساز ---
 خیابان 15 خرداد نو ساز ---
 بلوار آینه خانه نو ساز ---
 خیابان هفت دست نو ساز ---
 خیابان سپهسالار نو ساز ---
 خیابان میر نو ساز ---
 خیابان شهید نیکبخت نو ساز ---
 خیابان کاخ سعادت آباد نو ساز ---
 خیابان سپهسالار نو ساز ---
 خیابان آزادگان نو ساز ---
 خیابان آبشار اول نو ساز ---
 خیابان آبشار دوم نو ساز ---
 خیابان آبشار سوم نو ساز ---

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 بلوار کشاورز نو ساز ---
 سه راه نظر نو ساز ---
 سه راه سیمین نو ساز ---
 خیابان فرهنگ نو ساز ---
 خیابان باغ زیار نو ساز ---
 خیابان باغ دریاچه نو ساز ---
 ناژوان نو ساز ---
 خیابان وحید نو ساز ---
 خیابان خاقانی نو ساز ---
 خیابان کشاورزی نو ساز ---
 بلوار سعدی نو ساز ---
 خیابان شهید مفتح نو ساز ---

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 زینبیه جنوبی نو ساز ---
 شیخ طوسی نو ساز ---
 مصلی نو ساز ---
 میدان قدس نو ساز ---
 پوریای ولی نو ساز ---
 اتوبان کاوه نو ساز ---
 میدان دشتستان نو ساز ---
 خیابان دولت آباد نو ساز ---
 بزرگراه شهید چمران نو ساز ---
 زینبیه شمالی نو ساز ---

قیمت روز مسکن اصفهان قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook