آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ ، ۲۰:۱۵:۳۸
مبدأ تهران
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
تهران خوی 116,300
تهران شیراز 126,800
تهران اهواز 104,800
تهران یاسوج 110,000
تهران خارک 143,600
تهران شهرکرد 97,400
تهران اصفهان 94,300
تهران همدان 94,300
تهران شاهرود 92,200
تهران ارومیه 110,000
تهران مشهد 131,000
تهران چابهار 202,400
تهران جیرفت 154,100
تهران سیری 178,300
تهران اردبیل 96,400
تهران ماهشهر 115,300
تهران جهرم 136,300
تهران سیرجان 135,200
تهران آبادان 118,400
تهران لاوان 155,200
تهران سهند 93,200
تهران لامرد 153,100
تهران توحید 143,600
تهران تبریز 102,700
تهران سنندج 96,400
تهران لار 159,400
تهران پارس آباد 105,800
تهران سبزوار 109,000
تهران گرگان 96,400
تهران ساری 96,400
تهران گچساران 123,700
تهران بیرجند 138,400
تهران بوشهر 136,000
تهران زاهدان 170,900
تهران کیش 170,900
تهران بندرلنگه 166,700
تهران زابل 173,000
تهران کرمانشاه 96,400
تهران رفسنجان 126,800
تهران کرمان 137,300
تهران بندرعباس 177,200
تهران بم 157,300
تهران رشت 96,400
تهران قشم 184,600
تهران بحرگان 128,900
تهران رامسر 96,400
تهران فسا 135,200
تهران بجنورد 115,300
تهران دزفول 96,400
تهران عسلویه 162,500
تهران ایلام 100,000
تهران طبس 114,200
تهران ایرانشهر 203,500
تهران یزد 100,600
تهران داراب 145,700
هتل با ما
مبدأ مشهد
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
مشهد بندرلنگه 184,600
مشهد شهرکرد 155,200
مشهد بندرعباس 168,800
مشهد شاهرود 94,300
مشهد بندرامام 183,500
مشهد سیرجان 143,600
مشهد ایرانشهر 158,300
مشهد سنندج 173,000
مشهد یزد 122,600
مشهد اهواز 181,400
مشهد ساری 107,900
مشهد اصفهان 142,600
مشهد زنجان 158,300
مشهد همدان 164,600
مشهد ارومیه 194,000
مشهد زاهدان 130,000
مشهد نوشهر 125,800
مشهد ماهشهر 191,900
مشهد اردبیل 162,500
مشهد رفسنجان 140,500
مشهد اراک 155,200
مشهد رشت 147,800
مشهد لامرد 184,600
مشهد آبادان 191,900
مشهد دزفول 184,600
مشهد لار 193,000
مشهد خرم‌آباد 170,900
مشهد گرگان 102,700
مشهد خارک 179,300
مشهد کیش 204,500
مشهد چابهار 181,400
مشهد کرمانشاه 181,400
مشهد تبریز 184,600
مشهد کرمان 131,000
مشهد بیرجند 94,300
مشهد قشم 181,400
مشهد بوشهر 178,300
مشهد عسلویه 190,900
مبدأ شیراز
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
شیراز لار 94,300
شیراز کیش 96,400
شیراز کرمانشاه 149,900
شیراز کرمان 94,300
شیراز قشم 98,500
شیراز عسلویه 96,400
شیراز زاهدان 133,100
شیراز رامسر 137,300
شیراز چابهار 143,600
شیراز تبریز 170,900
شیراز بندرعباس 96,400
شیراز اصفهان 96,400
شیراز ارومیه 174,100
شیراز رشت 148,900
شیراز یزد 92,000
شیراز مشهد 159,400
شیراز لامرد 94,300
مبدأ اصفهان
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
اصفهان اهواز 96,400
اصفهان ارومیه 134,200
اصفهان آبادان 94,300
اصفهان قشم 232,900
اصفهان ماهشهر 94,300
اصفهان کیش 126,800
اصفهان کرمانشاه 104,800
اصفهان قشم 143,600
اصفهان عسلویه 112,100
اصفهان عسلویه 112,100
اصفهان سیری 131,000
اصفهان زاهدان 144,700
اصفهان چابهار 172,000
اصفهان بندرعباس 136,300
اصفهان بم 124,700
مبدأ اهواز
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
اهواز قشم 146,800
اهواز عسلویه 128,900
اهواز ساری 133,100
اهواز زاهدان 227,600
اهواز رشت 127,900
اهواز بندرعباس 140,500
اهواز کیش 135,200
اهواز کرمانشاه 122,600
مبدأ آبادان
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
آبادان اردبیل 151,000
آبادان سبزوار 175,000
آبادان سیری 138,400
آبادان قشم 144,700
آبادان کیش 133,000
آبادان یزد 120,500
آبادان اصفهان 94,300
آبادان بندرعباس 138,400
آبادان تهران 118,400
آبادان مشهد 191,900
مبدأ تبریز
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
تبریز ماهشهر 159,400
تبریز کیش 216,100
تبریز قشم 228,700
تبریز عسلویه 201,400
تبریز بندرعباس 219,200
تبریز اهواز 144,700
تبریز اصفهان 127,900
مبدأ کرمان
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
کرمان مشهد 132,000
کرمان شیراز 95,100
کرمان زاهدان 96,200
کرمان تهران 138,600
کرمان اصفهان 105,700
مبدأ کیش
مبدأ مقصد قیمت ( تومان )
کیش تهران 170,900
کیش رشت 186,700
کیش زنجان 118,400
کیش ساری 198,200
کیش کرمانشاه 185,800
کیش گرگان 220,300
کیش مشهد 204,500
کیش اصفهان 126,800
کیش ارومیه 133,100
کیش اهواز 135,200
کیش اراک 160,400
کیش بم 165,700
کیش تبریز 216,100
کیش چابهار 224,500

googlereader googleplus stumbleupon digg cloob twitter facebook