کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
تخفیفان
عظیم خودرو
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ، ۱۸:۰۲:۰۳

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی 10,738 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه گوشتی
  جوجه یکروزه تخمگذار 60,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه تخمگذار
  تخم مرغ 71,806 (‎1.60%‏)1,132 نمودار تغییر قیمت تخم مرغ
  مرغ زنده 75,491 (‎-0.21%‏)-161 نمودار تغییر قیمت مرغ زنده
  مرغ کشتار 105,992 (‎0.85%‏)890 نمودار تغییر قیمت مرغ کشتار
  گوشت مرغ مادر 56,429 (‎21.54%‏)10,000 نمودار تغییر قیمت گوشت مرغ مادر
  جوجه یکروزه بوقلمون 122,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه بوقلمون
  بوقلمون زنده 97,500 (‎18.18%‏)15,000 نمودار تغییر قیمت بوقلمون زنده
  بوقلمون کشتار 132,500 (‎23.26%‏)25,000 نمودار تغییر قیمت بوقلمون کشتار
  دام زنده 200,208 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت دام زنده
  دام کشتار 414,667 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت دام کشتار
  گوشت منجمد 310,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گوشت منجمد
  ذرت 11,450 (‎-0.22%‏)-25 نمودار تغییر قیمت ذرت
  کنجاله آفتابگردان 12,950 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله آفتابگردان
  کنجاله سویا 23,516 (‎0.40%‏)93 نمودار تغییر قیمت کنجاله سویا
  کنجاله کلزا 16,650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله کلزا
  سبوس برنج 825 (‎11.19%‏)83 نمودار تغییر قیمت سبوس برنج
  ترئونین 147,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ترئونین
  متیونین 250,000 (‎-12.28%‏)-35,000 نمودار تغییر قیمت متیونین
  لیزین 116,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت لیزین
  کولین 89,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کولین
  کاه 5,238 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کاه
  فسفات 26,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فسفات
  باگاس 2,400 (‎17.07%‏)350 نمودار تغییر قیمت باگاس
  گندم 12,075 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گندم
  پودر ماهی 43,583 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت پودر ماهی
  جو 13,472 (‎-1.22%‏)-166 نمودار تغییر قیمت جو
  یونجه 12,075 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یونجه
  کنجاله تخم پنبه 13,650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله تخم پنبه
  کربنات کلسیم 650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کربنات کلسیم
  جوش شیرین 32,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوش شیرین
  پودر چربی 52,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت پودر چربی
  سبوس گندم 10,407 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت سبوس گندم
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

قیمت محصولات کشاورزی قیمت روز

تورآنتالیا