کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
زولا
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ، ۱۸:۰۲:۰۲

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی 11,925 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه گوشتی
  جوجه یکروزه تخمگذار 60,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه تخمگذار
  تخم مرغ 74,819 (‎2.71%‏)1,972 نمودار تغییر قیمت تخم مرغ
  مرغ زنده 65,109 (‎0.48%‏)312 نمودار تغییر قیمت مرغ زنده
  مرغ کشتار 91,754 (‎-0.21%‏)-194 نمودار تغییر قیمت مرغ کشتار
  گوشت مرغ مادر 57,714 (‎-0.74%‏)-429 نمودار تغییر قیمت گوشت مرغ مادر
  جوجه یکروزه بوقلمون 142,500 (‎3.64%‏)5,000 نمودار تغییر قیمت جوجه یکروزه بوقلمون
  بوقلمون زنده 157,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت بوقلمون زنده
  بوقلمون کشتار 202,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت بوقلمون کشتار
  دام زنده 231,042 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت دام زنده
  دام کشتار 471,667 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت دام کشتار
  گوشت منجمد 341,667 (‎10.22%‏)31,667 نمودار تغییر قیمت گوشت منجمد
  ذرت 11,825 (‎0.10%‏)12 نمودار تغییر قیمت ذرت
  کنجاله آفتابگردان 15,633 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله آفتابگردان
  کنجاله سویا 23,825 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله سویا
  کنجاله کلزا 16,310 (‎-0.49%‏)-80 نمودار تغییر قیمت کنجاله کلزا
  سبوس برنج 825 (‎11.19%‏)83 نمودار تغییر قیمت سبوس برنج
  متیونین 187,000 (‎-0.53%‏)-1,000 نمودار تغییر قیمت متیونین
  ترئونین 109,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ترئونین
  لیزین 81,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت لیزین
  کولین 82,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کولین
  کاه 5,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کاه
  فسفات 44,125 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت فسفات
  باگاس 2,400 (‎17.07%‏)350 نمودار تغییر قیمت باگاس
  گندم 13,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت گندم
  پودر ماهی 59,833 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت پودر ماهی
  جو 15,083 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جو
  یونجه 12,980 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یونجه
  کنجاله تخم پنبه 15,650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کنجاله تخم پنبه
  کربنات کلسیم 650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت کربنات کلسیم
  جوش شیرین 29,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت جوش شیرین
  پودر چربی 74,750 (‎43.75%‏)22,750 نمودار تغییر قیمت پودر چربی
  سبوس گندم 11,029 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت سبوس گندم
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P

برچسب ها:
قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

قیمت محصولات کشاورزی قیمت روز

آقا چاپ