آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ ، ۲۰:۳۷:۳۰

Sony

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
 Sony 55W904 دارد 55 7,750,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55W904
 Sony 48W600B ندارد 48 3,180,000 نمودار تغییر قیمت Sony 48W600B
 LED Sony 46W708 ندارد 46 3,140,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 46W708
 Sony 46W700 ندارد 46 3,140,000 نمودار تغییر قیمت Sony 46W700
 Sony 40R470 ندارد 40 1,560,000 نمودار تغییر قیمت Sony 40R470
 Sony 46W900 دارد 46 5,530,000 نمودار تغییر قیمت Sony 46W900
 Sony 60EX640 ندارد 60 0 نمودار تغییر قیمت Sony 60EX640
 Sony 55W800 دارد 55 5,630,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55W800
 Sony 55HX925 دارد 55 9,000,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55HX925
 LED Sony 42W658 ندارد 42 2,360,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 42W658
 Sony 60R550 دارد 60 5,880,000 نمودار تغییر قیمت Sony 60R550
 Sony 46R470 ندارد 46 2,220,000 نمودار تغییر قیمت Sony 46R470
 Sony 50W700 ندارد 50 3,760,000 نمودار تغییر قیمت Sony 50W700
 LED Sony 32R402 ندارد 32 1,010,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 32R402
 Sony 55W900 دارد 55 7,380,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55W900
 Sony 32EX650 ندارد 32 0 نمودار تغییر قیمت Sony 32EX650
 Sony 42W800 دارد 42 3,190,000 نمودار تغییر قیمت Sony 42W800
 Sony 42W800B دارد 42 2,850,000 نمودار تغییر قیمت Sony 42W800B
 LCD Sony 40BX450 ندارد 40 1,400,000 نمودار تغییر قیمت LCD Sony 40BX450
 LED Sony 32W674 ندارد 32 1,320,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 32W674
 Sony 70R550 دارد 70 10,100,000 نمودار تغییر قیمت Sony 70R550
 Sony 46EX430 ندارد 46 2,050,000 نمودار تغییر قیمت Sony  46EX430
 Sony 24EX430 ندارد 24 740,000 نمودار تغییر قیمت Sony 24EX430
 Sony 32EX330 ندارد 32 1,010,000 نمودار تغییر قیمت Sony 32EX330
 Sony 55EX630 ندارد 55 3,250,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55EX630
 Sony 50W800B دارد 50 4,550,000 نمودار تغییر قیمت Sony 50W800B
 Sony 47W800 دارد 47 0 نمودار تغییر قیمت Sony 47W800
 LED Sony 42W674 ندارد 42 تماس بگیرید نمودار تغییر قیمت LED Sony 42W674
 Sony 32HX750 دارد 32 0 نمودار تغییر قیمت Sony 32HX750
 Sony 55EX630 ندارد 55 3,580,000 نمودار تغییر قیمت Sony  55EX630
 LCD Sony 46BX450 ندارد 46 2,000,000 نمودار تغییر قیمت LCD Sony 46BX450
  4K Sony 55X9004 دارد 55 13,500,000 نمودار تغییر قیمت  4K Sony 55X9004
 LED Sony 40W605 ندارد 40 2,290,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 40W605
 Sony 32W670 ندارد 32 1,320,000 نمودار تغییر قیمت Sony 32W670
 Sony 32R400 ندارد 32 1,010,000 نمودار تغییر قیمت Sony 32R400
 Sony 42W804 دارد 42 0 نمودار تغییر قیمت Sony 42W804
 Sony 46R450 ندارد 46 2,160,000 نمودار تغییر قیمت Sony 46R450
 Sony 60W850B دارد 60 8,500,000 نمودار تغییر قیمت Sony 60W850B
 Sony 40HX750 دارد 40 2,650,000 نمودار تغییر قیمت Sony 40HX750
 LED Sony 55W800B دارد 55 6,300,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 55W800B
 Sony 55HX750 دارد 55 5,050,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55HX750
 LED Sony 48W605 ندارد 48 3,200,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 48W605
 Sony 42W670 ندارد 42 تماس بگیرید نمودار تغییر قیمت Sony 42W670
 Sony 40R450 ندارد 40 1,560,000 نمودار تغییر قیمت Sony 40R450
 Sony 46W904 دارد 46 0 نمودار تغییر قیمت Sony 46W904
 Sony 40W600B ندارد 40 2,120,000 نمودار تغییر قیمت Sony 40W600B
 Sony 55W905 دارد 55 7,850,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55W905
 Sony 47W804 دارد 47 0 نمودار تغییر قیمت Sony 47W804
 Sony 40EX430 ندارد 40 1,670,000 نمودار تغییر قیمت Sony 40EX430
 LED Sony 55W807 دارد 55 6,420,000 نمودار تغییر قیمت LED Sony 55W807
 Sony 55HX855 دارد 55 9,000,000 نمودار تغییر قیمت Sony 55HX855
 4K Sony 65X9004 دارد 65 21,500,000 نمودار تغییر قیمت 4K Sony 65X9004
 Sony KDL-55W804 دارد 55 5,780,000 نمودار تغییر قیمت Sony KDL-55W804
 Sony KDL-32W670A ندارد 32 1,320,000 نمودار تغییر قیمت Sony KDL-32W670A
 Sony KDL-42W670A ندارد 42 0 نمودار تغییر قیمت Sony KDL-42W670A
 Sony KDL-47R500 دارد 47 2,960,000 نمودار تغییر قیمت Sony KDL-47R500
 Sony KDL-42R500 دارد 42 1,970,000 نمودار تغییر قیمت Sony KDL-42R500
هتل با ما

LG

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
 LG LED 47LY340 ندارد 47 2,380,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LY340
 LG LED 42LN549 ندارد 42 1,660,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LN549
 LG LED 55LA620 دارد 55 3,840,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 55LA620
 LG LED 32LB552 ندارد 32 950,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 32LB552
 LG 47LA6210 LED دارد 3,160,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA6210 LED
 LG 50LA6600 دارد 50 3,470,000 نمودار تغییر قیمت LG 50LA6600
 LG LED 49LB552 ندارد 49 2,590,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 49LB552
 LG 42LN5720 LED ندارد 1,910,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LN5720 LED
 LED LG 42LN575 ندارد 42 1,930,000 نمودار تغییر قیمت LED LG 42LN575
 LG LED 42LB5820 ندارد 42 1,970,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LB5820
  50PB650 ندارد 50 1,880,000 نمودار تغییر قیمت  50PB650
 LG 55LA8600 دارد 55 5,490,000 نمودار تغییر قیمت LG 55LA8600
 LG LED 47LA660 دارد 47 3,300,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LA660
 LG LED 42LA6130 دارد 42 2,230,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LA6130
 LG LED 47LN549 ندارد 47 2,410,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LN549
 LG 47LA9600 LED دارد 4,720,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA9600 LED
 LG 60PN6500 دارد 60 3,410,000 نمودار تغییر قیمت LG 60PN6500
 LG LED 42LB5610 ندارد 42 1,680,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LB5610
 Plasma 50PN560 ندارد 50 1,800,000 نمودار تغییر قیمت Plasma 50PN560
 LG 42LN5700 LED ندارد 2,050,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LN5700 LED
 LG 50LN540V ندارد 50 تماس بگیرید نمودار تغییر قیمت LG 50LN540V
 LG LED 47LB5820 ندارد 47 2,490,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LB5820
 LG LED 42LA6230 دارد 42 2,170,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LA6230
 LG LED 42LN540V ندارد 42 1,640,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LN540V
 LG LED 55LA660 دارد 55 4,350,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 55LA660
 LG 60LA6210 LED دارد 5,240,000 نمودار تغییر قیمت LG 60LA6210 LED
 LG LED 50LB5610 ندارد 50 2,680,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 50LB5610
 LG 42LA7400 LED دارد 2,900,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LA7400 LED
 LG 47LN5700 ندارد 47 2,630,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LN5700
 LG LED 32LB551 ندارد 32 950,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 32LB551
 LG LED 32LN540 ندارد 32 940,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 32LN540
 LED LG 55LA9600 دارد 55 6,010,000 نمودار تغییر قیمت LED LG 55LA9600
 LG LED 47LB6700 دارد 47 3,420,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LB6700
 LG LED 47LN540V ندارد 47 2,270,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LN540V
 LG 55LA64000 LED دارد 4,770,000 نمودار تغییر قیمت LG 55LA64000 LED
 LG LED 60LB5610 ندارد 60 4,830,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 60LB5610
 LG 55LA6600 دارد 55 4,360,000 نمودار تغییر قیمت LG 55LA6600
 LG LED 49LB5630 ندارد 49 تماس بگیرید نمودار تغییر قیمت LG LED 49LB5630
 LG 42LA8600 LED دارد 3,120,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LA8600 LED
 LG 47LA620 دارد 47 2,860,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA620
 LG LED 42LB551 ندارد 42 1,700,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LB551
 LG LED 42LN5130 ندارد 1,730,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LN5130
 LG 39LN5420 ندارد 39 1,310,000 نمودار تغییر قیمت LG 39LN5420
 LG LED 42LB5630 ندارد 42 1,720,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LB5630
 LED LG 84LA9800 دارد 84 41,000,000 نمودار تغییر قیمت LED LG 84LA9800
 LG 47LA6600 دارد 47 3,390,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA6600
 LG LED 55LB870 دارد 55 5,890,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 55LB870
 LG LED 42LY340 ندارد 42 1,680,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LY340
 LG LED 32LN549 ندارد 32 970,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 32LN549
 LG 47LA6400 LED دارد 3,140,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA6400 LED
 LG 60LA8600 دارد 60 7,050,000 نمودار تغییر قیمت LG 60LA8600
 LG LED 42LB552 ندارد 42 1,720,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LB552
 LG LED 49LB551 ندارد 49 2,500,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 49LB551
 LG Plasma 42PN45000 ندارد 42 1,350,000 نمودار تغییر قیمت LG Plasma 42PN45000
 LG 42LN5100 LED ندارد 1,530,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LN5100 LED
 LG 47LN5420 ندارد 47 2,230,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LN5420
 LG LED 47LB5630 ندارد 47 2,430,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 47LB5630
 LG 42LA6600 دارد 42 2,660,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LA6600
 LG LED 42LM66100 دارد 3,200,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LM66100
 LG Plasma 50PN45000 دارد 50 1,800,000 نمودار تغییر قیمت LG Plasma 50PN45000
 LG 42LA64000 دارد 0 نمودار تغییر قیمت LG 42LA64000
 LG 47LA7400 دارد 47 3,770,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA7400
 LG 55LA62100 دارد 55 موجود نیست نمودار تغییر قیمت LG 55LA62100
 LG LED 3D Smart TV 42LM67100 دارد 42 0 نمودار تغییر قیمت LG LED 3D Smart TV 42LM67100
 LG 55LA7400 دارد 55 4,900,000 نمودار تغییر قیمت LG 55LA7400
 LG LED 32LS34000 دارد 32 0 نمودار تغییر قیمت LG LED 32LS34000
 LG 42LA62100 دارد 2,400,000 نمودار تغییر قیمت LG 42LA62100
 LG LED 42LN5420 ندارد 42 1,600,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 42LN5420
 LG LED 32LN5420 ندارد 32 920,000 نمودار تغییر قیمت LG LED 32LN5420
 LG 47LA8600 دارد 47 4,290,000 نمودار تغییر قیمت LG 47LA8600
عظیم خودرو

X.Vision

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
 X.VISION LED LE-22D20 --- 21 550,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-22D20
 X.VISION LED LE-32KD20 --- 32 1,200,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-32KD20
 X.VISION LED LE-29D20 --- 29 980,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-29D20
 X.VISION LED 47K3D100 --- 47 3,150,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED 47K3D100
 X.VISION LED LE-42KD40 --- 42 2,000,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-42KD40
 X.VISION LED LE-24D20 --- 23 670,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-24D20
 X.VISION LED LE-46KD40 --- 46 3,300,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-46KD40
 X.VISION LED LE-24D10 --- 24 680,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-24D10
 X.VISION LED LE-32KD30 --- 32 1,320,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-32KD30
 X.VISION LED LE-42KD30 --- 42 1,950,000 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-42KD30
 X.VISION LED LE-42KD20 --- 42 0 نمودار تغییر قیمت X.VISION LED LE-42KD20

Panasonic

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
 42ET5 دارد 42 2,720,000 نمودار تغییر قیمت 42ET5
 47ET5M دارد 47 3,030,000 نمودار تغییر قیمت 47ET5M
 50VT50 دارد 50 7,690,000 نمودار تغییر قیمت 50VT50
 Panasonic LED TH-L37DT30 دارد 37 --- نمودار تغییر قیمت Panasonic LED TH-L37DT30
 Panasonic LED TH-L32DT30 دارد 32 2,350,000 نمودار تغییر قیمت Panasonic LED TH-L32DT30

Samsung

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
 Samsung 40F6100 دارد 40 2,170,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 40F6100
 Samsung 40F5300 ندارد 40 1,710,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 40F5300
 Samsung 55F6100 دارد 55 4,370,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 55F6100
 Samsung 46F8000 دارد 46 6,010,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 46F8000
 Samsung 46F5300 ندارد 46 2,390,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 46F5300
 Samsung 46F6100 ندارد 46 2,720,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 46F6100
 Samsung 40F6400 دارد 40 2,500,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 40F6400
 Plasma Samsung 43F4000 ندارد 43 1,300,000 نمودار تغییر قیمت Plasma Samsung 43F4000
 Samsung 46F6400 دارد 46 3,160,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 46F6400
 Samsung 40F5500 ندارد 40 1,860,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 40F5500
 Samsung 55F8000 دارد 55 7,900,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 55F8000
 plasma Samsung 43F4500 ندارد 43 1,450,000 نمودار تغییر قیمت plasma Samsung 43F4500
 Plasma Samsung 32F4000 ندارد 32 1,050,000 نمودار تغییر قیمت Plasma Samsung 32F4000
 Samsung 46F5500 ندارد 46 2,550,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 46F5500
 Samsung 55F6400 ندارد 55 4,720,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 55F6400
 Samsung 40eh5000 ندارد 40 1,420,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 40eh5000
 Samsung 40F5000 ندارد 40 1,420,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 40F5000
 Samsung 46F5000 ندارد 46 2,180,000 نمودار تغییر قیمت Samsung 46F5000
 Samsung 50F5500 ندارد 50 تماس بگیرید نمودار تغییر قیمت Samsung 50F5500
 Samsung LED 55ES6980 دارد 55 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 55ES6980
 Samsung LED 46ES6980 دارد 46 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 46ES6980
 Samsung LED 40ES6980 دارد 40 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 40ES6980
 Samsung LED 46ES6960 دارد 46 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 46ES6960
 Samsung LED 40ES6960 دارد 40 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 40ES6960
 Samsung LED 55ES6950 دارد 55 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 55ES6950
 Samsung LED 46ES6950 دارد 46 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 46ES6950
 Samsung LED 40ES6950 دارد 40 0 نمودار تغییر قیمت Samsung LED 40ES6950

Sharp

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
 LC-60LE9400X دارد 60 9,500,000 نمودار تغییر قیمت LC-60LE9400X
 LC-60LE6400X دارد 60 7,880,000 نمودار تغییر قیمت LC-60LE6400X
 LC-46LE8300X دارد 46 3,950,000 نمودار تغییر قیمت LC-46LE8300X
 LC-40LE8300X دارد 40 3,100,000 نمودار تغییر قیمت LC-40LE8300X

قیمت روز تلوزیون | LCD & LED قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook