کانال تلگرام ایران جیب

5 درصد جمعیت تهران مهاجر هستند

کدخبر:۷۸۶۰۶سه شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰:۱۳۱۰۶۲ بازدید

نتایج دو سرشماری در سال‌های 1390 و 1395 نشان می‌دهد جمعیت شهر تهران طی پنج سال 6.6 درصد افزایش یافته است.
5 درصد جمعیت تهران مهاجر هستند

 نتایج دو سرشماری در سال‌های 1390 و 1395 نشان می‌دهد جمعیت شهر تهران طی پنج سال 6.6 درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥، شهر تهران دارای هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت و دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار بوده است که جمعیت آن نسبت به سال ١٣٩٠، 6.6درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در شهر تهران بیشترین بعد خانوار 3.3 و کمترین آن 2.7 نفر است.

پرجمعیت و کم جمعیت

براساس گزارش مرکز آمار، در شهر تهران، منطقه ۴ با ٩١٩ هزار و یک نفر (10.6درصد) و منطقه ٩ با ١٧٤ هزار و ٢٣٩ نفر (2درصد) به ترتیب پرجمعیت‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین مناطق شهر تهران بوده‌اند. بعد از منطقه 4، مناطق یک، 2 و 5 بیشترین جمعیت شهر تهران را در خود جا داده‌اند. جمعیت این مناطق هم بین 7.6 تا 10 درصد است.بعد از این 3 منطقه، مناطق 14 و 15 پرجمعیت‌ترین مناطق شهر تهران هستند. بعد از منطقه 9 هم مناطق 12 و 22 کمترین جمعیت را دارند.

نسبت جمعیت

نتایج نشریه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ از مجموع هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت شهر تهران، 17.4درصد در گروه سنی صفر تا ١٤ ساله، ٧٤.١ درصد درسنین ١٥ تا ٦٤ ساله و ٨.٤ درصد نیز در سنین ٦٥ ساله و بیشتر هستند.

منطقه ١٩ جوان‌ترین و منطقه ۳ مسن‌ترین مناطق

در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه ١٩ با ٢٣.٥ درصد جمعیت ٠ تا ١٤ ساله جوان‌ترین و منطقه ۳ با 15 درصد جمعیت ٦٥ ساله و بیشتر، مسن‌ترین مناطق شهر تهران هستند.

کاهش بعد خانوار

در سال ١٣٩٥، بعد متوسط خانوار در شهر تهران 3نفر در خانوار بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠، معادل ٠.١نفر در خانوار کاهش دارد. خانوارهای مناطق ١٩ و ٧ با بعد متوسط ٣.٣ و ٢.٧ نفر در خانوار به ترتیب بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بعد خانوار را در این سال در بین مناطق شهر تهران دارا هستند.

تعداد خانوار

در سال ١٣٩٥، دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار در شهر تهران وجود داشته است. از این تعداد دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار (99.7 درصد) از نوع خانوار معمولی ساکن بوده‌اند. میزان رشد متوسط سالانه تعداد خانوارهای معمولی ساکن شهر تهران در سال های ٩٥-١٣٩٠ برابر ٢.٣٢ درصد در سال است. با توجه به آن که رشد متوسط سالانه جمعیت شهر در همین دوره ١.٢٩ درصد بوده است می‌توان گفت که تعداد خانوارهای معمولی ساکن با آهنگی سریعتر از جمعیت افزایش می‌یابد که یک نتیجه آن کاهش بعد متوسط خانوار است.

از هر شش خانوار یک خانوار دارای سرپرست زن

گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری‌‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥ از مجموع دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار معمولی ساکن در شهر تهران، دو میلیون و ٤٤٥ هزار و ١٦ خانوار (84.2 درصد) دارای سرپرست مرد و ٤٥٨ هزار و ٤١٩ خانوار (١٥.٨ درصد) دارای سرپرست زن بوده‌اند. بیشترین نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن در منطقه ٧ (٢٢.٣ درصد) و کمترین نسبت این نوع از خانوارها در مناطق ١٩ و ٢٢ تهران (10 درصد) مشاهده شده است. در مقایسه با سال ١٣٩٠، فراوانی نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن در شهر تهران اندکی افزایش یافته و با 4درصد افزایش از ١٥.٤ درصد به ١٥.٨ درصد رسیده است.

مهاجرت به تهران

حدود ٥ درصد از جمعیت تهران در سال ١٣٩٥، افرادی هستند که در فاصله سال‎های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به شهر تهران مهاجرت کرده‎اند. منطقه ٦ شهر تهران بیشترین نسبت مهاجرین به شهر تهران را داراست.

بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، در دوره زمانی ٩٥ - ١٣٩٠ تعداد ٤٠٤ هزار و ٩٩٦ نفر به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. این تعداد معادل ٤,٧ درصد از جمعیت شهر تهران می‌باشد. در بین مناطق شهر تهران بیش‌ترین سهم مهاجران وارد شده در کل جمعیت مربوط به منطقه ٦ با ١٠.٨ درصد و کم‌ترین سهم مربوط به منطقه ١٦ با ٢.٥ درصد می‌باشد.

5.1 درصد جمعیت شهر تهران در سال ١٣٩٥ بیسواد بوده‎اند

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‎دهد که از مجموع 8.056.002 نفر جمعیت ٦ ساله و بیشتر شهر تهران، 7.638.837نفر (94.8درصد) با سواد و 414.162نفر (5.1 درصد) بیسواد بوده‌اند. در بین مناطق شهر تهران بیشترین میزان بیسوادی در منطقه ١٧ (١٠.٤ درصد) و منطقه ١٩ (١٠.٢ درصد) و کمترین میزان بیسوادی در منطقه ٣ (١.٨ درصد) و منطقه ٦ (١.٩ درصد) مشاهده شده است.

اجاره‌نشین‌ها

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‎دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٨٨ هزار و ٧١٣ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر آپارتمانی شهر تهران، یک میلیون و ٤٣٢ هزار و ١٣٦ خانوار (49.6درصد) مالک واحد مسکونی خود و یک میلیون و ٢٠٨ هزار و ٧١٠ خانوار (٤١.٨ درصد) اجاره‌نشین بوده و نحوه تصرف محل سکونت ٢٤٣ هزار و ٤٠٩ خانوار (٨.٤ درصد) نیز سایر موارد بوده است. در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران منطقه ٣ با ٥٧.٨ درصد بیشترین و منطقه ٢٢ با ٤٣.٨ درصد کمترین نحوه تصرف محل سکونت ملکی را دارند.

واحدهای آپارتمانی

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‎دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٧٠ هزار و ٦٥٣ واحد مسکونی معمولی در شهر تهران، دو میلیون و ٥٠٩ هزار و ٨٤٠ واحد مسکونی (87.4درصد) آنان از نوع آپارتمانی و ٣٦٠ هزار و ٨١٣ واحد مسکونی (١٢.٧ درصد) از نوع غیر آپارتمانی هستند. در بین مناطق شهر تهران منطقه ٦ با ٩٦.٧ درصد دارای بیشترین نسبت و منطقه ١٦ با ٧٠.٦ درصد دارای کمترین نسبت واحدهای مسکونی آپارتمانی می‌باشند.

همچنین بیشترین تعداد آپارتمان را آپارتمان‌های با متراژ 51 تا 75 متر تشکیل می‌دهد. تعداد این آپارتمان‌ها حدود 34 درصد کل آپارتمان‌های شهر تهران است. 14 درصد از آپارتمان‌های موجود در شهر تهران هم کمتر از 50 متر است. اما آپارتمان‌های بزرگ متراژ بین 300 تا 500 متری بیش از یک و کمتر از 2 درصد تعداد آپارتمان های موجود در شهر تهران است.

کارگزاری فارابیاخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:


عالیس

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
کارگزاری فارابی