کانال تلگرام ایران جیب
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

متن جدید و اصلاح‌شده قرارداد مسکن تهران ابلاغ شد


کد خبر : ۲۸۸۸یکشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۸:۰۴۲۸۶۷ بازدید

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ابلاغ متن اصلاح‌شده قرارداد پیش‌فروش مسکن ویژه تهران خبر داد و گفت: بهای زمین در مسکن ویژه 158 میلیون تومان و بهای هر مترمربع یک میلیون و 190 هزار تومان تعیین شده است.

فریبرز واحدی گفت:درخواستهای متعددی از سوی متقاضیان پروژه مسکن ویژه تهرانسر مبنی بر مشاهده متن قرارداد اصلاح شده جدید وجود داشت بنابراین متن اصلاح شده قرارداد توسط سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شد و ما نیز آنرا اطلاع رسانی کردیم.

متن اصلاح شده این قرارداد بدین شرح است:

در اجرای «شیوه‌نامه و نحوه ثبت‌نام متقاضیان مسکن در شهر تهران»، این قرارداد فی‌مابین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با نمایندگی آقای فریبرز واحدی، قائم‌مقام وزیر و مدیر کل و آقای مرتضی حنیفی‌راد، مدیر املاک و حقوقی و آقای مصطفی مهردادفر، مدیر مسکن و ساختمان به نشانی: کریم‌خان زند، استاد نجات‌اللهی شمالی، شماره 303 که در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود از یک سو و آقا/ خانم ........... فرزند ....... به شماره شناسنامه......... صادره از ............. کد ملی ............ به نشانی ........... که در این قرارداد « طرف دوم» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد می‌گردد.

1. موضوع قرارداد:

احداث یک واحد آپارتمان و واگذاری قدرالسهم عرصه آن در پروژه مسکن ویژه تهرانسر به نشانی تهرانسر، بلوار گلها، بلوار یاس، جنب خوابگاه دانشجویی هواپیمایی، مشتمل بر یک باب پارکینگ و یک باب انباری که میزان ساخت آن پس از تخصیص واحد، بر اساس صورتمجلس تفکیکی ثبتی ملاک عمل خواهد بود. (مشخصات فنی واحد، در پیوست یک می‌باشد).

تبصره: اختصاص واحدها به متقاضیان از بالاترین امتباز آغاز می‌شود در صورتی که واحدی مشخص توسط دارندگان امتیاز یکسان انتخاب شود، تخصیص واحد مذکور از طریق قرعه‌کشی صورت خواهد پذیرفت.

2. مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد، شامل بهای تمام شده ساخت اعیان و بهای کارشناسی قدرالسهم عرضه به شرح ذیل می‌باشد:

2-1- بهای اعیان: بهای اعیان برمبنای بهای تمام شده ساخت به علاوه هزینه‌های مربوطه بر اساس میانگین مساحت 105 مترمربع زیربنای مفید و به ازای هر مترمربع 11.904.762 ریال می‌باشد.

2-2- بهای عرصه: بهای عرصه برمبنای بهای کارشناسی روز قدرالسهم عرصه بر مبنای سطح اشغال به علاوه مشاعات عرصه مربوط به هر بلوک با رعایت مرغوبیت عرصه هر یک از بلوکها و براساس مفاد: تذکر یک «مندرج در بخش سهم اقساطی» شیوه‌نامه و نحوه ثبت‌نام متقاضیان مسکن در شهر تهران و لحاظ شیوه‌نامه و دستورالعمل فروش نقدی و غیرنقدی تأمین مسکن مهر شهر تهران بوده که به طور میانگین، علی‌الحساب به مبلغ 1.582.031.250 ریال به ازای هر واحد تعیین می‌شود.

تبصره: بهای قطعی واحد تخصیصی مشتمل بر بهای عرصه و اعیان، پس از تعیین دقیق مساحت اعیان طبق صورتمجلس تفکیکی و قابلیت محاسبه سهم عرصه با لحاظ کاهش یا افزایش مساحت مفید نسبت به 105 مترمربع و لحاظ نمودن مطلوبیت و مرغوبیت واحد در طبقات و محل بلوک محاسبه می‌شود.

3. نحوه پرداخت:

3-1- بخش نقدی: بخش نقدی شامل کل بهای تمام شده ساخت اعیان و هزینه‌های مربوطه به شرح مندرج در بندهای 2-1 و تبصره ذیل بند 2 این قرارداد به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف - مبلغ 600 میلیون ریال تا زمان انعقاد این قرارداد در سه مرحله نقداً به شرح جدول ذیل توسط پیش خریدار پرداخت شده است.

 

ردیف مراحل پرداخت شماره فیش تاریخ فیش
1 پرداخت اول نقدی  
2 پرداخت دوم نقدی  
3 پرداخت سوم نقدی  

ب - ترتیب پرداخت مابقی بخش نقدی قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:

پرداخت چهارم: مبلغ 200 میلیون ریال حداکثر تا تاریخ 11/11/1392 توسط طرف دوم پرداخت خواهد شد.

پرداخت پنجم: باقیمانده بخش نقدی به مبلغ 450.000.000 ریال توسط طرف دوم تا قبل از تحویل واحد پرداخت خواهد شد.

تبصره: بدیهی است در هر حال صدور قرارداد قطعی منوط به پرداخت کلیه مبالغ بخش نقدی این قرارداد خواهد بود.

3-2- بخش اقساطی:

بهای کارشناسی قدرالسهم عرصه که به شرح مندرج در بند 2-2 و تبصره ذیل آن محاسبه می‌شود به مبلغ 1.582.031.250 ریال از زمان تحویل واحد به صورت اقساط پلکانی سالانه در طول مدت 10 سال به شرح ذیل توسط طرف دوم پرداخت خواهد شد:

الف) سال اول ماهیانه 9.100.567 ریال

ب) سال دوم ماهیانه 9.828.613 ریال

ج) سال سوم ماهیانه 10.614.902 ریال

د) سال چهارم ماهیانه 11.464.094 ریال

ه) سال پنجم ماهیانه 12.381.221 ریال

و) سال ششم ماهیانه 13.371.719 ریال

ز) سال هفتم ماهیانه 14.441.457 ریال

ح) سال هشتم ماهینه 15.596.773 ریال

ط) سال نهم ماهیانه 16.844.515 ریال

ی) سال دهم ماهیانه 18.192.076 ریال

تبصره 1: طرف دوم موظف است مبالغ مربوط به بخش نقدی را در رأس مواعد مقرر، حسب ساز و کار مذکور در مرحله اول از بخش دوم شیوه‌نامه ثبت‌نام و مبالغ مربوط به بخش اقساطی را در مواعد مقرر، در حسابی که طرف اول اعلام می نماید واریز و رسید بانکی مربوطه را تحویل امور مالی طرف اول نماید.

تبصره 2: در صورت تأخیر در هر مرحله از مراحل پرداخت موضوع بند 3 این قرارداد، طرف اول می‌تواند پس از دو بار اخطار کتبی به فاصله 15 روز، این قرارداد را بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی به صورت یک‌جانبه فسخ نماید که در این صورت مبالغ دریافت شده به علاوه سود احتسابی برمبنای سقف ضریب سود اوراق مشارکت برای امور توسعه و عمران شهری در سال فسخ، به طرف دوم مسترد می‌گردد و در صورت عدم مراجعه طرف دوم جهت دریافت مبالغ پرداختی، طرف اول می‌تواند مبالغ مذکور را به صندوق دادگستری یا صندوق ثبت، تودیع نماید.

4. انعقاد قرارداد قطعی و تحویل واحد:

در صورت تکمیل مراحل پرداخت نقدی مطابق بند 3 این قرارداد و تأیید مراتب توسط طرف اول، واحد ساخته شده که با رعایت مفاد تبصره ذیل بند (1) این قرارداد تخصیص می‌یابد، ظرف مهلت 15 ماه از تاریخ انعقاد این قرارداد و با انعقاد قرارداد قطعی تحویل طرف دوم می‌گردد.

5. انتقال به غیر:

واگذاری موضوع قرارداد تحت عناوین حقوقی از قبیل صلح، بیع، وکالت، رهن و غیره توسط طرف دوم، صرفاً با اخذ مجوز قبلی از طرف اول امکان‌پذیر خواهد بود.

6. انتقال رسمی:

پس از پرداخت تمامی اقساط (اعم از پرداخت‌های نقدی و اقساطی) و تأیید طرف اول مبنی بر تسویه حساب کامل مبلغ قرارداد قطعی، واحد موضوع قرارداد برمبنای مشخصات مندرج در قرارداد قطعی و صورتمجلس تفکیکی به طرف دوم منتقل می‌گردد.

7. حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر، تفسیر و اجرای این قرارداد، نظر دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن برای طرفین قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.

8. نشانی:

نشانی قانونی طرفین همان نشانی است که در صدر قرارداد قید گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی باید کتباً به اطلاع طرف مقابل برسد در غیر این صورت هر گونه مکاتبه با نشانی قبلی قانونی و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

9. تعهدات طرفین:

9-1) طرف اول متعهد می‌شود در صورت بروز هر گونه تأخیر در تحویل واحد موضوع بند 4 این قرارداد، میزان 10 درصد سالانه نسبت به وجوه پرداختی به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و از سر جمع وجوه قابل پرداخت موضوع جزء «ب» بند 3 این قرارداد کسر نماید.

9-2) چنانچه طرف دوم مبلغ مندرج در پرداخت پنجم موضوع جزئ «ب» بند 3 این قرارداد را زودتر از موعد مقرر پرداخت نماید، مشمول امتیازات تشویقی مندرج در نظامنامه پیوست این قرارداد خواهد شد.

9-3) طرف دوم متعهد است کلیه مبالغ موضوع این قرارداد را در رأس مواعد مقرر پرداخت نماید. در صورت تأخیر در پرداخت مبالغ در هر مرحله، طرف اول اختیار دارد نسبت به اخذ جریمه به میزان ضریب شاخص تورمی در مدت تأخیر در پرداخت که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، به مأخذ مبلغ اقساط معوق و یا اعمال مفاد تبصره 2 ذیل بند 3-2 این قرارداد اقدام نماید.

9-4) در صورت واگذاری موضوع قرارداد توسط طرف دوم به غیر، تحت هر عنوان حقوقی و خارج از ضوابط مقرر در بند 5 این قرارداد، طرف اول می‌تواند به محض اطلاع از مراتب، بر اساس مفاد تبصره 2 ذیل بند 3-2 این قرارداد اقدام نماید.

10. نسخه‌های قرارداد:

این قرارداد در 10 بند و 5 تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده است که همگی نسخ دارای اعتبار واحد می‌باشند.

 

طرف اول طرف دوم
فریبرز واحدی (مدیر کل راه و شهرسازی)

مصطفی مهردادفر (مدیر کل مسکن و ساختمان)

مرتضی حنیفی راد (مدیر املاک و حقوقی)

 

مشخصات واحدهای پروژه مسکن ویژه تهرانسر

تهیه و نصب آسانسور

تهیه و نصب کابینت

تهیه و نصب سینگ دو لگنه

تهیه و نصب پکیج (ایران رادیاتور و بوتان)

تهیه و نصب کولر آبی

تهیه و نصب رادیاتور (ایران رادیاتور و بوتان) و حوله خشک‌کن

تهیه و نصب درب ضدسرقت

درب پارکینگ ریموت کنترل دارد

تهیه و نصب شیرآلات اهرمی درجه یک ایرانی

سرامیک پذیرایی و اتاق خواب از نوع درجه یک ایرانی

کاشی‌کاری آشپزخانه و سرویس‌ها تا زیر سقف درجه یک ایرانی همراه با نوار

نقاشی دیوارها رنگ روغنی درجه یک و سقفها رنگ پلاستیک درجه یک

نمای ساختمان ترکیب آجر و سیمان شسته

دیوارهای راه پله تا ارتفع 1.2 متر سنگ می‌شود

تهیه و نصب مخزن و پمپ آب

تهیه و نصب سرویس ایرانی و فرنگی از نوع درجه یک ایرانی

تهیه و نصب روشوییی داخل حمام از نوع درجه یک ایرانی

تهیه و نصب روشویی داخل توالت از نوع کابینتی درجه یک ایرانی

تهیه و اجرای تزئینات سقف با نور مخفی و هالوژن

تهیه و نصب آیفون تصویری و آنتن مرکزی

تهیه و اجرای دیوارکشی حیاط، اجرای باغچه و محوطه‌سازی

انشعابات (آب، فاضلاب، برق، گاز)

نظام‌نامه امتیازات تشویقی

بخش اول: امتیازات عمومی (مطابق شیوه‌نامه)

1- متأهل و سرپرست خانوار (10 امتیاز)

2- هر فرزند تحت تکفل (3 امتیاز)

3- سابقه سکونت بیش از 5 سال، به ازای هر سال 1 امتیاز و تا سقف (10 امتیاز)

4- ایثارگران عزیز (3 امتیاز)

5- نخبگان علمی (2 امتیاز)

6- مدال‌آوران (2 امتیاز)

جمع: 30 امتیاز

بخش دوم: امتیازات اختصاص تأمین مالی پروژه

1- واریز زودتر از موعد هر یک از اقساط موضوع جزء «الف» بند 3-1 قرارداد به ازای هر 10 میلیون ریال در هر روز 1 امتیاز

2- واریز زودتر از موعد قسط چهارم موضوع جزء «ب» بند 3-1 قرارداد به ازای هر 10 میلیون ریال در هر روز 2 امتیاز

3- واریز زودتر از موعد قسط پنجم موضوع جزء «پ» بند 3-1 قرارداد به ازای هر 10 میلیون ریال در هر روز 2 امتیاز

توضیحات:

محاسبه امتیازات نهایی برای پارامترهای بند «الف» با ضریب 10 و پارامترهای بند «ب» با ضریب 1 محاسبه و ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.

امتیازات بندهای 2 و 3 بخش دوم، علاوه بر تأثیرات در ارزیابی برای اولویت‌بندی‌های انتخاب واحد (به شرح توضیحات فوق)، به ازای هر 4000 امتیاز موجب بهره‌مندی از تخفیف در محاسبه بخش اقساطی (بهای زمین) به میزان یک درصد و تا سقف 10 درصد می‌شود.اخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

کانال تلگرام ایران جیب
صفحه اینستاگرام ایران جیب

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

لاماری