کانال تلگرام ایران جیب

تهران همچنان پيشتاز در تراكنش‌های بانكی + جدول

کدخبر:۲۰۵۳۴دوشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۱:۳۵۱۴۱۶ بازدید

عملكرد 11ماهه اول سال 94 مربوط به تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش، اينترنت و تلفن همراه در سراسر كشور نشان مي‌دهد كه سهم عمده تعداد و ...
تهران همچنان پيشتاز در تراكنش‌های بانكی + جدول

عملكرد 11ماهه اول سال 94 مربوط به تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش، اينترنت و تلفن همراه در سراسر كشور نشان مي‌دهد كه سهم عمده تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي تلفن همراه و اينترنت مربوط به تهران است و استفاده از اينترنت و تلفن همراه براي خرد و پرداخت قبض و خريد شارژ هنوز در استان‌هاي كشور توسعه نيافته است.

به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، بيش از 90 درصد از مبلغ تراكنش‌هاي خريد موبايل، 98 درصد مبلغ تراكنش پرداخت قبض و شارژ موبايل، 32 درصد مبلغ تراكنش خريد پايانه‌هاي فروش و 43 درصد مبلغ تراكنش پرداخت قبض و شارژ پايانه‌هاي فروش، 56 درصد مبلغ خريد تراكنش اينترنتي و 99درصد مبلغ پرداخت قبض و شارژ اينترنتي در سراسر كشور مربوط به تهران بوده است.

از مبلغ 914 هزار و 404 ميليارد و 546 ميليون تومان مبلغ تراكنش 11 ماهه كل كشور نيز سهم تهران با رقم 310 هزار و 468 ميليارد و 828 ميليون تومان معادل 34 درصد كل مبلغ تراكنش‌هاي كشور بوده است.  سهم استان‌هاي كشور نيز با رقم 603 هزار و 935 ميليارد و 718 ميليون تومان معادل 66 درصد كل مبلغ تراكنش‌هاي كشور است.  به عبارت ديگر، در 11 ماهه اول سال 94 ‌سهم تهران به تنهايي يك‌سوم كل مبلغ تراكنش‌هاي كشور بوده است.  در استان‌هاي كشور، پايانه‌هاي فروش همچنان بيشترين مراجعه را از سوي مردم دارند و پديده تراكنش‌هاي همراه بانك و موبايل‌ها و اينترنت عمدتا متعلق به تهران است و هنوز در شهرستان‌ها توسعه نيافته است.  جدول اين گزارش به خوبي سهم تهران و ساير استان‌ها از مبلغ تراكنش‌ها را در سراسر كشور نشان مي‌دهد.

 

 سهم 42.5 درصدي تهران از كل تراكنش‌هاي كشور

تعداد كل تراكنش‌ها در سطح كشور در بهمن 94 به 873 ميليون و 508 هزار رسيد كه 334ميليون و 513 هزار آن در تهران و 539 ميليون نيز در ساير استان‌ها رخ داده است. براين اساس سهم تهران 38.3درصد كل تراكنش‌هاي كشور بوده است. طي 11 ماه اول سال 94 نيز در مجموع 8 ميليارد و 945 ميليون تراكنش در كشور داشته‌ايم كه 3.8 ميليارد آن در تهران رخ داده و سهم تهران از كل تراكنش كشور معادل 42.5 درصد كل تراكنش‌هاي كشور بوده و سهم ساير استان‌ها نيز با رقم 5.14 ميليارد تراكنش در 11 ماه اول سال 94 معادل 57.5 درصد بوده است.

 

 از تراكنش‌هاي موبايل و اينترنت

در طول 11ماه اول سال 94 نيز يك‌ميليارد و 510 ميليون تراكنش موبايل، 1700ميليون تراكنش پايانه فروش و 593 ميليون تراكنش اينترنت در تهران انجام شده است. اين شاخص‌ها نشان‌دهنده اين واقعيت است كه تراكنش‌هاي موبايل و اينترنت تنها در تهران و تاحدودي در اصفهان رشد كرده و در ساير استان‌هاي كشور همچنان پايانه‌هاي فروش سهم اصلي را در تراكنش‌ها دارند. تعداد كل تراكنش‌هاي موبايل و اينترنت كشور روي هم معادل يك‌ميليارد و 560ميليون بوده در نتيجه تراكنش‌هاي موبايل و اينترنت تهران با يك‌ميليارد و 510 ميليون تراكنش 30برابر ساير استان‌هاي كشور است و سهم تهران از تعداد كل تراكنش‌هاي كشور به تنهايي معادل 96.8درصد كل تراكنش‌ها بوده است. تعداد تراكنش‌هاي موبايل و اينترنت در تهران يك‌ميليارد و 510ميليون شامل 593 ميليون تراكنش اينترنتي و 917ميليون تراكنش موبايل بوده است در حالي كه تراكنش‌هاي موبايل ساير استان‌ها 4ميليون و تراكنش اينترنت ساير استان‌ها 46ميليون بوده و روي هم 50ميليون تراكنش موبايل و اينترنت در ساير استان‌هاي كشور انجام شده است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه پديده تراكنش موبايل و اينترنت، عمدتا مربوط به تهران است و هنوز در ساير استان‌هاي كشور توسعه نيافته است.

 

 مبلغ تراكنش‌ها در كل كشور

مبلغ تراكنش‌هاي خريد موبايل در كل كشور طي 11ماه اول سال 94 معادل 33ميليارد و 490ميليون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خريد شارژ از طريق موبايل نيز 4هزار و 743ميليارد و 327ميليون تومان بوده است. پايانه‌هاي فروش در كل كشور نيز به ميزان 836هزار و 432 ميليارد و 868 ميليون تومان بابت خريد و 15هزار و 574 هزار و 663 ميليون تومان بابت پرداخت قبض و خريد شارژ پول جابه‌جا كرده‌اند.

همچنين پايانه‌هاي اينترنتي در كل كشور طي 11 ماه اول 94 به ميزان 54هزار و 495ميليارد و 680ميليون تومان بابت خريد و 3هزار و 124ميليارد و 510 ميليون تومان بابت پرداخت قبض و خريد شارژ پول جابه‌جا كرده‌اند.


 مبلغ تراكنش‌ها در تهران

مبلغ تراكنش‌هاي خريد موبايل در تهران طي 11ماه اول سال 94 معادل 30 ميليارد و 224 ميليون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خريد شارژ از طريق موبايل نيز 4 هزار و 664 ميليارد و 73 ميليون تومان بوده است.  پايانه‌هاي فروش تهران نيز به ميزان 265 هزار و 614 ميليارد و 129ميليون تومان بابت خريد و 6 هزار و 731 هزار و 673 ميليون تومان بابت پرداخت قبض و خريد شارژ پول جابه‌جا كرده‌اند. همچنين پايانه‌هاي اينترنتي در تهران طي 11ماه اول 94 به ميزان 30 هزار و 330 ميليارد و 980 ميليون تومان بابت خريد و 3 هزار و 97 ميليارد و 748 ميليون تومان بابت پرداخت قبض و خريد شارژ پول جابه‌جا كرده‌اند.

 

 مبلغ تراكنش استان‌ها

مبلغ تراكنش‌هاي خريد موبايل در استان‌ها طي 11ماه اول سال 94 معادل 3 ميليارد و 266 ميليون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خريد شارژ از طريق موبايل نيز 79 ميليارد و 260 ميليون تومان بوده است. پايانه‌هاي فروش در استان‌هاي كشور نيز به ميزان 570 هزار و 818 ميليارد و 738ميليون تومان بابت خريد و 8 هزار و 842 هزار و 990 ميليون تومان بابت پرداخت قبض و خريد شارژ پول جابه‌جا كرده‌اند.

همچنين پايانه‌هاي اينترنتي در ساير استان‌ها طي 11ماه اول 94 به ميزان 24 هزار و 164 ميليارد و 700 ميليون تومان بابت خريد و 26 ميليارد و 762 ميليون تومان بابت پرداخت قبض و خريد شارژ پول جابه‌جا كرده‌اند. اين آمارها نشان مي‌دهد كه پايانه‌هاي موبايل و اينترنت در استان‌ها هنوز رشد قابل توجهي ندارند و تنها در تهران رشد قابل توجهي داشته‌اند و بانك‌ها و سيستم‌هاي پرداخت و فروشگاه‌ها بايد در سال‌هاي آينده روي توسعه تراكنش‌هاي موبايل و اينترنت در شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور كار كنند تا مراجعه مردم به دستگاه‌هاي پرداخت و پايانه‌هاي فروش فروشگاه‌ها و بانك‌ها را كاهش دهند.


 سهم 76 درصدي پايانه‌هاي فروش

پايانه‌هاي فروش در 11ماه اول سال 94 بيش از 76درصد كل تراكنش‌هاي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در طول 11ماه اول سال 94 معادل 6 ميليارد و 792 ميليون تراكنش از طريق پايانه‌هاي فروش صورت گرفته كه براي مانده‌گيري 652 ميليون 754 ميليون براي خريد شارژ و پرداخت قبض بيش از 5 ميليارد و 385 ميليون براي خريد تراكنش داشته‌اند. در پايانه‌هاي فروش در بهمن 94 معادل 717 ميليون تراكنش انجام شده كه 574 ميليون براي خريد، 66 ميليون براي مانده‌گيري و 77 ميليون براي پرداخت قبض و خريد شارژ تراكنش انجام شده است.


 سهم 17 درصدي تلفن‌هاي همراه

سهم تلفن‌هاي همراه از كل تراكنش‌هاي كشور در 11ماه اول سال 94 نزديك به 17 درصد كل تراكنش‌هاي كشور بوده است. سيستم‌هاي تلفن‌هاي همراه از طريق يو اس اس دي‌ها و همراه بانك‌ها تا مهرماه 94 امكان مانده‌گيري داشته‌اند اما در ماه‌هاي آبان تا بهمن اين سيستم آمارتراكنش نداشته است. در 7ماه اول سال معادل 287 ميليون تراكنش براي مانده‌گيري از طريق تلفن‌هاي همراه انجام شده است. تراكنش خريد نيز در 7ماه اول سال 94 از طريق موبايل‌ها به اندازه 4ميليون و 186هزار عدد بوده است. پرداخت قبض و خريد شارژ نيز از طريق موبايل‌ها در 11 ماه اول سال معادل يك ميليارد و 220 ميليون تراكنش داشته‌اند.


 سهم 7 درصدي تراكنش‌هاي اينترنتي

تراكنش‌هاي اينترنتي 7درصد تراكنش‌هاي كل كشور را در 11ماه اول سال 94 به خود اختصاص داده‌اند. آمار 11ماهه نيز نشان مي‌دهد كه در مجموع 639 ميليون تراكنش اينترنتي صورت گرفته كه 465 ميليون براي خريد شارژ و پرداخت قبض و بيش از 173 ميليون براي خريد تراكنش اينترنتي انجام شده است.  تراكنش‌هاي اينترنتي در بهمن 94 معادل بيش از 33 ميليون تراكنش بوده كه بيش از 13ميليون آن براي خريد شارژ و پرداخت قبض و بيش از 20 ميليون براي خريد تراكنش صورت گرفته است.


 رشد 20 درصدي تعداد پايانه‌هاي فروش

تعداد پايانه‌هاي فروش تراكنش‌دار در سال 1394 در بهمن ماه به 4 ميليون و 327 هزار و 115دستگاه رسيده كه نسبت به فروردين 94 به ميزان 718هزار و 426 پايانه افزايش يافته و كه به ميزان 20 درصد رشد كرده است.


 رشد 16درصدي پايانه‌هاي موبايل و اينترنت

تعداد پايانه‌هاي موبايل و اينترنت نيز در بهمن ماه به 16هزار و 767 عدد رسيده كه نسبت به 14هزار و 418عدد فروردين به ميزان 2349 عدد افزايش يافته و رشد 16.3درصدي داشته است. در بهمن ماه 94 در تهران 122.8ميليون تراكنش موبايل، 183.7 ميليون تراكنش پايانه فروش و 28 ميليون تراكنش اينترنتي صورت گرفته است.

jxi8m249n5xabps5gm5n.png

کارگزاری فارابیاخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
ایسام

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
کارگزاری فارابی