کانال تلگرام ایران جیب
آسوطب

شما هم به «چالش گرانی» دعوت شديد

کدخبر:۱۰۴۵۸پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۷:۱۱۵۵۸۵ بازدید

روزهای اسفند و داستان تکراری گرانی. چيزی عجيب نيست. هر سال عادت کرده ايم با نزديک شدن به شب عيد خوراکی ها گران شوند. اين گرانی محدود ...
شما هم به «چالش گرانی» دعوت شديد

 روزهای اسفند و داستان تکراری گرانی. چيزی عجيب نيست. هر سال عادت کرده ايم با نزديک شدن به شب عيد خوراکی ها گران شوند. اين گرانی محدود به ميوه نيست. انواع و اقسام گوشت هم به موج گرانی می پيوندند تا هزينه سفره ای که خانم خانه می خواهد برای شب عيد آماده کند، گران تر از روزهای عادی سال شود. اين روزها مسئولان اصناف مختلف کشور از گران شدن ۱۰ تا ۲۰ درصدی قيمت انواع محصولات غذايی خبر می دهند. موز، پرتقال، گوشت گوسفند، مرغ و ماهی و چندين خوراکی ديگر به لشکر گرانی ها پيوسته اند. داستان مرغ خيلی عجيب و غريب شده و گوشت اين پرنده که تا همين ۳ هفته پيش حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اين روزها با قيمت حدود ۸ هزار تومان فروخته می شود. مسئولان می گويند که تا ۲۰ فروردين موز ارزان نمی شود. آنها از گران شدن ۳-۲ هزار تومانی هر کيلو گوشت گوسفند خبر می دهند. ماهی هم در انتظار افزايش ۱۵ درصدی قيمت از ۶ روز ديگر است. به نظر می رسد اگر می خواهيد برای روزهای عيد نوروز مواد غذايی بخريد، همين امروز بهترين زمان است. 


گوشت برزيلی گران شد؛ منتظر گرانی ساندويچ و پيتزا باشيم

همين مانده بود که گوشت برزيلی گران شود. گوشت برزيلی که چند سالی اســت ميهمان سفره های ايرانيان شده، آمده تا جايگزين گوشت گران تر بازار بشود. اما چند روزی است که اين نوع گوشت منجمد وارداتی،۱۰تا ۱۲ درصد گران شــده تا خانواده ها مجبور شوند از اين نوع گوشت هم کمتر استفاده کنند.

رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوی استان تهران می گويد که در چند روز اخير به دليل کمبود گوشت منجمد برزيلی در بازار، قيمت آن افزايش يافته و طبيعی اســت که در اين ايام ميزان تقاضا برای اين محصول افزايش يابد. علی خندان روی جوان با اشــاره به اينکه در حال حاضر در نمايشگاه های بهاره گوشت منجمد برزيلی ۱۰ درصد کمتر از نرخ بازار عرضه می شــود تاکيد می کند که همين موضوع از دلايل مهمی است که موجب کمبود و افزايش قيمت آن در بازار شده است. گوشــت منجمدی که حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می رسيد حالا به کيلويی ۲۳ هزار تومان رسيده اســت. رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوی استان تهران، مســئول بهبود اوضاع به وســيله افزايش واردات را شــرکت پشــتيبانی امور دام می داند. با افزايش ۳ تا ۴ هزار تومانی اين گوشت که بيشتر خانواده ها، فست فودها و رستوران های کشور از آن استفاده می کنند، بايد منتظر افزايش قيمت انواع ســاندويچ و غذاهای گوشتی کشور باشيم.


مــرغ ۸ هــزار تومانی بازار؛ مســئولان می گويند نخريد

قيمــت مرغ ۳ هفته اســت کــه روز بــه روز گران تر می شــود. ديگر از آن قيمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان گذشته خبری نيست. مسئولان دليل اين گرانی را کاهش جوجه ريزی اعلام کردند. ســريال ادامــه دار افزايش قيمت ها باعث شد تا روز اول اسفند قيمت مرغ به کيلويی ۸ هزار تومان برســد. همان روز شرکت پشتيبانی امور دام کشور اعــلام کرد که می تواند به طور نامحــدود، مرغ ۵ هزار و ۵۰۰ تومانــی عرضه کند. دعوا آن قدر بالا گرفت که وزير جهاد کشاورزی وارد ميدان شد و گفت که مرغ های بازار بيشتر از ۷ هزار تومان نمی ارزند. ۵ روز پيش رئيس هيأت مديره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت کــه هر کيلوگرم مرغ گرم با قيمت ۶ هــزار و ۹۸۰ تومان و هــر کيلوگرم مرغ منجمد با قيمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان در ميادين ميوه و تره بار به مصرف کنندگان عرضه می شود. اما اگر سری به فروشگاه های پروتئينی سطح شهر بزنيد می بينيد که خبری از مرغ ۷ هزار تومان در بازار نيســت. همين مســئول صنفــی می گويد که هر کيلوگــرم مرغ به مصرف کننده با قيمت ۷ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار عرضه می شــود. ظاهرا مردم تمايل چندانی به مصرف مرغ های منجمد که با يارانه حدود ۲ هزار تومانی در هر کيلوگرم و برای حمايت از مصرف کنندگان توزيع می شود ندارند و همين موضوع باعث شده تا مرغ ارزان نشود.
 

شير برای سومين بار در سال ۹۳ گران شد

برخی برندهای معروف لبنيات در چند روز اخير قيمت شــير و فرآورده های لبنی را برای سومين بار افزايش داده اســت. به طوری که قيمت شير کم چرب با افزايش ۲۰۰ تــا ۳۰۰ تومان به ۲ هزار و ۴۰۰ تــا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت شــير پرچرب با افزايــش ۲۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان در هر بطری رســيده اســت. اين در حالی است که همين کارخانه قبل از اين قيمت شير را طی دو بار ۳۰۰ تومان افزايش داده بود. حالا سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان وارد ميدان شــده و گفته که هيچ يک از برندهای لبنيات حق افزايش قيمت تا پايان سال را ندارند و با متخلفان برخورد می شود، در پاسخ به اينکه برخی کارخانه ها برای جبران هزينه، به جای افزايش قيمت ، آن را با کم فروشــی (کاهش وزن فرآورده) جبران می کنند. مديرعامل اتحاديه سراســری دامداران کشور با اشاره به اينکه کارخانجات به ندرت شيرخام را به قيمت هزار و ۲۰۰ تومان از دامداران خريداری می کنند می گويد که متوســط قيمت خريد شيرخام توسط کارخانجات از توليدکنندگان هزار و ۱۵۰ تومان است.سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان به صنايع لبنی تذکر داده تا قبل از هرگونه برخورد قانونی، قيمت محصولاتشان را از روز شنبه ۹ اسفندماه به قيمت قبل برگردانند. اما تا امروز کــه ۵ روز از اين تاريــخ می گذرد قيمت ها به حالت قبل بازنگشته است.

موز تا ۲۰ فروردين ارزان نمی شود

موز در ســبد ميوه خانواده ايرانی در روزهای عيد جا بــاز کرده اســت. به ميهمانی ها که می رويــد، موز تقريبا در همه خانه ها به ميهمانان تعارف می شــود. برای همين شــب های عيد که فرا می رســد، قيمت اين نوع ميوه هم بــالا می رود. اين روزها با افزايش قيمتی که پيدا کرده در بازارهای سطح شهر با قيمت کيلويی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۷ هزار تومان به فروش می رسد. اگر تهرانی باشيد بايد در غرفه های عرضه ميوه وابســته به شهرداری برای هر کيلو موز ۵ هزار و ۹۸۰ تومان پول بدهيد. رئيس اتحاديه بارفروشان افزايش قيمت جهانی موز و تقاضای کشورها برای اين ميــوه را ۲ دليل گرانی موز اعلام کرد. مصطفی دارايی نژاد با اشــاره اينکه تا ٢٠فروردين ماه قيمت موز به همين شــکل خواهد بود ولی از اين تاريخ به بعد نرخ آن به نصف قيمت خواهد رسيد، تاکيد می کند که قيمت موز برای واردکنندگان هر کيلو ۵ هزار تومان هزينه دارد. فقط موز نيســت که در روزهای اخير گران شــده است. پرتقال هم به همين وضع دچار شده است. رئيس اتحاديه بار فروشــان يکی ديگر از مشکلات بازار ميوه در آستانه عيــد را افزايش قيمت پرتقال اعلام کرده و تاکيد می کند که پرتقال با نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ٤هزار تومان در ميــدان بزرگ بار به فروش می رســد که دليل آن کم بودن زمينه کشت است.


اگــر می خواهيد ماهی بخريد زمان را از دســت ندهيد

۳۶۵ شب سال يک طرف، شب عيد هم يک طرف. رسم است که خانواده ها در شب عيد، سبزی پلو با ماهی بپزنــد. خيلی فرقی نمی کند که آن ماهی چه باشــد. چه ماهی ســفيد گران قيمتی که اين روزها کيلويی ۲۲ هزار تومان در بازار فروخته می شود باشد و چه قزل آلای ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومانی پرفروش. اما همين که به روزهای آخر اسفند نزديک می شــويم و خانواده ها برای تدارک سفره عيد خود به بازار می آيند، قيمت همه اقلام و به طور ويژه ماهی افزايش می يابد. همين ســه روز پيش بود که رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهی از گران شدن ۱۵ درصدی قيمت ماهی از روز ۲۰ اسفند خبر داد. اين مقام صنفی دليل اين گرانی را افزايش تقاضا عنوان کرده است. الان در بازار ماهی حلوا سياه بدون تيغ ۲۱ هزار تومان، ماهی تيلاپيا ۲۲ هزار تومان، ماهــی آزاد ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ماهی کپــور انزلی ۱۶ هزار تومان قيمت دارند. حالا با توجه به افزايش ۱۵ درصدی قيمت ها بايد منتظر بود تا در شب عيد حلوا سياه بدون تيغ ۲۴ هزار و ۱۵۰ تومان، ماهی سفيد و تيلاپيا ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، ماهی آزاد ۹ هزار و ۷۷۵ تومان، قزل آلا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و کپور انزلی ۱۸ هــزار و ۴۰۰ تومان در بازار به فروش برسند.ديگر به اين قيمت ها در شب عيد هر سال عادت کرده ايم.
 

گوشت گوسفندی از قافله جا نماند

بــا افزايش قيمت مرغ، خيلــی از خانواده ها به دنبال گوشــت گوســفند برای جايگزين کردن آن هستند. اين موضــوع يکی از عواملی اســت که در روزهای گذشــته قيمت گوشت گوسفندی را بالا برده است. اين روزها اگر اقدام به خريد گوشت گوسفند کرده باشيد با افزايش ۳-۲ هزار تومانی قيمت آن روبه رو شده ايد.همين ديروز رئيس اتحاديه گوشت گوسفندی از افزايش قيمت اين گوشت در بــازار خبر داد. علی اصغر ملکــی از افزايش ۲ هزار تومانی قيمت گوشــت گوسفندی طی دو هفته اخير خبر داده و می گويد قيمت هرکيلوگرم شقه بدون دنبه تحويل به مغازه دار ۲۸ هزار تومان اســت و مغازه داران آن را تا ۳۱ هزارتومان به مشتری عرضه می کنند. او دليل ديگری را برای افزايش قيمت گوشت گوسفند مطرح می کند. وی در مورد علت افزايش قيمت گوشت گوسفندی توضيح می دهد که هم اکنون در روزهای پايانی سال ۹۳ قرار داريم و دام هايی که در اين سال پرورش يافته بودند به تدريج رو به اتمام هستند. ملکی در پاسخ به اين پرسش که احتمال کاهش قيمت اين نوع گوشت تا پايان سال جاری وجود دارد يا خير می گويدکه احتمالا قيمت تا پايان سال به همين شکل باقی می ماند و تغيير نمی کند. گفتنی است که رئيس اتحاديه گوشــت گوساله نيز با اشــاره به قيمت۳۰هزار تومانی هر کيلو گوشت گوساله تاکيد می کند که اين گوشت تا پايان سال گران نمی شود. 

کارگزاری فارابیاخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:


آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آژانس مسافرتی زیما
بستن
کارگزاری فارابی