کانال تلگرام ایران جیب
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

لیست قیمت جدید تلویزیون های وارداتی 1401/09/08


کد خبر : ۱۰۲۵۸۲سه شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶:۴۰۹۲۰۷۷ بازدید

جدیدترین لیست قیمت انواع تلویزیون های وارداتی در بازار امروز سه شنبه 8 آذرماه 1401 منتشر شد.
لیست قیمت جدید تلویزیون های وارداتی 1401/09/08لیست قیمت جدید تلویزیون های وارداتی 1401/09/08

جدیدترین لیست قیمت انواع تلویزیون های وارداتی در بازار امروز سه شنبه 8 آذرماه 1401 منتشر شد.
 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ

32 اینچ
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۵/۸۲۰/۰۰۰ تومان
40 اینچ
تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 43TU7000 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU8000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ 2021 مدل 43Q65A ۱۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ اسمارت مدل QA43 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7002 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K سمارت AU7000 2021 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان
تلویزین 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کریستال مدل 50TU8000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
50اینچ
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 55Q80T ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60R ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۱۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۱۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ قاب عکس
تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55اینچ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۱۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان
58 اینچ
تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
60 اینچ
تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2020 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 65AU7500 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل 65QN900A 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K UHD QLED اسمارت HDR مدل 65QN700A 2021 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 2021
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 4k اسمارت
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ QLED
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 2021 اسمارت 65 اینچ 4K مدل 65Q77A ۳۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
65اینچ
تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
70 اینچ
تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K سمارت AU9000 2021 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 8K اسمارت 75 اینچ Q900TS QLED ۸۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60T ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60R ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 75AU7500 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ 8K
تلویزیون سامسونگ QLED کیولد 75 اینچ 8K اسمارت مدل Q900R ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ قاب عکس
تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 85Q80T ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QNED اسمارت 8K مدل 85QN800A 2021 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ QLED
تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85اینچ
تلویزیون سامسونگ q800t
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 8k مدل Q800T ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی

32 اینچ
تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ
تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ اسمارت
تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7340 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LF540T ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ FHD
تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
48 اینچ
تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
49 اینچ
تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل UN7350 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینج
تلویزیون ال جی نانوسل 55اینچ 55NANO88 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7340 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 2021 نانوسل
تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
60 اینچ
تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۶۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۴۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ OLED
تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
70 اینچ
تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
75 Inch
تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ الجی LED 2021 اسمارت مدل 75UP7500 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up77003 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
77 اینچ
تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
77 اینچ
تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
82 اینچ
تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی
تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO866PA ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان

 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی

27 اینچ
مانیتور 27 اینچ شیاومی مدل RMMNT27NF 2021 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ
تلویزیون 32 اینچ اسمارت 4A شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ اسمارت
تلویزیون شیائومی 32 اینچ سری P اسمارت اچ دی مدل P1 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان
34 اینچ
مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4k اسمارت MI 4S مدل L43M5-5ASP ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت P1 2021 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون شیائومی 50 اینچ سری P1 اسمارت 4K مدل L50M6-6AEU ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ شیائومی گلوبال 4k اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED شیائومی 4K اسمارت 55Q1 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون شیائومی 55 اینچ سری P اسمارت 4K مدل P1 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون اسمارت 55 اینچ شیاومی LED P1 4K مدل L55M6-6AEU ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ ردمی شیائومی 4K اسمارت مدل 2021 Redmi X ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ MI4S
تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI 4S مدل L65M5-5ASP ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد QLED اسمارت 4K مدل 75Q1 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون شیائومی p1
تلویزیون 65 اینچ شیائومی 2022 اسمارت مدل 65P1E ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان

 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی

43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
49 اینچ
تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X95J ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 2021
تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J ۶۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X9500H ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 4k اسمارت
تلویزیون 65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500H ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۵۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X95J ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
تلویزیون 85 اینچ سونی اندروید 4K اسمارت X9500H ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 85X95J ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X9500J 2021 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اولد سونی
تلویزیون 65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی
تلویزیون 65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 43 اینچ
تلویزیون 43اینچ سونی 4K اسمارت اندروید 2021 مدل 43X75 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی 50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ سونی Full HD مدل W660F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی اولد
تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس

100 اینچ
تلویزیون 100 اینچ هایسنس 4k اسمارت 2022 مدل F100W ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون 43 اینچ هایسنس 4K اسمارت A71000F ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ اسمارت
تلویزیون هایسنس 43 اینچ FullHD اسمارت مدل A6000F ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ هایسنس LED 4K مدل 50A61GS ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100UW ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K مدل 55A61GS ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ULED هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت U7WF ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED 4K UHD مدل 55U8GQ ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ هایسنس LED 4K UHD مدل 55A62GS ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت مدل B7206UW ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت A7120 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4K اسمارت B7300UW ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ ULED
تلویزیون 55 اینچ هایسنس ULED اسمارت 4K مدل U8QF ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ULED هایسنس پریمیوم 55 اینچ 4K اسمارت B8000U ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 Inch
تلویزیون هایسنس 65 اینچ ULED مدل U7GQ ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 4k اسمارت
تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت A7120 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل B7101UW ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون هایسنس 65 اینچ 4K اسمارت مدل A7100F ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون هایسنس
تلویزیون 43 اینچ S4 هایسنس FULL HD مدل 43S4 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون برد اینتراکتیو 75 اینچ هایسنس پنل تمام لمسی مدل HN75WR80U ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس

55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 55PUS9435 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
58 اینچ
تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 58PUS7855 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
70 اینچ
تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4K UHD اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

   

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک

43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل 43E330M ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
49 اینچ
تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FUll HD مدل TH-49330M ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت مدل 50HX650 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک سری HX750 اندروید 4Kاسمارت TH-55 HX750 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K UHD اسمارت 55GX655M ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4k مدل gx800m ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون پاناسونیک HX750 اندروید 65 اینچ 4K اسمارت TH-65HX750 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال

42 اینچ
تلویزیون 42 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 42LED1988​​​​​​​ ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43N5000​​​​​​​ ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 43TU5370​​​​​​​ ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
43اینچ
تلویزیون جنرال کیولد 43 اینچ اسمارت مدل KM43E2021T2 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 50TU7000​​​​​​​ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ جنرال برلین 4k اسمارت 2022 مدل 55TU7000​​​​​​​ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ جنرال 4K Ultra HD اسمارت مدل SGLED55AUS9T2 2022 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ جنرال 4k اسمارت 2022 مدل 65LED1988​​​​​​​ ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان

کارگزاری فارابیکارگزاری فارابی


اخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

لاماری