کانال تلگرام ایران جیب
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

لیست قیمت جدید انواع یخچال وارداتی 1401/09/07


کد خبر : ۱۰۲۵۵۱دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۶:۰۵۸۹۹۲۲ بازدید

جدیدترین لیست قیمت انواع یخچال های وارداتی در بازار امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 منتشر شد.
لیست قیمت جدید انواع یخچال وارداتی 1401/09/07لیست قیمت جدید انواع یخچال وارداتی 1401/09/07
جدیدترین لیست قیمت انواع یخچال های وارداتی در بازار امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 منتشر شد.
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی

عنوان محصول قیمت
20فوت
فریزر تک ال جی سیلور 16 فوت اسمارت مدل GN-304SLBT ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
26 فوت
یخچال فریزر ال جی بالا پایین 26 فوت سیلور GNM-705HLL ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ال جی بالا پایین 26 فوت مدل GC-F682 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال بالا پایین 26 فوت ال جی سیلور مدل GC-F689BLCZ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
28فوت
یخچال 28 فوت ال جی ساید بای ساید مدل GC-L247 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 پلاتینوم
یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ دودی GR-F822HLHU ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت
یخچال الجی فریزر ساید بای ساید نقره 2022 مدل J287S ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید بنتلی 30 فوت GC-J247SLUV ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی اینستاویو ساید بای ساید X29 مدل GR-X29FTQKL ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر Door in Door ال جی 30 فوت اینستاویو 2022 مدل GSXV90BSAE ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر X257 ال جی ساید بای ساید اینستاویو GR-X257CSAV ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت
یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت کره GRX-274DPB ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت
یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GR-B822HBCM ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 30 فوت نقره ای GRM-832DHLL ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ساید 30 فوت ال جی Door in Door سفید مدل X267 2022 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی Door in Door 2022دودی مدل GR-X267CQES ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر اینستاویو 30 فوت ال جی Door in Door سیلور مدل X267 2022 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر 30 فوت ال جی ساید بای ساید 2022 دودی مدل j267 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سیلور مدل GC-j267SLSS ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GC_j267SLSS ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت پلاتینوم
یخچال فریزر الجی بالا و پایین 30 فوت رنگ سفید GRM-832DHWL ۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت در این در HDKSJH,D,
یخچال فریزر ال جی X259 ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GR-X259CSBV ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت مشکی
یخچال فریزر رنگ مشکی ال جی اینستاویو ساید بای ساید مدل GCX-267PHB ۶۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت نقره ای
یخچال فریزر ال جی 30 فوت بنتلی ساید بای ساید GC-J287SVUV ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل L247 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی Door IN Door بالا پایین 549 لیتر مدل GN-A782HLHU ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ال جی x267ساید بای ساید اینستاویو 30 فوت GCX-267PXHN ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
34 فوت
یخچال فریزر 34 فوت ال جی فرنچ سیلور مدل GCB-263AS 2021 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال الجی ساید بای ساید سیلور 34 فوت GR-J337CSBL ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
34 فوت اینستاویو
یخچال فریزر ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GRX-334DPB ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
34 فوت دودی
یخچال فریزر X39 ال جی 4 در 34 فوت انستاویو Door IN Door مدل GR-X39FTKHL ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
34 فوت نقره ای
یخچال فریزر ساید بای ساید بنتلی ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
40 فوت
یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ سفید مدل GC_F401EVDZ.ASWPEAF ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
40 فوت 2021
یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت رنگ دودی 2021 مدل GC-F511ELDM/GC-B514ELFM ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
40 فوت سفید
یخچال دو قلو ال جی 40 فوت رنگ سفید 2021 مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سامسونگ
یخچال فریز الجی بالا پایین 26 فوت سفید GNM-705HWL ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ساید بای ساید
یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی دودی مدل GRX337CQAL ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال x24
یخچال الجی ساید اینستاویو X24 مدل GR-X24FMKBL ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ال جی
یخچال ساید بای ساید ال جی 30فوت 2022 مدل GC-J257SQRS ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال الجی ساید بای ساید 2022 سفید مدل GCL-287GVW ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال بالا پایین ال جی سیلور 2022 مدل GR-B372SQCB ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ساید ال جی 34 فوت سیلور2022 مدل LG J348 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ساید اینستاویو X257 ال جی 2022 سیلور مدل GC-X257CSES ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ال جی 2022 ساید 635 لیتر دودی مدل GC-X257CQES ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر بالا پایین 2022 ال جی مدل GC-B459NLFF ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ساید ال جی 34 فوت سفید 2022 مدل LG J348 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال الجی
یخچال الجی ساید بای ساید 30فوت مدل L267 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال الجی 2022 اینستاویو 32 فوت مدل GMX945MC9F ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر سایدبای ساید الجی 2022مدل GCX-287TNSI ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال دوقلو ال جی
یخچال فریزر دوقلو ال جی 40 فوت سیلور مدل 411-414 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ساید بای ساید اینستا ویو
یخچال اینستاویو ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر دو قلو ال جی
یخچال فریزر دو قلو ال جی رنگ نقره ای GC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال کره ای
یخچال ال جی J35 ساید بای ساید 34 فوت GR-J35FTKHL ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ
 

20 فوت
یخچال فریزرساید بای ساید سامسونگ سفید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
26 فوت
یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سفید مدل RT46 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت سامسونگ سیلور مدل RT46 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
26 فوت رنگ سفید
یخچال فریزر سامسونگ 384 لیتر بالا پایین 26 فوت دو درب RT38K50AJWW ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
26 فوت سیاه براق
یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 528 لیتر رنگ سیاه مدل RT53K6541BS ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
28 فوت
یخچال فریزر سامسونگ طرح فرنچ 28 فوت نقره ای RF25 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت مدل RS65 ۵۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال سامسونگ فرنچ 4 درب دودی مدل RF28 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
28 فوت نقره ای
یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 28 فوت رنگ نقره ای RT62K7110SL ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت
یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت
یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور سامسونگ 30 فوت مخزنی مدل RS64 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت مدل RF59A7011SR ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر 30 فوت سامسونگ ساید بای ساید مدل RS53K4600SA ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت در این در
یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید DOOR IN DOOR مدل RH77H90507F ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت مشکی
یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید مشکی 30 فوت مدل RS50N3913BC ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
30 فوت نقره ای
یخچال فریزر سامسونگ RS50 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت مدل RS50N3913SA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30فوت مدل RS68A8820S9 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
34 فوت نقره ای
یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
40 فوت
یخچال فریزر دو قلو بالا پایین سامسونگ 40 فوت RB34T630/RB34T670 ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
40 فوت دو قلو
یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت سفید RZ32M7120WW ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر دو قلو سامسونگ RR39/RZ32 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
500 لیتر
یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ 500 لیتر سفید مدل RT50K6330WW ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال سامسونگ
یخچال سامسونگ 4درب 2022 سیلور مدل RF65 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش
 

30 فوت
یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86al304 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
360 لیتر
فریزر بوش 360 لیتر سفید مدل GSN58EW40 ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
ساید بای ساید 30 فوت
یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAN56V404 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فریزر پایین
یخچال فریزر 30 فوت بالا پایین بوش مدل KGD86AW304 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال بوش
یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAG93AI30M ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال بکو
 

یخچال بکو
یخچال فریزر دوقلو بکو 40فوت استیل مدل RSNE445E23DX/RFNE350E23x ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
    لیست تازه ترین قیمت یخچال مابه
یخچال مابه
یخچال ساید بای ساید مابه مکزیک سفید مدل MEM30VHDCWW ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال مکزیک
یخچال فرنچ مابه 34 فوت مدل MFO26JSPFFS ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس
 

12 فوت
یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D4WGU ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان
12 فوت
یخچال فریزر هایسنس تک درب 12 فوت RR229D4WRU ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
168 لیتر
یخچال بالا پایین هایسنس سیلور مدل RD-22DR4SASI ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
20 فوت
یخچال فریزر ساید بای ساید 4درب هایسنس سیلور 30 فوت مدل RQ560N4WC1 ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر 4 درب ساید بای ساید هایسنس مشکی 30 فوت مدل RQ560N4WB1 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
40فوت
یخچال دوقلو هایسنس 40 فوت سفید مدل RL475N4WWU و FV341N4IWU ۴۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
6 فوت
یخچال فریزر هایسنس سیلور 6 فوت RR120DAGW ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر هایسنس سفید 6 فوت RR120DAGW ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
بالا و پایین
یخچال فریزر بالا و پایین نقره ای هایسنس مدل RB605N4IBGU ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فریز تک
فریزر تک 18 فوت هایسنس مدل RV246N4AWU ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال هایسنس
یخچال فریزر بالا پایین هایسنس 28 فوت RT599N4ASU ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر بالا پایین 26 فوت هایسنس مدل RT488N4ASU ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال هایسنس بالا پایین 32 فوت مدل RT729N4WSU ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال هایسنس ساید بای ساید 32 فوت مدل RQ749N4ASU ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال کوچک
یخچال هتلی هایسنس 3 فوت مدل RR60DAGS0 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال شینون
 

یخچال ساید
یخچال ساید بای ساید شینون مدل SH-740GXL ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت یخچال یونیوا
 

یخچال ساید بای ساید 30 فوت
یخچال ساید بای ساید یونیوا مدل SBS56 ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال ساید بای ساید رنگ سفید
یخچال فریزر یونیوا ساید بای ساید سفید SBS56 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
 

لیست تازه ترین قیمت دوو
 

30 فوت
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سیلور 30 فوت مدل 2611 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو سفید 30 فوت مدل 2611 ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان

کارگزاری فارابیکارگزاری فارابی


اخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

لاماری