کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ، ۱۸:۱۵:۵۳

قیمت مسکن شهر تبریز

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دارایی جدید نو ساز ---
  ولی عصر نو ساز ---
  خسروشهر نو ساز ---
  منتظری نو ساز ---
  بازار نو ساز ---
  قره آغاج نو ساز ---
  ائل گلی نو ساز ---
  عباسی نو ساز ---
  شهرک اندیشه نو ساز ---
  سیلاب نو ساز ---
  دیزل آباد نو ساز ---
  خیابان امام نو ساز ---
  میدان رسالت نو ساز ---
  بلوار منجم نو ساز ---
  لاله نو ساز ---
  ارتش نو ساز ---
  فرشته شمالی نو ساز ---
  آبادانی مسکن نو ساز ---
  شهرک رجایی نو ساز ---
  ششگلان نو ساز ---
  رسالت نو ساز ---
  خیابان منتظری نو ساز ---
  نصر3 نو ساز ---
  توانیر نو ساز ---
  مابین فلکه بارنج و ابن سینا نو ساز ---
  الهی پرست نو ساز ---
  فلکه تختی نو ساز ---
  آخونی نو ساز ---
  شهناز نو ساز ---
  شهر سهند نو ساز ---
  زعفرانیه نو ساز ---
  خیام نو ساز ---
  نظام پزشکی نو ساز ---
  ثقه الاسلام نو ساز ---
  مارالان نو ساز ---
  الهیه نو ساز ---
  فلکه دانشگاه نو ساز ---
  آذربایجان نو ساز ---
  صوفیان نو ساز ---
  شهرک آذران نو ساز ---
  سربازشهید نو ساز ---
  دامپزشکی نو ساز ---
  خطیب نو ساز ---
  منجم نو ساز ---
  باسمنج نو ساز ---
  قره باغیها نو ساز ---
  ابوریحان نو ساز ---
  فجر نو ساز ---
  17 شهریور نو ساز ---
  شهرک باغمیشه نو ساز ---
  شریعتی نو ساز ---
  راه آهن نو ساز ---
  خیابان اوحدی نو ساز ---
  میدان ساعت نو ساز ---
  بهار نو ساز ---
  لاله زار نو ساز ---
  ارتش جنوبی نو ساز ---
  فرودگاه نو ساز ---
  آبرسان نو ساز ---
  شهرک سلیمی نو ساز ---
  شمال نو ساز ---
  رشیدیه نو ساز ---
  راهنمایی نو ساز ---
  خیابان سالاری نو ساز ---
  میدان فهمیده نو ساز ---
  تربیت نو ساز ---
  لاله زار جنوبی نو ساز ---
  اره گر نو ساز ---
  فلسطین نو ساز ---
  آخر شهناز نو ساز ---
  شهرک طالقانی نو ساز ---
  شمس تبریزی نو ساز ---
  رضانژاد نو ساز ---
  دارایی نو ساز ---
  هفت تیر نو ساز ---
  حافظ نو ساز ---
  مرزداران نو ساز ---
  انتهای صائب نو ساز ---
  فلکه فردوس نو ساز ---
  آذرشهر نو ساز ---
  صوفیان - شبستر نو ساز ---
  شهرک ارم نو ساز ---
  سر درود نو ساز ---
  دروازه تهران نو ساز ---
  خواجه نو ساز ---
  منصور نو ساز ---
  بزرگراه پاسداران نو ساز ---
  قره داش تبریز نو ساز ---
  اتوبان پاسداران نو ساز ---
  فردوسی نو ساز ---
  17 شهریور جدید نو ساز ---
  شهرک خاوران نو ساز ---
  شریعتی جنوبی نو ساز ---
  دروازه دوه چی نو ساز ---
  خیابان آزادی نو ساز ---
  منظریه نو ساز ---
  بلوار 29 بهمن نو ساز ---
  قطران نو ساز ---
  اتوبان تبریز - اهر نو ساز ---
  فرشته نو ساز ---
  17 شهریور قدیم نو ساز ---
  شهرک رازی نو ساز ---
  شریعتی شمالی نو ساز ---
  رجایی شهر نو ساز ---
  خیابان صائب نو ساز ---
  میرداماد نو ساز ---
  تهران نو ساز ---
  مابین عباسی و چایکنار نو ساز ---
  استاد جعفری نو ساز ---
  فلکه ائل گلی نو ساز ---
  آخر گلگشت نو ساز ---
  شهرک فجر نو ساز ---
  دیزل آباد دوم نو ساز ---
  زبرلی نو ساز ---
  دارایی سوم نو ساز ---
  ولی امر نو ساز ---
  حافظ جنوبی نو ساز ---
  مفتح نو ساز ---
  اهراب نو ساز ---
  قدس نو ساز ---
  آزادی نو ساز ---
  طالقانی نو ساز ---
  شهرک امام نو ساز ---
  سه راه امین نو ساز ---
علی بابا