کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ، ۱۱:۳۱:۵۵

انواع روغن خوراکی

نام قیمت ( تومان )
  روغن مایع آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویلا م 11,400 نمودار تغییر قیمت روغن مایع آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویلا م
  روغن کلزا اویلا مقدار 0.9 6,800 نمودار تغییر قیمت روغن کلزا اویلا مقدار 0.9
  روغن ذرت اویلا مقدار 1.8 40,000 نمودار تغییر قیمت روغن ذرت اویلا مقدار 1.8
  وغن مایع آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویلا مق 15,200 نمودار تغییر قیمت وغن مایع آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویلا مق
  روغن مخصوص سرخ کردنی شفاف اویلا مقدار 0.9 7,000 نمودار تغییر قیمت روغن مخصوص سرخ کردنی شفاف اویلا مقدار 0.9
  روغن مخصوص سرخ کردنی شفاف اویلا مقدار 1.5 12,000 نمودار تغییر قیمت روغن مخصوص سرخ کردنی شفاف اویلا مقدار 1.5
  روغن مایع آفتابگردان اویلا مقدار 3 22,500 نمودار تغییر قیمت روغن مایع آفتابگردان اویلا مقدار 3
  روغن ذرت فامیلا مقدار 1.8 40,000 نمودار تغییر قیمت روغن ذرت فامیلا مقدار 1.8
  روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم فامیلا مقدار 1.8 14,500 نمودار تغییر قیمت روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم فامیلا مقدار 1.8
  روغن مایع آفتابگردان فامیلا مقدار 3 22,500 نمودار تغییر قیمت روغن مایع آفتابگردان فامیلا مقدار 3
  روغن کانولا لادن مقدار 0.9 6,800 نمودار تغییر قیمت روغن کانولا لادن مقدار 0.9
  روغن مخصوص سرخ کردنی بهار مدل الماس مقدار 1 8,000 نمودار تغییر قیمت روغن مخصوص سرخ کردنی بهار مدل الماس مقدار 1
کانال تلگرام ایران جیب