کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
چیلیوری
پرواز خارجی
چیلیوری
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸ ، ۱۱:۳۵:۲۷

انواع زعفران

نوع زعفران درجه کیفیت وزن ( کیلو گرم ) قیمت ( تومان )
  زعفران نگین سوپر 1 1 13,200,000 نمودار تغییر قیمت زعفران نگین سوپر
  زعفران نگین نو 1 1 12,300,000 نمودار تغییر قیمت زعفران نگین نو
  زعفران شبه نگین 1 1 11,700,000 نمودار تغییر قیمت زعفران شبه نگین
  زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 1 --- نمودار تغییر قیمت زعفران سرگل ممتاز  قائنات
  زعفران سرگل ممتاز قائنات 2 1 --- نمودار تغییر قیمت زعفران سرگل ممتاز  قائنات
  زعفران سرگل ممتاز قائنات 3 1 --- نمودار تغییر قیمت زعفران سرگل ممتاز  قائنات
  زعفران پوشال 1 1 10,900,000 نمودار تغییر قیمت زعفران پوشال
  زعفران پوشال 2 1 10,600,000 نمودار تغییر قیمت زعفران پوشال
  زعفران پوشال 3 1 10,400,000 نمودار تغییر قیمت زعفران پوشال
  زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 1 8,300,000 نمودار تغییر قیمت زعفران دسته ( دختر پیچ )
  زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 1 1,100,000 نمودار تغییر قیمت زعفران سفیدی ( ریشه )
  پرچم 1 1 140,000 نمودار تغییر قیمت پرچم
کانال تلگرام ایران جیب
ساترا
رزرو هتل