کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۸ ، ۱۳:۵۹:۳۷

انواع زعفران

نوع زعفران درجه کیفیت وزن ( کیلو گرم ) قیمت ( تومان )
  زعفران نگین سوپر 1 1 10,200,000 نمودار تغییر قیمت زعفران نگین سوپر
  زعفران نگین نو 1 1 9,300,000 نمودار تغییر قیمت زعفران نگین نو
  زعفران شبه نگین 1 1 8,500,000 نمودار تغییر قیمت زعفران شبه نگین
  زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 1 --- نمودار تغییر قیمت زعفران سرگل ممتاز  قائنات
  زعفران سرگل ممتاز قائنات 2 1 --- نمودار تغییر قیمت زعفران سرگل ممتاز  قائنات
  زعفران سرگل ممتاز قائنات 3 1 --- نمودار تغییر قیمت زعفران سرگل ممتاز  قائنات
  زعفران پوشال 1 1 8,100,000 نمودار تغییر قیمت زعفران پوشال
  زعفران پوشال 2 1 7,800,000 نمودار تغییر قیمت زعفران پوشال
  زعفران پوشال 3 1 7,500,000 نمودار تغییر قیمت زعفران پوشال
  زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 1 6,700,000 نمودار تغییر قیمت زعفران دسته ( دختر پیچ )
  زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 1 630,000 نمودار تغییر قیمت زعفران سفیدی ( ریشه )
  پرچم 1 1 90,000 نمودار تغییر قیمت پرچم
کانال تلگرام ایران جیب