کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
عظیم خودرو
زولا
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۴۵:۵۷

انواع قارچ فله و بسته بندی

نام محصول درجه دو درجه یک
  قارچ دکمه ای فله 5,500 6,500 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای فله
  قارچ دکمه ای فله پشت باز 4,300 5,300 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای فله پشت باز
  قارچی صدفی فله 7,800 8,800 نمودار تغییر قیمت قارچی صدفی فله
  قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی --- 3,300 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی
  قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی --- 5,100 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی
  قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی
  قارچ بسته بندی 200 گرمی --- 2,300 نمودار تغییر قیمت قارچ بسته بندی 200 گرمی
  قارچ بسته بندی 400 گرمی --- 4,400 نمودار تغییر قیمت قارچ بسته بندی 400 گرمی
  قارچ بسته بندی 800 گرمی --- 7,900 نمودار تغییر قیمت قارچ بسته بندی 800 گرمی
  قارچ بسته بندی 1000 گرمی --- 9,400 نمودار تغییر قیمت قارچ بسته بندی 1000 گرمی
  قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس شده --- 2,750 نمودار تغییر قیمت  قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس شده
  قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس شده --- 6,000 نمودار تغییر قیمت  قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس شده
  قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس شده --- 9,900 نمودار تغییر قیمت  قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس شده

قیمت قارچ | قارچ دکمه ای قیمت روز

آقا چاپ