کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

حامیرانحامیران

کارشناسی خودروکارشناسی خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۷ دی ۱۳۹۹ ، ۱۲:۲۴:۰۸

انواع قارچ فله و بسته بندی

نام محصول درجه دو درجه یک
قارچ دکمه ای پشت بسته فله ۲۲,۹۰۰ ۲۴,۹۰۰
قارچ دکمه ای پشت باز فله ۲۲,۹۰۰ ۱۹,۸۰۰
قارچ دکمه ای پشت باز فله ۱۸,۸۰۰ ۱۹,۸۰۰
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی --- ۷,۶۰۰
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی --- ۱۴,۸۰۰
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی --- ۲۴,۲۰۰
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی --- ۲۶,۵۰۰
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده --- ۷,۱۰۰
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده --- ۱۳,۱۰۰
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده --- ۲۳,۲۰۰