کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
پرواز خارجی
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ، ۱۱:۱۵:۲۱

انواع قارچ فله و بسته بندی

نام محصول درجه دو درجه یک
  قارچ دکمه ای پشت بسته فله 8,900 9,900 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای پشت بسته فله
  قارچ دکمه ای قهوه ای فله (Brown) 9,500 10,500 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای قهوه ای فله (Brown)
  قارچ دکمه ای پشت باز فله 7,900 8,900 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای پشت باز فله
  قارچ صدفی فله 8,900 9,900 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی فله
  قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی --- 3,200 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی
  قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی --- 5,100 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی
  قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی
  قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی --- 3,300 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی
  قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی --- 6,200 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی
  قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی --- 10,600 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی
  قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی --- 11,800 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی
  قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده --- 3,500 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده
  قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده
  قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده --- 11,000 نمودار تغییر قیمت قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده
رزرو هتل