کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ، ۱۳:۰۲:۱۰

انواع سیمان

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۱۲,۰۰۰
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۲۲,۰۰۰
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۱۴,۰۰۰
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) ۱۰۳,۰۰۰
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) ۱۰۰,۰۰۰
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۰۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) ۹۷,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) ۹۶,۰۰۰
سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) ۹۸,۰۰۰
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) ۸۶,۰۰۰
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) ۱۱۲,۰۰۰
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) ۱۱۷,۰۰۰
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل ۱۹۳,۰۰۰
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۷,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶,۰۰۰
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۲,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) ۱۰۱,۰۰۰
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) ۱۹۸,۰۰۰
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) ۱۹۴,۰۰۰
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶,۵۰۰
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶,۵۰۰
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) ۱۰۱,۰۰۰
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) ۱۸۷,۵۰۰
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) ۱۱۲,۰۰۰
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) ۱۰۹,۰۰۰
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) ۹۶,۰۰۰

انواع گچ

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
گچ سیوا اسپندار تن --- 61 دلار
گچ ساتن اسپندار تن --- 81 دلار
گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی ۵,۰۰۰
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی ۲,۳۲۰
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی ۱,۹۵۰
گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی ۲,۵۰۰
گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی ۲,۵۰۰
گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی ۳,۰۰۰
گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی ۲,۸۵۰
گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی ۲,۶۰۰
گچ جبل ۴۰kg گونی گونی ۲,۷۵۰
گچ جبل ۳۳kg گونی گونی ۲,۸۰۰
گچ کناف ۴۰kg گونی گونی ۲,۹۵۰
گچ ساران ۴۰kg گونی گونی ۲,۹۰۰
ایران گچ ۳۳kg گونی گونی ۲,۷۵۰
گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی ۲,۶۰۰
گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی ۲,۲۰۰
گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی ۲,۴۵۰
گچ سینا بدون کرایه گونی گونی ۱,۹۵۰
گچ سمنان جم گونی گونی ۲,۵۵۰
گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی ۵,۲۰۰

انواع دیوارگچی و پانل گچی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع ۷,۵۰۰
دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع ۷,۰۰۰
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع ۶,۵۰۰
پانل گچی ساوه قالب قالب ۳,۵۰۰
پانل گچی نوید قالب قالب ۳,۴۰۰
پانل گچی کاوه قالب قالب ۳,۴۰۰

انواع آجر فشاری و بهمنی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۸,۰۰۰
آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۲,۰۰۰
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۱۵
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ ۹۵
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۰۵
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ ۸۵
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ ۲۲۰
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۲۳۰
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ ۲۴۰

انواع آجر سفال تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت ۳۱۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت ۴۴۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت ۳۰۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار ۴۲۵
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار ۵۱۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار ۴۴۰
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ ۱۴۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۲۰۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۴۰
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۱۵
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ ۱۳۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۱۹۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۳۰
بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ ۱,۱۰۰
سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ ۳۴۰
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۰۵

انواع بلوک تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ ۱,۲۵۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ ۱,۴۰۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۱,۰۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ ۷۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ ۱,۰۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۷۵۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ ۶۵۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ ۸۵۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۶۵۰

انواع شن و ماسه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶,۰۰۰
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) ۱۷,۰۰۰
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶,۵۰۰
ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۵,۰۰۰
ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۴,۰۰۰
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) ۱۳,۰۰۰
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) ۱۳,۵۰۰
شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) ۱۴,۰۰۰
شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) ۱۵,۵۰۰
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) ۱۴,۰۰۰
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی ) ۲۵,۰۰۰
توضيحات
- کلیه سیمان سفید ها بدون کرایه حمل می باشد.

- قیمت های گچ با کرایه حمل تحویل در تهران می باشد .

- سیمان تهران با کرایه حمل تحویل شهر تهران

- سیمان شمال,سیمان جاجرود,سیمان دماوند,سیمان سفید دماوند با کرایه حمل تحویل استان و شهرستانهای جاجرود،بوم هن،رود هن،تهران

- سیمان نایین,سیمان سفید بنوید با کرایه حمل تحویل یزد،اصفهان،ساوه،قم،تهران

- سیمان ساوه با کرایه حمل تحویل استان ها و شهرستان های قم،اراک،همدان،تهران،البرز

- سیمان آبیک با کرایه حمل تحویل استان قزوین،استان البرزو استان تهران

- قیمت ها با احتساب ۵% ارزش افزوده است .

- با همکاری فروشگاه مصالح ساختمانی پرتلند