کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ، ۱۳:۰۲:۱۰

انواع سیمان

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 1 تهران
  سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 2 تهران
  سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ۵ تهران
  سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000 نمودار تغییر قیمت سیمان پزولان ویژه (جدید)
  سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000 نمودار تغییر قیمت سیمان بنایی (جدید)
  سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000 نمودار تغییر قیمت سیمان پزولانی تهران
  سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۱ تهران
  سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۲ تهران
  سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 5  تهران
  سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000 نمودار تغییر قیمت سیمان پزولانی تهران
  سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 1 آبیک
  سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 2 آبیک
  سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000 نمودار تغییر قیمت سیمان سفید ارومیه
  سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۱ ساوه
  سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۲ ساوه
  سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000 نمودار تغییر قیمت سیمان پزولانی ساوه
  سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۲ ساوه
  سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000 نمودار تغییر قیمت سیمان سفید۲۵کیلویی
  سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000 نمودار تغییر قیمت سیمان سفید ۵۰ کیلویی
  سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ۲ جاجرود
  سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۲ شمال
  سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ ۲ جاجرود
  سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500 نمودار تغییر قیمت سیمان سفید دماوند ۵۰kg
  سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 2 نایین
  سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000 نمودار تغییر قیمت سیمان سرباره نائین
  سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000 نمودار تغییر قیمت سیمان تیپ 2 نایین

انواع گچ

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  گچ سیوا اسپندار تن --- 61 دلار نمودار تغییر قیمت گچ سیوا اسپندار
  گچ ساتن اسپندار تن --- 81 دلار نمودار تغییر قیمت گچ ساتن اسپندار
  گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5,000 نمودار تغییر قیمت گچ گیپتون اسپندار 30kg
  گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320 نمودار تغییر قیمت گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه
  گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950 نمودار تغییر قیمت گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه
  گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی 2,500 نمودار تغییر قیمت گچ سمنان آریان ۴۰kg
  گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2,500 نمودار تغییر قیمت گچ سمنان زمرد ۴۰kg
  گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی 3,000 نمودار تغییر قیمت گچ ساوه طلایی ۴۰kg
  گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی 2,850 نمودار تغییر قیمت گچ سارالیت ۴۰kg
  گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی 2,600 نمودار تغییر قیمت گچ سارالیت ۳۳kg
  گچ جبل ۴۰kg گونی گونی 2,750 نمودار تغییر قیمت گچ جبل ۴۰kg
  گچ جبل ۳۳kg گونی گونی 2,800 نمودار تغییر قیمت گچ جبل ۳۳kg
  گچ کناف ۴۰kg گونی گونی 2,950 نمودار تغییر قیمت گچ کناف ۴۰kg
  گچ ساران ۴۰kg گونی گونی 2,900 نمودار تغییر قیمت گچ ساران ۴۰kg
  ایران گچ ۳۳kg گونی گونی 2,750 نمودار تغییر قیمت ایران گچ ۳۳kg
  گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2,600 نمودار تغییر قیمت گچ سمنان نوع ۱
  گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200 نمودار تغییر قیمت گچ جبل متین بدون کرایه
  گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450 نمودار تغییر قیمت گچ سمنان حریر بدون کرایه
  گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950 نمودار تغییر قیمت گچ سینا بدون کرایه
  گچ سمنان جم گونی گونی 2,550 نمودار تغییر قیمت گچ سمنان جم
  گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی 5,200 نمودار تغییر قیمت گچ بتگیبس ۳۰kg

انواع دیوارگچی و پانل گچی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع 7,500 نمودار تغییر قیمت دیوارگچی ساوه
  دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع 7,000 نمودار تغییر قیمت دیوار گچی نوید
  دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع 6,500 نمودار تغییر قیمت دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)
  پانل گچی ساوه قالب قالب 3,500 نمودار تغییر قیمت پانل گچی ساوه
  پانل گچی نوید قالب قالب 3,400 نمودار تغییر قیمت پانل گچی نوید
  پانل گچی کاوه قالب قالب 3,400 نمودار تغییر قیمت پانل گچی کاوه

انواع آجر فشاری و بهمنی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 68,000 نمودار تغییر قیمت آجر فشاری کوره ای(کرایه)
  آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 62,000 نمودار تغییر قیمت آجر فشاری ماشینی(کرایه)
  آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120 نمودار تغییر قیمت آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115 نمودار تغییر قیمت آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95 نمودار تغییر قیمت آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)
  آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105 نمودار تغییر قیمت آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)
  آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85 نمودار تغییر قیمت آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)
  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220 نمودار تغییر قیمت  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)
  آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230 نمودار تغییر قیمت آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)
  آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240 نمودار تغییر قیمت آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)

انواع آجر سفال تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)
  آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120 نمودار تغییر قیمت آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 145 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 205 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 140 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)
  آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115 نمودار تغییر قیمت آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 130 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه یزد (بدون کرایه )
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 190 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه یزد (بدون کرایه )
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 130 نمودار تغییر قیمت سفال تیغه یزد (بدون کرایه)
  بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ 1,100 نمودار تغییر قیمت  بلوک سقفی ۲۵ تهران
  سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ 340 نمودار تغییر قیمت  سفال تیغه طرح فوم
  آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105 نمودار تغییر قیمت آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)

انواع بلوک تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 1,250 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,400 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 1,050 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 750 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,050 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 750 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 650 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 850 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 650 نمودار تغییر قیمت بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

انواع شن و ماسه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) 16,000 نمودار تغییر قیمت ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 17,000 نمودار تغییر قیمت ماسه ۲ بار شسته طبیعی	شماره 0,7
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 16,500 نمودار تغییر قیمت ماسه ۲ بار شسته طبیعی	مخلوط 0,6 و 0,7
  ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 15,000 نمودار تغییر قیمت ماسه ۱ بار شسته مخلوط
  ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 14,000 نمودار تغییر قیمت ماسه شکسته	خورده سنگ
  ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) 13,000 نمودار تغییر قیمت ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه
  شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) 13,500 نمودار تغییر قیمت شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰
  شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 14,000 نمودار تغییر قیمت شن نخودی ۱٫۵٫۰
  شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 15,500 نمودار تغییر قیمت شن بادامی	۲٫۰٫۰
  شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) 14,000 نمودار تغییر قیمت شن مخلوط	عدسی،بادامی،نخودی
  بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی ) 25,000 نمودار تغییر قیمت بلوکاژ سنگ دانه بندی شده
توضيحات
- کلیه سیمان سفید ها بدون کرایه حمل می باشد.

- قیمت های گچ با کرایه حمل تحویل در تهران می باشد .

- سیمان تهران با کرایه حمل تحویل شهر تهران

- سیمان شمال,سیمان جاجرود,سیمان دماوند,سیمان سفید دماوند با کرایه حمل تحویل استان و شهرستانهای جاجرود،بوم هن،رود هن،تهران

- سیمان نایین,سیمان سفید بنوید با کرایه حمل تحویل یزد،اصفهان،ساوه،قم،تهران

- سیمان ساوه با کرایه حمل تحویل استان ها و شهرستان های قم،اراک،همدان،تهران،البرز

- سیمان آبیک با کرایه حمل تحویل استان قزوین،استان البرزو استان تهران

- قیمت ها با احتساب ۵% ارزش افزوده است .

- با همکاری فروشگاه مصالح ساختمانی پرتلند