کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

نیسان
کیان برنا
نگین خودرو
ibshop
نیسان
عظیم خودرو
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۴۳:۳۶

کاغذ تحریر

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ تحریر 100*70 70 بند بنفش 72,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 70 بند بنفش 58,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 80 بند بنفش 91,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 80 بند بنفش 83,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 100 بند بنفش 121,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 100 بند بنفش 94,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 80 بند چینی 121 69,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 80 بند چینی 121 80,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 100 بند چینی 121 89,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 70 بند اندونزی 80,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 70 بند اندونزی 62,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 80 بند اندونزی 97,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 80 بند اندونزی 69,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 100 بند پری پرینت 115,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
آرین موتور

کاغذ گلاسه

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ گلاسه براق 100*70 80 کیلو گرم شینهو 3,100 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 90*60 90 کیلو گرم شینهو 3,350 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 90*60 200 کیلو گرم شینهو 3,450 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 100*70 250 کیلو گرم هانسول 3,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 90*60 250 کیلو گرم هانسول 3,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 100*70 200 کیلو گرم شینهو 3,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه مات 90*60 200 کیلو گرم شینهو 3,200 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
  کاغذ گلاسه مات 90*60 250 کیلو گرم شینهو 3,100 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
  کاغذ گلاسه مات 100*70 300 کیلو گرم شینهو 3,100 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
  کاغذ گلاسه مات 90*60 300 کیلو گرم شینهو 3,100 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
DS Auto

مقوای پشت طوسی

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  مقوای پشت طوسی 100*70 230 کیلو گرم هانسول 3,480 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 250 کیلو گرم اژدها 3,400 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 280 کیلو گرم اژدها 3,400 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 90*60 280 کیلو گرم هانسول 3,400 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 300 کیلو گرم اژدها 3,400 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 90*60 300 کیلو گرم اژدها 3,400 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 350 کیلو گرم اژدها 3,400 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
پت شاپ شاپرک

کاغذ A4-A5

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته دبل آ 14,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته paperone 12,300 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Zirax 10,400 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Target 10,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کپی مکس طلایی 9,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کاغذ میلاد 10,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته (Ecxel (Zirax 10,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Excel 10,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Xerox-Business 23,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Business 10,100 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Zirax 23,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A5 80 بسته Perfect 5,400 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Matrix 10,500 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
کانال تلگرام ایران جیب

کاغذ پلاست

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ پلاست 100*70 100 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 100*70 150 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 100*70 300 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 70*50 400 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 80 80 پالت --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست

انواع دیگر کاغذ

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ کرافت 140 127 کیلو گرم Asian Paper 2,100 نمودار تغییر قیمت کاغذ کرافت
  کاغذ پشت چسب دار 70*50 --- --- --- 3,350 نمودار تغییر قیمت کاغذ پشت چسب دار
  کاغذ کاربن لس (NCR) 70*100 0 بند فونیکس 119,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ کاربن لس (NCR)
  کاغذ کاربن لس (NCR) 60*90 0 بند فونیکس 94,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ کاربن لس (NCR)
توضيحات
قیمت کاغذ,قیمت مقوا,قیمت روز کاغذ,قیمت انواع کاغذ, کاغذ , قيمت کاغذ و مقوا , قیمت مقوا , استعلام قیمت کاغذ
- با همکاری مرکز اطلاعات کاغذ ایران

قیمت کاغذ | قیمت مقوا | قیمت کاغذ گلاسه | قیمت کاغذ تحریر | قیمت کاغذ A4 قیمت روزتورآنتالیا
سکه ثامن