کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۸ ، ۱۱:۴۸:۵۵

کاغذ تحریر

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ تحریر 100*70 70 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 70 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 100*70 80 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 80 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 100*70 100 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 100 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 80 بند چینی 121 ---
کاغذ تحریر 100*70 80 بند چینی 121 ---
کاغذ تحریر 90*60 100 بند چینی 121 ---
کاغذ تحریر 100*70 70 بند اندونزی ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ تحریر 90*60 70 بند اندونزی ۲۰۷,۰۰۰
کاغذ تحریر 100*70 80 بند اندونزی ۳۸۰,۰۰۰
کاغذ تحریر 90*60 80 بند اندونزی ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ تحریر 100*70 100 بند پری پرینت ۸۲۰,۰۰۰

کاغذ گلاسه

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ گلاسه براق 100*70 80 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه براق 90*60 90 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه براق 90*60 200 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه براق 100*70 250 کیلو گرم هانسول ۱۳,۹۰۰
کاغذ گلاسه براق 90*60 250 کیلو گرم هانسول ---
کاغذ گلاسه براق 100*70 200 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 90*60 200 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 90*60 250 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 100*70 300 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 90*60 300 کیلو گرم شینهو ---

مقوای پشت طوسی

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
مقوای پشت طوسی 100*70 230 کیلو گرم هانسول ---
مقوای پشت طوسی 100*70 250 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 100*70 280 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 90*60 280 کیلو گرم هانسول ۱۱,۶۰۰
مقوای پشت طوسی 100*70 300 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 90*60 300 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 100*70 350 کیلو گرم اژدها ---

کاغذ A4-A5

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته دبل آ ۳۷,۰۰۰
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته paperone ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Zirax ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Target ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کپی مکس طلایی ۳۲,۰۰۰
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کاغذ میلاد ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته (Ecxel (Zirax ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Excel ---
کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Xerox-Business ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Business ---
کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Zirax ---
کاغذ A4 - A5 A5 80 بسته Perfect ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Matrix ---

کاغذ پلاست

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ پلاست 100*70 100 بند --- ---
کاغذ پلاست 100*70 150 بند --- ---
کاغذ پلاست 100*70 300 بند --- ---
کاغذ پلاست 70*50 400 بند --- ---
کاغذ پلاست 80 80 پالت --- ---

انواع دیگر کاغذ

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ کرافت 140 127 کیلو گرم Asian Paper ---
کاغذ پشت چسب دار 70*50 --- --- --- ۳,۲۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) 70*100 0 بند هایپر کپی ۵۶۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) 60*90 0 بند هایپر کپی ۴۶۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت کاغذ,قیمت مقوا,قیمت روز کاغذ,قیمت انواع کاغذ, کاغذ , قيمت کاغذ و مقوا , قیمت مقوا , استعلام قیمت کاغذ
- با همکاری مرکز اطلاعات کاغذ ایران