کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ، ۱۲:۳۱:۱۵

کاغذ تحریر

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ تحریر 100*70 70 بند بنفش --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 70 بند بنفش --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 80 بند بنفش --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 80 بند بنفش --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 100 بند بنفش --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 100 بند بنفش --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 80 بند چینی 121 --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 80 بند چینی 121 --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 100 بند چینی 121 --- نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 70 بند اندونزی 385,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 70 بند اندونزی 285,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 80 بند اندونزی 470,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 90*60 80 بند اندونزی 370,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
  کاغذ تحریر 100*70 100 بند پری پرینت 935,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ تحریر
کانال تلگرام ایران جیب

کاغذ گلاسه

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ گلاسه براق 100*70 80 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 90*60 90 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 90*60 200 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 100*70 250 کیلو گرم هانسول 18,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 90*60 250 کیلو گرم هانسول --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه براق 100*70 200 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه براق
  کاغذ گلاسه مات 90*60 200 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
  کاغذ گلاسه مات 90*60 250 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
  کاغذ گلاسه مات 100*70 300 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات
  کاغذ گلاسه مات 90*60 300 کیلو گرم شینهو --- نمودار تغییر قیمت کاغذ گلاسه مات

مقوای پشت طوسی

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  مقوای پشت طوسی 100*70 230 کیلو گرم هانسول --- نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 250 کیلو گرم اژدها 14,300 نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 280 کیلو گرم اژدها --- نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 90*60 280 کیلو گرم هانسول --- نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 300 کیلو گرم اژدها --- نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 90*60 300 کیلو گرم اژدها --- نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی
  مقوای پشت طوسی 100*70 350 کیلو گرم اژدها --- نمودار تغییر قیمت مقوای پشت طوسی

کاغذ A4-A5

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته دبل آ 63,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته paperone --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Zirax --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Target --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کپی مکس طلایی 35,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کاغذ میلاد --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته (Ecxel (Zirax --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Excel --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Xerox-Business --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Business --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Zirax --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A5 80 بسته Perfect --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5
  کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Matrix --- نمودار تغییر قیمت کاغذ A4 - A5

کاغذ پلاست

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ پلاست 100*70 100 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 100*70 150 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 100*70 300 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 70*50 400 بند --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست
  کاغذ پلاست 80 80 پالت --- --- نمودار تغییر قیمت کاغذ پلاست

انواع دیگر کاغذ

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
  کاغذ کرافت 140 127 کیلو گرم Asian Paper --- نمودار تغییر قیمت کاغذ کرافت
  کاغذ پشت چسب دار 70*50 --- --- --- 4,200 نمودار تغییر قیمت کاغذ پشت چسب دار
  کاغذ کاربن لس (NCR) 70*100 0 بند هایپر کپی 530,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ کاربن لس (NCR)
  کاغذ کاربن لس (NCR) 60*90 0 بند هایپر کپی 450,000 نمودار تغییر قیمت کاغذ کاربن لس (NCR)
توضيحات
قیمت کاغذ,قیمت مقوا,قیمت روز کاغذ,قیمت انواع کاغذ, کاغذ , قيمت کاغذ و مقوا , قیمت مقوا , استعلام قیمت کاغذ
- با همکاری مرکز اطلاعات کاغذ ایران