کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۲:۲۲:۰۰

قیمت مسکن در مشهد

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نوکاریز نو ساز ---
  التیمور نو ساز ---
  گلشهر نو ساز ---
  پنجن نو ساز ---
  میدان عسگریه نو ساز ---
  بلوار مهرآباد نو ساز ---
  میدان عدالت نو ساز ---
  کارمندان اول نو ساز ---
  کارمندان دوم نو ساز ---
  شهرک اقدسیه نو ساز ---
  شهرک امیرآباد نو ساز ---
  شهرک شهید بهشتی نو ساز ---
  شهرک عسگریه نو ساز ---
  شهرک ثامن نو ساز ---
  بلوار جمهوری اسلامی نو ساز ---
  میدان 17 شهریور نو ساز ---
  میدان شهدا نو ساز ---
  بلوار شهید کشوری نو ساز ---
  شهرک سیمان شهر نو ساز ---
  مال آباد نو ساز ---
  میدان فلسطین نو ساز ---
  قلعه آبکوه نو ساز ---
  سجادشهر نو ساز ---
  600 دستگاه نو ساز ---
  اسماعیل آباد نو ساز ---
  بوعکی نو ساز ---
  زیبا شهر نو ساز ---
  شهرک فرهنگیان نو ساز ---
  هاشمیه نو ساز ---
  آب و برق نو ساز ---
  شهرک نجفی نو ساز ---
  شهرک سپاه نو ساز ---
  شهرک صابر نو ساز ---
  شهرک شهربانی نو ساز ---
  شهرک صدف نو ساز ---
  بزرگراه امام علی نو ساز ---
  شهرک کوشش نو ساز ---
  شهرک بهداری نو ساز ---
  شهرک لشگر نو ساز ---
  قاسم آباد نو ساز ---
  شهرک شهید مطهری نو ساز ---
  کال زرکش نو ساز ---