کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۲:۲۲:۰۰

قیمت مسکن در مشهد

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نوکاریز نو ساز ---
التیمور نو ساز ---
گلشهر نو ساز ---
پنجن نو ساز ---
میدان عسگریه نو ساز ---
بلوار مهرآباد نو ساز ---
میدان عدالت نو ساز ---
کارمندان اول نو ساز ---
کارمندان دوم نو ساز ---
شهرک اقدسیه نو ساز ---
شهرک امیرآباد نو ساز ---
شهرک شهید بهشتی نو ساز ---
شهرک عسگریه نو ساز ---
شهرک ثامن نو ساز ---
بلوار جمهوری اسلامی نو ساز ---
میدان 17 شهریور نو ساز ---
میدان شهدا نو ساز ---
بلوار شهید کشوری نو ساز ---
شهرک سیمان شهر نو ساز ---
مال آباد نو ساز ---
میدان فلسطین نو ساز ---
قلعه آبکوه نو ساز ---
سجادشهر نو ساز ---
600 دستگاه نو ساز ---
اسماعیل آباد نو ساز ---
بوعکی نو ساز ---
زیبا شهر نو ساز ---
شهرک فرهنگیان نو ساز ---
هاشمیه نو ساز ---
آب و برق نو ساز ---
شهرک نجفی نو ساز ---
شهرک سپاه نو ساز ---
شهرک صابر نو ساز ---
شهرک شهربانی نو ساز ---
شهرک صدف نو ساز ---
بزرگراه امام علی نو ساز ---
شهرک کوشش نو ساز ---
شهرک بهداری نو ساز ---
شهرک لشگر نو ساز ---
قاسم آباد نو ساز ---
شهرک شهید مطهری نو ساز ---
کال زرکش نو ساز ---