کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ، ۰۸:۵۹:۳۵

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خیابان مطهری نو ساز ---
  میدان امام حسین نو ساز ---
  خیابان جامی نو ساز ---
  خیابان بهشتی نو ساز ---
  خیابان فروغی نو ساز ---
  خیابان شمس آبادی نو ساز ---
  چهار راه وفایی نو ساز ---
  میدان شهدا نو ساز ---
  خیابان اردیبهشت نو ساز ---
  خیابان صارمیه نو ساز ---
  میدان نقش جهان نو ساز ---
  خیابان مسجد سید نو ساز ---
  خیابان طالقانی نو ساز ---
  میدان جمهوری . دروازه تهران نو ساز ---
  چهار راه تختی نو ساز ---
  خیابان چهارباغ نو ساز ---
  خیابان لنبان نو ساز ---
  خیابان کاشانی نو ساز ---
  خیابان میرداماد نو ساز ---
  چهارسوق شیرازیها نو ساز ---
  خیابان فرشادی نو ساز ---
  خیابان عبدالرزاق نو ساز ---
  خیابان عباس آباد نو ساز ---
  خیابان خلجا نو ساز ---
  خیابان پنج رمضان نو ساز ---
  خیابان طیب نو ساز ---

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک قدس نو ساز ---
  جوی آباد نو ساز ---
  خیابان کهندژ نو ساز ---
  رسالت نو ساز ---
  رهنان نو ساز ---
  خیابان امام خمینی نو ساز ---
  دهنو نو ساز ---
  بابوکان نو ساز ---
  کمربندی امام رضا نو ساز ---
  خیابان صمدیه نو ساز ---
  عاشق آباد نو ساز ---

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خیابان ابن سینا نو ساز ---
  خیابان سروش نو ساز ---
  خیابان بزرگمهر نو ساز ---
  خیابان هشت بهشت نو ساز ---
  خیابان نشاط نو ساز ---
  چهار راه بابا قاسم نو ساز ---
  میدان قدس نو ساز ---
  خیابان ولیعصر نو ساز ---
  چهار راه شکر شکن نو ساز ---
  خیابان کمال نو ساز ---
  خیابان علامه مجلسی نو ساز ---
  میدان احمد آباد نو ساز ---
  خیابان احمد آباد نو ساز ---

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خیابان حمزه اصفهانی نو ساز ---
  اتوبان شهید بابایی نو ساز ---
  ابهر نو ساز ---
  بوزان نو ساز ---
  خیابان 22 بهمن نو ساز ---
  فلکه بزرگمهر نو ساز ---
  خیابان نیرو نو ساز ---
  خیابان شهید رجایی نو ساز ---
  خیابان جی نو ساز ---
  خیابان مهرآباد نو ساز ---
  خیابان علامه امینی نو ساز ---
  کمربندی شرق نو ساز ---
  خیابان شهید باهنر نو ساز ---
  خیابان امامزاده زید نو ساز ---

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ناژوان نو ساز ---
  سه راه سیمین نو ساز ---
  خیابان وحید نو ساز ---
  خیابان خاقانی نو ساز ---
  خیابان کشاورزی نو ساز ---
  خیابان فرهنگ نو ساز ---
  خیابان باغ زیار نو ساز ---
  بلوار سعدی نو ساز ---
  خیابان شهید مفتح نو ساز ---
  بلوار کشاورز نو ساز ---
  خیابان باغ دریاچه نو ساز ---
  سه راه نظر نو ساز ---

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خیابان فردوسی نو ساز ---
  خیابان شریف واقفی نو ساز ---
  خیابان میر نو ساز ---
  خیابان شهید نیکبخت نو ساز ---
  خیابان چهارباغ خواجو نو ساز ---
  خیابان بزرگمهر نو ساز ---
  خیابان کاخ سعادت آباد نو ساز ---
  خیابان سپهسالار نو ساز ---
  خیابان 15 خرداد نو ساز ---
  خیابان آزادگان نو ساز ---
  بلوار آینه خانه نو ساز ---
  خیابان میر نو ساز ---
  خیابان هفت دست نو ساز ---
  خیابان فیض نو ساز ---
  خیابان سپهسالار نو ساز ---
  خیابان هزار جریب نو ساز ---
  خیابان آبشار اول نو ساز ---
  خیابان آبشار دوم نو ساز ---
  خیابان آبشار سوم نو ساز ---

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان دشتستان نو ساز ---
  خیابان دولت آباد نو ساز ---
  شیخ طوسی نو ساز ---
  مصلی نو ساز ---
  بزرگراه شهید چمران نو ساز ---
  زینبیه شمالی نو ساز ---
  میدان قدس نو ساز ---
  اتوبان کاوه نو ساز ---
  زینبیه جنوبی نو ساز ---
  پوریای ولی نو ساز ---

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان مفتح نو ساز ---
  رهنان نو ساز ---
  اتوبان شهید چمران نو ساز ---
  خیابان فروغی نو ساز ---
  عاشق آباد نو ساز ---
  بلوار امام رضا نو ساز ---
  خیابان امام خمینی نو ساز ---
  خیابان جابر انصاری نو ساز ---
  میدان مفتح نو ساز ---
  شهرک قدس نو ساز ---
  خیابان فردوسی نو ساز ---
  خیابان بهارستان نو ساز ---

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  آتشگاه نو ساز ---
  میرزا طاهر نو ساز ---
  بزرگراه خیام نو ساز ---
  جوی آباد نو ساز ---
  نبوی منش نو ساز ---
  ناژوان نو ساز ---
  صمدیه نو ساز ---
  اشرفی اصفهانی نو ساز ---
  عاشورا نو ساز ---
  قدس نو ساز ---

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهیدان نو ساز ---
  پل سرهنگ نو ساز ---
  دشتستان نو ساز ---
  هفتون نو ساز ---
  زینبیه جنوبی نو ساز ---
  پروین اعتصامی نو ساز ---
  افسر نو ساز ---
  خیابان گاز نو ساز ---
  شیخ طوسی نو ساز ---
  فرسان نو ساز ---
  سروش نو ساز ---
  فروردین نو ساز ---