کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ، ۰۸:۵۹:۳۵

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خیابان عبدالرزاق نو ساز ---
خیابان شمس آبادی نو ساز ---
خیابان عباس آباد نو ساز ---
چهار راه وفایی نو ساز ---
خیابان فرشادی نو ساز ---
خیابان فروغی نو ساز ---
میدان امام حسین نو ساز ---
خیابان طالقانی نو ساز ---
خیابان جامی نو ساز ---
خیابان بهشتی نو ساز ---
میدان جمهوری . دروازه تهران نو ساز ---
خیابان مطهری نو ساز ---
خیابان مسجد سید نو ساز ---
خیابان صارمیه نو ساز ---
خیابان میرداماد نو ساز ---
میدان نقش جهان نو ساز ---
چهارسوق شیرازیها نو ساز ---
میدان شهدا نو ساز ---
خیابان اردیبهشت نو ساز ---
خیابان کاشانی نو ساز ---
خیابان چهارباغ نو ساز ---
خیابان پنج رمضان نو ساز ---
خیابان لنبان نو ساز ---
خیابان طیب نو ساز ---
چهار راه تختی نو ساز ---
خیابان خلجا نو ساز ---

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
عاشق آباد نو ساز ---
کمربندی امام رضا نو ساز ---
خیابان صمدیه نو ساز ---
خیابان کهندژ نو ساز ---
شهرک قدس نو ساز ---
جوی آباد نو ساز ---
رسالت نو ساز ---
رهنان نو ساز ---
دهنو نو ساز ---
بابوکان نو ساز ---
خیابان امام خمینی نو ساز ---

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خیابان احمد آباد نو ساز ---
خیابان علامه مجلسی نو ساز ---
میدان احمد آباد نو ساز ---
خیابان بزرگمهر نو ساز ---
خیابان ابن سینا نو ساز ---
خیابان سروش نو ساز ---
میدان قدس نو ساز ---
خیابان هشت بهشت نو ساز ---
خیابان نشاط نو ساز ---
چهار راه بابا قاسم نو ساز ---
خیابان کمال نو ساز ---
خیابان ولیعصر نو ساز ---
چهار راه شکر شکن نو ساز ---

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خیابان شهید باهنر نو ساز ---
خیابان امامزاده زید نو ساز ---
خیابان علامه امینی نو ساز ---
کمربندی شرق نو ساز ---
ابهر نو ساز ---
خیابان حمزه اصفهانی نو ساز ---
اتوبان شهید بابایی نو ساز ---
فلکه بزرگمهر نو ساز ---
بوزان نو ساز ---
خیابان 22 بهمن نو ساز ---
خیابان مهرآباد نو ساز ---
خیابان نیرو نو ساز ---
خیابان شهید رجایی نو ساز ---
خیابان جی نو ساز ---

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
سه راه نظر نو ساز ---
بلوار کشاورز نو ساز ---
خیابان باغ دریاچه نو ساز ---
خیابان وحید نو ساز ---
ناژوان نو ساز ---
سه راه سیمین نو ساز ---
خیابان فرهنگ نو ساز ---
خیابان خاقانی نو ساز ---
خیابان کشاورزی نو ساز ---
خیابان شهید مفتح نو ساز ---
خیابان باغ زیار نو ساز ---
بلوار سعدی نو ساز ---

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خیابان سپهسالار نو ساز ---
خیابان هزار جریب نو ساز ---
خیابان هفت دست نو ساز ---
خیابان فیض نو ساز ---
خیابان فردوسی نو ساز ---
خیابان شریف واقفی نو ساز ---
خیابان میر نو ساز ---
خیابان بزرگمهر نو ساز ---
خیابان کاخ سعادت آباد نو ساز ---
خیابان شهید نیکبخت نو ساز ---
خیابان چهارباغ خواجو نو ساز ---
خیابان آزادگان نو ساز ---
بلوار آینه خانه نو ساز ---
خیابان میر نو ساز ---
خیابان سپهسالار نو ساز ---
خیابان 15 خرداد نو ساز ---
خیابان آبشار اول نو ساز ---
خیابان آبشار دوم نو ساز ---
خیابان آبشار سوم نو ساز ---

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
زینبیه جنوبی نو ساز ---
پوریای ولی نو ساز ---
اتوبان کاوه نو ساز ---
خیابان دولت آباد نو ساز ---
شیخ طوسی نو ساز ---
میدان دشتستان نو ساز ---
بزرگراه شهید چمران نو ساز ---
مصلی نو ساز ---
میدان قدس نو ساز ---
زینبیه شمالی نو ساز ---

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خیابان بهارستان نو ساز ---
شهرک قدس نو ساز ---
خیابان فردوسی نو ساز ---
رهنان نو ساز ---
اتوبان شهید چمران نو ساز ---
میدان مفتح نو ساز ---
عاشق آباد نو ساز ---
بلوار امام رضا نو ساز ---
خیابان فروغی نو ساز ---
میدان مفتح نو ساز ---
خیابان امام خمینی نو ساز ---
خیابان جابر انصاری نو ساز ---

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
عاشورا نو ساز ---
قدس نو ساز ---
میرزا طاهر نو ساز ---
آتشگاه نو ساز ---
نبوی منش نو ساز ---
بزرگراه خیام نو ساز ---
جوی آباد نو ساز ---
اشرفی اصفهانی نو ساز ---
ناژوان نو ساز ---
صمدیه نو ساز ---

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
فروردین نو ساز ---
فرسان نو ساز ---
سروش نو ساز ---
دشتستان نو ساز ---
شهیدان نو ساز ---
پل سرهنگ نو ساز ---
پروین اعتصامی نو ساز ---
هفتون نو ساز ---
زینبیه جنوبی نو ساز ---
شیخ طوسی نو ساز ---
افسر نو ساز ---
خیابان گاز نو ساز ---