کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰ ، ۱۴:۲۱:۱۰

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. علی حسینی نو ساز ...
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. حسینی نو ساز ...
  نیاوران. میدان آبک نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. شهرک نفت نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. مژده نو ساز ...
  قیطریه. میرزا پور نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. اسداللهی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. واعظی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرشته. خیام نو ساز ...
  دربند. وزیری نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. امام زاده قاسم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. احمد زمانی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. سنبل نو ساز ...
  دربند. حسینی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  اوین. بیضاوی غربی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تجریش. محدوده میدان قدس نو ساز ...
  دربند. فاخری نو ساز ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. گلستان نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. گرجستانی نو ساز ...
  زعفرانیه. کافی آبادی نو ساز ...
  سوهانک. خندان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. لواسانی غربی نو ساز ...
  شریعتی. محدوده مترو تجریش نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل. اراج نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. ماکوئی پور نو ساز ...
  درکه. مفیدی نو ساز ...
  محمودیه. محدوده جیم نو ساز ...
  نیاوران. مریم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه. خراسانی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. وطن پور نو ساز ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. گل سنگ نو ساز ...
  ازگل. آبشار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. باهنر نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. امیر نو ساز ...
  دربند. گلابدره نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. گلبهار نو ساز ...
  دزاشیب. کریمی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. بوکان نو ساز ...
  نیاوران. صبوری نو ساز ...
  ولنجک. عدالت نو ساز ...
  بزرگراه ارتش. شهرک لاله نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. هجدهم نو ساز ...
  ولنجک. سامان نو ساز ...
  فرشته. تختی نو ساز ...
  ولنجک. البرز نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان صدر. قلندری شمالی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. موحد دانش نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه. شریفی منش نو ساز ...

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمهر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. یکم نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار شهرداری نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. علمدار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمان نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. بهار نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 27 نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 40 نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. سپهر نو ساز ...
  سعادت آباد. بخشایش نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. میدان سماء نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. دادمان نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. بهبودی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. همایونشهر جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. علامه شمالی نو ساز ...
  شهرک غرب. شهرک پردیسان نو ساز ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. ملکوتی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. بلوار عابدی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. گلناز جنوبی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بخشایش نو ساز ...
  شهرک غرب. سپهر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. خوشر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. صالحی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. حبیب الله نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مروارید نو ساز ...
  طرشت. چوبتراش نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا. کابلی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. آسمانها نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. هوشیار نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. بلوار سیادت نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. نصرت غربی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. ابراهیمی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. تسلیمی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. بلوار آیینه نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. جهانی نیا نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. زرگنده نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. کیکاووس نو ساز ...
  ونک. نیلو نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. میدان فرخی یزدی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. فکوریان نو ساز ...
  میر داماد. نفت شمالی نو ساز ...
  سئول. 12متری زکی زاده نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سپهری نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. عمرانی نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. 22 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. عین آبادی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. چهارراه پاسداران نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. نگارستان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. بهمن نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. سجاد نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. پیروز نو ساز ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نوبنیاد. کبکان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. روانپور نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. عطاری مقدم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. زمرد نو ساز ...
  دیباجی جنوبی. رحمانی نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. بلوار آرش نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. اصغر نعمتی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. دانشگر نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. حیدری نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. تابان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  میر داماد. اطلسی نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دولتشاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. پیروز نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. ایرانشناسی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. گوی آبادی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی شمالی. دانشور نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. مژگان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام. شمیران نو نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. میدان پروین نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. محدوده میدان والفجر نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. بلوار پناهی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام. احد زاده نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  میدان رسالت. طرقی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. توحید نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 210 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. قدیری نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. اردیبهشت نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 107 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی. باقری نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. کامکار نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. امیرنیا نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. سحر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی. ملکی نسب نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بزرگراه باقری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. زهدی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. مولوی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. بهشت نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 182 شرقی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. روبروی هلال احمر نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. فرشادی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. سردار جنگل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. پیامبرمرکزی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. کوهسار نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. فلکه دوم نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد جنوبی. چهارباغ نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. بلوار عدل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بهار شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. اکبری نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ارم نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس غرب. بلوار شقایق نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. پروانه جنوبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کن سولقان. نوربخش نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. شالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.ابراهیمی شمالی نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. الغدیر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرافی اصفهانی. محدوده نیایش نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهران جنوبی. طوقانی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. بوستان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. فرساد شرقی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس غرب. محدوده باکری نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد. شاهین شمالی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. شربیانی شرقی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. خلیل آبادی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. بهار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مهرام نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. میدان کلانتری نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. والعصر نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار کشاورز. عبدالله زاده نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  وزراء. 14 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. روبروی هتل لاله نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. جویبار نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. ایرانشهر نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. چهارم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. اوستا نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. هشت بهشت نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. جم نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. نجات اللهی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. بلوار آزادگان نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. کارگر شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. فولادی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. محدوده بیستون و چهلستون نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مدبر نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. محدوده سیندخت و پروین نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. ابن سینا نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. جهان آرا نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. کلهر نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. ثابت نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مستوفی نو ساز ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. آزادگان نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. وصال شیرازی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده شمالی. صدوقی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. ایرانشهر نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام. اجاره دار نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی شمالی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. نبئیان نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. قاسمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. کاویان شرقی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. ایرانمهر نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. محدوده شفاپی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. خداپرست نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر. سرباز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پلیس. ادیبی نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. حیامنش نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. سروش نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  عباس آباد. حسینی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. کوی جلالی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. ریوندی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  عباس آباد. اندیشه نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. 15 متری ناصری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. گوهری نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. محمودی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. محدوده مطهری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا. خرمشهر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  سهرودی شمالی. زینالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. گوهری نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. صافی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. محدوده میدان 16 نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. چهارراه تلفنخانه نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. میدان تسلیحات نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 20 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  خیابان رسالت. کرمان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. حاجی پور نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمگان شمالی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دردشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. غیاثی پور جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. ارشی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. رویان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 41 نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. کوی اشتری نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. 46 متری غربی شهید ثانی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 54 نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. امامیان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 70 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. صفائی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. 16 متری دوم نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سامان شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سهیلیان نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. کوی مبین علی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. داوودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. ده متری عسگری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. 21 متری جی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. هاشمی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  مهر آباد جنوبی. سعیدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. طوس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. دستغیب نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  امام خمینی. محدوده کارون و قصرالدشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  قزوین. اسکندری نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نواب. محبوب مجاز نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت. محدوده طوس و بهنود نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. محدوده تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. چهارراه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجاهدین اسلام. عظیم زادگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگلو تهرانی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان . محدوده فروشگاه رفاه نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران. بیانی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گل محمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. زرین نعل نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. جنگروی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. آقاجانلو نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. کوی صادق اسلامی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک جسم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. سادات نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مهدوی پور نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. کفائی امانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. گوته نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. محدوده پیشیار نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیرالاسلام نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. وفائی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. میدان این سینا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. پیشیار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. خورشید نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. فیاض بخش نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دروازده شمیران. مترو این سینا نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کفائی امانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. حسین قادری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. محدوده تیر دوقلو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. قنبری نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی. افراسیابی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. شهمیرزادی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. ابوریحان نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. ششم نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شاه آبادی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. صالحی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. میدان بروجردی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. تاجری نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. فرشته آزادی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. چهارم نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. فلکه لوزی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهقان نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. همایون نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. سوم نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. سه راه سلیمانیه نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. شهرام امیری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. امامت نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. ایستگاه داریوش نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. حبشی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. هشتم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار جنوبی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شیوا نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. تاجیک نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. یونسیان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. طبرسی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. اول نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. عادلی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پورعبدی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زاهد گیلانی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. مسیل جاجرود نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. شورا نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. دانشگاه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میثم نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. جنگرودی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. علامه امینی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. محدوده بزرگراه پورزند نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بلوار زمزم نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. حسینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کاووس نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتابک. پناهی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان ابریشم نو ساز ---
  یاخچی آباد. 12 متری بشارت نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فلاح. سجاد شمالی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  امزاده حسن. فریدون احمدی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. مسجد نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شاد آباد. هفده شهریور نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ولیعصر. سیدالشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  قزوین.قلعه مرغی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فداییان اسلام. کریمی منتظری شمالی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهر ری. جاده قم نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  چیتگر. بلوار پژوهش نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ورد آور. ولیعصر نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. شهرک چیتگر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر جنوبی. محدوده بهارستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک آزادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. ایران خودرو نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. 35 نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبا دشت بالا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. شهرک صدرا نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. چشمه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده پاک جوانمردان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک را آهن. نسیم نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. گل آرا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. رازقی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. یاس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. مروارید شهر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. کاج نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. آفتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
علی بابا