کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، ۰۸:۴۳:۳۴

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  تجریش . میدان قدس نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . واعظی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
  الهیه . شریفی منش نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . کوهیار نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . گلنار نوساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . خزر شمالی نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کیهان نو ساز ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . پسیان نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مردانی نوساز ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . اردیبهشت نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . پارك وی نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . سالار نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . ملکی نو ساز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  ولنجک . گلستان نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . ساسان نو ساز ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
  شهرک صدف نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک شهید محلاتی 5 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک دانشگاه نوساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک گلها نوساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  دركه . كوهسار نوساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار قائم نوساز ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
  ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
  ازگل . خیابان درختی نوساز ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  رستم آباد نوساز ---
  دارآباد . 20 متری آفرینش نو ساز ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
  دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیر نوساز ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . سوهانی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بیدستان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بشارت نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  منظریه نوساز ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
  قیطریه . دستور شمالی نوساز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . صاحبی نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
  قیطریه . چیذر نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  تجریش . مقصود بیگ نوساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  تجریش . میدان قدس نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ابوذر نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . کوهستان نوساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . فروردین نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . سلیمی نوساز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . اندرزگو نوساز ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
  فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  صاحبقرانیه نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب . رمضانی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب . بوعلی نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  جماران . حسن پور نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - مژده نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - امیدوار نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - همایون نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - شمال کاخ نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - پارک مهر نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند - محدوده کلانتری نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  دربند - بعد از کاخ سعدآباد نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  دربند - گلابدره نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  دربند - اسدالهی نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . گلستان شمالی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . خیابان سپند نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . بلوار مجدی نوساز ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . خیابان گلزار نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . محدوده پارك شطرنج نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . کوچه 2 شرقی نوساز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . پورابتهاج نو ساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . بهزاد نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . محدوده مترو قیطریه نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین نو ساز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس . ناصری نو ساز ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس . گلستان نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  فرشته . بوسنی هرزگوین نو ساز ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  فرشته . آقا بزرگی نو ساز ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  فرشته . تختی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . کلهری نو ساز ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . پرستو نو ساز ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . دژم جو نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . چهارراه کامرانیه نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . شیبانی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی شمالی نو ساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی . شهرك صدف نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی . شهرك نفت نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی . شهرك قائم نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  اوین . دركه نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  اوین . كچوئی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  اوین . کوهسار نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  آراج نو ساز ---

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرك غرب . فاز 2 20 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . فاز 5 18 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . فاز 6 13 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان 27 نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان 33 نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان 36 نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان 40 نوساز ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان پیروزی نوساز ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
  گیشا . جلال آل احمد نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  كوی فراز . نیلوفر نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  كوی فراز . مینا نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  كوی فراز . شهرك بوعلی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد . بلوار 24 متری نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد . بلوار پاك نژاد نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . فلامك نوساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . بلوار دریا نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . سپهر نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . ایثار نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . ابراهیمی نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
  مرزداران . سپهر نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . اطاعتی جنوبی نوساز ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
  مرزداران . خرم رودی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  مرزداران . البرز نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . ناهید نوساز ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد . پل آزمایش 5 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد . پل گیشا نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا . جواد حسینی نوساز ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا . امام منتظر نوساز ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا . رحیم زاده نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان . بهبودی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان . همایونشهر جنوبی نوساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  ستارخان . بلوارگلاب نوساز ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  ستارخان . رحیمی اصل نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اختیاریه شمالی . غفوری نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان 5 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی . دوقوز 14 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  اختیاریه . مسعود نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . برادران جوزی نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . منظریه نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . عین آبادی نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . گركانی نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  دروس . سوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  دروس . یارمحمدی نوساز ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
  دروس . راستوان نوساز ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
  دروس . احتشامیه نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروس . وارسته نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  قلهك . یخچال نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  قلهك . پورمشكاتی نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  قلهك . محدوده مترو قلهك نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  زرگنده . خاقانی نوساز ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
  زرگنده . عمرانی 2 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  میدان مینا . داراب نیا نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ضرابخانه 10 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  میدان ونك . برزیل شرقی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  سئول . شهرك سئول نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  سئول . شهرك فجر 20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب 20 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . روبروی جام جم نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . خیابان جام جم نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . محدوه پارك وی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . 4 راه پارك وی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . خاكزاد نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  آفریقا . چهارراه جهان كودك نوساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر 3 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  شهرك حكیمیه . پگاه نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  حكیمیه . شهرك والفجر 18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره . زهدی نو ساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
  جشنواره . درختی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  جشنواره . اسفندانی نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
  جشنواره . 15 متری مطهری نو ساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
  جشنواره . امین نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
  جشنواره . شهید نقدی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . 4 راه خاور نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . عبادی جنوبی نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . حیدرخانی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهران پارس . شهرك پارس نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك امید 20 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران . والاییان شمالی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران . تكاوران شمالی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
  دلاوران . آزادگان شمالی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
  هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  فلكه سوم تهرانپارس 5 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی . كشوری نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی . پایدار فرد نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  میدان هروی . ظابطی نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  میدان هروی . مكران جنوبی نو ساز ۹,۷۰۰,۰۰۰
  لویزان . شیان 3 نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
  لویزان . شاه رضایی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . لاهیجانی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . كرمان شمالی نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . 16 متری دوم نو ساز ۸,۳۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . میدان ملت نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی نو ساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز ۹,۶۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . شهرك مبعث نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . حصارك نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
  آبشناسان نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
  شهران . وسك نو ساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
  شهران . كوهسار نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  شهران . محدوده پاسگاه نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
  شهران . فلكه اول نو ساز ۸,۲۰۰,۰۰۰
  پونك . میدان پونك نو ساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
  پونك . سردار جنگل نو ساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
  پونك . بلوار كمالی نو ساز ۹,۷۰۰,۰۰۰
  پونك . بلوار همیلا نو ساز ۹,۶۰۰,۰۰۰
  آیت اله كاشانی . بلوار آلاله نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
  آیت اله كاشانی . بهنام نو ساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
  آیت اله كاشانی . بلوار اباذر نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  باغ فیض . طالقانی نو ساز ۷,۶۰۰,۰۰۰
  باغ فیض . 22 بهمن نو ساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا . مرادی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا . قدس نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  اندیشه شمالی نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
  شهرك امید 27 ۹,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یوسف آباد . خیابان 11 نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  امیر آباد . باباطاهر نو ساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
  امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز ۸,۲۰۰,۰۰۰
  امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز ۸,۴۰۰,۰۰۰
  قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
  جمشیدیه . جبلی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  میدان فلسطین 20 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  محدوده پارك ساعی نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . جهان آرا نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . جهان مهر نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . بیستون نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سهروردی جنوبی . زنده دلان 14 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . حقیقت پسند نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی . 10 متری بانك نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی . اندیشه نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی . ابن یمین نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام . اجاره دار 3 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . شهید علیپور نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
  میدان سپاه نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . داوودآبادی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
  آپادانا . نوبخت نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  باغ صبا نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  سهروردی جنوبی . نوبخت نو ساز ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام . مانگار 3 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . ابراهیم حسنی نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . محسن آزادی نو ساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
  آپادانا . مرغاب نو ساز ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
  تركمنستان نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  سهروردی جنوبی . ملك 6 ۷,۸۰۰,۰۰۰
  شریعتی . پایین تراز بهار شیراز نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . محدوه پل صدر نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . ماهرو زاده نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . سهیل نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  مجیدیه شمالی . امیر نیا نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . حسینی نو ساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . كرمان شمالی 10 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  جانبازان غربی نو ساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
  نارمك . 46 متری غربی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان 16 نو ساز ۷,۶۰۰,۰۰۰
  نارمك . مرجان نو ساز ۸,۲۰۰,۰۰۰
  نارمك . سمنگان نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
  نارمك . دمیرچی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمك . مهر نو ساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان هلال احمر نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان 97 نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان 46 نو ساز ۷,۳۰۰,۰۰۰
  نارمك . مدائن شمالی نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
  نارمك . چهارراه تلفنخانه نو ساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
  نارمك . دردشت نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . تسلیحات نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . اردیبهشت نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . اردیبهشت 154 نو ساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . رشید جنوبی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس .خیابان 220 نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . فلکه 4 نو ساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . دماوند نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . بلوار پروین نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . بلوار شاهد نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فتح نو ساز ---
  آذری نو ساز ---
  آزادی . بلوار استاد معین 30 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  بوتان 30 ---

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  بریانک نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت نو ساز ---
  کارون نو ساز ---
  کمیل نو ساز ---
  میدان شهید عظیمی نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
  بلوار زنجان نو ساز ---
  جیحون نو ساز ---
  سبحانی نو ساز ---
  رودكی جنوبی 17 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
  میدان هاشمی نو ساز ---
  سی متری جی نو ساز ---

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان حق شناس نو ساز ---
  کاشان نو ساز ---
  وحدت اسلامی نو ساز ---
  میدان گمرک نو ساز ---
  میدان منیریه نو ساز ---
  معیری نو ساز ---
  مولوی نو ساز ---
  كارگر جنوبی 9 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان حر نو ساز ---
  امیریه نو ساز ---
  میدان راه آهن نو ساز ---

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خراسان نو ساز ---
  لاله زار نو نو ساز ---
  پامنار نو ساز ---
  چهارراه سیروس نو ساز ---
  میدان شاهپور نو ساز ---
  مازندران نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
  میدان فردوسی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان بهارستان نو ساز ---
  میدان اعدام / محمدیه نو ساز ---
  سبزه میدان نو ساز ---
  میدان ابن سینا نو ساز ---
  ری نو ساز ---
  میدان دربند نو ساز ---
  چهار راه سرچشمه نو ساز ---
  میدان قیام نو ساز ---

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهبازی نو ساز ---
  نیروی هوایی نو ساز ---
  تهران نو - بخشی فرد نو ساز ---
  میدان لوزی نو ساز ---
  میدان آشتیانی نو ساز ---
  افروز نو ساز ---
  چهارراه کوکاکولا نو ساز ---
  تهران نو - غدیر نو ساز ---
  کوی زینبیه نو ساز ---
  فلکه روز مادر نو ساز ---
  تهران نو - هاشمی نو ساز ---

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ده حقی / آهنگ نو ساز ---
  پیروزی - پرستار شمالی نو ساز ---
  صد دستگاه نو ساز ---
  اصفهانک نو ساز ---
  خاوران نو ساز ---
  پیروزی - نبرد شمالی نو ساز ---
  پرستار نو ساز ---
  درودیان نو ساز ---
  محلاتی نو ساز ---
  پیروزی - مقداد نو ساز ---
  پیروزی - شکوفه نو ساز ---
  پاسدار گمنام نو ساز ---
  افسریه نو ساز ---
  فرح آباد نو ساز ---

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک سجادیه نو ساز ---
  افسریه نو ساز ---
  کیان شهر نو ساز ---
  فلکه اول مشیریه نو ساز ---
  خاوران / جاده خراسان نو ساز ---
  ذوالفقاری نو ساز ---
  بزرگراه آزادگان نو ساز ---

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پارک بعثت نو ساز ---
  هزار دستگاه نو ساز ---
  میدان وصال نو ساز ---
  خیابان جوادیه نو ساز ---
  نازی آباد نو ساز ---
  میدان رباط کریم نو ساز ---
  بزرگراه بعثت نو ساز ---
  میدان ابریشم نو ساز ---
  شهرک طالقانی نو ساز ---
  میدان بهمن نو ساز ---
  ترمینال جنوب نو ساز ---
  خزانه نو ساز ---
  میدان باربری نو ساز ---
  خانی آباد نو ساز ---

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یافت آباد نو ساز ---
  وصفنارد نو ساز ---
  ابوذر نو ساز ---
  امین الملک نو ساز ---
  خزانه فلاح نو ساز ---
  زهتابی نو ساز ---
  قلعه مرغی نو ساز ---

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان معلم نو ساز ---
  ابراهیم آباد نو ساز ---
  میدان الغدیر نو ساز ---
  میدان جانبازان نو ساز ---
  نوروز آباد نو ساز ---
  شهرک طالقانی نو ساز ---
  کوی مهرزاد نو ساز ---
  سعید آباد نو ساز ---
  اسماعیل آباد نو ساز ---

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نعمت آباد نو ساز ---
  صالح آباد شرقی نو ساز ---
  صالح آباد غربی نو ساز ---
  شهرک ابوذر نو ساز ---
  دولت خواه نو ساز ---
  شهرک بستان نو ساز ---
  شهرک شریعتی نو ساز ---
  عبدل آباد نو ساز ---
  میدان جهاد نو ساز ---

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شهرداری نو ساز ---
  اقدسیه نو ساز ---
  دیلمان شمالی نو ساز ---
  شهرری نو ساز ---
  دیلمان جنوبی نو ساز ---
  حمزه آباد نو ساز ---
  مالک آباد نو ساز ---

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک استقلال نو ساز ---
  شهرک دانشگاه تهران نو ساز ---
  افسریه نو ساز
  تهرانسر نو ساز ---

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک صدرا نو ساز ---
  زیبادشت پایین نو ساز ---
  زیبادشت بالا نو ساز ---
  شهرک چشمه نو ساز ---
بستن
علی بابا