کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱ ، ۰۸:۳۵:۰۲

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
درکه. مفیدی نو ساز ...
نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه. حسینی نو ساز ...
مینی سیتی. شهرک نفت نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه. الف نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی. محدوده تجریش نو ساز ...
اقدسیه. موحد دانش نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
دار آباد. میدان دارآباد نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه. مینا نو ساز ...
فرمانیه. مهدیزاده نو ساز ...
زعفرانیه. ماکوئی پور نو ساز ...
ازگل. لنگری نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک. بلوار خندان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دربند. گلابدره نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
اوین. درکه نو ساز ...
دار آباد. پورابتهاج نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران. مرجان نو ساز ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی. شهرک نفت نو ساز ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه. تواضعی نو ساز ...
مینی سیتی. شهرک محلاتی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب. باهنر نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش. شهرک لاله نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه. نوریان نو ساز ...
دزاشیب. کریمی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دربند. احمد زمانی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه. کلهری نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دربند. امام زاده قاسم نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دار آباد. سبکرو نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
الهیه. شریفی منش نو ساز ...
دربند. وزیری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ازگل. گلستان شرقی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دربند. اسداللهی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه. شاد آور نو ساز ...
ولنجک. دانشگاه نو ساز ...
نیاوران. رجائی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
صادقیه. میدان خبرنگار نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. علمدار نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد. بلوار شهرداری نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. علمدار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آزادی. حبیب الله نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد. مروارید نو ساز ...
بلوار مرزداران. سپهر نو ساز ...
گیشا. بالاتر از 11 نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
صادقیه. فلکه دوم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. الوند نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شهر آرا. پاتریس لومومبا نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دریان نو. حبیب الهی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
طرشت. بایندریها نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
آزادی. ابتدای حبیب الهی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. ناهید نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. یوسفی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد. بلوار دریا نو ساز ...
صادقیه. بلوار گلاب نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. بلوچستان نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
آزادی. قانعی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. کوثر نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان باقرخان. فرزین نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. کاشانی پور نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. 39 نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. الوند نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صادقیه. بلوار شهدا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. بالاتر از خیابان 23 نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. کاشانی پور نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. نرسیده به خیابان 11 نو ساز ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد. بلوار فرهنگ نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. فرزین نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. خیابان 11 نو ساز ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. آرش نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. گلدیس نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان. توکلی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کوی فراز. شهرک بوعلی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد. خیابان 38 نو ساز ...
صادقیه. میدان خبرنگار نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد. بخشایش نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. ابوالفضل نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. ناهید نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران. عباسی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گیشا. بالاتر از علی یاری نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دولت. مطهری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. سپهری نو ساز ...
ظفر. افشار نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر زرگنده. گوی آبادی نو ساز ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
شیخ بهائی شمالی. صائب تبریزی نو ساز ...
ظفر. دلیری نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جردن. محدوده عاطفی نو ساز ...
جردن. اسفندیار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. گلستان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دولت. محدوده معتمدی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. دشتستان نو ساز ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. بهستان نو ساز ...
ظفر. بلوار آرش نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر زرگنده. شکر آبی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. سپهری نو ساز ...
سئول. رو به روی باشگاه انقلاب نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. میدان کتابی نو ساز ...
دیباجی جنوبی. مژگان نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دولت. آقا میری نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شیخ بهائی. ایران شناسی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. نفت شمالی نو ساز ...
دروس. محسنیان نو ساز ...
پاسداران. بوستان دوم نو ساز ...
میرداماد. حصاری نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر زرگنده. عمرانی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خواجه عبدالله. تیسفون نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره. محدوده میدان والفجر نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سراج. سروش نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هروی. گلزار نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
خواجه عبدالله. ابوذر غفاری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بنی هاشم. نصیبی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
سراج. سروش شمالی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس. 220 شرقی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شمس آباد. بلوار بیژن نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس. خیابان 188 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شمس آباد. شهید کرد نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دلاوران. آزادگان شمالی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
بنی هاشم. قدیری نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
هروی. مژده نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس. خیابان 103 نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس. خیابان استخر نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس. خیابان 176 نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شمس آباد. کمالی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک اکباتان. بیمه نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پونک. سردار جنگل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس. بهار شمالی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهر زیبا. فرساد شرقی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ایت الله کاشانی. آلاله غربی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
شهران. محدوده فلکه دوم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاری. پیامبر مرکزی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد جنوبی. نمازی نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
آیت الله کاشانی. بهنام نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پونک. ایران زمین نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد جنوبی. لاله غربی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی. انصارالمهدی نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد مرکزی. بلوار بعثت نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس. لاله نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس غرب. بهار جنوبی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پونک. عدل شمالی نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ستاری. شهرک دانشگاه نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی. سیمون بولیوار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی. امیر ابراهیم نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
آیت الله کاشانی. شالی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه مرکزی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پونک. میدان عدل نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ستاری. پیامبر غربی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی. فکوری نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پونک. سردار جنگل نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی. خجسته پور نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس غرب. بهار جنوبی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس شرق. قبادی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی. ناطق نوری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آیت الله کاشانی. برنامه شمالی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پونک. اعلایی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ستاری. زیتون نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
توانیر. نظامی گنجوی نو ساز ...
فاطمی. رهی معیری نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
جمالزاده. دکتر قریب نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
انقلاب. وصال شیرازی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد. جهان آرا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کریمخان. نجات الهی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد. چهل ستون نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توانیر. محدوده همت نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی. خیابان چهارم نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مفتح جنوبی. نجومی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کردستان. جانبازان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
توانیر. نظامی گنجوی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد. مهرام نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد. خیابان 33 نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مطهری. جم نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
توانیر. بلوار دوستان نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مطهری. فجر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وزراء. خیابان 16 نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمالزاده. فرصت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جمالزاده. ثابت نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
آپادانا. نیلوفر نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. شجاعی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دبستان. کابلی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی. میثاق نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. عبدیلی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. محسن آزادی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی. میثاق نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سهرودی شمالی. حاج حسنی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دبستان. شیخ شعبانی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان امام حسین. ثارالله نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
خواجه نظام. اجاره دار نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دبستان. محدوده حیامنش نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هفت تیر. بهار شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی. حقوقی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی. قندی نو ساز ...
میدان امام حسین. صفا غربی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سهرودی شمالی. برازنده نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جلفا. شفاپی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. علیپور نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
نامجو. محدوده نیلوفر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. حوزان نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
معلم. قدوسی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. حیدری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
دبستان. محمودی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جلفا.طوطی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سهرودی شمالی. اندیشه نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. مسیل باختر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی. محدوده سینما ایران نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جلفا. ارسباران نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مفتح شمالی. شایگان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سهرودی جنوبی. ملایی پور نو ساز ...
مطهری. ترکمنستان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیچ شمیران. نورمحمدی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی. برادران فتاحی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی. کیائی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. دردشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. مهر نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. کربلایی مهرریزی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. قانع ابادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 96 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. داوودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 15 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. آیت جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی. نوروزی فرد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. افشاری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان هفتم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. سهیلیان جنوبی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی. بزرگیان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. داودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. سمنگان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی. همائی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. مدائن نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. دمیرچی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. نبیئیان نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. آیت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. قانع عبادی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. دین محمدی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی. مهرانپور نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 40 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. بختیاری نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی. حاجی پور نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. داودی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. محدوده سهیلیان جنوبی و افشاری نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. محدوده میدان 16 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه. زرکش نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. کامیاب نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میرفخرایی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی. همائی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نظام آباد. قاسمی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی. صفائی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 29 نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 58 نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی. مهرانپور نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. سمنگان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. میدان 45 نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی. رویائی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین. شهید دستغیب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی. قادری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین. لعل آخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی. محدوده 21 متری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی. رویائی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
مهر آباد. شهرک فردوس نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی. 16 متری امیری نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آزادی. دامپزشکی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قزوین. خیابان کاظمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کمیل. محدوده خوش نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رودکی. مرتضوی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نواب محبوب مجاز. قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قصرالدشت. محدوده طوس و بهنود نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کارگر جنوبی. پاستور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
میدان قزوین. مخصوص نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
منیریه. البرز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مولوی. روبروی تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر. بشیری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
کارگر جنوبی. بالاتر از چهاراه لشگر نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
منیریه. امیر بهادر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
وحدت اسلامی. علیزاده نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
خیابان امام خمینی. محدوده میدان حر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر. بشیری نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر. چهارراه مختاری نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران. فیاض بخش نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. پل چوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مازندران. کوی جلیلی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. محدوده مترو ابن سینا نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. زرین نعل نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران. سرگرد محبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. جلالی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. کوی منوچهری نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران. فیاض بخش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
انقلاب. نامجو جنوبی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا. کفائی امانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا. استنکافی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران. کوی قاسمی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ایران. بیگلو تهرانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران. مهدوی پور نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی. آبشار نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. کفائی امانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی. گوته نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. مقداد نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی. ششم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. همایون نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دماوند. یونسیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. کلینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
دماوند. بلوار اشراقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی. هفتم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. تاجری نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. عادلی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. افراسیابی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. خشکبارچی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دماوند. 15 متری اول نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی. میدان لوزی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. یاسین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. 21 متری دهقان نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. میدان امامت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. بلوار اشراقی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. محوی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. حیدری نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. پرستار نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی. دوم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. خادمی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. افراسیابی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی. امیری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی. هفتم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. صالحی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. صالحی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. بلال حبشی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. ابوریحان نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. پورعبدی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. اشراقی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. بلوار شاهد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. علامه جنوبی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. علامه امینی جنوبی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. ربذه جنوبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. بقایی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. میثم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. میر هاشمی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. بلوار عارف نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. حبیب نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی. شهمیرزادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کیانشهر. فتحی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مشیریه. بالاتر از چهارراه اول نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
خاوران. محمودی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
جوادیه. ابتدای 20 متری نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
فلاح. سجاد شمالی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک ولیعصر. بیمارستان غیاثی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه فتح. بلوار خلیج فارس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
یافت آباد. آیت الله سعیدی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قلعه مرغی. امام محرمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهر ری. بلوار سلمان فارسی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر ری. میدان معلم نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
شهر ری. صمدی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ورد آورد. ولیعصر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ورد آورد. امام حسین نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر. دریاچه چیتگر نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر شمالی. سرو پنجم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. رو به روی پیکان شهر نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ورد آور. بلوار 45 متری اصلی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. جنب ایران مال نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. ساحل نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. میدان دهکده نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. ممیدان المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. محدوده بوستان جونمردان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. چشمه نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. دریاچه چیتگر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. هشتم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. وفائی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. 53 نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. 23 نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰