کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰ ، ۰۹:۲۲:۳۸

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. علی حسینی نو ساز ...
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. حسینی نو ساز ...
  نیاوران. میدان آبک نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. شهرک نفت نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. مژده نو ساز ...
  قیطریه. میرزا پور نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. اسداللهی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. واعظی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرشته. خیام نو ساز ...
  دربند. وزیری نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. امام زاده قاسم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. احمد زمانی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. سنبل نو ساز ...
  دربند. حسینی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  اوین. بیضاوی غربی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تجریش. محدوده میدان قدس نو ساز ...
  دربند. فاخری نو ساز ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. گلستان نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. گرجستانی نو ساز ...
  زعفرانیه. کافی آبادی نو ساز ...
  سوهانک. خندان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. لواسانی غربی نو ساز ...
  شریعتی. محدوده مترو تجریش نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل. اراج نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. ماکوئی پور نو ساز ...
  درکه. مفیدی نو ساز ...
  محمودیه. محدوده جیم نو ساز ...
  نیاوران. مریم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه. خراسانی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. وطن پور نو ساز ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. گل سنگ نو ساز ...
  ازگل. آبشار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. باهنر نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. امیر نو ساز ...
  دربند. گلابدره نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. گلبهار نو ساز ...
  دزاشیب. کریمی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. بوکان نو ساز ...
  نیاوران. صبوری نو ساز ...
  ولنجک. عدالت نو ساز ...
  بزرگراه ارتش. شهرک لاله نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. هجدهم نو ساز ...
  ولنجک. سامان نو ساز ...
  فرشته. تختی نو ساز ...
  اتوبان صدر. قلندری شمالی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. البرز نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. موحد دانش نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه. شریفی منش نو ساز ...

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمهر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. یکم نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار شهرداری نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. علمدار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمان نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. بهار نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 27 نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 40 نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. سپهر نو ساز ...
  سعادت آباد. بخشایش نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. میدان سماء نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. دادمان نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. بهبودی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. همایونشهر جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. علامه شمالی نو ساز ...
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. شهرک پردیسان نو ساز ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. ملکوتی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. بلوار عابدی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. پاس فرهنگیان نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. گلناز جنوبی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بخشایش نو ساز ...
  شهرک غرب. سپهر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. خوشر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. صالحی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. حبیب الله نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مروارید نو ساز ...
  طرشت. چوبتراش نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا. کابلی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. آسمانها نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. هوشیار نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. بلوار سیادت نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. نصرت غربی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. ابراهیمی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ونک. نیلو نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. بلوار آیینه نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. جهانی نیا نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. زرگنده نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. تسلیمی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ونک. نیلو نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. میدان فرخی یزدی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. فکوریان نو ساز ...
  دولت. کیکاووس نو ساز ...
  پاسداران. سپهری نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. عمرانی نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  میر داماد. نفت شمالی نو ساز ...
  سئول. 12متری زکی زاده نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. چهارراه پاسداران نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. نگارستان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. 22 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. عین آبادی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. بهمن نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. سجاد نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. پیروز نو ساز ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نوبنیاد. کبکان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. روانپور نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. عطاری مقدم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. زمرد نو ساز ...
  دیباجی جنوبی. رحمانی نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. بلوار آرش نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. اصغر نعمتی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. دانشگر نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. حیدری نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. تابان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  میر داماد. اطلسی نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دولتشاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. پیروز نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. ایرانشناسی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. گوی آبادی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی شمالی. دانشور نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. مژگان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. رحیمی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. میدان ملت نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. فرهنگ نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. شعبانلو نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. نقدی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بلوار پروین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 214 شرقی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. امین نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. پورمختار نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. وفامنش نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. گلزار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. فلکه سوم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بلوار احسان نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. زارع نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. استخر نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. محمودی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. جعفر پناه نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  قنات کوثر. چهارم نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. خانعلی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدالله. تیسفون نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. شهر کرد نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. نصیبی نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بهار نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. احد زاده نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. بلوار بیژن نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. بلوار پناهی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. قدیری نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. بهشت نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. اردیبهشت نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 182 شرقی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام. احد زاده نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان رسالت. طرقی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. توحید نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. روبروی هلال احمر نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام. شمیران نو نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. محدوده میدان والفجر نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 210 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. میدان پروین نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. فرشادی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده شهرک هما نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد. شاهین شمالی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. سردار جنگل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. قائم نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بهار شمالی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. آلاله غربی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. پارک نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. عدل شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد جنوبی. ایثارگران نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. تختی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. سیمون بولیوار نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. مهران نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. 200 دستگاه نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. وفا آذر جنوبی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. طالبی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری شمالی. زیتون نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. کوهسار نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. بلوار تعاون نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بلوار الهام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. خلیل آبادی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسد آبادی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. بلوار آزادگان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. کارگر شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. جم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. والعصر نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  وزراء. 14 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مهرام نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مظفری خواه نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده مطهری نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. جویبار نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. نو فلاح نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. محدوده مستوفی و ابن سینا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. اوستا نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مدبر نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. کارگر شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. محدوده شروان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. اعتماد زاده نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار کشاورز. مظفر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی غربی. محدوده سفارت پاکستان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. میدان گلها نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. میدان هشت بهشت نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. نجات اللهی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. محدوده هتل لاله نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. بابک نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. خردمند شمالی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان امام حسین. صفا نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام. اجاره دار نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. پادگان ولیعصر نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سیلان جنوبی. کیائی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. میثاق نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حیدری نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  سید خندان. کابلی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. محدوده شفاپی نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. محدوده درنا نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  عباس آباد. اندیشه نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. داودآبادی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. خشکبارچی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. کوی امیر جاهد نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. شیخ صفی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. قدوسی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. شهید کیایی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. ملک نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. شیخ صفی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفت تیر. بهار شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. آذر شهر نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  سهرودی شمالی. زینالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  وحیدیه. تسلیحات نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. بختیاری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمنگان شمالی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. ارشی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. رویان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. 16 متری دوم نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا جنوبی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 41 نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . کوی اشتری نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . میدان تسلیحات نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 64 نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. کوی مقیسه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه . واشقانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 79 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. قانع عبادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهرگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهرانپور نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 88 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. مسیل باختر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. میدان تسلیحات نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. افشاری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. ده متری عسگری نو ساز ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. رویایی نو ساز ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  استاد معین نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده یادگار نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. طوس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. دستغیب نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نواب محبوب مجاز.قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. جیحون نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نواب. قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت. محدوده طوس و بهنود نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. محدوده تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان. رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. چهار راه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. کفائی امانی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. محدوده پیشیار نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. وفائی برومند نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. ابن سینا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. خورشید نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گل محمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجاهدین اسلام. عظیم زادگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. فیاض بخش نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. محدوده فروشگاه رفاه نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مهدوی پور نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. حسین قادری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگو تهرانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیر الاسلام نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک جسم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران. بیانی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. جنگروی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی. افراسیابی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. میدان بروجردی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. داوود آبادی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پور عبدی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زینتی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. تیموری نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. بلوار اشرقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شیوا نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. سوم نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عارف شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دوستکام نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. تاجیک نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. عبدالعظیمی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. 21 متری نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. صادقی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پاسدار گمنام نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. عادلی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. مرتجائی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شکوری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. مخبر شمالی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کرمان نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی ششم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شکوفه نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. فرزانه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بوستان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. ارجمندی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. تاجری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. بهشتی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. مسلم شمالی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. مسلم جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میثم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. دانشگاه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. جنگرودی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. علامه امینی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بقائی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. مسلم جنوبی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. اکبر آباد جنوبی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز جنوبی. پل ششم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. شاهد نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. بهزادی بخش نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. اکبر آباد جنوبی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتابک. پناهی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  خاوران. احمدتاری نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان ابریشم نو ساز ---

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فلاح. رشیدی جهان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. مسجد نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک ولیعصر. سیدالشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  عبدل آباد نو ساز ---
  شهرک شریعتی نو ساز ---
  قزوین.قلعه مرغی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شهرداری نو ساز ---

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  انتهای همت. شهرک چیتگر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ورد آور. ولیعصر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. محدوده بهارستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک آزادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. ایرانخودرو نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. آفتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. 35 نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبل دشت بالا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. شهرک صدرا نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. چشمه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده پاک جوانمردان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک را آهن. نسیم نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. گل آرا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. رازقی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن.یاس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. مروارید شهر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. کاج نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. آفتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
علی بابا