کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

حامیرانحامیران

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ، ۰۹:۱۵:۳۶

موتور سیکلت ها

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
موتور گازی ۵۸۲,۰۰۰
موتور دنده ای یک سیلندر ۷۱۱,۰۰۰
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا ۷۸۱,۰۰۰
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار ۸۴۰,۰۰۰

خودروهای سواری

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
کمتر از چهار سیلندر ۲,۳۴۴,۰۰۰
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند ۲,۷۷۶,۰۰۰
سایر چهار سیلندرها ۳,۲۶۳,۰۰۰
شش سیلندر و بالاتر ۳,۶۵۲,۰۰۰

وسایل نقلیه عمومی

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده ۶,۷۲۲,۰۰۰
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده ۶,۹۱۶,۰۰۰
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده ۶,۹۹۳,۰۰۰
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده ۸,۵۹۸,۰۰۰
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده ۸,۹۳۱,۰۰۰
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک ۱۳,۱۶۹,۰۰۰
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک ۱۶,۵۶۹,۰۰۰
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک ۱۷,۵۸۴,۰۰۰

خودروهای بارکش

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
تا یک تن ۲,۸۷۲,۰۰۰
بیش از یک تن تا سه تن ۳,۴۵۸,۰۰۰
بیش از سه تن تا پنج تن ۴,۳۷۷,۰۰۰
بیش از پنج تن تا ده تن ۵,۶۰۸,۰۰۰
بیش از ده تن تا بیست تن ۶,۵۲۶,۰۰۰
بیش از بیست تن ۶,۹۱۶,۰۰۰
وسایل نقلیه کشاورزی ۱,۲۰۳,۰۰۰
وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی ۱,۷۱۹,۰۰۰
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها ۲,۷۹۴,۰۰۰

درصد کاهش تخفیفات حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
یکبار خسارت مالی 20% کاهش تخفیفات
یکبار خسارت جانی 30% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی 30% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی 70% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت مالی 40% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی 100% کاهش تخفیفات

تخفیف بر حسب سال

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
سال دوم 5 %
سال سوم 10 %
سال چهارم 15 %
سال پنجم 20 %
سال ششم 25 %
سال هفتم 30 %
سال هشتم 35 %
سال نهم 40 %
سال دهم 45 %
سال یازدهم 50 %
سال دوازدهم 55 %
سال سیزدهم 60 %
سال چهاردهم 65 %
سال پانزدهم 70 %