کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ، ۰۸:۱۹:۵۳

موتور سیکلت ها

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
  موتور گازی ۳۵۱,۱۰۰
  موتور دنده ای یک سیلندر ۴۲۸,۹۰۰
  موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا ۴۷۱,۲۰۰
  دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار ۵۰۶,۷۰۰

خودروهای سواری

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
  کمتر از چهار سیلندر ۱,۴۱۴,۲۰۰
  چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند ۱,۶۷۴,۷۰۰
  سایر چهار سیلندرها ۱,۹۶۸,۷۰۰
  شش سیلندر و بالاتر ۲,۲۰۳,۲۰۰

وسایل نقلیه عمومی

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
  خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده ۴,۰۵۵,۰۰۰
  خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده ۴,۱۷۲,۲۰۰
  ون با ظرفیت 10 نفر با راننده ۴,۲۱۸,۷۰۰
  مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده ۵,۱۸۶,۴۰۰
  مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده ۵,۳۸۷,۴۰۰
  اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک ۷,۹۴۴,۴۰۰
  اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک ۹,۹۹۵,۱۰۰
  اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک ۱۰,۶۰۷,۴۰۰

خودروهای بارکش

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
  تا یک تن ۱,۷۳۲,۵۰۰
  بیش از یک تن تا سه تن ۲,۰۸۶,۱۰۰
  بیش از سه تن تا پنج تن ۲,۶۴۰,۶۰۰
  بیش از پنج تن تا ده تن ۳,۳۸۳,۱۰۰
  بیش از ده تن تا بیست تن ۳,۹۳۶,۷۰۰
  بیش از بیست تن ۴,۱۷۲,۲۰۰
  وسایل نقلیه کشاورزی ۷۲۵,۹۰۰
  وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی ۱,۰۳۷,۱۰۰
  وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها ۱,۶۸۵,۴۰۰

درصد کاهش تخفیفات حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
  یکبار خسارت مالی 20% کاهش تخفیفات
  یکبار خسارت جانی 30% کاهش تخفیفات
  دوبار خسارت مالی 30% کاهش تخفیفات
  دوبار خسارت جانی 70% کاهش تخفیفات
  سه بار خسارت مالی 40% کاهش تخفیفات
  سه بار خسارت جانی 100% کاهش تخفیفات

تخفیف بر حسب سال

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
  سال دوم 5 %
  سال سوم 10 %
  سال چهارم 15 %
  سال پنجم 20 %
  سال ششم 25 %
  سال هفتم 30 %
  سال هشتم 35 %
  سال نهم 40 %
  سال دهم 45 %
  سال یازدهم 50 %
  سال دوازدهم 55 %
  سال سیزدهم 60 %
  سال چهاردهم 65 %
  سال پانزدهم 70 %
بستن
هدایای تبلیغاتی هور