کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ، ۱۴:۳۳:۵۱

موتور سیکلت ها

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
موتور گازی ۷۵۶,۶۰۰
موتور دنده ای یک سیلندر ۹۲۴,۳۰۰
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا ۱,۰۱۵,۳۰۰
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار ۱,۰۹۲,۰۰۰

خودروهای سواری

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
کمتر از چهار سیلندر ۳,۰۳۷,۲۰۰
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند ۳,۶۰۸,۸۰۰
سایر چهار سیلندرها ۴,۲۴۱,۹۰۰
شش سیلندر و بالاتر ۴,۷۴۷,۶۰۰

وسایل نقلیه عمومی

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده ۸,۷۳۸,۶۰۰
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده ۸,۹۹۰,۸۰۰
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده ۹,۰۹۰,۹۰۰
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده ۱۱,۱۷۷,۴۰۰
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده ۱۱,۶۱۰,۳۰۰
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک ۱۷,۱۱۹,۷۰۰
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک ۲۱,۵۳۹,۷۰۰
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک ۲۲,۸۵۹,۲۰۰

خودروهای بارکش

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
تا یک تن ۳,۷۳۳,۶۰۰
بیش از یک تن تا سه تن ۴,۴۹۵,۴۰۰
بیش از سه تن تا پنج تن ۵,۶۹۰,۱۰۰
بیش از پنج تن تا ده تن ۷,۲۹۰,۴۰۰
بیش از ده تن تا بیست تن ۸,۴۸۳,۸۰۰
بیش از بیست تن ۸,۹۹۰,۸۰۰
وسایل نقلیه کشاورزی ۱,۲۶۲,۲۰۰
وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی ۲,۲۳۴,۷۰۰
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها ۳,۶۲۲,۲۰۰

درصد کاهش تخفیفات حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
یکبار خسارت مالی 20% کاهش تخفیفات
یکبار خسارت جانی 30% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی 30% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی 70% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت مالی 40% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی 100% کاهش تخفیفات

تخفیف بر حسب سال

نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
سال دوم 5 %
سال سوم 10 %
سال چهارم 15 %
سال پنجم 20 %
سال ششم 25 %
سال هفتم 30 %
سال هشتم 35 %
سال نهم 40 %
سال دهم 45 %
سال یازدهم 50 %
سال دوازدهم 55 %
سال سیزدهم 60 %
سال چهاردهم 65 %
سال پانزدهم 70 %