کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ، ۱۰:۱۲:۳۸

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان

نام کلان شهر و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا و راه روستایی
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر در ساعت ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
حرکت به طور مارپیچ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ---
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) ۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
تجاوز به چپ از محور راه ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۶۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
دور زدن در محل ممنوع ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع ۴۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین ۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
نقص در سامانه روشنایی در شب ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز ۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس ۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
عدم رعایت مقررات حمل بار ۶۷,۵۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
عدم رعایت حق تقدم عبور ۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی ۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع ۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها ۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ---
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده ۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و ۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی ۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت ۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
توقف دوبله در معابر ۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر ۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص ۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط من ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه ۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه ۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ---
قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه ۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ---
استفاده از چراغ زنون غیرمجاز ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
شیشه دودی غیرمجاز خودرو ۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
ایجاد آلودگی صوتی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
نداشتن زنجیر چرخ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
توقف روی خطوط عابر پیاده ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
شعرنویسی روی خودرو ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰