کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
بنللی
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ، ۰۹:۰۲:۱۷

نرخ انواع ماهی

نام محصول قیمت ( تومان )
  پرورشی آمور (1000تا1500گرم) 25,000
  ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم) 48,000
  ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم) 35,000
  پرورشی کپور (بین1000تا1500گرم) 21,000
  ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای3000گرم) 57,000
  شمال-سوف (بالای 800گرم) 36,000
  منجمدحسون سایزL 12,000
  ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) 63,000
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم) 35,000
  ماهی کتو ( بالای 500گرم) 9,000
  پرورشی بیگ هد (بالای3000گرم) 16,000
  ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم) 42,000
  ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم) 36,000
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم 52,000
  ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم 19,000
  شمال-سوف (بین 400تا 800گرم) 34,000
  منجمدحسون سایزM 10,000
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم 16,000
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم 19,000
  ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) 43,000
  پرورشی بیگ هد (2000تا3000گرم) 14,500
  ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم) 37,000
  ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم) 40,000
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم 49,000
  ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) 20,000
  شمال-سیم 12,000
  منجمدحلوا سیاه سایزXL 49,000
  شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) 35,000
  شمال-سفید دریایی(بالای 800گرم) 58,000
  ماهی عروس(بالای 700گرم) 18,000
  شمال-کفال (بالای 800گرم) 55,000
  منجمدحلوا سیاه سایزL 47,000
  ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) 23,000
  ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم) 40,000
  پرورشی فیتوفاگ (بالای 1500گرم) 14,000
  پرورشی سیباس 30,000
  ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم) 45,000
  ماهی بیاح ( بالای 200گرم) 16,000
  ماهی پرستو(کمتر از500گرم) 30,000
  ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) 48,000
  شمال-کفال (بین 400تا 800گرم) 50,000
  منجمدحلوا سیاه سایزM 42,000
  ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) 20,000
  ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم) 26,000
  پرورشی فیتوفاگ (بین 1000تا 1500گرم) 13,000
  ماهی شانک ( بالای 400گرم) 38,000
  منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم) 48,000
  ماهی شوریده (بالای 700گرم) 53,000
  منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) 17,000
  ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) 52,000
  ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم) 39,000
  شمال-کفال (زیر 400گرم) 35,000
  ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) 49,000
  ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم) 29,000
  پرورشی فیتوفاگ (بین 700تا 100 11,000
  پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم) 25,000
  ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم) 49,000
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS 36,000
  ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم) 49,000
  ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم) 42,000
  شمال-کیلکا 8,500
  ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم) 53,000
  ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم) 23,000
  ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم) 38,000
  پرورشی کپور(بالای1500گرم) 24,000
  ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم) 55,000
  شمال-سفید دریایی (بین 500 تا 800گرم) 50,000
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l 38,000
  ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم ) 69,000
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم) 32,000
  پرورشی آمور (بالای1500گرم) 24,000
  ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم) 35,000
بستن
نجوا