کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ، ۰۹:۰۲:۱۷

نرخ انواع ماهی

نام محصول قیمت ( تومان )
شمال-کفال (بالای 800گرم) ۵۵,۰۰۰
ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم) ۴۵,۰۰۰
پرورشی سیباس ۳۰,۰۰۰
پرورشی فیتوفاگ (بالای 1500گرم) ۱۴,۰۰۰
منجمدحلوا سیاه سایزL ۴۷,۰۰۰
ماهی عروس(بالای 700گرم) ۱۸,۰۰۰
ماهی بیاح ( بالای 200گرم) ۱۶,۰۰۰
ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم) ۴۰,۰۰۰
ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) ۲۳,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم) ۲۶,۰۰۰
ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) ۲۰,۰۰۰
شمال-کفال (بین 400تا 800گرم) ۵۰,۰۰۰
منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم) ۴۸,۰۰۰
ماهی شانک ( بالای 400گرم) ۳۸,۰۰۰
پرورشی فیتوفاگ (بین 1000تا 1500گرم) ۱۳,۰۰۰
منجمدحلوا سیاه سایزM ۴۲,۰۰۰
ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) ۴۸,۰۰۰
ماهی پرستو(کمتر از500گرم) ۳۰,۰۰۰
شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) ۳۵,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم) ۲۹,۰۰۰
ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) ۴۹,۰۰۰
شمال-کفال (زیر 400گرم) ۳۵,۰۰۰
منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) ۱۷,۰۰۰
ماهی شوریده (بالای 700گرم) ۵۳,۰۰۰
پرورشی فیتوفاگ (بین 700تا 100 ۱۱,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم) ۳۹,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) ۵۲,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم) ۴۲,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم) ۴۹,۰۰۰
شمال-سفید دریایی(بالای 800گرم) ۵۸,۰۰۰
ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم) ۲۳,۰۰۰
ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم) ۵۳,۰۰۰
شمال-کیلکا ۸,۵۰۰
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS ۳۶,۰۰۰
ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم) ۴۹,۰۰۰
پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم) ۲۵,۰۰۰
پرورشی کپور(بالای1500گرم) ۲۴,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم) ۳۲,۰۰۰
ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم ) ۶۹,۰۰۰
شمال-سفید دریایی (بین 500 تا 800گرم) ۵۰,۰۰۰
ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم) ۳۸,۰۰۰
ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم) ۳۵,۰۰۰
پرورشی آمور (بالای1500گرم) ۲۴,۰۰۰
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l ۳۸,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم) ۵۵,۰۰۰
منجمدحسون سایزL ۱۲,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای3000گرم) ۵۷,۰۰۰
پرورشی کپور (بین1000تا1500گرم) ۲۱,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم) ۳۵,۰۰۰
ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) ۶۳,۰۰۰
شمال-سوف (بالای 800گرم) ۳۶,۰۰۰
ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم) ۳۵,۰۰۰
ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم) ۴۸,۰۰۰
پرورشی آمور (1000تا1500گرم) ۲۵,۰۰۰
پرورشی بیگ هد (بالای3000گرم) ۱۶,۰۰۰
منجمدحسون سایزM ۱۰,۰۰۰
ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم ۱۹,۰۰۰
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم ۵۲,۰۰۰
ماهی کتو ( بالای 500گرم) ۹,۰۰۰
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم ۱۶,۰۰۰
شمال-سوف (بین 400تا 800گرم) ۳۴,۰۰۰
ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم) ۳۶,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم) ۴۲,۰۰۰
ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم) ۴۰,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم) ۳۷,۰۰۰
پرورشی بیگ هد (2000تا3000گرم) ۱۴,۵۰۰
منجمدحلوا سیاه سایزXL ۴۹,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) ۲۰,۰۰۰
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم ۴۹,۰۰۰
ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) ۴۳,۰۰۰
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم ۱۹,۰۰۰
شمال-سیم ۱۲,۰۰۰