کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ، ۰۹:۰۲:۱۷

نرخ انواع ماهی

نام محصول قیمت ( تومان )
  ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم) 49,000
  شمال-سفید دریایی(بالای 800گرم) 58,000
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS 36,000
  ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم) 49,000
  ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم) 42,000
  شمال-کیلکا 8,500
  ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم) 53,000
  ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم) 23,000
  پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم) 25,000
  ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم) 38,000
  پرورشی کپور(بالای1500گرم) 24,000
  ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم) 55,000
  شمال-سفید دریایی (بین 500 تا 800گرم) 50,000
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l 38,000
  ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم ) 69,000
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم) 32,000
  پرورشی آمور (بالای1500گرم) 24,000
  ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم) 35,000
  ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم) 48,000
  ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم) 35,000
  پرورشی کپور (بین1000تا1500گرم) 21,000
  ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای3000گرم) 57,000
  شمال-سوف (بالای 800گرم) 36,000
  منجمدحسون سایزL 12,000
  ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) 63,000
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم) 35,000
  پرورشی آمور (1000تا1500گرم) 25,000
  ماهی کتو ( بالای 500گرم) 9,000
  پرورشی بیگ هد (بالای3000گرم) 16,000
  ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم) 42,000
  ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم) 36,000
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم 52,000
  ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم 19,000
  شمال-سوف (بین 400تا 800گرم) 34,000
  منجمدحسون سایزM 10,000
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم 16,000
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم 19,000
  ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) 43,000
  پرورشی بیگ هد (2000تا3000گرم) 14,500
  ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم) 37,000
  ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم) 40,000
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم 49,000
  ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) 20,000
  شمال-سیم 12,000
  منجمدحلوا سیاه سایزXL 49,000
  شمال-کفال (بالای 800گرم) 55,000
  منجمدحلوا سیاه سایزL 47,000
  ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) 23,000
  ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم) 40,000
  پرورشی فیتوفاگ (بالای 1500گرم) 14,000
  پرورشی سیباس 30,000
  ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم) 45,000
  ماهی بیاح ( بالای 200گرم) 16,000
  ماهی عروس(بالای 700گرم) 18,000
  ماهی پرستو(کمتر از500گرم) 30,000
  ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) 48,000
  شمال-کفال (بین 400تا 800گرم) 50,000
  منجمدحلوا سیاه سایزM 42,000
  ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) 20,000
  ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم) 26,000
  پرورشی فیتوفاگ (بین 1000تا 1500گرم) 13,000
  ماهی شانک ( بالای 400گرم) 38,000
  منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم) 48,000
  شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) 35,000
  منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) 17,000
  ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) 52,000
  ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم) 39,000
  شمال-کفال (زیر 400گرم) 35,000
  ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) 49,000
  ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم) 29,000
  پرورشی فیتوفاگ (بین 700تا 100 11,000
  ماهی شوریده (بالای 700گرم) 53,000
آژانس مسافرتی زیما
بستن
نجوا