کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
زولا
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۶:۱۵:۴۶

انواع آجیل و خشکبار در میادین تهران

نام محصول درجه دو درجه یک
  آلبالو خشک 10,500 12,000 نمودار تغییر قیمت آلبالو خشک
  آلو بخارا ممتاز 17,500 19,000 نمودار تغییر قیمت آلو بخارا ممتاز
  آلو بخارا رسمی 15,000 17,000 نمودار تغییر قیمت آلو بخارا رسمی
  آلو جنگلی درشت 9,000 10,000 نمودار تغییر قیمت آلو جنگلی درشت
  انجیر آردی 12,500 13,500 نمودار تغییر قیمت انجیر آردی
  انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز 33,000 38,000 نمودار تغییر قیمت انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز
  انجیر خشک معمولی 22,000 27,000 نمودار تغییر قیمت انجیر خشک معمولی
  بادام با پوست 12,000 14,000 نمودار تغییر قیمت بادام با پوست
  بادام زمینی غلاف دار 10,000 12,000 نمودار تغییر قیمت بادام زمینی غلاف دار
  بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) 33,000 37,000 نمودار تغییر قیمت بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی)
  بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) 37,000 41,000 نمودار تغییر قیمت بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی )
  بادام هندی ( خام ) سایز 320 63,000 67,000 نمودار تغییر قیمت بادام هندی ( خام ) سایز 320
  بادام هندی ( شور ) سایز 320 63,000 67,000 نمودار تغییر قیمت بادام هندی ( شور ) سایز 320
  برگ زردآلو 16,500 18,000 نمودار تغییر قیمت برگ زردآلو
  برگ قیسی ریز 12,500 14,500 نمودار تغییر قیمت برگ قیسی ریز
  برگ قیسی سکه ای درشت 16,000 18,000 نمودار تغییر قیمت برگ قیسی سکه ای درشت
  برگ هلو 10,000 12,000 نمودار تغییر قیمت برگ هلو
  برنجک ( برنج بوداده ) 7,500 8,500 نمودار تغییر قیمت برنجک ( برنج بوداده )
  پسته احمد آقایی 42,000 47,000 نمودار تغییر قیمت پسته احمد آقایی
  پسته اکبری 46,000 51,000 نمودار تغییر قیمت پسته اکبری
  پسته فندقی 36,000 41,000 نمودار تغییر قیمت پسته فندقی
  پسته کله قوچی 45,000 50,000 نمودار تغییر قیمت پسته کله قوچی
  تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) 7,200 8,200 نمودار تغییر قیمت تخمه آفتابگردان ( کله قوچی )
  تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 8,900 9,900 نمودار تغییر قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
  تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) 10,000 15,000 نمودار تغییر قیمت تخمه جابانی شور(ژاپنی شور)
  تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) 14,000 19,000 نمودار تغییر قیمت تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی )
  تخمه کدو درشت مرمری خام 12,500 15,500 نمودار تغییر قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام
  تخمه کدو درشت مرمری شور 12,000 15,000 نمودار تغییر قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور
  تخمه کدو طرح مشهدی 12,500 15,500 نمودار تغییر قیمت تخمه کدو طرح مشهدی
  تخمه کدو گوشتی 14,700 18,000 نمودار تغییر قیمت تخمه کدو گوشتی
  تخمه کدو مشهدی ریز 14,000 17,000 نمودار تغییر قیمت تخمه کدو مشهدی ریز
  تخمه محبوبی 12,000 15,000 نمودار تغییر قیمت تخمه محبوبی
  توت خشک سفید 23,000 28,000 نمودار تغییر قیمت توت خشک سفید
  توت خشک سفید( اعلا ) 33,000 40,000 نمودار تغییر قیمت توت خشک سفید( اعلا )
  خلال بادام زمینی 11,000 13,000 نمودار تغییر قیمت خلال بادام زمینی
  خلال پسته ممتاز --- 98,000 نمودار تغییر قیمت خلال پسته ممتاز
  خلال پسته --- --- نمودار تغییر قیمت خلال پسته
  عدسک 7,000 9,000 نمودار تغییر قیمت عدسک
  عناب 14,000 20,000 نمودار تغییر قیمت عناب
  سنجد 14,000 17,000 نمودار تغییر قیمت سنجد
  ذرتک (ذرت شیرین بوداده) 6,000 7,000 نمودار تغییر قیمت ذرتک (ذرت شیرین بوداده)
  سویا آجیلی 5,700 6,700 نمودار تغییر قیمت سویا آجیلی
  شاهدانه 9,500 11,000 نمودار تغییر قیمت شاهدانه
  فندق با پوست 26,000 35,000 نمودار تغییر قیمت فندق با پوست
  کشمش پلویی 7,300 8,300 نمودار تغییر قیمت کشمش پلویی
  کشمش سبز پیکانی 1,100 12,000 نمودار تغییر قیمت کشمش سبز پیکانی
  کشمش پلویی طلایی 7,000 8,000 نمودار تغییر قیمت کشمش پلویی طلایی
  کشمش سبز معمولی 9,000 10,500 نمودار تغییر قیمت کشمش سبز معمولی
  کنجد بوداده 9,000 11,000 نمودار تغییر قیمت کنجد بوداده
  کنجد خام 5,000 7,000 نمودار تغییر قیمت کنجد خام
  گردو با پوست کاغذی 22,000 27,000 نمودار تغییر قیمت گردو با پوست کاغذی
  گردو پوست سوزنی 10,000 15,000 نمودار تغییر قیمت گردو پوست سوزنی
  گوجه برغان طلایی 10,500 11,500 نمودار تغییر قیمت گوجه برغان طلایی
  گوجه برغان سیاه 11,000 12,000 نمودار تغییر قیمت گوجه برغان سیاه
  مغز بادام 40,000 49,000 نمودار تغییر قیمت مغز بادام
  مغز بادام زمینی درشت پوست کنده 10,500 12,500 نمودار تغییر قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
  مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت 10,500 12,500 نمودار تغییر قیمت مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت
  مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز 8,000 10,000 نمودار تغییر قیمت مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز
  مغز پسته 63,000 73,000 نمودار تغییر قیمت مغز پسته
  مغز فندق 41,000 46,000 نمودار تغییر قیمت مغز فندق
  مغز گردو 46,000 53,000 نمودار تغییر قیمت مغز گردو
  مغز گردو دو پر سفید --- 58,000 نمودار تغییر قیمت مغز گردو دو پر سفید
  مویز بدون هسته 18,000 24,000 نمودار تغییر قیمت مویز بدون هسته
  مویز با هسته 9,000 11,000 نمودار تغییر قیمت مویز با هسته
  نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) 10,500 14,000 نمودار تغییر قیمت نخودچی دو آتیشه ( بی نمک )
  نخودچی دو آتیشه ( شور ) 11,000 14,500 نمودار تغییر قیمت نخودچی دو آتیشه ( شور )
  نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) 10,000 13,000 نمودار تغییر قیمت نخودچی سفید بدون پوست ( گل )
  شیرین گندمک و گندمک بوداده 4,000 5,000 نمودار تغییر قیمت شیرین گندمک و گندمک بوداده
  گندمک توپی 4,500 5,500 نمودار تغییر قیمت گندمک توپی
  مغز تخمه آفتابگردان 7,500 9,500 نمودار تغییر قیمت مغز تخمه آفتابگردان
  مغز تخمه کدو ریز مشهدی 22,000 26,000 نمودار تغییر قیمت مغز تخمه کدو ریز مشهدی
  مغز تخمه محبوبی 18,000 23,000 نمودار تغییر قیمت مغز تخمه محبوبی
  مغز تخمه کدو درشت مرمری 21,000 25,000 نمودار تغییر قیمت مغز تخمه کدو درشت مرمری

قیمت روز آجیل و خشکبار در بازار تهران قیمت روز

آقا چاپ