کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
سفیران ایرتور
تخفیفان
عظیم خودرو
زولا
قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ، ۱۰:۴۹:۲۳

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لافن ساخت کره 185.65.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت لافن
  لافن ساخت کره 205.60.14 70.000 545,000 نمودار تغییر قیمت لافن
  لینگ لانگ سايز فابریک 185.65.14 60.000 415,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سايز پهن 205.60.14 60.000 525,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 205.60.14 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 565,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 610,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 655,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن --- 185.65.14 60.000 560,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 195.60.14 70.000 610,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 690,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  میشلن ساخت انگلیس 185.65.14 800,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 185.65.14 90000 900,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 930,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 990,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 545,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.60.14 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 205.60.14 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 590,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  بارز --- 185.65.14 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز --- 205.60.14 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 280,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.14 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  ایران تایر --- 185.65.14 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  یزد تایر --- 185.65.14 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.14 60.000 385,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  گود یر --- 185.65.14 60.000 -- نمودار تغییر قیمت گود یر
  دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 290,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 230,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 560,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 640,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.14 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 630,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 560,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 655,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 510,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 195.60.14 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 375,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس چهارفصل 195.60.14 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس سایز پهن 205.60.14 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.60.14 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.14 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تویو ساخت ژاپن 185.60.14 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 720,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  لوفن ساخت کره 185.65.14 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.14 70.000 605,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  سونار ساخت تایوان 185.65.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.60.14 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.14 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 490,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  پرسا ساخت تایلند 185.65.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.14 60.000 560,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  تیگار ساخت صربستان 185.65.14 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.14 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  نانکن ساخت تایوان 185.65.14 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.60.14 70.000 540,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.60.14 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.65.14 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.14 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
دیجیتال مارکتینگ

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لافن ساخت کره 185.65.15 70.000 455,000 نمودار تغییر قیمت لافن
  لافن ساخت کره 205.60.15 70.000 525,000 نمودار تغییر قیمت لافن
  ایران تایر karena 185.65.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 370,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون GS2000 185.65.15 40.000 230,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  یزد تایر --- 185.65.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 195.65.15 50.000 350,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.15 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  کویر تایر --- 185.65.15 60.000 280,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.15 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 460,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 465,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 630,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 560,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون N5000 195.65.15 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 700,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
  آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
  آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
  کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن --- 195.60.15 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 700,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 540,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 195.60.15 80.000 635,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 660,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 590,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 670,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 700,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 455,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 195.55.15 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لاسا --- 185.65.15 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا --- 195.55.15 70.000 540,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 790,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت انگلیس 195.65.15 90.000 910,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 705,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.15 60.000 580,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 205.60.15 60.000 680,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.50.15 70.000 475,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  نانکن --- 185.65.15 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن --- 195.60.15 70.000 515,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن --- 205.60.15 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 485,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 680,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 540,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 645,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 655,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 730,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 770,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تیگار ساخت صربستان 185.65.15 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 540,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 470,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.55.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 515,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 600,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 720,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 480,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 545,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.60.15 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
کانال تلگرام ایران جیب

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 235,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 245,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 235,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 230,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 240,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  جی تی چین 165.65.13 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  اورنت 165.65.13 50.000 330,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
  اورنت --- 175.60.13 50.000 360,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 175.60.13 60.000 430,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 320,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 390,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 445,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  گود یر --- 165.65.13 60.000 385,000 نمودار تغییر قیمت گود یر
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 325,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 355,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 365,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 460,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 410,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 500,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت سومیتو
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 305,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 360,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت پریمول
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 405,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 460,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 700,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 470,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 360,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 390,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت تاندر
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت تاندر
  بلک لاین ساخت چین 165.65.13 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 175.60.13 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
پت شاپ شاپرک

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنا فابریک وانت پیکان 560-13 50.000 195,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا لاستیک عقب وانت پیکان 590-13 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  مکسیس --- 165.80.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
  مکسیس UE168 175.80.13 60.000 470,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
  مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 265,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز --- 175.70.13 50.000 295,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر سایز فابریک 165.80.13 50.000 250,000 نمودار تغییر قیمت کویر
  کویر --- 175.70.13 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت کویر
  یزد تایر --- 165.80.13 50.000 270,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 175.70.13 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  ایران تایر --- 165.80.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر --- 175.70.13 60.000 255,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 175.70.13 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  کومهو --- 175.60.13 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  گلدستون --- 165.80.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت گلدستون
  نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 370,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ --- 175.70.13 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 175.70.13 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  دنا فابریک وانت مزدا 650-14 50.000 310,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 50.000 500,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  گلدستون فابریک وانت مزدا 650-14 40.000 270,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 40.000 580,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان 750-16 50.000 620,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لینگ لانگ --- 175.70.13 50.000 375,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  فالکن ساخت تایلند 175.70.13 70.000 355,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 205.60.13 70.000 475,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 295,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  رودستون --- 175.70.13 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 185.70.13 70.000 415,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
  مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
  جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 425,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز پهن تیبا 185.70.13 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز پهن 205.60.13 80.000 520,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  دنلوپ ساخت ژاپن 165.70.13 90.000 390,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 430,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 450,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  کومهو ساخت کره 175.70.13 80.000 430,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  مارشال سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت مارشال

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 205.50.16 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 215.65.16 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 235.60.16 70.000 740,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 225.60.17 80.000 6,900,007 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 235.55.17 80.000 6,400,007 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تیگار ساخت صربستان 205.50.16 70.000 670,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.55.16 70.000 680,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 215.65.16 70.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 235.60.16 70.000 900,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 225.65.17 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 235.55.17 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  بریجستون ساخت اندونزی 225.70.16 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت اندونزی 235.55.19 70.000 1,750,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 2,200,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.55.16 70.000 780,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 880,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.16 70.000 800,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو سایز پهن ماکسیما 225.55.16 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 950,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 1,240,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,060,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 215.55.16 70.000 930,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سايز فابریک کمری 215.60.16 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سايز تویوتا آریون 215.45.17 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 950,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 235.55.18 80.000 1,600,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.40.18 90.000 1,750,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.18 90.000 1,570,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.19 90.000 1,600,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.65.17 90.000 1,600,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.70.17 90.000 1,700,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.75.16 90.000 1,750,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 275.35.18 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 275.70.16 90.000 1,650,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 285.65.17 90.000 1,800,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 285.60.18 90.000 1,860,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 215.55.16 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سايز X33 و لیفان X60 215.65.16 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 1,130,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما 225.45.18 80.000 1,260,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 225.65.18 70.000 1,270,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000 1,170,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک هیوندای توسان 225.55.18 70.000 1,310,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 1,320,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000 1,340,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 235.55.17 80.000 1,180,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000 1,380,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سايز اصلی کاپرا 235.70.16 70.000 1,330,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000 1,380,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 1,420,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 1,450,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 1,520,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  فالکن ساخت ژاپن 205.45.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 760,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.16 80.000 770,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 215.60.16 70.000 750,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.55.17 90.000 970,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 990,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 1,140,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 225.45.17 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 950,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 235.65.17 80.000 1,030,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 235.50.18 80.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 910,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 1,270,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 1,230,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,320,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,460,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کومهو اسپورت پژویی 205.50.16 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز پژو 407 205.60.16 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.65.16 80.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000 880,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.45.17 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000 1,040,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.55.17 80.000 980,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.55.18 70.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.70.16 80.000 1,190,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو --- 235.50.18 80.000 1,350,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 235.60.18 80.000 1,260,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو فابریک جنسیس 235.50.18 80.000 1,220,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سايز اصلی کیا اپیروس 235.55.17 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو فابریک هیوندای IX55 245.60.18 80.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو فابریک گرنجور 245.45.18 70.000 1,160,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 840,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 215.45.17 80.000 1,210,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 215.55.16 90.000 980,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 930,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 225.55.16 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 225.50.17 80.000 1,230,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن سایز BMW X3 245.45.19 90.000 2,950,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 --- نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 225.45.18 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,180,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 235.55.18 90.000 1,600,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 245.45.18 90.000 1,750,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 255.55.18 90.000 2,600,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن سایز BMW X3 - محور عقب 275.40.19 90.000 3,050,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.55.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن --- 215.45.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 810,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 215.55.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 705,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000 710,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.55.16 90.000 740,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت تایوان 225.65.17 70.000 830,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.55.18 80.000 910,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000 780,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن --- 225.50.18 80.000 950,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 940,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.55.18 90.000 950,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000 920,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک آزرا 235.55.17 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن فابریک وراکروز و فورد EDGE 245.60.18 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  هانکوک --- 195.50.16 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.50.16 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 840,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 215.45.17 80.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 860,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز MG6 215.50.17 80.000 1,040,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 215.65.16 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 225.45.17 80.000 1,160,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 1,170,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک بنز C200 225.55.16 70.000 850,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره جنوبی 225.70.16 80.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک بی‌ام و 520 225.50.17 80.000 1,160,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید 225.50.18 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 235.60.16 80.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 --- نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.55.18 90.000 1,850,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.50.18 80.000 1,360,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 1,520,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.55.19 80.000 2,000,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 245.65.17 80.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک فابریک گرنجور 245.40.18 80.000 1,360,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک فابریک گرنجور 245.45.18 80.000 1,370,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک فابریک گرنجور 245.40.19 80.000 1,600,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 1,030,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  مارشال سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری 215.60.16 70.000 790,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 215.45.17 80.000 810,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 225.55.16 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سايز اصلی هیوندای آزرا 245.60.18 70.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 610,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 780,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت جینیو
  هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000 800,000 نمودار تغییر قیمت هدوی
  مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت مونتانا
  گودیر --- 205.55.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت گودیر
  گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت گودیر
  گودیر سایز پانامرا - عقب 285.40.19 90.000 --- نمودار تغییر قیمت گودیر
  گودیر سایز پانامرا - جلو 245.45.19 90.000 --- نمودار تغییر قیمت گودیر
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 275.35.20 70.000 1,750,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 245.40.20 70.000 1,650,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  پیرلی بنز E Class - محور عقب 275.30.19 90.000 3,300,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  مکسس سایز هیوندای النترا 205.55.16 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس سایز MG6 215.65.16 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  نانکن ساخت تایوان 195.50.16 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.45.16 70.000 585,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.50.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 215.55.17 70.000 710,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 225.45.16 70.000 690,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 225.55.17 70.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 235.55.17 70.000 790,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 245.65.17 70.000 920,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 255.40.18 90.000 920,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  لاسا --- 205.55.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا --- 215.45.17 70.000 740,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  تویو ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 215.50.17 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 1,070,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 225.60.18 80.000 1,030,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,170,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت تویو

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX 216.65.17 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ فابریک تویوتا پرادو GX 265.65.17 80.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ فابریک موهاوی و پرادو 265.60.18 80.000 1,280,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک ویتارا 225.65.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 770,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون 255.60.18 90.000 950,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 70.000 990,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  فالکن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 265.70.17 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 255.55.18 80.000 1,060,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 265.60.18 80.000 1,210,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 285.60.18 80.000 1,270,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو 235.60.18 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 940,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه 235.55.19 90.000 1,070,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 940,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سایز فابریک توسان 225.55.18 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سایز پهن ویتارا 235.70.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سایز کیا اسپورتیج 235.55.18 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  میشلن ساخت فرانسه 205.50.17 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  رودستون سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا 235.70.16 90.000 710,000 نمودار تغییر قیمت گودیر / آلمان
  میشلن سایز پورشه کاین 295.35.21 90.000 3,300,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  مکسس سایز ویتارا 225.65.17 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  بریجستون سایز ویتارا 225.65.17 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون فابریک تویوتا پرادو 265.65.17 90.000 1,450,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  یوکوهاما ساخت ژاپن 265.65.17 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  تویو ساخت ژاپن 265.65.17 80.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 275.65.17 80.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 255.35.18 80.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 265.60.18 80.000 1,230,000 نمودار تغییر قیمت تویو

لاستیک خودرو گروه : کامیون . کامیونت . اتوبوس

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنا گل دو خط 12.00R 24 --- 1,670,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا گل چهار خط 7.00R 16 --- --- نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا گل چهار خط 5.90R 13 --- 1,800,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا گل چهار خط 6.50R 14 --- --- نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا گل دنده 7.50R 16 --- 600,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  گلدستون گل چهار خط 8.25R 16 --- 600,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون گل MRC 6.50R 14 --- --- نمودار تغییر قیمت گلدستون
  بارز گل چهار خط 7.00R 16 --- 480,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز گل دنده 7.50R 16 --- 580,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز گل چهار خط 7.50R 16 --- 600,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز گل چهار خط KMN 12.00R 24 --- 1,580,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز گل دو خط UTN 12.00R 24 --- 1,600,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  دانلوپ گل SP341 235/75R 17.5 --- 1,440,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
  دانلوپ گل SP225 12.00R 24 --- 3,200,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
  دانلوپ گل STE 12.00R 24 --- 3,200,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
  دانلوپ گل SP442 235/75R 17.5 --- 1,440,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
  پرسا گل PR101 385/60R 22.5 --- 3,200,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  مکسس گل UM-958 12.00R 24 --- 3,350,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  تری انگل گل TR697 385/65R 22.5 --- 2,400,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل گل TRT02 385/65R 22.5 --- 2,450,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
  رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
  خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
  خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
  خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
  خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 210,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
  رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی --- --- 190,000 نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
  رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 125,000 نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 145,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
  تندر 90 فولادی 15 --- 80,000 نمودار تغییر قیمت تندر 90
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 38,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
  رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 43,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 49,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تیوپ --- 13 --- 18,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
  تیوپ --- 14 --- 20,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
  تیوپ --- 15 --- 22,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  زنجیر چرخ --- 13 --- 57,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
  زنجیر چرخ --- 14 --- 67,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
  زنجیر چرخ --- 15 --- 72,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  قالپاق رانا --- 14 --- 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
  قالپاق تیبا --- 13 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
  قالپاق پژو 405 --- 14 --- 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
  قالپاق سمند --- 15 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
  قالپاق سمند طرح جدید 15 --- 7,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
  قالپاق مزدا سواری 323 --- 14 --- 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
  قالپاق مزدا وانت --- 14 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
  قالپاق L90 فابریک 15 --- 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
  قالپاق L90 طرح جدید 15 --- 7,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
  قالپاق زانتیا فابریک 15 --- 8,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
  قالپاق پژو 206 --- 14 --- 5,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
  قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 --- 5,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
  قالپاق پراید --- 13 --- 4,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پراید
  قالپاق پیکان --- 13 --- 5,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پیکان

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران قیمت روز

سکه ثامن
زریک
بهار پرستوها
تورآنتالیا