کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
تخفیفان
عظیم خودرو
زولا
قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ، ۱۱:۱۸:۰۶

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لوفن ساخت کره 185.65.14 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.14 70.000 605,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لینگ لانگ سايز فابریک 185.65.14 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سايز پهن 205.60.14 60.000 560,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 205.60.14 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 630,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن --- 185.65.14 60.000 630,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 195.60.14 70.000 680,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 760,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  میشلن ساخت انگلیس 185.65.14 920,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 185.65.14 90000 950,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 990,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.60.14 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 205.60.14 90.000 760,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 590,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  بارز --- 185.65.14 70.000 285,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز --- 205.60.14 70.000 355,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.14 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  ایران تایر --- 185.65.14 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  یزد تایر --- 185.65.14 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.14 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  گود یر --- 185.65.14 60.000 -- نمودار تغییر قیمت گود یر
  دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 290,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 230,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 490,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 570,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 620,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 660,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 700,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.14 70.000 585,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 635,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 630,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 710,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 540,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 195.60.14 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس چهارفصل 195.60.14 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس سایز پهن 205.60.14 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.60.14 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.14 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تویو ساخت ژاپن 185.60.14 90.000 660,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 730,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  سونار ساخت تایوان 185.65.14 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.60.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.14 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 490,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  پرسا ساخت تایلند 185.65.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.14 60.000 560,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  تیگار ساخت صربستان 185.65.14 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.14 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  نانکن ساخت تایوان 185.65.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.60.14 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 530,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.60.14 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.65.14 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.14 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 540,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  ایران تایر karena 185.65.15 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 380,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون GS2000 185.65.15 40.000 250,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  یزد تایر --- 185.65.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 195.65.15 50.000 365,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.15 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  کویر تایر --- 185.65.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.15 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 620,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 520,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 550,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 570,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون N5000 195.65.15 70.000 670,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
  آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
  آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
  کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 720,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 660,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن --- 195.60.15 70.000 720,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 790,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 540,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 195.60.15 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 760,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 690,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 750,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 195.55.15 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لاسا --- 185.65.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا --- 195.55.15 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت انگلیس 195.65.15 90.000 1,360,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 1,550,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.15 60.000 630,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 205.60.15 60.000 700,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 460,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.50.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  نانکن --- 185.65.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن --- 195.60.15 70.000 575,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن --- 205.60.15 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 720,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 700,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 790,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 850,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تیگار ساخت صربستان 185.65.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 680,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 570,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 490,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.55.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 615,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 700,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 780,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 490,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 555,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.65.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.60.15 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
کانال تلگرام ایران جیب

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 250,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 220,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 255,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 240,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  جی تی چین 165.65.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  اورنت 165.65.13 50.000 360,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
  اورنت --- 175.60.13 50.000 420,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 175.60.13 60.000 470,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 340,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 410,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  گود یر --- 165.65.13 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت گود یر
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 355,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 385,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 385,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 480,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 510,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 410,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت سومیتو
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 325,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 380,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت پریمول
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 425,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 430,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 600,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 380,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 410,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت تاندر
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت تاندر
  بلک لاین ساخت چین 165.65.13 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 175.60.13 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  دنا فابریک وانت پیکان 560-13 50.000 230,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا لاستیک عقب وانت پیکان 590-13 50.000 250,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  مکسیس --- 165.80.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
  مکسیس UE168 175.80.13 60.000 500,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
  مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 285,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز --- 175.70.13 50.000 325,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر سایز فابریک 165.80.13 50.000 280,000 نمودار تغییر قیمت کویر
  کویر --- 175.70.13 60.000 315,000 نمودار تغییر قیمت کویر
  یزد تایر --- 165.80.13 50.000 300,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 175.70.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  ایران تایر --- 165.80.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر --- 175.70.13 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 175.70.13 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  کومهو --- 175.60.13 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  گلدستون --- 165.80.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت گلدستون
  نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 370,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ --- 175.70.13 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 175.70.13 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  دنا فابریک وانت مزدا 650-14 50.000 320,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 50.000 540,000 نمودار تغییر قیمت دنا
  گلدستون فابریک وانت مزدا 650-14 40.000 290,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 40.000 620,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان 750-16 50.000 650,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لینگ لانگ --- 175.70.13 50.000 425,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  فالکن ساخت تایلند 175.70.13 70.000 455,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 205.60.13 70.000 575,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  رودستون --- 175.70.13 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 185.70.13 70.000 515,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
  مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 540,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
  جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 525,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز پهن تیبا 185.70.13 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز پهن 205.60.13 80.000 620,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  دنلوپ ساخت ژاپن 165.70.13 90.000 490,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 530,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 550,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  کومهو ساخت کره 175.70.13 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  مارشال سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 460,000 نمودار تغییر قیمت مارشال

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران قیمت روز

تورآنتالیا