کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۶ دی ۱۳۹۹ ، ۱۸:۱۹:۵۵

ایران تایر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک ایران تایر گل آدرینا 165.65.13 ۴۷۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایر گل سارینا 175.60.13 ۵۶۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایر گل کارنا 185.65.14 ۵۷۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایر گل رونیکا 205.60.14 ۷۸۰,۰۰۰
  لاستیک ایران تایر گل کارنا 185.65.15 ۵۷۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایر گل رونیکا 205.60.15 ۷۲۵,۰۰۰

کویر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک کویر تایر گل KB12 165.65.13 ---
  لاستیک کویر تایر گل KB2000 175.60.13 ---
  لاستیک کویر تایر گل KB14 175.70.13 ---
  لاستیک کویر تایر گل KB22 185.65.14 ۷۲۵,۰۰۰
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.14 ۷۸۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایر گل KB27 185.65.15 ۶۲۵,۰۰۰
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.15 ۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایر گل KB14 205.55.16 ۷۰۰,۰۰۰

یزدتایر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک یزد تایر گل ونوس 165.65.13 ۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.14 ۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.14 ۹۵۰,۰۰۰
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.15 ۵۷۵,۰۰۰
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.15 ۷۵۰,۰۰۰

بارز

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک بارز گل P648 165.65.13 ۵۲۵,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P601 175.60.13 ۶۲۵,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P640 185.65.14 ۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P624 205.60.14 ۷۲۵,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P640 185.60.15 ۵۲۵,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P648 195.65.15 ۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P624 205.60.15 ۷۸۰,۰۰۰
  لاستیک بارز گل P624 205.50.16 ۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک بارز گل S630 215.65.16 ---
  لاستیک بارز گل S630 225.70.16 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارز گل S677 225.65.17 ---
  لاستیک بارز گل S673 235.65.17 ---

رودستون

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک رودستون گل CP672 175.60.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل N Blue HD Plus 185.60.13 ۱,۰۹۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل CP661 185.70.13 ۱,۳۷۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.60.14 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 185.65.14 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 195.60.14 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.65.14 ۱,۶۷۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل CP672 185.65.15 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.60.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل CP672 205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل CP672 215.55.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 215.45.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 215.55.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 225.45.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 245.50.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل CP672 225.50.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستون گل ROADIAN HTX RH5 245.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰

کومهو

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک کومهو گل SENSE KR26 165.65.13 ۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta SPT KU31 185.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 205.60.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.60.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 195.60.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.65.14 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.60.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 195.60.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.50.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco Solus KL21 215.65.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 195.50.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecowing ES01 KH27 225.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 235.60.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل ECSTA HS51 225.55.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Crugen HP71 235.70.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.45.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecowing Es01 kh27 215.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 205.65.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 265.70.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 215.45.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.60.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.65.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.50.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Crugen HP71 235.60.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 215.60.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 225.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 215.55.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.55.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل ECSTA HS51 225.50.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 235.65.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecowing Es01 kh27 235.55.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 235.60.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Road Venture APT KL51 235.55.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta XC KU26 235.45.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 245.60.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta LE Sport KU39 245.45.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 235.50.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل CRUGEN PREMIUM KL33 255.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 225.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل CRUGEN PREMIUM KL33 235.55.19 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل Ecsta LE Sport KU39 275.35.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهو گل ECSTA PS91 275.40.19 ۳,۸۰۰,۰۰۰

هانکوک

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک هانکوک گل Smart Plus H429 175.70.13 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 185.60.13 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 205.60.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Kinergy Eco 2 185.65.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 235.60.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus ME01 K114 205.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 195.50.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 245.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 225.70.16 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 235.70.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus ME01 K114 225.50.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 215.45.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 215.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 225.65.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO H426 235.55.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO H426 225.55.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP RA23 245.60.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 225.45.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 245.40.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 235.60.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo K110 225.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 245.45.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 235.55.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 245.40.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 275.35.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 275.40.19 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک میشلن --- 195.60.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن --- 195.65.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن --- 225.70.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن گل Primacy 4 205.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن --- 205.55.16 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن --- 225.70.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن --- 205.55.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن گل PRIMACY HP 215.45.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن گل Primacy 3 205.55.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن گل Primacy 3 225.50.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن گل Primacy 3 245.50.18 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن گل LATITUDE SPORT 3 265.40.21 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک مارشال گل CRUGEN KL21 225.65.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک مارشال گل CRUGEN KL21 235.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک مارشال گل Matrac MU12 225.45.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک مارشال گل Matrac STX KL12 285.60.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک یوکوهاما گل DB E70B 215.60.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک یوکوهاما گل GEOLANDAR H/T G039 265.70.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک یوکوهاما گل DB E70B 215.55.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک یوکوهاما گل G94B 285.65.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰

سومیتومو

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک سومیتومو گل HTR 200 205.60.14 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 185.65.15 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 195.60.15 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 200 195.50.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 205.60.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 205.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 215.60.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 215.60.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 205.50.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 215.55.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 265.35.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 255.35.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.35.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.40.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 245.45.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.45.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 255.35.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.35.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.40.19 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.20 ۴,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک تراینگل --- 165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 175.60.13 ۷۸۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 175.70.13 ۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 185.70.13 ۱,۰۲۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 185.65.14 ۹۶۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 195.60.14 ۹۹۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 205.60.14 ۱,۱۳۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 185.65.15 ۹۵۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 195.60.15 ۱,۰۴۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 205.50.15 ۱,۱۴۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل --- 205.50.16 ۱,۳۰۰,۰۰۰

پیرلی

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک پیرلی --- 235.65.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 225.50.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 245.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 245.40.19 ۴,۵۶۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 245.40.19 ۴,۵۶۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 245.35.20 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 255.35.20 ۵,۱۴۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 295.35.20 ۶,۴۶۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 275.35.20 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی --- 275.40.21 ۷,۳۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.
بستن
علی بابا