کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
چیلیوری
پرواز خارجی
چیلیوری
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۷ ، ۱۷:۲۱:۰۴

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  لوفن ساخت کره 185.65.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوفن
  لینگ لانگ سايز فابریک 185.65.14 60.000 --- نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سايز پهن 205.60.14 60.000 --- نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 780,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 205.60.14 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 780,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن --- 185.65.14 60.000 870,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 195.60.14 70.000 990,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  میشلن ساخت انگلیس 185.65.14 1,250,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 185.65.14 90000 1,280,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.60.14 80.000 --- نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 205.60.14 90.000 --- نمودار تغییر قیمت هانکوک
  رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 720,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون
  بارز --- 185.65.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز --- 205.60.14 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 510,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.14 60.000 580,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  ایران تایر --- 185.65.14 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  یزد تایر --- 185.65.14 60.000 520,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.14 60.000 630,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  گود یر --- 185.65.14 60.000 -- نمودار تغییر قیمت گود یر
  دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 --- نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت دنا
  گلدستون سایز فابریک 185.60.14 50.000 360,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 880,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 980,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 --- نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,220,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 760,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.14 70.000 900,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 950,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,360,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 195.60.14 70.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 --- نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 870,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس چهارفصل 195.60.14 70.000 930,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس سایز پهن 205.60.14 70.000 990,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 760,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.60.14 70.000 840,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.14 70.000 860,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تویو ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,140,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  سونار ساخت تایوان 185.65.14 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.60.14 70.000 670,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.14 70.000 780,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 640,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  پرسا ساخت تایلند 185.65.14 70.000 910,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.14 60.000 990,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  تیگار ساخت صربستان 185.65.14 60.000 330,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.14 60.000 --- نمودار تغییر قیمت تیگار
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 770,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 900,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  نانکن ساخت تایوان 185.65.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.60.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 780,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 820,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 880,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.60.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.65.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  لاسا مدل Atracta 185.65.14 70.000 850,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا مدل Greenways 205.60.14 70.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
کانال تلگرام ایران جیب

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  پیرلی ساخت ترکیه 185.65.15 80.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوفن
  ایران تایر karena 185.65.15 60.000 510,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 630,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون GS2000 185.60.15 40.000 330,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  یزد تایر --- 185.65.15 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 195.65.15 50.000 500,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 205.60.15 60.000 570,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  کویر تایر --- 185.65.15 60.000 510,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 610,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 205.60.15 60.000 640,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 --- نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 1,350,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 1,450,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 880,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت تایلند 205.65.15 80.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون N5000 195.60.15 70.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت کورسا
  آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت آپولو
  آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت آپولو
  کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 1,040,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 1,210,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 --- نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن --- 195.60.15 70.000 1,060,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن --- 195.60.15 80.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت سایلون
  سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 980,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 195.55.15 70.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لاسا --- 185.65.15 70.000 900,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا --- 195.55.15 70.000 995,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 1,750,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت انگلیس 195.60.15 90.000 1,900,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 205.65.15 90.000 2,000,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 --- نمودار تغییر قیمت گودیر
  سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 900,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 195.60.15 60.000 960,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو --- 205.60.15 60.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.65.15 70.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  نانکن --- 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن --- 195.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن --- 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 --- نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 --- نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تویو
  تیگار ساخت صربستان 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تیگار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 870,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.55.15 70.000 840,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 880,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 1,060,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 1,140,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 1,270,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,470,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 820,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 790,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 860,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.65.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.15 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
شاپرک پت

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 500,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 330,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر سارینا 175.60.13 50.000 390,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 330,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 350,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت دنا
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت دنا
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 380,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 430,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 430,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  جی تی چین 165.65.13 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  اورنت 165.65.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت اورنت
  اورنت --- 175.60.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت اورنت
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون --- 175.60.13 60.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت کورسا
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 670,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  گود یر --- 165.65.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت گود یر
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 400,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 740,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 560,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 550,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 670,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت سومیتو
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت سایلون
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 520,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت پریمول
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 520,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 680,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوفن
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 970,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 --- نمودار تغییر قیمت میشلن
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت نانکن
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تیگار
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 175.60.13 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 920,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 510,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 600,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تاندر
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت تاندر
  بلک لاین ساخت چین 165.65.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 175.60.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت بلک لاین

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  رینگ فابریک مزدا3 ساخت ایران 16 --- 500,000 نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک مزدا3
  خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 400,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
  رینگ فابریک 207 فابریک 207 14 --- 360,000 نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
  خانواده پژو . خرچنگی آلومینیومی 15 --- 450,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی
  خانواده پژو . 5 پره تخت آلومینیومی 15 --- 450,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت
  خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 400,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
  خانواده پژو . طرح صلیبی آلومینیومی 15 --- 400,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح صلیبی
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 430,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
  رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی 15 --- 450,000 نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
  رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 300,000 نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 345,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
  تندر 90 فولادی 15 --- --- نمودار تغییر قیمت تندر 90
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 80,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
  رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 100,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 120,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...
ساترا
رزرو هتل