کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کارشناسی خودروکارشناسی خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ، ۰۸:۳۳:۱۴

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا - ایران جیب ۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۷۲۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۹۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۹۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۶۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۷۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۳,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۷۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۱,۹۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۱,۰۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۲,۲۵۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۲,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۲,۲۰۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۲,۱۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۲,۱۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۲,۴۵۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۱,۴۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۴۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۱,۴۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۲,۰۲۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۱,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۱,۹۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۱,۹۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۱,۸۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۱,۵۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۲,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۱,۴۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۱,۹۵۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۲,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۱,۹۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۲,۰۵۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۳,۴۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۳,۱۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.60.15 ۴,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۸۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۴,۳۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۵,۹۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۵,۰۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۳۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۵,۲۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۵,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۵,۶۰۰,۰۰۰
255.60.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۵,۴۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۲,۱۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
175.50.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
185.60.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.55.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۳,۰۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15 ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۴,۶۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۵۰۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۵,۰۵۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۳,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.65.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۳,۵۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۲۵۰,۰۰۰
205.16 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۳,۸۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۴,۶۰۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.85.16 ۷,۰۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۵,۱۰۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۰۵۰,۰۰۰
265.75.16 ۴,۵۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۵,۲۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۵,۹۵۰,۰۰۰
225.50.17 ۴,۱۵۰,۰۰۰
205.45.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۴,۸۵۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۴۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۴,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۶,۴۵۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۴,۹۰۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۵,۸۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
275.65.17 ۵,۸۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۵,۹۵۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۴,۳۵۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۵,۳۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۴,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۵,۲۵۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۴,۸۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۵,۵۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۵,۳۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.50.19 ۵,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۵,۷۵۰,۰۰۰
275.35.19 ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.50.20 ۷,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۵,۷۵۰,۰۰۰
285.50.20 ۴,۸۵۰,۰۰۰
295.45.20 ۶,۵۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۲,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۲,۰۵۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۲,۵۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۳,۳۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۳,۲۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۴,۵۵۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۵,۲۵۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۴,۰۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۴,۲۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۵,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۴,۶۰۰,۰۰۰
215.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۴,۹۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۴,۸۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۵,۴۵۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۴,۶۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۵,۰۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۴,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۶,۰۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۵,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۷۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۵,۴۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۵,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۷,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۵,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۵۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۶,۴۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۷,۳۰۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۵,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۶,۴۵۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۵,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۶,۱۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۶,۲۰۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۶,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۵,۴۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۶,۶۵۰,۰۰۰
245.45.20 ۵,۷۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۴,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۳,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۳,۲۵۰,۰۰۰
195.60.14 ۳,۹۰۰,۰۰۰
195.80.14 ۳,۶۵۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۳,۵۵۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۴,۱۵۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۴,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۵,۸۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۳,۹۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۴,۳۵۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۶,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۵,۲۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۵,۰۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۵,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۵,۱۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۵,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۶,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۶,۰۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۶,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۶,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۶,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۶,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۷,۱۵۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۶,۹۰۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۷,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۶,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۶,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۶,۶۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۴,۹۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۷,۰۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۷,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۷,۱۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۷,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۹,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۷,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
315.35.20 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۳,۲۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.14 ۳,۶۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۲,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۳,۶۵۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۶,۲۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۴,۵۵۰,۰۰۰
235.55.18 ۴,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۵,۶۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۵,۵۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۴,۹۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۷,۱۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۴,۳۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۴,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۴,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۷,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۳۵۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۷,۹۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.13 ۳,۱۵۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۳,۶۵۰,۰۰۰
195.70.14 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۴,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۳,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۳,۸۰۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۳,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۴,۵۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۴,۴۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۴,۳۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۴,۵۰۰,۰۰۰
215.65.15 ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۴,۹۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۴,۳۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۴,۰۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۴,۵۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۶,۵۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۵,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۶,۲۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۸۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۷,۰۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۵,۷۵۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۷,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۴,۲۵۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۶,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۷,۹۵۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۹,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۳,۹۰۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۴,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۶,۸۵۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰
215.15 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۴,۲۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۶,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۵,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۴,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۵,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۵,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۵,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۷,۸۵۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۷,۶۰۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۸,۷۵۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۶,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۷,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۵,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۵,۶۵۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۶,۷۰۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۶,۳۰۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۶,۴۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۹,۷۵۰,۰۰۰
255.45.18 ۷,۸۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۶,۳۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۷,۵۵۰,۰۰۰
245.35.19 ۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۷,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۸,۸۰۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۸,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۷,۹۵۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۶,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۹,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۶,۶۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۸,۵۵۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21 ۹,۷۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
205.60.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
255.70.15 ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۶,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۹,۱۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۹,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۹,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۲,۳۵۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۲,۰۵۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۴,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۳,۰۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۸,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۹,۵۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
225.45.19 ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۹,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۲۸,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20 ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
275.30.20 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۹۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۹۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.