کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
پرواز خارجی
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ ، ۱۱:۲۴:۲۹

میوه

نام محصول درجه دو دستچین درجه یک
  توت فرنگی --- 6,700 6,700 نمودار تغییر قیمت توت فرنگی
  آناناس جنگلی --- 4,500 4,500 نمودار تغییر قیمت آناناس جنگلی
  آناناس طلایی 10,500 6,200 6,200 نمودار تغییر قیمت آناناس طلایی
  انبه --- 9,900 9,200 نمودار تغییر قیمت انبه
  انار ممتاز 2,000 --- 4,000 نمودار تغییر قیمت انار ممتاز
  انار --- --- --- نمودار تغییر قیمت انار
  انجیر زرد --- --- --- نمودار تغییر قیمت انجیر زرد
  انجیر سیاه --- --- --- نمودار تغییر قیمت انجیر سیاه
  انگور مهری --- --- --- نمودار تغییر قیمت انگور مهری
  انگور پیکانی --- --- --- نمودار تغییر قیمت انگور پیکانی
  انگور عسگری --- --- --- نمودار تغییر قیمت انگور عسگری
  انگور کندری و صاحبی --- --- --- نمودار تغییر قیمت انگور کندری و صاحبی
  انگور بی دانه --- 4,100 3,500 نمودار تغییر قیمت انگور بی دانه
  به --- --- --- نمودار تغییر قیمت به
  انگور عسگری و مهدیخانی --- --- --- نمودار تغییر قیمت انگور عسگری و مهدیخانی
  انگور کندری --- --- --- نمودار تغییر قیمت انگور کندری
  پرتقال تامسون جنوب --- --- --- نمودار تغییر قیمت پرتقال تامسون جنوب
  آلبالو --- --- --- نمودار تغییر قیمت آلبالو
  پرتقال تامسون شمال --- --- --- نمودار تغییر قیمت پرتقال تامسون شمال
  پرتقال رسمی --- --- --- نمودار تغییر قیمت پرتقال رسمی
  خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز --- 1,500 1,300 نمودار تغییر قیمت خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز
  نارنج --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارنج
  پسته تازه --- --- --- نمودار تغییر قیمت پسته تازه
  خربزه ( انواع ) --- 1,100 1,100 نمودار تغییر قیمت خربزه ( انواع )
  خربزه مشهدی --- 1,700 1,700 نمودار تغییر قیمت خربزه مشهدی
  زردآلو (سایر انواع) --- --- --- نمودار تغییر قیمت زردآلو (سایر انواع)
  ذغال اخته --- --- --- نمودار تغییر قیمت ذغال اخته
  زردآلو شکرپاره --- 4,500 3,800 نمودار تغییر قیمت زردآلو شکرپاره
  سیب قرمز لبنان 3,100 --- 2,700 نمودار تغییر قیمت سیب قرمز لبنان
  سیب سبز 3,200 --- 2,800 نمودار تغییر قیمت سیب سبز
  سیب زرد لبنان 3,600 --- 3,200 نمودار تغییر قیمت سیب زرد لبنان
  سیب دو رنگ تابستانه --- --- --- نمودار تغییر قیمت سیب دو رنگ تابستانه
  سیب گلاب --- 4,900 4,200 نمودار تغییر قیمت سیب گلاب
  سیب - سایر انواع --- --- --- نمودار تغییر قیمت سیب - سایر انواع
  شاتوت --- 23,000 23,000 نمودار تغییر قیمت شاتوت
  شلیل سفید --- 4,950 4,150 نمودار تغییر قیمت شلیل سفید
  شبرنگ --- --- --- نمودار تغییر قیمت شبرنگ
  شلیل - انواع --- 4,950 4,150 نمودار تغییر قیمت شلیل - انواع
  طالبی تو سبز --- 1,150 1,150 نمودار تغییر قیمت طالبی تو سبز
  فندق تازه با پوست --- --- --- نمودار تغییر قیمت فندق تازه با پوست
  گردو با پوست --- --- --- نمودار تغییر قیمت گردو با پوست
  گلابی شاه میوه --- --- --- نمودار تغییر قیمت گلابی شاه میوه
  گلابی بیروتی و اسپادانا --- --- --- نمودار تغییر قیمت گلابی  بیروتی و اسپادانا
  گلابی - سایر انواع 5,000 --- 11,000 نمودار تغییر قیمت گلابی - سایر انواع
  گیلاس - انواع --- 7,500 6,700 نمودار تغییر قیمت گیلاس - انواع
  لیمو ترش ( انواع ) --- --- --- نمودار تغییر قیمت لیمو ترش ( انواع )
  لیمو شیرین --- --- --- نمودار تغییر قیمت لیمو شیرین
  موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) --- 3,850 3,850 نمودار تغییر قیمت موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9)
  موز خوشه ای --- 2,850 2,850 نمودار تغییر قیمت موز خوشه ای
  هلو انجیری --- --- --- نمودار تغییر قیمت هلو انجیری
  هلو هسته جدا --- 5,500 4,800 نمودار تغییر قیمت هلو هسته جدا
  هلو کاردی --- 4,500 3,900 نمودار تغییر قیمت هلو کاردی
  هلو - سایر انواع --- --- --- نمودار تغییر قیمت هلو - سایر انواع
  هندوانه انباری --- --- --- نمودار تغییر قیمت هندوانه انباری
  هندوانه مینابی --- --- --- نمودار تغییر قیمت هندوانه مینابی
  هندوانه سفید و چیتی --- --- --- نمودار تغییر قیمت هندوانه سفید و چیتی
  هندوانه محبوبی --- --- --- نمودار تغییر قیمت هندوانه محبوبی
  هندوانه تو زرد (آناناسی) --- --- --- نمودار تغییر قیمت هندوانه تو زرد (آناناسی)
  هندوانه - انواع --- 690 690 نمودار تغییر قیمت هندوانه - انواع
  ازگیل --- --- --- نمودار تغییر قیمت ازگیل
  خرمالو --- --- --- نمودار تغییر قیمت خرمالو
  کیوی --- --- --- نمودار تغییر قیمت کیوی
  گریپ فروت تو سرخ --- --- --- نمودار تغییر قیمت گریپ فروت تو سرخ
  گریپ فروت تو سفید --- --- --- نمودار تغییر قیمت گریپ فروت تو سفید
  نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم)
  نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم)
  نارنگی انشو (بدون برگ) --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارنگی انشو (بدون برگ)
  نارنگی پیج --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارنگی پیج
  نارنگی کلمانتین شمال --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارنگی کلمانتین شمال
  نارنگی کلمانتین جنوب --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارنگی کلمانتین جنوب
  نارنگی (سایر انواع) --- --- --- نمودار تغییر قیمت نارنگی (سایر انواع)
  تمبر هندی (بسته بندی شده) --- --- --- نمودار تغییر قیمت تمبر هندی (بسته بندی شده)
  آلو - انواع --- --- --- نمودار تغییر قیمت آلو - انواع
  آلو قطره طلا --- 3,800 3,000 نمودار تغییر قیمت آلو قطره طلا
  آلو سانتروزا و شابلون 2,000 3,500 3,000 نمودار تغییر قیمت آلو سانتروزا و شابلون

سبزی

نام محصول درجه دو دستچین درجه یک
  بادمجان (سایر انواع) --- 1,300 1,200 نمودار تغییر قیمت بادمجان (سایر انواع)
  بادمجان دلمه --- 1,300 1,200 نمودار تغییر قیمت بادمجان دلمه
  باقلا سبز --- 1,950 1,850 نمودار تغییر قیمت باقلا سبز
  بامیه --- 4,200 3,700 نمودار تغییر قیمت بامیه
  بلال --- 1,600 1,400 نمودار تغییر قیمت بلال
  پیاز زرد 800 2,000 1,600 نمودار تغییر قیمت پیاز زرد
  پیاز قرمز --- --- --- نمودار تغییر قیمت پیاز قرمز
  پیاز سفید صدفی --- 3,200 3,000 نمودار تغییر قیمت پیاز سفید صدفی
  تره فرنگی --- --- --- نمودار تغییر قیمت تره فرنگی
  خیار رسمی --- 2,000 1,800 نمودار تغییر قیمت خیار رسمی
  خیار سالادی --- 600 600 نمودار تغییر قیمت خیار سالادی
  خیار گلخانه ای(آویز/هوایی) ممتاز --- 1,500 1,300 نمودار تغییر قیمت خیار گلخانه ای(آویز/هوایی) ممتاز
  سبزی پاک کرده --- --- 2,600 نمودار تغییر قیمت سبزی پاک کرده
  سبزی جور - انواع --- --- 1,600 نمودار تغییر قیمت سبزی جور  - انواع
  انواع سبزی گلدانی(هرگلدان) --- --- --- نمودار تغییر قیمت انواع سبزی گلدانی(هرگلدان)
  سیب زمینی استانبولی --- 2,700 2,500 نمودار تغییر قیمت سیب زمینی استانبولی
  سیب زمینی 700 1,750 1,300 نمودار تغییر قیمت سیب زمینی
  سیب زمینی سورت و خاک گیری شده --- --- --- نمودار تغییر قیمت سیب زمینی سورت و خاک گیری شده
  سیر --- 6,500 6,500 نمودار تغییر قیمت سیر
  فلفل دلمه سبز --- 3,000 3,000 نمودار تغییر قیمت فلفل دلمه سبز
  فلفل دلمه رنگی --- 3,900 3,900 نمودار تغییر قیمت فلفل دلمه رنگی
  فلفل ریز شیرین و سوزنی --- 3,900 3,600 نمودار تغییر قیمت فلفل ریز شیرین و سوزنی
  فلفل ریز و کبابی --- 3,900 3,600 نمودار تغییر قیمت فلفل ریز و کبابی
  کاهو چینی --- --- --- نمودار تغییر قیمت کاهو چینی
  کاهو رسمی پاک کرده مغزدار --- 1,200 1,100 نمودار تغییر قیمت کاهو رسمی پاک کرده مغزدار
  کاهو سالادی (پیچ ) --- 1,450 13,500 نمودار تغییر قیمت کاهو سالادی  (پیچ )
  کدو مسمایی --- 1,700 1,500 نمودار تغییر قیمت کدو مسمایی
  کرفس --- 1,300 1,300 نمودار تغییر قیمت کرفس
  کلم بروکلی --- 3,500 3,500 نمودار تغییر قیمت کلم بروکلی
  کلم سفید --- 1,200 1,200 نمودار تغییر قیمت کلم سفید
  کلم چینی --- --- --- نمودار تغییر قیمت کلم چینی
  کلم قرمز --- 1,600 1,600 نمودار تغییر قیمت کلم قرمز
  کلم قمری --- --- --- نمودار تغییر قیمت کلم قمری
  گل کلم --- 1,300 1,300 نمودار تغییر قیمت گل کلم
  گوجه فرنگی انباری --- --- --- نمودار تغییر قیمت گوجه فرنگی انباری
  گوجه فرنگی بوته رس 900 1,500 1,300 نمودار تغییر قیمت گوجه فرنگی بوته رس
  گوجه فرنگی گلخانه ای --- 2,500 2,200 نمودار تغییر قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای
  گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی --- --- --- نمودار تغییر قیمت گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی
  لوبیا سبز قیطونی --- --- --- نمودار تغییر قیمت لوبیا سبز قیطونی
  لیمو ترش ( انواع ) --- 7,000 6,500 نمودار تغییر قیمت لیمو ترش ( انواع )
  هویج --- 1,250 1,100 نمودار تغییر قیمت هویج
  ترب (سیاه ) --- --- --- نمودار تغییر قیمت ترب (سیاه )
  ترب (سفید) --- --- --- نمودار تغییر قیمت ترب (سفید)
  چغندر برش --- --- --- نمودار تغییر قیمت چغندر برش
  شلغم --- --- --- نمودار تغییر قیمت شلغم
کانال تلگرام ایران جیب
ساترا
چاپ آقا
رزرو هتل