کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ، ۱۲:۵۲:۵۹

بنلی

مدل قیمت ( تومان )
  اس 180 سال 1399 ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
  اس 180 سال 1400 ۶۵,۵۰۰,۰۰۰
  کی وی 150 سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی وی 150 سال 1400 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
  لئونچینو 249 سال 1399 ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
  لئونچینو 249 سال 1400 ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  اس 249 سال 1399 ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  اس 249 سال 1400 ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 25 ان سال 1399 ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 25 ان سال 1400 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 135 سال 1399 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 250 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 150 سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 150 سال 1400 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی ار کی 249 سال 1399 ۹۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی ار کی 249 سال 1400 ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  وی زد 125 سال 1399 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  وی زد 125 سال 1400 ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
  125 SETA سال 1399 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان 250 سال 1400 ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
  ریس 249 سال 1399 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

احسان

مدل قیمت ( تومان )
  احسان 125 هندلی سال 1399 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 125 هندلی سال 1400 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  احسان 125 استارتی سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  احسان 200 استارتی سال 1398 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  احسان ویو کی3 125 سال 1400 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  احسان ار دی 125 سال 1400 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  احسان شکاری ای اچ 200 سال 1399 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

کویر موتور

مدل قیمت ( تومان )
  سی دی ای 125 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  سی دی آی 125 سال 1395 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  سی دی آی 125 سال 1398 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی آی 125 سال 1397 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای استارتی 125 سال 1399 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 150 سال 1399 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 200 سال 1399 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  رادیسون 125 سال 1399 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  اس تی 3 230 سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مگلی 200 ار سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  اس 2 کی لس سال 1399 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  اس 2 کی لس سال 1400 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  150 ایکس2 سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مینی ام تی دو 70 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  248 تی دو سال 1399 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
  سی دو 249 سال 1399 ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  1958 کی وی سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

دینو

مدل قیمت ( تومان )
  کاوان 150 سال 1399 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
  کاوان 150 سال 1400 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  کاوان پلاس سال 1400 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ویند 200 سال 1399 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  ویند 200 سال 1400 ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  لئوپارد 200 سال 1399 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  کاوان 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  جفت سیلندر کروز 250 ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  طرح کلیک 150 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل 200 اس وای ام سال 1399 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  زد 2 150 سال 1398 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  زد 2 200 سال 1400 ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

گلکسی

مدل قیمت ( تومان )
  اس آر 200 سال 1399 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  اس ار 200 سال 1400 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  جی 200 سال 1400 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  ان آ 180 سال 1399 ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  ان آ 180 سال 1400 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایکس125 سال 1399 ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  اف ایکس 150 سال 1399 ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  اف ایکس 150 سال 1400 ۵۶,۵۰۰,۰۰۰
  اس ار 130 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ان اچ 180 سال 1399 ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
  ان اچ 180 سال 1400 ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  ای تی 1500 سال 1399 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  جی ایکس 250 ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 125 ایکس 125 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 130 اس ار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال 150 سال 1399 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال 150 سال 1400 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 180 ان اچ 183 ۶۲,۹۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 150 اف ایکس 149 ۶۲,۸۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 200 اس ار 197 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 110 تی ان سال 1400 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر مدل‌ها

مدل قیمت ( تومان )
  کبیر کلیک 150 سال 1400 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شباب ویو 130 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  ویشتا 150 سال 1400 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
  کلیک بلنتا 150 سال 1399 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  500 وات دندی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال 1398 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400 ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 200 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 200 سال 1400 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 150 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 125 استارتی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 125 هندلی ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ار دی 125 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  سحر ار ان ام اس 125 سال 1399 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سحر سی دی آی 125 1399 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 135 ار دی ۳۴,۳۰۰,۰۰۰
  سحر 125 هندلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سحر سی جی ال 150 سال 1400 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 125 استارتی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 150 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  سحر آر سی جی 200 سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 2000 وات سال 1400 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  توسن آر ال 5 5000وات سال 1400 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 150 تی اس سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 125 سی دی ای سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند) ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی با ABS) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک ای 150 سال 1399 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک 165 سی سی سال 1400 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک ای 150 سال 1400 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا Genio سال 1400 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا Genio سال 1399 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  هوندا اسکوپی 110 سال 1400 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  هانی کلیک 150 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هانی کلیک 150 سال 1400 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
  دایچی وی پی 125 سال 1398 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی سی آر 150 سال 1400 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی ار ایکس 249 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی 3000 ای سی سال 1400 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهاب سی جی 125 سال 1399 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی 3000 ای سی سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج بکسر 150 سال 1398 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج پالس 200 ان اس سال 1398 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  پالس ان اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  پالس 200 آر اس سال 1400 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج ار اس 200 سال 1400 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج 220 Avenger سال 1400 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج ان اس 160 سال 1400 ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج باکسر 150 سال 1398 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  ارشیا 150 سی جی سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  رایکا 125 سال 1399 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها ام تی 25 ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1400 ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها ایروکس 155 سال 1399 ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها کیوبکس 125 سال 1400 ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها کیوبکس 125 سال 1399 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر ال 200 سال 1399 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اف اس 110 سال 1399 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک LURTS 150 سال 1400 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
  کلیک هدا 150 سال 1400 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
  کلیک هدا 150 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک کریستال 150 سال 1399 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک کریستال 125 سال 1399 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  رادوین ال جی سی سال 1399 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  آشیل دی وای 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  تیزتک سی جی 150 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو باکسر 150 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل کلاسیک 169 سال 1399 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل اس وای ام 200 سال 1399 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  ایباک وی سی 1200 سال 1399 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  شهاب سی جی 150 سال 1399 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  شهاب ویو 130 سال 1400 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  آپریلیا اس آر 150 سال 1398 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز ان بی 200 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ام 1200 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ام 3000 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ار اس 2 5000 ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
  لیفان پی کی 135 سال 1399 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز آر اس سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز بلنتا 249 زد ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز شکاری 200 اس اچ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز 150 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو سی جی 125 سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو 125 سال 1400 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 150 ام دبلیو ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  دلتا وای دی 1500 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس وگو 110 سال 1398 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیرو هانک 150 سال 1395 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس آر 250 سال 1399 ۷۵,۵۰۰,۰۰۰
  زونتس ار 250 سال 1400( کی لس) ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس ار 250 سال 1400 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس اس 250 سال 1399 ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  تلاش سی دی ای 150 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
  تریل روان کیو ام 200 1400 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین کی اف 1200 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI A ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI B ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI C ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین کی ان 500 وات ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 800 وات سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 125 هندلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 125 استارتی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 150 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی محرکه EL510 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 200 سی دی ای ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 150 سی دی ای ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 125 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  فلات 200 طرح سی ار اف ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  200 ام کی زد ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  بیکلاچ ZOMOROD 125 S ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
  پانیک 125 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 250 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 185 وی اف 3 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 180 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 150 پلاس ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 2000 اس ایکس ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی دبلیو 1500 ام ای ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  رودوین 135 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  ار اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  هرم اسپید 130 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  استار اچ ال ایکس 150 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  آپاچی 160 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ژوپیتو 110 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام تی 200 سال 1400 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام کی زد 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام کی زد 169 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  متین 200 ام کی زد سال 1399 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  متین 200 سال 1397 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 150 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی جیکسر سال 1400 ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی v-storm سال 1400 ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی اینازوما 250 سال1400 ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 125 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 150 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 200 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  کریستال 125 پلاس ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

وسپا

مدل قیمت ( تومان )
  وسپا GTS SUPER 249 ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا SPRINT NOTTE 150 ۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  وسپا GTS 249 ۲۷۸,۶۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS HPE 249 ۳۲۵,۵۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS SUPER NOTTE 249 ۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS SUPER SPORT 249 ۳۰۲,۳۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS TOURING 249 ۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS YACHT CLUB 249 ۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA 150 ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA S 150 ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA TOURING 150 ۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150 ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا SPRINT S 150 ۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰
علی بابا