کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹ ، ۰۷:۴۶:۰۸

نرخ جهانی انرژی

نام شاخص تغییر کمترین بیشترین
  نفت برنت ۵۵.۸۷ (‎۰.۵۴%‏)۰.۳ ۵۵.۵۳ ۵۵.۸۸
  نفت سبک ۵۲.۸۶ (‎۰.۶۱%‏)۰.۳۲ ۵۲.۴۸ ۵۲.۸۸
  نفت اوپک ۵۴.۸۵ (۰.۰۰%)۰ ۵۴.۸۵ ۵۴.۸۵
  بنزین ۱.۵۷ (۰.۰۰%)۰ ۱.۵۷ ۱.۵۷
  گازوئیل ۴۵۳.۳۸ (‎۰.۵۰%‏)۲.۲۵ ۴۵۱.۱۳ ۴۵۳.۳۸
  گاز طبیعی ۲.۶۲ (‎-۰.۷۶%‏)۰.۰۲ ۲.۶۲ ۲.۶۴
بستن
هدایای تبلیغاتی هور