کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ، ۱۳:۴۶:۱۴

قیمت انواع کامیون

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  کامیون ایویکو - يوروكارگو --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون ایویکو - يوروكارگو
  کشنده ایویکو - استراليس --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده ایویکو - استراليس
  کامیون ایسوزو 18 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون ایسوزو 18 تن
  کمپرسی ایسوزو 18 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کمپرسی ایسوزو 18 تن
  کامیون ایسوزو 26 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون ایسوزو 26 تن
  کمپرسی ایسوزو 26 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کمپرسی ایسوزو 26 تن
  کامیون کشنده فاو J6 - تک محور --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده فاو J6 - تک محور
  کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور
  کامیون کمپرسی فاو --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کمپرسی فاو
  کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2
  کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3
  کامیون کشنده اسکانیا - G400 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G400
  کامیون کشنده اسکانیا - G410 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G410
  کامیون کشنده اسکانیا - G440 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G440
  کامیون کشنده اسکانیا - G460 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G460
  کشنده کاوه - تک محور 420 KT --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده کاوه - تک محور 420 KT
  کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور 480 --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور 480
  کشنده دنیز --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده دنیز
  کشنده فوتون 700,000,000 820,960,000 نمودار تغییر قیمت کشنده فوتون
  آریا . كمپرسي LK1924 --- --- نمودار تغییر قیمت آریا . كمپرسي LK1924
  کشنده آمیکو - تک محور 628,000,000 628,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده آمیکو - تک محور
  کشنده کاویان K375T --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده کاویان K375T
  کشنده JAC گالوپ . تک محور --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده JAC گالوپ . تک محور
  کامیون بنز 1924 - تک محور باری 630,000,000 641,140,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور باری
  کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار
  کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی --- 645,210,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی
  کامیون بنز 2624 - جفت محور باری --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 2624 - جفت محور باری
  کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی 850,000,000 854,900,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی
  بنز اکسور 1843 --- --- نمودار تغییر قیمت بنز اکسور 1843
  كاميون ولوو FM كشنده 2×4 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون ولوو FM كشنده 2×4
  كاميون ولوو FM460 6x4 باری --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون ولوو FM460 6x4 باری
  كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4
  کامیون کشنده ولوو FH 460 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 460
  کامیون کشنده ولوو FH 480 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 480
  کامیون کشنده ولوو FH 500 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 500
  کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده رنو پریمیوم 460
  کامیون رنو کراکس 440 (4×6) --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون رنو کراکس 440 (4×6)
  کامیون پریمیوم 380 باری (2×6) --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)
  کامیون کشنده رنو لندر --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده رنو لندر
  کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک
  کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک
  کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور
  کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور --- --- نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور
  كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4
  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375
  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 --- --- نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375
  کشنده داف XF 105 --- --- نمودار تغییر قیمت کشنده داف XF 105
کانال تلگرام ایران جیب

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  پرسيکا 6 تن کمپرسی --- --- نمودار تغییر قیمت پرسيکا 6 تن کمپرسی
  پرسيکا 6 تن باری --- --- نمودار تغییر قیمت پرسيکا 6 تن باری
  پرسيکا 8 تن باری --- --- نمودار تغییر قیمت پرسيکا 8 تن باری
  کامیونت هیوندای - 6 تن --- 352,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت هیوندای - 6 تن
  کامیونت هیوندای - 8 تن --- 367,700,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت هیوندای - 8 تن
  کامیونت فاو تایگروی - 6 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت فاو تایگروی - 6 تن
  کامیونت فاو تایگروی - 8 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت فاو تایگروی - 8 تن
  کامیونت آرنا --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت آرنا
  کامیونت جک - 5.6 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 5.6 تن
  کامیونت جک - 6 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 6 تن
  کامیونت جک - 8 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 8 تن
  ایسوزو 5 تن (کمپرسی) --- 418,000,000 نمودار تغییر قیمت 	ایسوزو 5 تن (کمپرسی)
  کامیونت ایسوزو (6 تن) --- 483,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو (6 تن)
  کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن) --- 495,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن)
  کامیونت ایسوزو (8.4 تن) --- 518,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو (8.4 تن)
  کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن) --- 530,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن)
  کامیونت الوند - 6 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت الوند - 6 تن
  کامیونت الوند - 8 تن 280,000,000 --- نمودار تغییر قیمت کامیونت الوند - 8 تن
  کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 --- --- نمودار تغییر قیمت 	کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2
  کامیونت 6 آمیکو - EM6 --- --- نمودار تغییر قیمت 	کامیونت 6 آمیکو - EM6
  کامیونت کاویان 6 تن --- --- نمودار تغییر قیمت کامیونت کاویان 6 تن
  فوتون 5.4 تن --- --- نمودار تغییر قیمت فوتون 5.4 تن
  فوتون 6.5 تن --- --- نمودار تغییر قیمت فوتون 6.5 تن
  فوتون 6.5 تن . خوابدار --- --- نمودار تغییر قیمت فوتون 6.5 تن . خوابدار
  فوتون 8.5 تن --- --- نمودار تغییر قیمت فوتون 8.5 تن
برچسب
قیمت روز انواع کشنده,قیمت کشنده,قیمت کامیون,قیمت کامیونت,قیمت ماشین باری,قیمت روز کامیون,قیمت کامیونت ایسوزو,قیمت کامیون بنز,قیمت کامیون ولوو,قیمت کامیون اسکانیا,قیمت کامیون داف,قیمت بنز,قیمت اسکانیا,قیمت FH ,قیمت کامیونت الوند,قیمت کامیونت ایسوزو 6 تن,قیمت کامیونت کاویان,قیمت کامیون و کامیونت,قیمت ماشین باری ایسوزو,قیمت ماشین باری اسکانیا,قیمت ماشین باری ولوو,قیمت ماشین باری خاور,قیمت ماشین باربری,قیمت fh12,قیمت fh 16,قیمت fh 480,قیمت fh 16 750,قیمت اسکانیا در ایران,قیمت اسکانیا r420,قیمت اسکانیا 380,قیمت داف,قیمت کامیون در بازار,قیمت کامیون در ایران,قیمت کامیونت در ایران,قیمت انواع کامیونت در ایران,قیمت کامیون دیزلی,قیمت کامیونت دیزلی,قیمت کامیونت دست دوم,قیمت کامیون دست دوم,قیمت ایسوزو 18 تن,قیمت کامیون کشنده فاو,قیمت کشنده البرز,قیمت کشنده اسکانیا,قیمت کشنده کاوه,قیمت بنز آتگو,قیمت بنز اکتروس,قیمت بنز اکسور,کامیون کشنده فاو 420 تک محور