کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

معرفی و مشخصات کامل پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ)

کدخبر:۳۳۱۸۹سه شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰:۴۰۱۱۷۵۹۰ بازدید

گروه صنعتی ایران خودرو در نظر دارد فروش خودروی جدید و نیمه‌لوکس پژو 508 را طی چند روز آینده آغاز نماید.

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم ميرساند، شركت ايران خودرو در راستای پاسخگويی به تقاضای مشتريان با ھمكاری شركت ايكاپ (ايران خودرو – پژو) بزودی اقدام به عرضه خودروی جديد پژو 508 سری GT Line خواهد نمود.

پژو 508 سری GT Line

معرفی پژو 508 سری GT Line :

پژو 508 جدید "جی تی لاین"، یک خودروی سدان جادار و مجھز خانوادگی، با کلاس ابعادی D است. این محصول که مورد پذیرش و ستایش سایت‌ھای معروف خودرویی و منتقدان برتر صنعت خودرو قرار گرفته است، توسط شرکت پژو در شھر "رن" فرانسه تولید میشود.

موتور پیشرفته 165 THP بر پایه پلتفرم EP6 باعث شده با وجود مصرف سوخت بھینه، توان 163 اسب بخار ایجاد شود که در کنار گیربکس 6 سرعته AT6 ، عملکردی بھینه و قدرتمند را برای خودرو به ارمغان آورده است. این خودروی مستحکم و مطمئن که از کیفیت قطعات، ساخت و مونتاژ بالایی برخوردار است، جوایز بین- المللی متعددی را در پرونده خود دارد که "خودروی سال"، "برترین خودروی خانوادگی" از آن جمله آنها است.

پژو 508 سری GT Line

درطراحی مدل جدید این خودروی پریمیوم که از استایل اروپایی تبعیت میکند، به خوبی میتوان زبان طراحی انحصاری پژو را در بخش ھایی از خودرو مانند جلو پنجره جدید با لوگوی پژو در وسط، چراغ ھای جلو و دیلایت، چراغ عقب و ... لمس کرد و ھمچنین سطح تجھیزات 508 جدید از قبیل ھشداردھنده نقاط کور، تھویه ھوای 4 گانه، مانیتور 7 اینچی و ... نیز رفاه و ایمنی را برای سرنشینان به‌ھمراه آورده است. 

· نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی

· بھره مندی از شبکه نمایندگی ھای ایران خودرو

· 5 سال یا 150.000 کیلومتر گارانتی

· تست ایمنی و تصادف کامل 5 ستاره یوروانکاپ

پژو 508 سری GT Line


طراحی:

طراحی با شکوه پـژو 508 جدیـد جـی‌تـی لاین، خطوط پویایی دارد که همزمـان حس قدرت و حرکت را منتقل میکند. طراحـی ایـن خـودرو بـرای معیارهـای طراحـی خودروهـای جـی تـی، مرزهـای جدیـدی تعریـف میکنـد. طراحـی بـهروز ایـن خـودرو دارای جلـو پنجـره بـا خطـوط عمـودی و افقی اسـت و نشـان شـیر در جلوی پیشـانی آن قـرار دارد. چراغ هـای LED FULL آن هـم بـا الهـام از پنجه هـای شـیر طراحـی شـده اسـت. 

قسـمت عقـب پـژو 508 جدیـد جی تـی لاین، از یک طراحـی منحصر به فرد بهره میبرد. طراحی سـپر آن، با قدرت و زیبایی خود، در عین تقویت عملکرد حفاطتی، یک دستی نیمرخ آن را حفظ کرده است. چراغ‌های عقب در طول خط افقی طراحی شـده‌اند تا نمای جانبی و نمای عقب کاملی به آن ببخشـند. رنــگ قرمــز مــات روی هــر یــک از ســه پنجــه بــه طراحــی تکنولوژیــک پــژو 508 جدیــد جــی‌تــی لایــن جلــوه داده و تاثیــر خاصــی بــر بیننــده میگــذارد.

کابین پژو 508 سری GT Line

معمـاری داخلـی

پـژو 508 جدیـد جـی تـی لایـن، پـس از مطالعاتـی ویـژه بـا هـدف ارائـه آسـایش بیشـتر بـرای سرنشـینان طراحـی شـده اسـت. شـما در جایـگاه بسـیار زیبـای سرنشـین، از فضـا و امکاناتـی کـه بـرای افزایـش شـادابی سـفر شـما طراحـی شـده، لـذت خواهیـد بـرد.

محفظه‌ها

پــژو 508 جدیــد جــی تــی لایــن چنــد محفظــه نگهــداری وســایل دارد تــا زندگــی در ســفر بــا خــودرو را راحتتــر از پیــش کنــد. یــک محفظــه در کنســول مرکــزی دارای تهویــه خنــک، دو جافنجانــی در جلــو و دو جافنجانــی در عقــب، نگهدارنــده بطــری در پنــل هــر یــک از دربهــا، محفظــه در دســته صندلــی و یــک زیرســیگاری بازشــو. تهویه هوا پــژو 508 جدیــد جــی تــی لایــن مجهــز بــه تهویــه 4 کانالــه اســت تــا راننــده و سرنشــینان بتواننـد کنتـرل تهویـه هـوای قسـمت خودشـان را در اختیـار داشـته باشـند. بنابرایـن هـر فـرد میتوانـد حالـت تهویـه هـوای متناسـب بـا نیـاز خـود را انتخـاب کنـد.

کابین پژو 508 سری GT Line


صندلی‌ها

بـه لطـف طراحـی معمارانـه داخلـی، راننـده و سرنشـینان در جلـو و عقـب فضایـی بـاز در اختیار دارنــد. راحتــی صندلی‌هــا بــا کیفیــت آنهــا افزایــش می‌یابــد کــه حــول محــور ســه خواســته مشـتریان طراحـی شـده: زیبایـی، دوام و راحتـی فـردی. صندلــی چــرم ناپــا ترامونتــان بــا دوخــت قرمــز بــه همــراه گــرم کــن و ماســاژور، آســایش شــما را در ســفر تضمیــن میکنــد. صندلی‌هــای ایــن خــودرو برقــی و دارای حافظــه بــرای تنظیــم هســتند.

پژو 508 سری GT Line

مشخصات فنی خودرو پژو 508 سری GT Line  :
 

مشخصات PEUGEOT NEW 508 GT LINE
موتور TPH توربوشارژ با پاشش مستقیم
حجم موتور 1.6 لیتر
سیستم انتقال قدرت اتوماتیک 6 سرعته
حداکثر توان موتور 163 اسب بخار
حداکثر سرعت 210 KM/H
شتاب 0 تا 100 8.9 ثانیه
وزن خالص با راننده 1485 KG
گنجایش مخرن سوخت 72 لیتر
مصرف سوخت در شهر 9.8 لیتر در هر 100 کیلومتر
مصرف سوخت در جاده 5.2 لیتر در هر 100 کیلومتر
مصرف سوخت ترکیبی 6.9 لیتر در هر 100 کیلومتر
لاستیک 235.45.18


تجهیزات رفاهی خودرو پژو 508 سری GT Line  :
 

مشخصات PEUGEOT NEW 508 GT LINE
ترمز  سیســتم ترمــز ضدقفــل (ABS) ،سیســتم کنتــرل الکترونیکــی پایــداری خــودرو (ESP) ، سیســتم کنتــرل لغــزش (ASR) ،سیســتم کنتــرل پایــداری دینامیــک (CBC) ، سیســتم کمکــی ســربالایی (HAS) ،ترمــز دســتی برقــی
کیسه هوای ایمنی 2 عــدد کیســه هــوای جلــو، 2 عــدد کیســه هــوای جانبــی، 2 عــدد کیســه هــوای پــرده ای جلــو و عقــب 
فرمان  الکتروهیدرولیــک، غربیلــک فرمــان چرمــی بــا قابلیــت تنظیــم 4 جهتــه، اهــرم تعویــض دنــده پشــت فرمــان (شــیفتر)
سیستم تهویه تهویه مطبوع اتوماتیک 4 کاناله (جلو و عقب)
سیستم صوتی صفحه نمایش 7 اینچی لمسی با رزولوشن بالا، رادیو، CD ،بلوتوث، USB، 8 بلندگو
چراغ ها  چراغ‌هــای جلــو LED Full همــراه بــا روشــنایی روز (دی لایــت)، سیســتم روشــنایی هوشــمند در پیچ هــا، چراغ هــای مه شــکن جلــو LED ،سنســور نــور خــودکار (اتولایــت) ، نور بالای هوشمند اسمارت بیم)
آینه ها  آینه هـای جانبـی همرنـگ بدنـه، گـرم کـن، آینـه تاشـوبرقی بـا چـراغ راهنمـا، آینـه وسـط ضـد انعـکاس نـور خـودکار (الکتروکرومیـک)
شیشه ها  شیشـه های جلـو و عقـب برقـی، سـانروف برقـی قابـل تنظیـم بـا محافـظ برخـورد بـه مانــع، ســایه‌بان های سرنشــینان عقــب، ســایه بان شیشــه عقــب 
تزئینات  اســتایل مــدل LINE GT :جلــو پنجــره کرومــی بــا خطهــای عمــودی و افقــی، لوله هــای اگـزوز دوقلـو بـا تریـم مشـکی، لوگـوی GT LINE روی بدنـه، پوشـش دسـته دنـده چـرم با دوخت قرمز 
تجهیزات امنیت خودرو  سیســتم هشــدار هوشــمند، سیســتم قفــل مخفــی درهــا، سیســتم هوشــمند ورود بــدون کلیــد بــا دکمــه اســتارت (Keyless)
رینگ و لاستیک رینگ آلومینیومی 18 اینچ ، رینگ یدکی فولادی 16 اینچ
صندلی ها  صندلی هـای برقـی، تنظیمـات حافظـه دار صندلـی، ماسـاژور صندلـی، تنظیـم گودیکمـر برقــی، گرمکــن صندلی هــای جلــو، صندلی هــای چــرم کلاســیک مــدل GT .طــرح ناپــا ترامونتـان بـا دوخـت قرمـز
تجهیزات کمک راننده سیسـتم نمایشـگر هـدآپ رنگـی(HUB) بـا تنظیـم نـور و ارتفـاع دیـد، کـروز کنتـرل و محدودکننــده ســرعت، سنســور برف پاک کــن خــودکار، سنســور هشــداردهنده نقــاط کور، سنسور کاهش باد لاستیک، سنسور پارک عقب و جلو، دوربین دنده عقب رنگی


رنگ های قابل عرضه :

پژو 508 سری GT Line


ابعاد پژو 508 :

ابعاد پژو 508

بلیط هواپیمادیدگاه ها

ع: 1395/11/1618:01:51،
529
68
قیمت و بگو چند؟
نیما: 1395/11/1619:05:15،
525
73
خیلی خودروها رو می شه آورد مونتاژ کرد ولی چیزی که مهمه قیمته! قیمت!

قیمت جهانی این حدودا 30 هزار یورو هست که با یورو حدودا 4 تومن می شه حدودا 120 میلیون! حالا خدا می دونه چقدر می خواد فروخته بشه!

با این قیمت بالا ترجیح به خرید وارداتی های دست نخورده هست

نتیجه گیری کلی اینکه : خواب ببینید رقیبی برای آتاشغال هایی که فعلا در حال تولید هست ارائه بشه !!!
رجبی: 1395/11/1619:10:01،
269
276
بالای 160 نمی ارزه. به خاطر قیمت گذاری بد و رقبای سرسختی که داشته تو بازارهای جهانی شکست خورده اینجا هم اگر قیمت بالا باشه همون عاقبت در انتظارشه
سینا: 1395/11/1619:12:48،
190
48
قیمت و قطعات یدکی و ظاهر سه معیار اصلی انتخاب هر ماشینی بوده و هست
فرهار: 1395/11/1619:14:06،
96
352
۱۷۵میلیون تومان
hh: 1395/11/1619:15:21،
306
185
قدیمیه .ساخت چینه . سال2010 معرفی شده وبعد فقط فیس لیفت شده .قیمت بالای 160 لست و شکست کامل میخوره
بهنام: 1395/11/1619:15:33،
366
107
یه سوال:
چرا پژو یا هر ماشین فرانسوی نتونسته به بازار آمریکا که بزرگترین بازار دنیاست راه پیدا کنه؟!!!
احمد: 1395/11/1619:19:30،
244
65
تنها راه ایران خودرو اینه که قیمت این ماشین رو خیلی پایین تر از رقباش بگذاره
مسعود: 1395/11/1619:23:57،
197
129
جلوش قشنگه ولی طراحی پشت خیلی زشته شبیه راناست...
ss: 1395/11/1619:45:14،
100
159
کاری با حرفای تبلیغاتی تو این متن ندارم . اما جدی ماشین خوب و سرپایی به نظر میاد. حالا با وجود این و سیتروئن سی 6 و تلیسمان بازار 200 تومنی ها یکم جذابتر و رقابتی میشه تا از قبل که کمری و سوناتا و اپتیما بود فقط
ک: 1395/11/1619:46:06،
174
169
یه چینی ساده و بی روح و قیافه ی بی هیجان و خسته کننده . 180 ملیون !
مهیار: 1395/11/1619:54:01،
160
67
کلا هر ماشینی که دست ایرانخودرو بهش بخوره خراب میکنن به نظر من یه ماشین وارداتی بخرید بهتره تا چیزایی که سایپا و ایرانخودرو تولید میکنن
ولایتمدار: 1395/11/1619:57:38،
96
498
امیدوارم ما هم با تبعیت از فرامین حضرت آقا و الگوی اقتصاد مقاومتی , به زودی در صنعت خودرو سازی حرفی برای گفتن داشته باشیم و به جای واردات خودرو به صادر کننده آن تبدیل شویم , انشاالله
پاسخ به بهنام: 1395/11/1620:18:19،
135
85
چون بازار آمریکا مثه بازار ایران بی دروپیکر نیست که هر خودروسازی مثه پژو به راحتی بتونه واردش بشه،اخیراً هم ترامپ به تویوتا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اخطار داده که سهم خود را از بازار آمریکا با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در آمریکا باید بپردازد!
آرمان: 1395/11/1620:32:21،
120
71
قیمت خوب بذارن خوب میفروشه، به نظرم حداکثر تا 140 منطقی باشه براش...
مهرداد: 1395/11/1621:13:33،
168
64
زیر 130قیمتش عالیه و میترکونه.بین 130 تا 160که فک کنم توو این رنج باشه باید با اپتیما و سوناتا رقابت کنه که فک کنم کم میاره.بالای این قیمت هم باید فاتحشونو خوند
علی: 1395/11/1621:22:34،
109
68
احتمالا بالای 100 میلیون هست وقتی دنای مسخره 42 هست اینو 120تا 160 میفروشن برای قشر مرفه بی درد
ایلیا: 1395/11/1621:35:32،
98
84
نمایشگاه اصفهان بود قیمت 190
سیامک: 1395/11/1622:25:54،
182
79
تو این رنج قیمتی این خودرو هیچ حرفی در برابر رنو تالیسمان نخواهد داشت
مهدی: 1395/11/1622:51:07،
77
77
قراره هم قیمت تلیسمان عرضه بشه 175 تومن
امیر: 1395/11/1623:04:06،
87
127
عقبش مثل آشغالای کره ای میمونه
Full HD: 1395/11/1623:15:49،
115
69
سلام دوستان

انصافاً شکیل و با وقاره...
اما نکته مهم توجیه قیمته!
اگه با قیمت مناسب عرضه بشه به نظرم موفقه.
و الا میشه 407 ثانی...

شاد و سلامت باشید.
آژانس املاکی: 1395/11/1704:56:08،
121
105
کسی نمیخره

بخره صاحب اول و اخرش خودشه.
مطلع: 1395/11/1708:54:30،
85
57
با اطلاعات کاملا موثق قیمت و چانه زنی بین 170 تا 175 تومنه؟ میگید نیست تا هفته دیگه خودتون می بینید.
رضا: 1395/11/1715:12:30،
79
68
رقیب رنو تلسیمانه قیمتشم همون حدودا
محسن: 1395/12/221:57:55،
80
48
قیمت۵۵میلیون
رضا: 1396/1/1201:46:36،
110
69
با سلام خدمت دوستای گلم ببخشید دوست ندارم به کسی بر بخوره ولی اکثر دوستانی که نظر در مورد این ماشین میدن حتی نمیدونن ماشین رو از چه جنبه ای باید بررسی کنن به قول حضرت حافظ آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس هر زمان خر مهره را با در برابر میکنند آخه پژو چه ربطی به این آشغالهی کرهای که گفتید داره آخه ماشینی که ماشین سال در اروپا شناخته میشه رو شما میای با هیوندایی و کیا مقایسه میکنی موتور thp که روی این ماشین هست 8 سال پی یا پی بهترین موتور سال شناخته میشه و طراحی خودرو توی مجله های معتبر اروپایی مورد تحسین قرار میگیره و این ماشین تنها در شهر رن فرانسه ساخته میشه و صد در صد ساخت فرانسه هست به نظر من کسانی که به این راحتی این ماشین رو دارن تخریب میکنن همون کسانی هستند که از یه ماشین هیچی نمیدونن
Ali: 1396/3/2314:22:55،
60
28
خبر قیمتش رو شنیدم حدود 190 که اصلا با این قیمت توجیه اقتصادی نداره.
مثل 2008 یه 206 قشنگ با 99 میلیون واقعا برای خریدار هاش متأسفم
بهداد: 1396/3/2314:24:12،
53
42
من این ماشینو توی نمایشگاه سوار شدم
ایراداتی که دیدم: کنسول وسط نتونستم گوشیمو جا بدم که واقعا جای تعجب داشت ، جای لیوان خیلی موقعیت بدی داشت داشبورد ماشین از پراید کوچیکتر بود، چرم صندلی با چند بار سوار شدن مردم رفته بود،به نظرم این ایرادات واقعا با این هزینه هم خوانی نداره حالا سواریش دیگه خدا میدونه چطوره
تجربه: 1396/3/2314:41:17،
53
22
تجربه نشون داده هريك اسب
يك ميليون.....
١٦٥ت
محسن: 1396/3/2315:04:55،
39
68
دقت کنید حجم موتورش ۱۶۰۰ یعنی با موتور tu5 پژو 206 زیاد فرقی نداره
امین: 1396/3/2315:22:47،
47
57
سلام دوستان
قیمت حدودا ۱۹۰ هست
ضمنا این ماشین از. سوناتا و اپتیما خیلی سرتره
اگه ۱۵۰ میدادن عالی بود
سعید: 1396/3/2315:40:00،
36
44
سان روف نداره نمیخوامش!
عجب: 1396/3/2315:53:18،
46
28
بسیار شبیه رانا است که انگار بادش کردن !!!!
من: 1396/3/2315:59:18،
38
34
ماشین سدان کوچک مصرف 10 لیتر اون هم در سال 2017 ؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس: 1396/3/2317:43:40،
31
23
حتما200 میلیون
مجيد: 1396/3/2408:14:46،
30
26
قيمت 240 ميليون تومان؛ كه در خريد نقدي 8 ميليون براتون تخفيف در نظر مي گيريم. خالص پرداختي 232 ميليون تومان تمام(انعام يادتون نره )

اگه نمي خواهيد نخريد.! زوري نيست

هر كسي فكر زير 200 ميليون رو مي كند .... در خواب پنبه دانه ...
علی: 1396/3/2413:20:03،
36
21
یه ماشین خوب برای جوونا با قیمت مناسب بسازید بابا
همش قشر مرفه باید سوار بشن
لهراسب: 1396/3/2521:20:35،
38
19
ما اصلا ماشین نو نمیخریم
نمیخریم اصلا و ابدا
تا قیمتها نصف بشه و واردات آزاد بشه
بدون گمرکی و مالیات . واردات باید آزاد بشه
ما ایرانیها دیگه ماشین نو نمیخریم:

1-خیابونها لبریز شده
2-هیچ کشوری از اینها ماشین نمیخره
3-از تکنولوژی جهانی خیلی عقب هستند
4-به 3 برابر قیمت تولید دارند میفروشند
و هزار دلیل دیگه
ما ماشین دیگه نمیخریم
نمیخریم
حميد: 1396/4/1715:36:20،
20
21
اين خودرو اروپايي به روزه و خيلي بهتر از محصولات بي كيفيت كره اي حتي ژاپني هست قيمت واقعي ٢٣٥ مليون است كه ارزش خريد بالايي داره .
ایرانی: 1396/5/2509:50:03،
18
9
185 20 روز بعد تحویل
رسول: 1396/5/2516:46:02،
13
7
كرولا نيو فيس ٢٠١٦ با موتور ٢٠٠٠ و ١٤٥ اسب بخار با گيربكس اتومات ٧ دنده و ٧ دنده رو به جلو با تعويض دستي با قيمت ١٥٠ تومان خيلي از اين سرتره و زمان فروشش هم به راحتي فروش ميره
البرز: 1395/11/1618:05:41،
122
62
با توجه به وضعیت جاده ها، لطفا حداقل فاصله از سطح زمین (ground clearance) رو هم در جدول مشخصات خودروها بنویسید.
با سپاس
جعفر صادقی: 1395/11/2914:17:09،
38
73
تنفس این ماشین مثل امجی غیر طبیعیه با اینکه خیلیا عاشق توربو هستن اما باید بگم که توربو عمر موتورو به شدت پایین میاره. بله تولید 160 اسب از 1 موتور کوچیک 1.6 (که معلومم نیس tu5 توربو شده باشه ) خیلی لذت بخشه ولی بهاش همونه که گفتم کارکرده این ماشین به شدت افت قیمت خواهد داشت و و و گذشته از امکاناتش انصاف نیست به خاطر گذاشتن 1 توربو رو Tu5 تا 160 تمن بفروشنش !
به نظر من 1 خودرو تنفس طبیعی بخرین با 100 تمنم خیلی گزینه های بهتر از این هست ضمنا اکثر قطعات پژو الان تو ایران کپی برداری شده و تولید میشه همین گیربکسش تو تبریز داره تولید میشه
رضاااا: 1396/3/2316:39:30،
43
21
سوزوکی گراند ویتارا که قیمت جهانی 28000 دلار هست اینا 140 تومن میدن. یعنی 30 بالاتر. پژو 508 رو حدودا 185 میدن احتمالا..
حميد: 1396/4/1715:48:36،
18
18
اين خودرو اروپايي به روزه و خيلي بهتر از محصولات بي كيفيت كره اي حتي ژاپني هست قيمت واقعي ٢٣٥ مليون است كه ارزش خريد بالايي داره .
نانوکی: 1395/11/1618:08:22،
124
225
بالای ۶۰ تومان خریدار نداره.
محمد: 1395/11/1619:14:58،
149
78
اطلاع نداری نظر نده تو دبی ۱۱۶۰۰۰ درهمه درهم ۱۰۳۰ تومنه ضرب کن ببین چند میشه. تو همون دبی هم الانترا فول که تو قربونش میری ۶۵۰۰۰ درهمه
علی: 1395/11/1620:07:48،
87
101
اتفاقا نانوکی نظر درستی داده. فکرشو بکن این چی از پژو 407 بیشتر داره؟ پژو 407 کامل شکست خورد. چی از سوناتا 2017 بیشتر داره؟ در نتیجه با قیمت های بالا خریدار نخواهد داشت. هر چند که خودروی خوبی باشه! حالا قیمتش بالاست که دیگه هیچی...
نانوکی : 1395/11/1621:56:14،
99
96
برو یک سرچ کن تو همون دبی کسی نگاهش نمی کنه. قطعات ضعیف چینی. استهلاک بالا. کسی پول دوتا رنو فلونس به این خودرو نمی دهد. تو دبی نیسان و تویوتا مجالی به چنین خودرویی با این قیمت نمی دهند. فرقش با ۴۰۷ مثل فرق دنا و سمند میمونه.
M: 1395/11/1708:20:08،
73
110
صد در صد ساخت کشور چین است حتی یک پیچ آن هم خارج از چین ساخته نشده چهار سال پیش چین با خرید چهل و نه درصد پژو را خرید تا ورشکسته نشه به شرطی که به همین میزان در چین تولید و صادر بشه و اون سهم فرانسه فقط در فرانسه و اروپا عرضه بشه حالا اگر اعلام بشه خودرو از چین مياد همونها که غش و ضعف میکنند شروع به فحش و دری بری ميگن
میسم: 1395/11/2914:22:35،
42
43
کاملا حق با نانوکیه حالا ببینین نانوکی کی چی گفت؟
این ماشین هم مثل سوزوکی کیشی زاکی نقطه ی شکستی خواهد بود برای ایران خودرو
پژو مال فقیراس فکرشو بکن 1 کی که 100 به بالا داره بیاد پژو سوار شه خنده دار نیس این ماشین تو ایران توجیه فروش نداره وصلام.
sina.r: 1395/11/1618:14:25،
99
84
خوشگله ولی امیدوارم با ی قیمتی باشه ک ارزش خرید داشته باشه هرچند اینقدر اسم پژو شنیدیم !!
ک دیگ خسته شدیم ولی خب طراحی این عالیه
بهروز: 1396/4/1710:59:37،
15
8
179000000 اصلا نمیارزه
پیمان: 1395/11/1618:14:56،
96
55
قیافه وامکاناتش خوبه ولی صددرصد قیمتش نجومی خواهد بود،وقتی ماشینای قراضه مثل405یا پارسشون اون قیمتارو داره اینو باید بالای100به مردم بندازن...
سامان: 1395/11/1618:15:03،
104
49
باسلام
جای تأسف داره بزرگترین تولید کننده خودرو خاورمیانه ‌شده واردکننده خودرو.
ممد: 1395/11/1618:16:03،
78
92
اگر بخواد هم قيمت النترا باشه عمرا اگه به جز يه سري دلال و ادم هاي ساده بخرندش...
شایان: 1395/11/1700:09:21،
79
55
اتفاقا اگه هم قیمت النترا بیاد من خودم اولین نفر میرم میخرم . و مطمئن باش النترا با کله میخوره زمین . ولی این طمع کاران هم قیمت النترا نمیدن
علی: 1395/11/1618:17:21،
137
148
سوناتا یا اپتیما از این خودرو بهتره.....هیچ جای دنیا این خودرو نمیخره کسی
irani: 1395/11/1618:19:46،
98
77
تاصد میلیون بده می ارزه بیشتر نه
ALI: 1395/11/1618:20:30،
123
85
به این میگن تکنولوژی اروپایی! با موتور 1600 قذرت موتور 2400 تولید میشه. انصافاً صاحب تکنولوژی هستن.
غلام: 1395/11/1710:03:53،
56
64
خوشتیپ تکنولوژی مکنولوژی بیخیال بابا
توربو شارژ داره عزیزم . خدا را شکر بوستش رو به نسبت به تالیسمان کمتر گذاشتند.
ماشین باز : 1395/11/1618:24:24،
106
62
با توجه به قیمت گذاری تالیسمان بنظر حداکثر 10 تا 15 میلیون قیمتش از تالیسمان کمتر باشه . ضمن اینکه موتور توربو با این بنزین بی کیفیت توی ایران مشکل خواهد شد .
نیما165: 1395/11/1618:26:12،
139
89
165 میلیون داشتم یه سانتافه میگیرفتم نه پژو
هادی: 1395/11/1620:05:31،
112
80
سانتافه و اکثر شاسی بلند هافقط قیافه دارن کافیه یه مسافرت یکی دو ساعته عقب بشینی واقعا حالت تهوع میگیری .توصیه میکنم به هیچ وجه سراغ شاسی بلند نری همشون آشغالن .بنده سانتافه ،توسان ،نیسان جوک و حتی جک s5 رو تجربه کردم .اگر میخاین هزینه کنید برین دنبال سواری حالا سوناتا یا اپتیما یا هر ماشین سواری دیگه ای.
غضنفر: 1396/3/2314:27:38،
34
40
اقا هادی عزیز
از نظرت پیداست که ماشینایی که گفتی را شخصا رانندگی نکردی
بلکه همیشه صندلی عقب مینشستی
به نظرم بدماشین هستی وگرنه عقب همه ماشینا که حالت تهوع نداره عزیز
یک دور بشین پشت فرمون یکی از همین ماشینا تا بفهمی چی گفتی
باتشکر
شندی: 1396/3/2314:40:12،
33
36
اتفاقا مثل اینکه تو شاسی تا حالا نسافرت نرفتی داداش! جادار بودن تو مسافرت های طولانی خیلی مهم هست. هرجام که خسته شدی صندلی پشتیو میخوابونی میشه یه تخت دو نفره! (-;
کارن: 1396/3/2400:42:08،
31
25
یک چرخ سانتافه که تو خیابان سوار بشی به کل این شرکت میارزه هرکس سانتافه سوار نشده نمیتونه درک کنه چه ایمنی و ارامشی داره رانندگی کردن باهاش الان تو شاسی بلند های شهری پرفروش ترین و پرطرفدارترین تو دنیا سانتافه است حتی تو کشوری مثل المان که مهد بی ام و ایکس ۴ و ۳ است با توجه به کیفیت و قیمت یک سوم ان نسبت به بی ام فراوان دیده میشه.
ali: 1395/11/1618:26:31،
90
63
اگه موتور رنو تاليزمان كه حدود ٢٠٠ اسب بخار بود روي اين ميذاشتن ديگه حرف نداشت
کیا: 1395/11/1618:27:16،
112
79
اگه زیر 100 باشه خوبه
رضا اربابی: 1395/11/1618:27:22،
61
53
لطفا پایه قیمتی این خود رو اعلام گردد
سینا: 1395/11/1618:27:54،
85
65
من زیاد طرفدار ماشینای فرانسوی نیستم چون قابل رقابت با بزرگان اتومبیل سازی نیستن الانم اومدن از راه ایران این کمبود فروششون رو جبارن کنن ولی انصافا این مدلش خیلی دلنشینه
احمدرضا: 1396/3/2320:27:34،
36
26
ماشین های فرانسوی قابل رقابت با بزرگان جهان نیستن؟!!
بوگاتی را میشناسی؟!!
یک سرچ توی اینترنت بکن و الکی حرف نزن.
علی: 1396/6/520:19:31،
5
4
بوگاتی توسط شرکت فولکس واگن آلمان خریداری شد و کلا در آلمان طراحی و ساخته میشود.
صرفا جهت اطلاع!
شهداد: 1396/6/2810:59:43،
4
4
آقا احمد رضا عزیز بوگاتی الان یکی از زیر مجموعه های فولکس هست و ضمناً تولید انبوه نیست
محمد: 1395/11/1618:28:45،
84
68
باحاله بشرط اینکه بالای ۸۰ تومن نباشه
ناشناس: 1395/11/1618:29:29،
62
63
150 قیمت نمیدن بهش!!!
کیانی: 1395/11/1618:32:23،
92
74
فرانسویش دروغه .ساخت چینه .
آریا: 1395/11/1618:35:33،
59
74
بد نیست... باید دید تو چه رنج قیمتی عرضه میشه... اگه ایرا خودرو بتونه اینو تو محدوده قیمت مزدا 3 بده عالیه.. هر چند که قیمت واقعیش نهایت 90 میلیونه
حامد: 1395/11/1618:39:18،
95
82
يك پژو هميشه يك پژو بيده
استهلاك بالا
پر هزينه
دوام نه چندان زياد
خوش خیال: 1395/11/1618:40:15،
89
64
خدا کنه قیمتش حدود 40-50 تومن باشه تا بتونم 7-8 سال دیگه یه دست دومشو بخرم
کارمند دولت : 1395/11/1618:40:17،
64
77
با تشکر از ایران خودرو،فروش از کی آغاز میشه؟
آرش: 1395/11/1618:41:12،
52
60
قیمت؟
حقوقی: 1395/11/1618:41:12،
83
70
با قیمت ۱۶۵ تا ۱۸۵ گزینه های بهتری در بازار هست البته در مدل فول آپشن و هیبریدی
سعيد١٢٣: 1395/11/1618:41:13،
75
103
ايران خودرو يه موتور ١.٦ليتري داره رو همه ماشينا داره استفاده ميكنه
پژو ٢٠٦
رانا
پارس Tu5
پژو ٥٠٨
اچ سي كراس
و ...
تو رو به خدا يه ذره تغيير و يك ذره خلاقيت...
آخه چرا....
Mardin : 1395/11/1618:45:17،
69
49
ایران پژو منتاژ _لطفا قیمت؟
مانی: 1395/11/1618:45:26،
68
54
اگه قیمت وشرایط فروشش خوب باشه ارزش خرید داره...
محمد: 1395/11/1618:46:23،
56
55
قیمت؟
مسعود: 1395/11/1618:49:33،
59
74
دوستان میشه لطف کنید نظرتون را راجع به 206 تیپ 2 بفرمایید. از لحاظ کیفی. با توجه به پولم قصد خریدش را دارم.
یعقوب لیث: 1395/11/1619:23:29،
68
51
داداشم خوب نیست اگه بتونی تیپ پنج بگیری خیلی بهتره حتی شده یه دو مدل پایین تر
هادی: 1395/11/1620:07:48،
76
61
به هیچ وجه تیپ ۲ توصیه نمیشه اگر میخای ۲۰۶ بخری فقط تیپ ۵ بخر چون موتور تیپ۲ خیلی ضعیفه در ضمن سرعت بالای ۱۰۰کیلومتر صدای موتور اینقدر زیاده انگار موتور کنار دستته
اصغر: 1395/11/2420:11:14،
53
38
تیپ2 رو فراموش کن33 پول میدی موتورش قد پراید قدرت داره حتی آینه هاش هم برقی نیست.یا تیپ5 بگیر که باید37 پول بدی یا اگه فقط قیافه برات مهم نیست با این پولت یه slx بگیر موتور tu5 بزرگ و جادار امکاناتش هم بیشتره قیمتش هم از تیپ2 کمتره.اگر هم عشق206 کشدتت که هیچی.
reza: 1395/11/1618:50:31،
77
80
کادنزا کمری اپتیما یا هر چیز دیگه ای چرا باید این بی ریخت رو بخریم
آرمان: 1395/11/1621:12:01،
61
49
تیپ 2 عیباش بیشره موتورشم ضعیف تره یا تیپ 5 یا sd بگیر...من دو ماهه sd دارم تقریبا راضیم
پیام: 1395/11/1618:54:27،
76
53
قیمت: هر چی زورمان برسد
پیپ: 1395/11/1618:56:57،
80
61
قابل توجه کسانی که چپ و راست محصولات پژو رو میکوبن. و غافل از اینکه 405 تولید داخل در دوران ناپلئون بناپارت تولید میشده...پژو هم محصولات زیبا و عالی دارد.بشرطی که ما محصولات بروز شده و بدون دستکاری وارد کنیم.نه محصولات دوران قرون وسطی....
محمد: 1395/11/1618:58:00،
74
53
2008 چی شد؟
ماشین باز: 1395/11/1619:15:53،
143
103
سوناتا LF +++++++
پژو 508 _ _ _ _ _ _
محمدرضا: 1395/11/1619:16:44،
78
62
با این اوضاع که ترامپ دیوانه درست کرده احتمالا تا چند وقت دیگه تحریما برمیگرده همون پارس رو میدن 80 میلیون
پاسخ: 1395/11/1622:01:46،
76
44
اون زمان که تحریم شدیم پراید سه برابر شد زمانی بود که نفت بالای ۱۱۰ دلار بود الان تحریم شویم نون لواش را ده هزارتومان میخریم خودرو از بی بنزینی تو خیابونها ول میشه. ایندفعه حتی کشورهای همسایه کمک نمی کنند نفت را بفروشیم باید همدیگر را بخوریم.
بی نام: 1395/11/1619:16:55،
63
55
قیمتش را خیلی بالا گفتین.....!!!!
2008: 1395/11/1619:21:20،
52
73
با سلام
من منتظرم که 2008 قیمت 60 بخرم این ماشین که بالای 100 هست نمی توانم بخرم
زهی خیال باطل عمو: 1395/11/1621:36:09،
72
47
پولاتو نگه دار لازمت نیشه...
ساندرو رو هم با شصت تومن نمیتونی بخری،
ولی از حرفت خوشم اومد منم بنز دوست دارم 100تومن---!!!
رضا: 1395/11/1619:31:59،
98
63
من تو نمايشگاه خودروي اصفهان ديدمش. واقعا حرف نداره.يه شاهكار از شركت پژو هست. از كره اي ها خيلي بهتره.
ضمنا اينو وارداتي ميارن نه مونتاژي
غلام: 1395/11/1714:41:58،
59
75
میشه برای ما بی سوادا دقیقا بگی چی این ماشین شاهکاره؟
- عقب این ماشین که طراحی افتضاح - موتور تی یو فایو که زمانبندی سوپاپ اضافه شده و توربو 1600
- خدا کنه تسمه تایم نباشه!
- تجهیزات رفاهی کمتر از النترا 2017
- تجهیزات ایمنی کمتر از النترا 2017
- قیمت خدا تومن!
شاهین: 1395/11/1619:39:45،
61
60
باید به ایرانخودرو گفت داداش داری اشتباه میزنی
از این پژو دست بکش
sina.r: 1395/11/1620:23:00،
65
53
بیشتر از 160 تومن باشه فایده نداره
شکست میخوره
پاسخ: 1395/11/1621:58:48،
62
64
یعنی شما تویوتا کرولا را ول میکنی این خودرو را به قیمت ۱۳۰ میخری.
راز: 1395/11/1623:05:01،
58
53
چخبره 160...بیش از 100
خسرو: 1395/11/1620:30:10،
65
46
قیمتشو 199 میلیون میگن.میگی نه ١ ماه صبر کن
نیما: 1395/11/1620:33:46،
69
53
کلا ماشینهای پژو همشون ماشینهای راحتی هستند ولی بسیار پراستهلاک و در مدت کوتاهی باید بسیار خرجشون کنی
Matin: 1395/11/1620:51:38،
52
76
چرا نمیرن هیوندای مونتاژ کنن البته نه i10 منظورم ماشینه با قیمت مناسب مثلا هیوندای النترا مونتاژ کنید با قیمت ۹۰ میلیون بدید دست ملت
نانوکی: 1395/11/1621:57:47،
67
48
النترا بزک داره ذات نداره با پژو ۴۰۵ و پرشیا مقایسه نکن الان هوندا و تویوتا و نیسان سرمایه گذاری خوبی برای ایران است نه کره ای.
میلاد: 1395/11/1700:12:17،
71
50
النترا دست دوم مدل 2014 تو بازار هست با قیمت 90 تومن ... النترا ماشین هیجان انگیزی نیست . یه ماشین معمولیه ..
رضا: 1395/11/1621:29:01،
56
44
نظر دهندگان محترم هنوز مسئول قیمت گذاری نشدیداین قیمتها ی نجومی را می‌دهید. همین قیمت‌های الکی پایه قیمت عزیزان دلسوزمی شود.شما که قیمت ۱۷۰ میلیون مید هید . ۷۰ میلیون بیشترمون قدرت خرید نداریم.سکوت در بیشتر جاها بهتر از نظر دادن توخالیست .متشکرم
کماسی: 1395/11/1621:33:56،
68
86
خداییش خیلی خفنه گور بابای تویوتا و مزدا و..
پارسینا: 1395/11/1621:33:59،
60
46
کپی سیتروئن C5
ما که نمیتونیم بخریم خوشبحال اونایی که دارن میرن میخرن
رضا: 1395/11/1622:15:52،
44
47
لطفا با این قیمت گذاری مردم را بدبخت نکنید .اگه مسئول قیمت گذاری خودرو بودید چیکار میکردید.
peugeot hater : 1395/11/1622:24:09،
57
52
خدایا ما را برای همیشه از شر پژو خلاص کن.
علی: 1395/11/1622:25:23،
51
56
اگه یادتون باشه چند سال پیش قبل از اعنال تحریمها قرغر بود این خودرو در ایران خودرو مونتاژ بشه ،این خودرو تکنولوژی حداقل ۵ سال پیش را داره،آشغالهای دنیا و دموده هاش مال ملت مسلمان ایران است.
محمدخان: 1395/11/1622:34:07،
53
58
استفاده از خودروهای ساخت فرانسه مسئله ای سیاسیه . از طرح ساده و مدرن داشبورد این متشین خوشم اومد . کاش در محدوده قیمت زیر ۱۰۰ م بود .
امید: 1395/11/1622:35:52،
52
54
اصلا درک نمیکنم تو مملکتی که نود درصدش زیر خط فقرن چرا باید همچین چیزی تولید شه! در حالیکه کلی گزینه ارزون قیمت از فرانسه هست که ایران خودرو میتونه وقتش و خط تولیدشو با اونا تلف کنه...اکثریت جامعه هم استفاده کنن!
پولدارا دستشون به اندازه کافی باز هست...
رامين : 1395/11/1712:47:11،
59
53
نود درصد زير خط فقر!!!!!!سومالي اين همه فقير نداره..
آرش: 1395/11/1623:04:39،
58
53
احتمالا سعی میکنن رقیب سفران یا تالیسمان بشه که خوب من رنو رو ترجیح میدم
پرهامک: 1395/11/1623:58:30،
56
67
بعد از ماکسیما ی خدا بیامرز، بالاخره میخوان یک ماشین درست و حسابی مونتاژ کنند!
حالا باید دید که چه قیمتی روش میذارند؟
از آنجا که رنو تالیسمان وارداتی 185 م. قیمت خورده، این باید بدن 160-165 م.
در جواب بهنام: 1395/11/1700:25:39،
71
50
منم دوتا سوال از شما دارم چرا خودروهای فرانسوی همیشه فروش خیلی خوبی تو اروپا دارن ؟؟؟ سال 2016 آمار فروش خودروها در اروپا منتشر شد که فولکس واگن اول شد ، رنو دوم شد ، فورد سوم شد . چرا رنو در کشور آلمان در سال 2016 توانست 125 هزارتا دستگاه در آلمان بفروشد در حالی که کیا تونست فقط 60 هزارتا دستگاه بفروشد ؟؟؟؟ میشه شما هم جواب سوال های منو بدی
کیانی: 1395/11/1700:56:04،
53
72
بخاطر ارزان تری و تعصب اروپائی و سابقه دار تربودن برند رنو . ماشینهای ژاپنی و کره ای در اروپا خیلی گران هستند . شرایط رقابت عادلانه را باید در کشور های عربی و امریکا دید . فروش پیکان در 10 -15 سال پیش خیلی زیاد بود در حالیکه پراید و سیلو و 405 و . . کیفیت های خیلی بهتر و قیمت مناسب داشتن
در جواب کیانی: 1395/11/1707:43:49،
68
53
داداچ چی میگی واسه خودت ؟؟؟ ماشین های کره ای ارزونتر از اروپایی ها هستن و با گارانتی 10 ساله که اروپایی ها رو ترغیب کنند برای خرید. وقتی از بازار اروپا خبر نداری مجبورت کردن نظر بدی ؟؟؟
خشایار: 1395/11/1708:01:31،
60
72
آقای کیانی عزیز ، برادر من ازتون خواهشمندم وقتی راجع به چیزی اطلاعات ندارید اظهار نظر نفرمایید . خودروهای کره ای را در آمریکا و اروپا با قیمت ارزانتر و شرایطی خوب و گارانتی بلند مدت عرضه میکنن که واسه مردم وسوسه انگیز باشه . برای مثال هیوندای توسان قیمت پایش از 22 هزار و هفتصد یورو شروع میشه درحالی که یه کراس آوور اروپایی هم کلاس توسان مثل رنو کادجار یا همون رنو قاجار قیمت پایش از 25 هزار و دویست یورو شروع میشود
سناتور: 1395/11/1701:25:23،
73
55
اگه بزارن ژاپنیها ماشیناشونو وارد کنن قول میدم هیچکی ماشینای فرانسوی و کره ایی سوار نمیشه...ژاپان غول خودرو سازی دنیاست ماشینی که با باز کردن 10 تا پیچ موتورشو اگه خراب بشه میاری پایین.این عاااااالیه
امین : 1395/11/1707:42:57،
56
61
به نظر من سوناتا و اوپتیما یه چیز دیگه هست و از نظر موتوری هم متفاوت میباشد
ناشناس: 1395/11/1708:21:22،
52
55
اگه ايران خودرو نبود پژو اين ات اشغالا رو چطور مي تونست به اسم توليد داخلي به ما بفروشه ؟!! ايران خودرو ناجي خودروساران فرانسوي بخصوص پژوست .
ايران خودرو مونتاژ كار نيست چه برسه به خودروساز حتي قادر به انتخاب خودرو مناسب بو اقتصادي براي مردم نيست .
تصور كنيد راننده تاكسي در سال 2017 فصل تابستان از ترس سوختن موتورخودش ميسوزه ولي كولر نمي گيره
من: 1395/11/1709:34:22،
52
50
از120 تا 130
قیمت بخوره شاید بفروشه بیشتر واقعا شکست خورده است
ایران خورشید تابان: 1395/11/1709:40:32،
52
51
با سلام ... همه نیک میدانیم که شرکتهای خودروسازی داخلی باید اهدافی ملی را که در چارچوب کمک به رشد کیفی و کمی صنعت قطعه سازی داخلی میباشد دنبال نمایند و از هر حرکتی که منجر به تضعیف و به تعطیلی کشاندن کارگاهها ، کارخانه ها و صنوف داخلی میشود جدا اجتناب کنند اما متاسفانه هر روزه شاهد افت کیفیت محصولات داخلی هستیم که در نهایت موجب توجه مردم به خودروهای خارجی میشود ، چرا مردم باید بعد از خرید یک خودرو نو داخلی ساعتها بلکه روزها وقتشان را جهت تعمیر آن صرف کنند لذا بنظر میرسد که وزارت صنعت و معدن و اداره استاندارد و موسسات حامی مصرف کننده باید شدیدا شرکتهای داخلی را موظف به تولید محصول با کیفیت بالا و ايمن نمایند تا مردم با حمایت ازخودرو داخلی زمینه لازم را برای تقویت کارخانه های قطعه سازی داخلی و به تبع آن رشد و اعتلای صنعت داخلی و افزایش و اشتغال به کار بیشتر فراهم نمایند .
سعید: 1395/11/1710:55:09،
59
61
تلیسمان که خیلی بهتره اینه
رامين: 1395/11/1712:42:42،
67
46
خيليا ميگن ماشيناي پژو پراستهلاكن و دوام زيادي ندارن و نميدونم چي.....دوستان اون پژوهايي ك شما ميگين 206,persia,405 تكنولوژيشون ماله چند دهه قبله..جز اينا ديگه پژو سوار نشديم ك ببينيم چي هستن؟
آرش66: 1395/11/1714:03:06،
59
59
اگر به قیمت حدود 50 میلیون تومن عرضه بشه، بهترین جایگزین برای 405 و پارس هستش.
جکی : 1395/11/1714:13:26،
71
47
موتور تالیسمان با همین حجم ۱۹۰اسب بخار قدرت داره واین۱۶۳اسب.جای تفکر داره نوع توربو خیلی مهمه مصرف رنو رو نمی دونم
خشایار: 1395/11/1717:12:36،
58
46
موتور تلیسمان TCe هست .. موتورهای TCe ساخته نیسان هستند .. خود نیسان هم از موتور TCe روی خودروهاش استفاده میکنه مثل نیسان جوک اسپورت که موتورش با تلیسمان یکیه
سمیرا: 1395/11/1715:47:18،
47
52
سلام دوستان ازتون راهنمایی میخوام بین دنا و 206 SD کدوم بهتره میخوام بخرم؟؟؟؟
کارگر ایرانی : 1395/11/1716:49:33،
49
65
برای دوستانی که فقط به دنبال خرید خودرو به هر بهایی هستند جدا متاسفم ، همه شما ایرانی هستید و باید بدانید رفاه بیشتر و در نتیجه زندگی بهتر مستلزم نهادینه شدن ( تفکر همه با هم کار میکنیم و جنس ایرانی تولید میکنیم و جنس ایرانی ميخريم ) میباشد ،برای همه کسانی که به جنس خارجی بها میدهند و برایش سر دست می شکنند متاسفم ، هزاران جوان ایرانی تنها برای حفظ کشور از هجوم بیگانگان به مرزها گسیل شدند و با سربلندی تمام سر دادند تا خاک ندهند ، حداقل کمی به عقب برگردید و ببینید جوانان ما چگونه جانشان را دادند تا امنیت و آسایش امروز میسر شود ، لذا راهی نداریم جز تولید کالای با کیفیت وطنی و مصرف آن و عدم خرید کالای خارجی ، البته دست اندرکاران نیز باید با تدوین برنامه ای جامع و کارشناسی شده میبایست شرایط لازم را برای تولید کالای با کیفیت داخلی فراهم نمایند و به امید نظارت مستمر بر تولید کالای داخلی .
عرفان: 1395/11/1915:17:39،
51
51
برادر من اخه چه ربطی داره قرار نیست که توی ساخت همه چیز توی دنیا حرف اول بزنیم.ما چه خوشمون بیاد چه نیاد یه کشور حهان سومیم.مجبوریم برای تامین خیلی از نیاز های کشور واردات داشته باشیم.حالا بعد این همه سال مونتاژ به نتیحه ای نرسیدیم(حالا به هر دلیلی)چه اصراریه که ادامش بدیم؟خودرو رو هم مثل هزاران هزار جنس دیگه که وارد کشور میشه وارد کنیم,بیخیال خودرو داخلی بشیم. حداقل جلوی کشته شدن این همه از هم وطنانمون توی تصادفات به علت بی کیفیتی خودرو ها رو بگیریم
امیر: 1395/11/2022:01:25،
57
37
آشغال نسازید ، برای فروشش هم التماس نکنید
حسین: 1395/11/2715:25:28،
36
32
دوست عزیزم
ما تولید کننده خودرو نیستیم مونتاژکار هستیم مشکل اینجاست که قرارداد ها برمبتای سیاست بسته میشه اگر همین ایران خودرو با تویوتا قرارداد مونتاژ میبست اونوقت میدیدیم که بغیر از اشتغال خودرو نیز صادر میکردیم کارخانه های تویوتا در ژاپن استرالیا وامریکا با تولید هزاران خودرو با کیفیت و اقتصادی صدور ان بتمام جهان باعث شدن که خودروهایی مثل پزو در امریکا که بزرگترین بازار خودرو جهان است حرفی برای گفتن نداشته باشن.در امریکا سال گذشته از 10 خودرو پرفروش 4تا امریکایی و6 تا زاپنی بودمثل کمری.راوفور...
پس مهم اینه که با کی قرارداد ببندی پژو یه قرارداد تحمیلیه .
احمدرضا: 1396/3/2320:36:58،
30
21
داداچ حرف شوما درست اما کارگر ایرانی دل نمی سوزونه و مونتاژش پر ایراده. حالا تو خودت را نیگا نکن که خوبی و همه را خوب می بینی. آره داداچ
جهان سومی ها: 1395/11/1721:45:45،
60
62
در جواب کارگر ایرانی..

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد....

اون مدینه فاضله ای که.. براش نوشتی..تو داستانهای هزار ویک شب خیال پردازی شده
ارش: 1395/11/1813:17:46،
58
65
تاليسمان يه چيز ديگس خدايي
احمد آقا آقاست: 1395/11/1901:43:21،
45
43
باید سوار شد و دیده شود البطه از نزدیک، البطه باز هم با اونی که میبنی تا اونی که تحویل میگیری زمین تا آسمون فرقشه.چقدر شبیه هیوندا هست اون هیوندا هم شبیه کیا هست اینم که این شکلی خلاصه یه در هم ور همی هست،لطفا قیمت هم ندید، چیزی که نمیدونید رو ببین وبنگر"نه اینکه بچینو ببر، منظورم که متوجه شدی آقای!!؟
محمد: 1395/11/2113:25:47،
36
47
اخه پژو میتونه با تویوتا و رنو رقابت کنه با اون ماشین هتی پر استهلاکش.رنو سفران یا تالیسمان یا کمری خیلی از این بهترند
علیرضا: 1395/11/2312:48:39،
43
40
در حد رنو سافرانه ۲۰۰۰ است رنو تلیسمان دو تا سر گردن بالا تره
خودرو شناس: 1395/11/2501:30:28،
30
31
قیمت خودرو پژو508 تو امارات واروپا زیر50میلیون در میاد معلوم نیست افزایش قیمت دو سه برابری توجیب کی میره از خیرش گذشتیم
عشق ماشین: 1395/11/2502:10:55،
71
44
موتور 1600 سی سی برای یک سدان خانوادگی با یه گیربکس 6 سرعته واقعاً ضعیفه ....!!! هرچند توربو شاژر داره ولی بازم 1600 سی سی واسه این مشخصات ، حجم پایینی هست . حالا این قدرت که براش نوشتن و دو کیت اگزوز عقب که تو عکس معلومه ، با حجم موتورش جور درنمیاد ...
علی: 1395/12/423:02:01،
32
33
قیمت 25 نبووووووود
ساسان: 1395/12/515:41:11،
48
29
من ساکن آبادان هستم و این ماشین رو با پلاک منطقه دیدم فوق‌العاده خودرو لوکس و زیبایی هستش با مالک خودرو هم که صحبت کردم بسیار از شتاب و قدرت و امکانات رفاهی ماشینش راضی بود حالا اینکه اینی که تو ایران تولید بشه و آیا ایرانیزه شده اون قرار چی بشه رو باید صبر کرد و دید.
هادی: 1395/12/519:02:22،
39
42
باز یک آشغال دیگ رو می خان به مردم بندازند
B: 1395/12/1310:04:44،
48
46
بعضی دوستان حتی نمیتونن پژو رو به انگلیسی بنویسن.

بعد میان میگن آشغاله - چینیه و... یکی اومده میگه ماشینای فرانسه توی دنیا کاربرد نداره. اخه تو چی میفهمی از ماشینای فرانسه؟؟ پس اون لیموزین های سفارتی رو چری تولید کرد؟؟ یا لیفان تولید کرد؟ پژو 508 از پرفروش ترین خودرو های اروپا در سال 2014 معرفی شده. شما برو آسیایی آشغال سوار شو. لیاقت اروپایی نداری.
لینچان اصل: 1396/1/2212:10:31،
30
32
اگه پژوی اصل فرانسه باشه حرف شما 2رسه. ولی پژو منتاژ داخل خودتونم خوب می دونید که 50% قطعات تولید داخلیه(ینی 1 جایی توش الکی مشغولن از چین حاضری میاد فقط پیچاشو می بندن=علت=کارگر کمتر-انرژی وخرج کمتر-زحمت کمتر-سود بیشتر-استفاده از وامای کلون تولید ملی)و 50% دیگه چینیه. بله همین پژو .
چرا قطعات چینیه ؟ چون ارزونتر در میاد و سود بیشتر.
آخه موتورش آرم پژو داره این چطور ممکنه؟ بله شما ایشالا رفتی چین پول بده با آرم بنز برات موتورشو فتوکپی کنن.
محمدرضا: 1396/2/1719:04:10،
26
23
اگه قیمتش بالا باشه ک میشه تو ایران پس 2008بهتره واسه یه شاسی
علی: 1396/3/2314:17:02،
33
21
2008 که شاسی نیست داداش از رنو کیپچر پایینتره
علی: 1396/3/2314:22:25،
33
23
کیفیتش توی چند منبع اروپایی دیدم خوبه بالاخره تکنولوژی اروپاست و فرانسه یک کشور اروپایی ست و بعد المان تو اروپا دومین صنعت خودروسازی رو داره اصولا پژو تو رنج متوسط تا خوب اروپا قرار میگیره در مجموع به نظرم ورود تکنولوژی های روز صنعت خودرو به ایران بسیار مثبت ارزیابی میشه مردم مردن از بس با تکنولوژی های 20 30 سال پیش صنعت خودرو امیخته شدند فقط بحث قیمته اگر قیمتش تا 160 باشه مطمئنا میتونه خیلی از اقشار مردمو جذب کنه و اگر بالای 160 بره عرصه براش خیلی تنگ میشه . در ضمن امیدوارم هموطنان عزیز با مطالعه و خواندن مجلات تخصصی خودرو اضهار نظر کنند متاسفانه تو ایران بقال کوچه خودشو علامه در میدونه باید با دید باز و تخصصی اضهار نظر کرد فرانسه نه چینه و نه کره فرانسه جزو اتحادیه اروپاست
شفق: 1396/4/418:58:36،
14
12
علامه در؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در؟؟؟؟؟؟؟؟
امیر: 1396/3/2314:25:28،
28
20
ما نفهمیدیم ایرانخودرو خودرو ساز است یا وارد کننده!؟اگه کسی میدونه به ما هم بگه.بعد از 50
سال خودروسازی خیر سرشون یا خودروهای قدیمی
بی کیفیت مونتاژ می کند و خودرو وارد می کند به
دو برابر قیمت جهانی به مردم میفروشد!
داریوش : 1396/3/2314:41:20،
31
24
این که سانروف هم نداره!!!!!!
تایشان از این بهتره و امکاناتش زیاده و همچنین قدرت موتورش زیادتره
مثل 407 میشه سرنوشتش
محمد از مشهد: 1396/3/2315:47:47،
30
19
داداش تو قسمت تجهیزات نوشته سانروف داره نخوندی؟
امین: 1396/3/2315:05:02،
39
20
اقایون و خانوما دقت کنید قرار نبست این خودرو او ايران مونتاژ بشه. واردات میشه توسط ایرانخودرو. مثل کپچر .
قشر محروم: 1396/3/2315:15:03،
29
36
ام وی ام ایکس ۲۲ میخرم ۶۸ تومن بهتر از اینه.
مهدی: 1396/3/2315:26:11،
33
32
در مقایسه با ماشینای کره واقعا حرفی برای گفتن نداره من از نزدیک تو نمایشگاه دیدم اگه بالای ۱۲۰باشه نمیارزه طراحیش در مقابل هیوندا و کیا خیلی عقبه
کارشناس خودرو های شهری: 1396/3/2315:43:05،
28
33
بالای 220 میلیون نمی ارزه
مسعود: 1396/3/2320:59:27،
34
21
از دوام حرف زده.... بهترین کار برای فرانسوی ها این بود که مونتاژ کار محصولات خوب بشن. مجبور نیستن که. تودنیا محصولاتفرانسوی هرچقدر سمند ایرانی محبوبه پژوی فرانسه هم محبوبه
میلاد: 1396/3/2410:00:46،
30
21
130 میلیون
mohsen: 1396/3/2413:06:38،
32
22
ماشین قشنگی ست البته در عکس ها (تالیسمان هم در عکس ها زیبا بود اما در واقعیت آنچنان اون ابهت و زیبایی رو نداره) اما چیزی که واضح هستش اینه که ایران بیشتر به رقیب پراید نیاز داره یعنی خودروی با کیفیت تر از پراید ولی با قیمت زیر 25 میلیون تومن . وگرنه بالای 50 میلیون که انتخاب کردن همیشه راحت بوده چه برسه به قیمتهایی که دوستان میگن یعنی 150-170 میلیون .
باید قبول کنیم که اکثریت مردم ایران توان خرید ماشین بالای 30-40 میلیون ندارن و هزاری هم بیان از این تولیدات بزارن بازم تفاوتی نمیکنه همونطور که قبلا هم از این ماشین بهتر هم آوردن اما کمکی به بهبود قشر متوسط به پایین نکردش و همچنان اونا حداکثر تیبا یا پژو 206 سوار بودن.
حميد: 1396/3/2712:57:03،
18
15
من تنها خودروي كارمندي كه در نمايشگاه تهران ديدم كه قشر كارمند توان خريد آن را دارد BYD F3 NEW بوده كه با قيمت 50 ميليون تومان توسط كارمانيا موتور عرضه خواهد شد البته هنوز خبري از پيش فروش آن نيست
محمد کرم: 1396/3/2415:04:41،
23
21
من در نمایشگاه خودرو 508 را دیدم در مقابل رقبای آن بیش از 150 نمی ارزه
علی: 1396/3/2415:23:04،
31
22
یه مساله هم اینه که پژو 508 برای سال آینده بطور کامل تغییر میکنه و مدل جدید و کاملا متفاوتش الان تولید شده و در حال تست هست, متاسفانه این مدل قدیمی در آخرین سال تولیدش داره وارد کشور میشه و طبیعتا با اومدن مدل جدیدش دیگه چنگی بدل نمیزنه, این اتفاق در مورد مدلهای 301, 308 و 3008 هم افتاده
hassan: 1396/3/2508:31:31،
31
21
بیشتر از 60 تا 70 نمی ارزه
س: 1396/3/2609:44:38،
26
19
از دو هفته پیش حدود200 دستگاه تو کانتینر از چین اوردن پارکینگ جاده شهریار تخلیه کردن تعدادش زیاد نیست ژست برجامیه
بخوانید: 1396/3/2800:48:56،
18
12
باسلام نخرید یک دنا صفر خریدم چرخش لقه بردم نمایندگی 4207زاهدان بلد نبودن چرخ رو خراب کردن بردم بیرون جلوبندی ساز عادی گفت یه واشر پشت پولوس باید بزارم درست میشه، متاسفانه ادم کاربلد تونمایندگی نیست با این حال کارت طلایی وتعهدات گارانتی رو میخوان انجام بدن، به هر بهانه قطعه سالمو تعویض میکنن ولی عیب رو نمیتونن برطرف کنن، بعد داغی قطعه سالم را با داغی مستعمل که از بیرون میارن جابجا میکنن. وقطعه اصلی سالم رو.میفروشن...
نخرید بدترین ماشین از ایران خودرو بهتره
پادشاه بدان: 1396/4/705:54:24،
11
11
پس چی شد این ماشین؟
هنوز بله را نگفته؟
قاسم: 1396/4/1200:28:17،
13
11
با سلام قیمت این ماشین باید از 100بالاتر نباشه
مهيار: 1396/4/1601:27:48،
19
11
شنبه اين ماشين تو نمايندگي هاي ايكاپ با قيمّت ١٧٩ ميليون و تحويل ده روزه فروخته ميشه
تتتتتتتت: 1396/4/1608:38:36،
15
13
با سلام و احترام
بدينوسيله به اطلاع نمايندگان محترم مي رساند، شرکت ايران خودرو با همکاري شرکت ايکاپ( ايران خودرو- اتومبيل پژو )، شرايط فروش نقدي پژو 508 اتوماتيک جديد (نقدي قابل ويرايش) را براي نخستين بار، به تعداد بسيار محدود، از روز شنبه مورخ 96/04/17 ، به شرح جدول ذيل ارائه مي دهد.

شرح خودرو : پژو 508 اتوماتيک
کلاس : 30301
رنگ هاي قابل عرضه : سفيد، نقره اي، مشکي
بهاي کارخانه : 1.587.307.341
*پرداخت هاي الزامي و قانوني : 202.692.659
قيمت نهائي فروش : 1.790.000.000
موعد تحويل : 10 روزه
برنامه فروش : 79853
(کليه مبالغ بر حسب ريال است)
* مبلغ پرداختي به شرکت ايران خودرو جهت خودروهاي ثبت نامي معادل بهاي کارخانه بوده و ساير مبالغ، مربوط به پرداختهاي الزامي و قانوني است
* پرداخت هاي الزامي و قانوني عبارتند از هزينه هاي: ماليات شماره گذاري + عوارض شهرداري+ ماليات ارزش افزوده + بي
احمد: 1396/4/1713:15:37،
13
12
قيمتو زده.
شرح خودرو : پژو 508 اتوماتيک
کلاس : 30301
رنگ هاي قابل عرضه : سفيد، نقره اي، مشکي
بهاي کارخانه : 1.587.307.341
*پرداخت هاي الزامي و قانوني : 202.692.659
قيمت نهائي فروش : 1.790.000.000
موعد تحويل : 10 روزه
برنامه فروش : 79853
(کليه مبالغ بر حسب ريال است)

* مبلغ پرداختي به شرکت ايران خودرو جهت خودروهاي ثبت نامي معادل بهاي کارخانه بوده و ساير مبالغ، مربوط به پرداختهاي الزامي و قانوني است

* پرداخت هاي الزامي و قانوني عبارتند از هزينه هاي: ماليات شماره گذاري + عوارض شهرداري+ ماليات ارزش افزوده + بيمه

- برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید خودرو به نمایندگی‌های منتخب ایکاپ در سراسر کشور مراجعه نمایید.
ش: 1396/4/1713:57:09،
20
14
همچین میگه به تعداد محدود فکر میکنه با این قیمت مردم هجوم میارن تا تموم نشده یکی بردارن
ناشناس: 1396/4/2010:00:03،
12
13
نسبت به قیمت 207 بهتره
آرش: 1396/4/3121:46:45،
12
13
بیخیال بابا از زیر 100 تومن صحبت کن

لاشه ماشین خارجی به این شرف داره
جواد : 1396/5/913:46:39،
68
11
با این قیمت میشه سوناتا lf خرید خیلی هم از این سرتره تا این لگن فرانسه
مسعود: 1396/5/2111:43:15،
11
40
مطمئن هستم و این ثابت خواهد شد که محصولات پژو و رنو وارداتی فرانسه جای خود را در بازار ثابت خواهند نمود و با حضور محصولات فرانسه حضور محصولات کره و فروش آن به نسبت کمتر و کم رونق تر خواهد شد زمان می بره ولی ماندگاری حضور فرانسه و برتری آن به محصولات کره با فروش محولاتش اثبات خواهد شد حالا هی بگید محصولات کره جزو زرق و برق چیزی برای گفتن در مقابل کیفت محصولات فرانسه نداره. موفق باشید دوستان
جواد رضایی: 1396/5/2114:21:45،
49
8
اخه برادر من کجایه اینو با کیا اپتیما یا سوناتا lf یا هیوندا سنتیرال مقایسه میکنی که این حرفو میزنی
ليلا: 1396/5/2810:03:15،
18
7
آدم عاقل با اين پول پريوس يا كرولا يا كمري كاركرده مي خره
بهراد : 1396/5/3015:00:21،
4
3
موتور خودرو فقط بلوکر آنقدر بی سر صدا و بدون لرزش کار می کند که بارها در هنگام روشن بودن یا به اشتباه استارت زدم یا دوستانم به من تذکر دادن قبل از حرکت ماشین را باید استارت بزنی! حال انکه ماشین روشن بوده واین نوع موتور خودرو توسط شرکت های فورد ویاماهاطراحی شده است .اسم خودرو را خودتان حدس بزنید
reza: 1396/6/200:52:03،
11
2
ماشین خوبیه اما با این قیمت واقعا میشه ماشین های بهتری خرید.عقل آدم باید کم باشه که بری اینو بخری
علي: 1396/6/522:46:34،
13
3
خوش به حال اوناييكه ميتونن بخرن ،اكثر مردم كه فقط مثل كبابي كه كبابيها بوشو تو هوا راه ميندازن ،فقط بايد حسرتشو بخورن ،لعنت به اين عدالت
حسن: 1396/6/602:59:37،
5
3
سلام این ماشین با این توصیفهای که گفتن خیلی خوبه ولی همه شماها گفتین دعوا بر سر قیمته اگر قیمت هم قیمت پژو پارس ی 405 باشه صد درصد مردم هجوم میارن تا این ماشین را بخرن
فرشید: 1396/6/2120:54:06،
3
7
امان ازحرفهای بی سروته بعضی ادما.طرف میگه گیریبکسش همین تو تبریز درست میشه.حداقل متنو بخونید این ماشین کلا وارداتییه .گیریبکس ماله ایسین ژاپنه که دومین سازنده دنیا از لحاظ کیفیت بعد از zf المانه.موتور این ماشین با همکاری BMWساخته شده که چهار سال موتور برتر اروپا شده و جوایز مختلفی گرفته.مگه هر موتوری که ۱۶۰۰ سی سی شد موتور Tu5 میشه.
کدوم ماشینیو تو این رنج قیمت پیدا میکنید که حداکثر گشتاورش تو دور 1400 بوجود بیاد.
نمیخام بگم بهترین ماشینه.اونچه که مسلمه ماشینهای ژاپنی از لحاظ کیفیت بهتر از فرانسویها هستند .و اونچه که فرانسویها را تو این سالها بدنام کرده ایرانیزه شدنه ماشیینهایی مثله 206 و405 هست که هیچ ربطی به ماشینهای فرانسوی نداره.وگرنه یادمون نمیره ماشینهای مثله 504 و 206 تاساله ۸۸ چه کیفیت خوبی داشتند.کیفیت داخلیشم ببینید بعدن لطفن نظر بدید.هر چند هیچماشینی بدون عیب نیست منصف باشیم.
حسام: 1396/6/2709:45:12،
4
3
خوش بحال اونایی که دارن-
182 ملیووووووووووووون؟؟؟؟؟؟!!!

خخخ- من با همسرم خونه بابام توی یه خونه 60 متری زندگی میکنیم - خخخخ

اصن تصور همچین پولی برای ماشین برام مسخرس-خخخخ

182 ملیون ؟! خوشبحالتون
شهداد: 1396/6/2721:48:08،
4
7
نمی دانم چرا وقتی میرم توی صفحه های ماشین های چینی همه مینویسن ۲۰ تومن نمی ارزه و میگن بریم ماشین های غیر چینی و خارجی بخریم مثلاً ۲۰۰۸ حالا هم که اومدم اینجا همه کلی انتقاد به این کردین در صورتی که واقعاً به نسبت قیمتش تو بازار ایران و رقبایش که حداقل ۱۰ میلیون تومان گرون تره خیلی خوبه مخصوصاً امکانات رفاهیش.
پس میشه گفت که خیلی ها فقط میان نظر میدن که بگن ما هم ماشین بازیم. من خودم نمیگم که همه چی میدونم قطعاً خیلی های دیگه از من خیلی بیش تر میدونن ولی خواهشاً الکی ماشین ها رو نقد نکنین.
من حرف هیچ کدوم از افراد رو درباره قیمت رد نمی کنم ولی این ماشین نسبت به قیمتش به نظر من خیلی خوبه اگه پول داشتم میخریدم و الان مطمئن هستم که بعضی‌ها میان میگن که من یه پراید سوارم و دارم به همه توهین میکنم . باشه هر چیزی که دوست دارین میتونین به من بگین ولی همه ما ایرانی ها باید انتقاد پذیر باشیم
شهداد: 1396/6/2721:51:58،
3
11
بنده هم یه مزدا ۳ جدید دارم و تلاش میکنم درباره خودرو اطلاعات داشته باشم شاید خودم همه ماشین ها رو سوار نشده باشم ولی از تجربه بقیه در این زمینه استفاده میکنم.
لطفاً اگر انتقادی درباره صحبت های من دارین بیان کنید تا اصلاحش کنم.
عذر خواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم.
با تشکر.

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار