قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ، ۱۰:۰۵:۳۲

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 اورنت ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
 جینیو ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت جینیو
 آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 50.000 360,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
 آچیلس سایز فابریک 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
 آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
 اینفینتی ساخت چین 185.65.14 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت اینفینتی
  برجستون ساخت تایلند 185.65.14 80.000 360,000 نمودار تغییر قیمت  برجستون
  برجستون ساخت تایلند 205.60.14 80.000 440,000 نمودار تغییر قیمت  برجستون
 دلیوم ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 350,000 نمودار تغییر قیمت دلیوم
 دلیوم ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 450,000 نمودار تغییر قیمت دلیوم
 زیتکس --- 205.60.14 80.000 320,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
 فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 365,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن --- 205.60.14 80.000 420,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فدرال --- 205.60.14 80.000 420,000 نمودار تغییر قیمت فدرال
 کومهو ساخت چین 185.65.14 60.000 365,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 385,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 400,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 420,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 نکسن --- 185.65.14 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت چین 205.60.14 70.000 385,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 415,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 میشلن ساخت انگلستان 185.65.14 90000 600,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
 میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 560,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
 هانکوک ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 395,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک یخ شکن 185.65.14 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک --- 205.60.14 90.000 465,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 195.65.14 80.000 370,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 215.60.14 80.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 365,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
  رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 --- نمودار تغییر قیمت  رودستون
 بارز --- 185.65.14 70.000 230,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 بارز --- 205.60.14 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 210,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 کویر تایر --- 205.60.14 60.000 265,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 ایران تایر --- 185.65.14 60.000 210,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
 یزد تایر --- 185.65.14 60.000 235,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر --- 205.60.14 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 گود یر --- 185.65.14 60.000 -- نمودار تغییر قیمت گود یر
 دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 280,000 نمودار تغییر قیمت دنا
 دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت دنا
 گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 180,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
 لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 315,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 375,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 دنلوپ ساخت تایلند 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 390,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت اندونزی 205.60.14 60.000 385,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 420,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو --- 195.60.14 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 410,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
 مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 340,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
 مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 405,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
 سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
 مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
 پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت پتلاس / ترکیه
 لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه
 تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
هتل با ما

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 440,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 520,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 340,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 370,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 385,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
 بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 --- نمودار تغییر قیمت بریجستون
 رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 370,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون N5000 195.65.15 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 470,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
 ابولو ساخت هند 205.60.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت ابولو
 بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 235,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 یزد تایر --- 185.65.15 60.000 240,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر --- 195.65.15 50.000 285,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر --- 205.60.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 کومهو ساخت چین 185.65.15 70.000 375,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 395,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت ویتنام 205.60.15 80.000 460,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 490,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کویر تایر --- 185.65.15 60.000 210,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 کویر تایر --- 205.60.15 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 نکسن ساخت کره 185.65.15 60.000 365,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن --- 195.60.15 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 400,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن --- 195.60.15 80.000 420,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 470,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 420,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 475,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
 سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 375,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
 مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 325,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
 مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
 لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
 لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان 205.60.15 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه
 میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
 گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 565,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
 سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو --- 195.60.15 60.000 440,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو --- 205.60.15 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 285,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
عظیم خودرو

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 تری انگل ساخت چین 175.60.13 60.000 230,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
 ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 160,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
 گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 170,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
 گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
 دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 205,000 نمودار تغییر قیمت دنا
 دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 230,000 نمودار تغییر قیمت دنا
 بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 180,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 220,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 کویر تایر --- 165.65.13 60.000 160,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 کویر تایر --- 175.60.13 60.000 190,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 یزد تایر --- 165.65.13 60.000 185,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر --- 175.60.13 60.000 215,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
 آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
 جی تی ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 240,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
 جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
 اورنت 165.65.13 50.000 270,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
 اورنت --- 175.60.13 50.000 300,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
 رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 255,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون --- 175.60.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 250,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت تایلند 175.60.13 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
 کومهو ساخت ویتنام 165.65.13 70.000 250,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 165.65.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 275,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 175.60.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 گود یر --- 165.65.13 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت گود یر
 لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 210,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
 لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
 سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت سونار
 نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 هانکوک --- 165.65.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک --- 175.60.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
 مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
 سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت سومیتو
 سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 235,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
 پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 235,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
 پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 225,000 نمودار تغییر قیمت پریمول
 مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 220,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
 لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 240,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 300,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت مارشال
 بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 190,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 بارز --- 175.70.13 50.000 200,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 کویر سایز فابریک 165.80.13 50.000 175,000 نمودار تغییر قیمت کویر
 کویر --- 175.70.13 60.000 190,000 نمودار تغییر قیمت کویر
 یزد تایر --- 165.80.13 50.000 190,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر --- 175.70.13 60.000 200,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 اسبکتورا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت اسبکتورا
 ایران تایر --- 165.80.13 60.000 205,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
 دلیوم ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت دلیوم
 رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 175.70.13 70.000 275,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 کورسا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت کورسا
 کومهو --- 175.60.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 گلدستون --- 165.80.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت گلدستون
 نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
 دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ --- 175.70.13 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 سایلون ساخت چین 165.65.13 60.000 235,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
 سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو --- 175.70.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 225,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 205,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 220,000 نمودار تغییر قیمت بارز
 آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
 اورنت --- 185.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت اورنت
 رودستون --- 185.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون . کره --- 175.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون . کره
 زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
 مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
 جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
 هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 330,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 دنلوپ ساخت ژاپن 175.70.13 90.000 310,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت اندونزی 175.70.13 90.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 بریجستون ساخت اندونزی 215.55.16 70.000 850,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
 سومیتومو ساخت ژاپن 205.55.16 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو ساخت ژاپن 215.60.16 70.000 670,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت ژاپن 215.55.16 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ ساخت ژاپن 225.55.17 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 520,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون --- 215.55.16 80.000 540,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 215.65.16 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 225.45.18 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 730,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون --- 235.55.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 245.70.16 80.000 725,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000 940,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 930,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 فالکن ساخت ژاپن 205.45.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 205.60.16 80.000 570,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 615,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت تایلند 215.60.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 665,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 775,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 245.40.17 80.000 780,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 865,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 725,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 535,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000 730,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 225.55.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 225.70.16 80.000 780,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو ساخت کره 235.55.17 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 780,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
 میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
 میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 --- نمودار تغییر قیمت میشلن
 نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 205.55.16 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن --- 215.45.17 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 215.55.16 80.000 540,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 225.70.16 90.000 610,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت تایوان 225.65.17 70.000 680,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 790,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 225.55.18 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000 760,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000 690,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز فابریک آزرا 235.55.17 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نیتون . اندونزی --- 215.55.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت نیتون . اندونزی
 هانکوک ساخت کره 205.50.16 80.000 560,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 570,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 640,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 730,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید 225.45.18 90.000 --- نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 235.55.18 90.000 990,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 860,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 235.55.19 80.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 245.45.18 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 960,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 یوکوهاما . ژاپن --- 205.55.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
 یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 880,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
 یوکوهاما . ژاپن --- 215.60.16 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
 مارشال . کره --- 225.50.17 80.000 --- نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
 مارشال . کره --- 205.55.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
 لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 480,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
 جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت جینیو
 هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هدوی
 مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مونتانا
 گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
 پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 275.35.20 70.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
 پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 245.40.20 70.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز فابریک ویتارا 225.65.17 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 690,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
 فالکن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
 هانکوک سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
 کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
 رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 690,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون سایز کیا اسپورتیج 235.55.18 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
 گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا 235.70.16 90.000 710,000 نمودار تغییر قیمت گودیر / آلمان

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
 رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
 خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
 خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
 خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
 خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
 خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 210,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
 رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی --- --- 190,000 نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
 رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 125,000 نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
 رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 145,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
 تندر 90 فولادی 15 --- 80,000 نمودار تغییر قیمت تندر 90
 رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 38,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
 رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 43,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
 رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 49,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 تیوپ --- 14 --- 20,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
 تیوپ --- 15 --- 22,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
 تیوپ --- 13 --- 18,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 زنجیر چرخ --- 14 --- 65,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
 زنجیر چرخ --- 15 --- 70,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
 زنجیر چرخ --- 13 --- 55,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 قالپاق رانا --- 14 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
 قالپاق تیبا --- 13 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
 قالپاق پژو 405 --- 14 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
 قالپاق سمند --- 15 --- 5,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
 قالپاق سمند طرح جدید 15 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
 قالپاق مزدا سواری 323 --- 14 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
 قالپاق مزدا وانت --- 14 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
 قالپاق L90 فابریک 15 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
 قالپاق L90 طرح جدید 15 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
 قالپاق زانتیا فابریک 15 --- 8,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
 قالپاق پژو 206 --- 14 --- 5,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
 قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
 قالپاق پراید - طرح ایتالیا --- 13 --- 4,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پراید - طرح ایتالیا
 قالپاق پیکان --- 13 --- 4,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پیکان

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook