قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ، ۱۱:۴۴:۰۵

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
اورنت ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
جینیو ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت جینیو
آچیلس سایز فابریک 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 50.000 360,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
اینفینتی ساخت چین 185.65.14 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت اینفینتی
برجستون ساخت تایلند 185.65.14 80.000 360,000 نمودار تغییر قیمت  برجستون
برجستون ساخت تایلند 205.60.14 80.000 440,000 نمودار تغییر قیمت  برجستون
دلیوم ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 350,000 نمودار تغییر قیمت دلیوم
دلیوم ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 450,000 نمودار تغییر قیمت دلیوم
زیتکس --- 205.60.14 80.000 320,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 350,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن --- 205.60.14 80.000 410,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فدرال --- 205.60.14 80.000 420,000 نمودار تغییر قیمت فدرال
فدرال --- 205.60.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت فدرال
کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 435,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت چین 185.65.14 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 185.65.14 80.000 380,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
نکسن --- 185.65.14 60.000 370,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 195.60.15 80.000 400,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت چین 205.60.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نیوتون ساخت اندونزی 205.45.16 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت نیوتون
میشلن ساخت انگلستان 185.65.14 90000 590,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک --- 205.60.14 90.000 435,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
رودستون ساخت چین 185.65.14 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 400,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.60.14 80.000 470,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون اسپرت پژویی 205.50.16 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
رودستون ساخت کره 215.45.17 70.000 630,000 نمودار تغییر قیمت  رودستون
بارز --- 185.65.14 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز --- 205.60.14 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر --- 185.65.14 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر --- 205.60.14 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
ایران تایر --- 185.65.14 60.000 265,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
یزد تایر --- 185.65.14 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر --- 205.60.14 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
گود یر --- 185.65.14 60.000 -- نمودار تغییر قیمت گود یر
دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 280,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت دنا
گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 225,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
سیلورستون سایز پهن پژو 195.60.15 80.000 390,000 نمودار تغییر قیمت سیلورستون
لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 330,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 380,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 390,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 470,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 360,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
هتل با ما

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 430,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 485,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 370,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 400,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی ساخت تایوان 205.60.16 70.000 --- نمودار تغییر قیمت لوسینی
بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 --- نمودار تغییر قیمت بریجستون
رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 380,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 470,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.50.16 90.000 510,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
ابولو ساخت هند 205.60.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت ابولو
بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت بارز
یزد تایر --- 185.65.15 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر --- 205.60.15 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کومهو ساخت چین 185.65.15 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت چین 185.65.15 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 205.60.15 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 475,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کویر تایر --- 205.60.14 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر --- 205.60.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر --- 185.65.15 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
نکسن ساخت کره 185.65.15 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 395,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 400,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 435,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
عظیم خودرو

لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 170,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 205,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 230,000 نمودار تغییر قیمت دنا
بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 200,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 220,000 نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر --- 165.65.13 60.000 200,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر --- 175.60.13 60.000 220,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر --- 165.65.13 60.000 205,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر --- 175.60.13 60.000 230,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
جی تی ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 265,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
اورنت 165.65.13 50.000 270,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
اورنت --- 175.60.13 50.000 300,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون --- 175.60.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 185.60.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت تایلند 165.60.13 80.000 260,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند 175.60.13 70.000 285,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو ساخت ویتنام 165.65.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت چین 165.65.13 70.000 240,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 175.60.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 260,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو . کره --- 185.60.13 80.000 350,000 نمودار تغییر قیمت کومهو . کره
گود یر --- 165.65.13 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت گود یر
لینگ لانگ / چین سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ / چین
سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت سونار
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
هانکوک --- 165.65.13 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک --- 175.60.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 335,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت سومیتو
پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 230,000 نمودار تغییر قیمت پریمول
مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت مارشال
بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 245,000 نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر سایز فابریک 165.80.13 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر --- 165.80.13 50.000 230,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
اسبکتورا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت اسبکتورا
ایران تایر --- 165.65.13 60.000 220,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
دلیوم ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت دلیوم
رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 --- نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو --- 185.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت کومهو
گلدستون --- 165.80.13 50.000 --- نمودار تغییر قیمت گلدستون
نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 285,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین 165.65.13 60.000 235,000 نمودار تغییر قیمت سایلون

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 225,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 205,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 230,000 نمودار تغییر قیمت بارز
آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
اورنت --- 185.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون --- 185.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون . کره --- 175.70.13 70.000 --- نمودار تغییر قیمت رودستون . کره
زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 330,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
دنلوپ ساخت ژاپن 175.70.13 90.000 315,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 175.70.13 90.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 520,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون --- 215.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون --- 235.55.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 930,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 540,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 610,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن . تایلند سایز کمری و سوناتا 215.60.16 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن . تایلند
فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 690,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ژاپن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت فالکن ژاپن
کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 235.55.17 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک وراکروز 245.60.18 80.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 730,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 780,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 --- نمودار تغییر قیمت میشلن
نکسن . کره --- 205.50.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره --- 215.55.16 80.000 560,000 نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 540,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.70.16 90.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره --- 235.55.17 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نیتون . اندونزی --- 215.55.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت نیتون . اندونزی
هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 540,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 580,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 690,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک . کره سایز لاستیک سوناتا جدید 225.45.18 90.000 --- نمودار تغییر قیمت هانکوک . کره
هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 840,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
یوکوهاما . ژاپن --- 205.55.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
یوکوهاما . ژاپن --- 215.60.16 80.000 690,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
مارشال . کره --- 225.50.17 80.000 --- نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
مارشال . کره --- 205.55.16 80.000 --- نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 470,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 535,000 نمودار تغییر قیمت جینیو

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تیوپ --- 13 --- 16,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ --- 14 --- 20,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ --- 15 --- 20,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 --- 168,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 --- 1,700,000 نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 --- 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 --- 167,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 --- 180,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 --- 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 --- 230,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی --- --- 195,000 نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
رینگ پراید آلومینیومی 13 --- 125,000 نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی 14 --- 145,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
تندر 90 فولادی 15 --- 80,000 نمودار تغییر قیمت تندر 90
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی 13 --- 38,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی 14 --- 43,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی 15 --- 49,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ --- 13 --- 55,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ --- 14 --- 65,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ --- 15 --- 70,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قالپاق رانا --- 14 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
قالپاق تیبا --- 13 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
قالپاق پژو 405 --- 14 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
قالپاق سمند --- 15 --- 5,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق سمند طرح جدید 15 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق مزدا سواری 323 --- 14 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
قالپاق مزدا وانت --- 14 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
قالپاق L90 فابریک 15 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق L90 طرح جدید 15 --- 6,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق زانتیا فابریک 15 --- 8,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
قالپاق پژو 206 --- 14 --- 5,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 --- 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران قیمت روز


googlereader googleplus stumbleupon digg cloob twitter facebook