آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ، ۱۲:۲۸:۴۲

تیر آهن

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 14 12 متری 155 283,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 16 12 متری 195 350,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 18 12 متری 225 424,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 20 12 متری 276 573,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 22 12 متری 315 699,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 24 12 متری 369 795,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 27 12 متری 434 940,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 30 12 متری 500 1,300,000 (0.00%)0
هتل با ما

میلگرد

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 1,800 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 8 شاخه 6 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 10 12 متری 7.5 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 12 12 متری 11 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 14 12 متری 15 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 16 12 متری 19 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 18 12 متری 25 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 20 12 متری 30 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 22 12 متری 36 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 25 12 متری 47 1,780 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 28 12 متری 56 1,750 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 32 12 متری 75 1,745 (0.00%)0
عظیم خودرو

پروفیل

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 2,110 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 20x10 شاخه 4.5 2,205 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 25x10 شاخه 5.5 2,200 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x10 شاخه 6.5 2,210 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 25x25 شاخه 9 2,120 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 20x20 - 7 2,140 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x20 شاخه 9.5 2,130 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x50 شاخه 16 2,100 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x60 شاخه 17 2,110 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 40x40 شاخه 15 2,110 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 60x40 شاخه 19 2,100 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 40x100 شاخه 28 2,110 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 70x70 شاخه 27 2,120 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 80x40 شاخه 23 2,110 (0.00%)0

ناودانی

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 2,125 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 1,840 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 1,870 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 1,865 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 1,920 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 1,940 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 2,680 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 2,670 (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق 8 برش خورده - 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق 10 برش خورده - 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق 12 برش خورده - 1,980 (0.00%)0
هر کیلو ورق 15 برش خورده - 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق 20 برش خورده - 1,920 (0.00%)0
هر کیلو ورق 25 برش خورده - 1,915 (0.00%)0

تسمه

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه 20x5 12 متری 2 1,775 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 25x5 12 متری - 1,775 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 30x5 12 متری - 1,775 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 40x5 12 متری - 1,775 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 50x5 12 متری - 1,775 (0.00%)0

نبشی

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی 3 6 متری 9 2,000 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 4 6 متری 15 1,870 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 5 6 متری 22 1,870 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 6 6 متری 32 1,870 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 8 6 متری 58 1,870 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 10 6 متری 90 1,900 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 12 6 متری 130 1,900 (0.00%)0

ورق سیاه

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه 2 رول 12 2,040 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 3 6x1/5 220 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 4 6x1/5 290 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 5 6x1/5 360 2,010 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 6 6x1/5 435 2,040 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 8 6x1/5 580 2,005 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 10 6x1/5 720 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 12 6x1/5 865 2,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 15 6x1/5 1080 2,005 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 20 6x1/5 1445 1,930 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 25 6x1/5 1805 1,920 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 30 6x1/5 2165 1,925 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 1 و 1.25 5.7 2,900 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 1 و 1.25 5.7 2,870 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 1 و 1.25 5.7 2,800 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 1 و 1.25 5.7 2,720 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 1 و 1.25 5.7 2,650 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 1 و 1.25 5.7 2,630 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 1 و 1.25 5.7 2,650 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 1 و 1.25 5.7 2,740 (0.00%)0
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات در ایران قیمت روز


googlereader googleplus stumbleupon digg cloob twitter facebook