آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۴ ، ۱۶:۴۴:۴۶

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Galaxy Tab A 9.7 4G 16 9.7 1,460,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab A 9.7 4G
 Galaxy Tab A 9.7 4G 16 9.7 1,200,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab A 9.7 4G
 Galaxy Tab S2 9.7 LTE 32 9.7 1,800,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab S2 9.7 LTE
 Galaxy Tab S2 8.0 LTE 32 8.0 1,450,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab S2 8.0 LTE
 Samsung Galaxy Tab 4 16 7.0 660,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4
 Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 7.0 710,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4 3G
 Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 700,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4 3G
 Samsung Galaxy Tab 4 16 10.1 920,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4
 Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 870,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4 3G
 Samsung Galaxy Tab S 16 10.5 1,490,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab S
 Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705 16 8.4 1,180,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705
 Galaxy Note 2014 Edition 16 10.1 1,850,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 2014 Edition
 Galaxy Note 2014 Edition 32 10.1 2,050,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 2014 Edition
 Samsung Galaxy Tab S 8.4 - SM T805 16 8.4 1,650,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab S 8.4 - SM T805
 Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G Tablet 16 10.1 1,840,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G Tablet
 Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE3 N8020
 Samsung TAB3 T111 8 7 622,000 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T111
 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 16 8 850,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311
 Samsung TAB3 T211 8 7 call نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T211
 Samsung TAB3 T211 16 7 906,194 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T211
 Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE3 N8020
 Samsung TAB3 T311 16 8 1,015,374 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T311
 Samsung NOTE3 N8000 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE3 N8000
 Samsung NOTE 3 N5100 16 8 990,000 نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE 3 N5100
  Samsung NOTE3 P601 16 10.1 1,654,236 نمودار تغییر قیمت  Samsung NOTE3 P601
 Samsung NOTE 3 P605 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE 3 P605
 Samsung TAB3 P5200 16 10.1 1,100,000 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 P5200
 Tablet Samsung NOTE3 N5120 16 8 1,265,004 نمودار تغییر قیمت Tablet Samsung NOTE3 N5120
 Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 32 10 1,794,792 نمودار تغییر قیمت Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601
 Samsung Galaxy Note 2014 - P601 16 10.1 1,760,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Note 2014 - P601
 Samsung Galaxy Note 2014 - P601 32 10.1 1,920,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Note 2014 - P601
 Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 16 10.1 1,130,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200
 Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 8 7 750,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211
 Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 16 7 930,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211
 Samsung Galaxy Note N8000 16 10.1 1,480,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Note N8000
 Galaxy Note 10.1 N8000 16GB 16 10.1 1,355,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 N8000 16GB
 Galaxy Note 10.1 N8000 32GB 32 10.1 1,549,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 N8000 32GB
 Galaxy Note 10.1 N8000 64GB 64 10.1 1,700,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 N8000 64GB
 Galaxy Note 8 N5100 16 8.0 1,140,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 8 N5100
 Galaxy Note 8 N5110 16 8 1,040,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 8 N5110
 Galaxy Tab 3 P3200 8 7.0 769,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 3 P3200
 Galaxy Tab 3 P3200 16 7.0 900,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 3 P3200
 Galaxy Tab 3 P5200 16 10.1 1,150,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 3 P5200
 Tablet Samsung TAB4 T331 16 8 call نمودار تغییر قیمت Tablet Samsung TAB4 T331
  Tablet Samsung TAB4 T53 16 10 call نمودار تغییر قیمت  Tablet Samsung TAB4 T53
 Galaxy Tab 2 P3100 8 7.0 800,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3100
 Galaxy Tab 2 P3100 16 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3100
 Galaxy Tab 2 P3100 32 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3100
 Galaxy Tab 2 P3110 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3110
 Galaxy Tab 2 P5100 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P5100
 Galaxy Tab 2 P5100 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P5100
 ATIV Smart PC 500T 64 11.6 --- نمودار تغییر قیمت ATIV Smart PC 500T
 Tablet PC Slate XE700T1A-A01US 64 11.6 --- نمودار تغییر قیمت Tablet PC Slate XE700T1A-A01US
 Galaxy Tab P6800 16 7.7 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P6800
 Galaxy Tab P6800 32 7.7 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P6800
 Galaxy Tab P7500 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P7500
 Galaxy Tab P7500 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P7500
هتل با ما

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Apple iPad Pro 4G 128 12.9 4,550,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Pro 4G
 iPad Pro WiFi 32 12.9 3,400,000 نمودار تغییر قیمت iPad Pro WiFi
 iPad mini 4 WiFi 16 7.9 1,450,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 4 WiFi
 iPad mini 4 WiFi 64 7.9 1,940,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 4 WiFi
 iPad mini 4 4G 128 7.9 2,850,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 4 4G
 iPad mini 4 4G 64 7.9 2,500,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 4 4G
 Apple iPad mini 4 4G 16 7.9 2,000,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad mini 4 4G
 Apple iPad mini 3 4G 128 7.9 2,820,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad mini 3 4G
 Apple iPad mini 3 Wi-Fi 128 7.9 2,150,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad mini 3 Wi-Fi
 iPad mini 2 WiFi 16 7.9 1,230,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi
 iPad mini 2 WiFi 32 7.9 1,520,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi
 iPad mini 2 WiFi 64 7.9 2,120,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi
 iPad mini 2 WiFi + 4G 16 7.9 1,740,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi + 4G
 iPad mini 2 WiFi + 4G 32 7.9 1,990,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi + 4G
 Apple iPad Air + 4g 16 9.7 1,500,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air + 4g
 iPad mini 2 WiFi + 4G 64 7.9 2,270,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi + 4G
 Apple iPad Air + 4g 32 9.7 1,750,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air + 4g
 Apple iPad Air + 4g 64 9.7 2,100,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air + 4g
 Apple iPad Air 16 9.7 1,570,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air
 Apple iPad Air 32 9.7 1,850,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air
 Apple iPad Air 64 9.7 2,150,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air
 Apple iPad Air 2 + 4g 16 9.7 1,860,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air 2 + 4g
 Apple iPad Air 2 + 4g 64 9.7 2,350,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air 2 + 4g
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,550,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 1,780,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 1,990,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 2,650,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 1,940,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,250,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 2,560,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
 iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 2,800,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
 iPad mini WiFi 16 7.9 920,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi
 iPad mini WiFi 32 7.9 1,100,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi
 iPad mini WiFi 64 7.9 1,300,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi
 iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 1,500,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi + 4G
 iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 1,840,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi + 4G
 iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 2,100,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi + 4G
 iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
 iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
 iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
 iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
 iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
 iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
عظیم خودرو

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Asus NEXUS 7 2012 32 7 873,440 نمودار تغییر قیمت Asus NEXUS 7 2012
 Asus Fone pad ME372 8 7 772,500 نمودار تغییر قیمت Asus Fone pad ME372
 Asus Fone Note 6 16 6 1,081,200 نمودار تغییر قیمت Asus Fone Note 6
 Asus padfone infi 2 32 10.1 call نمودار تغییر قیمت Asus padfone infi 2
 Tablet Asus T-100T 64 10.1 1,989,408 نمودار تغییر قیمت Tablet Asus T-100T
 Asus FPad ME175 CG 8 7 655,080 نمودار تغییر قیمت Asus FPad ME175 CG
 Asus Padfone mini 2 16 7 1,308,252 نمودار تغییر قیمت Asus Padfone mini 2
 Asus MEMO 102 8 10.1 875,500 نمودار تغییر قیمت Asus MEMO 102
 Asus MEMO 10 102 8 10.1 895,276 نمودار تغییر قیمت Asus MEMO 10 102
 Asus T-100T 32 10.1 2,032,656 نمودار تغییر قیمت Asus T-100T
 Memo Pad HD7 16 7.0 520,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad HD7
 Asus MEMO ME180 16 8 851,604 نمودار تغییر قیمت Asus MEMO ME180
 AsusMemopadMe173V 16 7 call نمودار تغییر قیمت AsusMemopadMe173V
 AsusFonePadFE170 8 7 491,310 نمودار تغییر قیمت AsusFonePadFE170
 Asus MemoP ME175KJ 4 7 777,650 نمودار تغییر قیمت Asus MemoP ME175KJ
 Asus Fone pad ME372 8 7 802,473 نمودار تغییر قیمت Asus Fone pad ME372
 Fonepad ME371 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Fonepad ME371
 Fonepad ME371 16 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Fonepad ME371
 Fonepad ME371 32 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Fonepad ME371
 Google Nexus 7 8 7 --- نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7
 Google Nexus 7 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7
 Google Nexus 7 32 7 665,000 نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7
 Google Nexus 7 3G 32 7 --- نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7 3G
 Memo Pad ME172V 8 7.0 430,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad ME172V
 Memo Pad ME172V 16 7.0 500,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad ME172V
 Eee Pad Transformer TF300T 32 10.1 1,500,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300T
 Eee Pad Transformer TF300T + Dock 32 10.1 2,100,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300T + Dock
 Eee Pad Transformer TF300TG 32 10.1 1,730,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300TG
 Eee Pad Transformer TF300TG + Dock 32 10.1 1,950,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300TG + Dock
 Eee Pad Transformer TF101 + Dock 32 10.1 1,450,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF101 + Dock
 Eee Pad Slider 32 10.1 1,270,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Slider
 PadFone 2 32 10.1 1,850,000 نمودار تغییر قیمت PadFone 2
 PadFone Infinity 32 10.1 2,590,000 نمودار تغییر قیمت PadFone Infinity
 Transformer Pad Infinity TF700T 64 10.1 2,750,000 نمودار تغییر قیمت Transformer Pad Infinity TF700T
 Transformer Book TX300 128 13.3 5,000,000 نمودار تغییر قیمت Transformer Book TX300
 Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,620,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G
 Memo Pad Smart 10 16 10.1 1,280,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad Smart 10
 Eee Slate B121 64 12.1 3,550,000 نمودار تغییر قیمت Eee Slate B121
 VivoTab Smart ME400C 64 10.1 1,570,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab Smart ME400C
 VivoTab Smart ME400CL 64 10.1 1,899,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab Smart ME400CL
 VivoTab RT TF600T 32 10.1 2,460,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab RT TF600T
 VivoTab TF810C 64 11.6 3,300,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab TF810C

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Numy 3G 8 7.0 605,000 نمودار تغییر قیمت Numy 3G
 Novo 10 Hero Wi-Fi 16 10.1 820,000 نمودار تغییر قیمت Novo 10 Hero Wi-Fi
 Novo 10 Hero II Wi-Fi 16 10.1 830,000 نمودار تغییر قیمت Novo 10 Hero II Wi-Fi
 Novo 8 Dream Wi-Fi 16 8 645,000 نمودار تغییر قیمت Novo 8 Dream Wi-Fi
 Novo 7 Venus Wi-Fi 16 7 449,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Venus Wi-Fi
 Novo 8 Discover Wi-Fi 16 8 705,000 نمودار تغییر قیمت Novo 8 Discover Wi-Fi
 Novo 7 Crystal Wi-Fi 8 7 405,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Crystal Wi-Fi
 Novo 7 Crystal II Wi-Fi 8 7 405,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Crystal II Wi-Fi
 Novo9 Spark Wi-Fi 16 9 925,000 نمودار تغییر قیمت Novo9 Spark Wi-Fi
 NOVO7 Aurora Wi-Fi 8 7 --- نمودار تغییر قیمت NOVO7 Aurora Wi-Fi
 Novo 7 Tornado Wi-Fi 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Tornado Wi-Fi
 Novo 7 Fire Flame Wi-Fi 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Fire Flame Wi-Fi
 Novo 7 Mars Wi-Fi 8 7.0 300,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Mars Wi-Fi
 Novo 7 Elf 2 Wi-Fi 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Elf 2 Wi-Fi
 Novo 7 Advanced II 8 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Advanced II

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 MediaPad FHD WiFi + 3G 8 10 1,250,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad FHD WiFi + 3G
 MediaPad 10 FHD 8 10.1 1,050,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 FHD
 MediaPad 10 FHD 16 10.1 1,140,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 FHD
 MediaPad 10 FHD With Dock 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 FHD With Dock
 MediaPad 7 Vogue 3G 8 7.0 680,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 7 Vogue 3G
 Keyboard Dock --- --- 275,000 نمودار تغییر قیمت Keyboard Dock
 MediaPad 7 Lite 8 7.0 555,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 7 Lite
 MediaPad 10 Link 16 10.1 900,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 Link
 Huawei MediaPad X1 7.0 16 7 1,020,000 نمودار تغییر قیمت Huawei MediaPad X1 7.0

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Ideapad K1 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad K1
 Lenovo YOGA B6000 16 10 955,325 نمودار تغییر قیمت Lenovo YOGA B6000
 Ideapad A2107A 16 7.0 550,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A2107A
 Tablet Lenovo YOGA B8000 8 10 1,048,128 نمودار تغییر قیمت Tablet Lenovo YOGA B8000
 Lenovo ideapad S6000 16 10 922,571 نمودار تغییر قیمت Lenovo ideapad S6000
 Ideapad K1 64 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad K1
 Ideapad A2107A 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad A2107A
 Tablet Lenovo A1000 7 8 call نمودار تغییر قیمت Tablet Lenovo A1000
 LenovoideapadA3000 16 7 676,916 نمودار تغییر قیمت LenovoideapadA3000
 Ideapad A1000-T 4 7.0 420,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A1000-T
 Ideapad A2107A 4 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad A2107A
 Lenovo A3500 16 7 605,949 نمودار تغییر قیمت Lenovo A3500
 Ideapad S2109A 8 9.7 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad S2109A
 Ideapad A1 16 7.0 750,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A1
 Lenovo ideapad A3300 8 7 458,556 نمودار تغییر قیمت Lenovo ideapad A3300
 Ideapad K1 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad K1
 Lenovo ideapad S5000 16 7 709,670 نمودار تغییر قیمت Lenovo ideapad S5000

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
  نمودار تغییر قیمت
 Archos 101 XS 16 10.1 1,250,000 نمودار تغییر قیمت Archos 101 XS
 Archos 80 G9 16 8 760,000 نمودار تغییر قیمت Archos 80 G9
 Archos 80 G9 8 8 850,000 نمودار تغییر قیمت Archos 80 G9
 Archos 80 G9 250 8 950,000 نمودار تغییر قیمت Archos 80 G9

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
  8 7 نمودار تغییر قیمت
 T7s 3G 16 7.0 950,000 نمودار تغییر قیمت T7s 3G
 TB1000 Wi-Fi + 3G 4 9.1 810,000 نمودار تغییر قیمت TB1000 Wi-Fi + 3G
 Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G 8 7.0 970,000 نمودار تغییر قیمت Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G
 TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu 8 10.1 950,000 نمودار تغییر قیمت TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu
 HY731 Wi-Fi 8 7.0 450,000 نمودار تغییر قیمت HY731 Wi-Fi
 P700 3G 8 7.0 579,000 نمودار تغییر قیمت P700 3G
 T7 Wi-Fi 8 7.0 589,000 نمودار تغییر قیمت T7 Wi-Fi
 T10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,025,000 نمودار تغییر قیمت T10 Wi-Fi + 3G
 T10 3G New 16 10.1 1,025,000 نمودار تغییر قیمت T10 3G New
 Rock X 16 8.0 719,000 نمودار تغییر قیمت Rock X
 Cute X 7 7.0 640,000 نمودار تغییر قیمت Cute X
 Play X 16 9.7 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Play X
 Hold X 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Hold X
 Lotus TS3 II Wi-Fi+3G 8 7 535,000 نمودار تغییر قیمت Lotus TS3 II Wi-Fi+3G
 TS1 Wi-Fi 4GB 4 7.0 260,000 نمودار تغییر قیمت TS1 Wi-Fi 4GB

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 ME-700A 4 7.0 350,000 نمودار تغییر قیمت ME-700A
 ME-700B 4 7.0 400,000 نمودار تغییر قیمت ME-700B
 ME-702 8 7.0 235,000 نمودار تغییر قیمت ME-702

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Xperia Tablet S 16 9.4 1,220,000 نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S
 Xperia Tablet Z 32GB 32 10.1 1,040,000 نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet Z 32GB
 Sony P 32 5.5 --- نمودار تغییر قیمت Sony P
 Xperia Tablet S 32 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S
 Xperia Tablet S 64 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S
 Xperia Tablet S 3G 64 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S 3G
 Xperia Z2 tablet 16 10.1 2,200,000 نمودار تغییر قیمت Xperia Z2 tablet
 Sony Xperia Z3 Tablet Compact 16 8.0 1,750,000 نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z3 Tablet Compact
 Xperia Tablet S 3G 32 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S 3G
 Xperia Tablet S 3G 16 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S 3G

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Ideapad A3000 16 7 559,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A3000
 Viewpad VB71 8 7.0 430,000 نمودار تغییر قیمت Viewpad VB71
 ViewPad 97a K1 16 9.7 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 97a K1
 VB100a Pro 16 10.1 950,000 نمودار تغییر قیمت VB100a Pro
  8 7 نمودار تغییر قیمت
 ViewBook 730 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت ViewBook 730
 Tablet PC VB737 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Tablet PC VB737
 ViewPad 10S - Wi-Fi --- 10 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10S - Wi-Fi
 Viewpad VB71 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Viewpad VB71
 ViewPad 10 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10
 Viewpad 70N Pro 16 7.0 450,000 نمودار تغییر قیمت Viewpad 70N Pro
 VB737 8 7.0 720,000 نمودار تغییر قیمت VB737
 ViewPad 10 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10
 ViewPad 10S - Wi-Fi + 3G --- 10 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10S - Wi-Fi + 3G

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Dimo 500 4 7 165,000 نمودار تغییر قیمت Dimo 500
 DIMO 700 4 7.0 190,000 نمودار تغییر قیمت DIMO 700
 DIMO 900 8 9.7 620,000 نمودار تغییر قیمت DIMO 900
 Dimo 900 Plus 8 9.7 900,000 نمودار تغییر قیمت Dimo 900 Plus

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 WindPad Enjoy 10 plus 8 10.1 1,050,000 نمودار تغییر قیمت WindPad Enjoy 10 plus
 WindPad Enjoy 8 7.0 1,000,000 نمودار تغییر قیمت WindPad Enjoy
 WindPad 110W 3G 8 10.1 1,380,000 نمودار تغییر قیمت WindPad 110W 3G

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Surface RT 16 10.6 2,300,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT
 Surface Pro 64 10.6 4,050,000 نمودار تغییر قیمت Surface Pro
 Surface Pro 128 10.6 4,220,000 نمودار تغییر قیمت Surface Pro
 Surface RT + Keyboard 64 10.6 3,200,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT + Keyboard
 Surface RT + Keyboard 32 10.6 3,000,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT + Keyboard
 Surface RT 32 10.6 2,650,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 GSP-X8 8 8.0 540,000 نمودار تغییر قیمت GSP-X8
 GSP-X8 Plus 16 8.0 770,000 نمودار تغییر قیمت GSP-X8 Plus
 GSP-X7 8 7.0 400,000 نمودار تغییر قیمت GSP-X7

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Alfar 780 8 7.0 369,000 نمودار تغییر قیمت Alfar 780
 Alfar Pad 902 8 9.7 --- نمودار تغییر قیمت Alfar Pad 902
 Alfar 706 8 7.0 655,000 نمودار تغییر قیمت Alfar 706

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Iconia W510 128 10.1 2,600,000 نمودار تغییر قیمت Iconia W510
 Iconia W510 32 10.1 2,500,000 نمودار تغییر قیمت Iconia W510
 Iconia Tab B1-A71 8 7.0 639,000 نمودار تغییر قیمت Iconia Tab B1-A71
 Iconia Tab A200 16 10.1 930,000 نمودار تغییر قیمت Iconia Tab A200
 Iconia W700P 128 11.6 3,490,000 نمودار تغییر قیمت Iconia W700P

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 MultiPad 8.0 Pro Duo 8 8.0 780,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 8.0 Pro Duo
 MultiPad 10.1 Ultimate 3G 16 10.1 1,100,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 10.1 Ultimate 3G
 MultiPad 10.1 Ultimate Duo 16 10.1 980,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 10.1 Ultimate Duo
 MultiPad 7.0 Prime Duo 16 7.0 710,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 7.0 Prime Duo
 MultiPad 7.0 Prime Plus 4 7.0 458,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 7.0 Prime Plus
 MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G 8 8.0 784,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Kindle Keyboard 3G 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Keyboard 3G
 Kindle Fire 8 7.0 640,000 نمودار تغییر قیمت Kindle Fire
 Kindle Keyboard 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Keyboard
 Kindle Fire HD 32 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Fire HD
 Kindle Touch 3G 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Touch 3G
 Kindle Fire HD 32 8.9 1,620,000 نمودار تغییر قیمت Kindle Fire HD
 Kindle Touch 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Touch
 Kindle Fire HD 16 8.9 1,520,000 نمودار تغییر قیمت Kindle Fire HD
 Kindle 2 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch --- 7.0 350,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch
 Sistem Tablet s7 Dark Iron 8 7.0 540,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Tablet s7 Dark Iron
 Sistem Energy Tablet i828 HD 8 8.0 750,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Energy Tablet i828 HD
 Sistem Tablet i10 16 9.7 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Tablet i10
 Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium 4 7.0 340,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium
 Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium 4 4.3 270,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium
 Sistem Tablet s7 Deep Black 4 7.0 460,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Tablet s7 Deep Black
 Multimedia Color Book 2074 Rubber Black --- 7.0 300,000 نمودار تغییر قیمت Multimedia Color Book 2074 Rubber Black
 Sistem Energy E-ink eReader 1162 2 6.0 660,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Energy E-ink eReader 1162

Xpad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 XPAD Mini Wi-Fi 8 7.8 579,000 نمودار تغییر قیمت XPAD Mini Wi-Fi
 XPAD X722 Wi-Fi 4 7.0 420,000 نمودار تغییر قیمت XPAD X722 Wi-Fi
 XPAD X1010 Wi-Fi 8 10 --- نمودار تغییر قیمت XPAD X1010 Wi-Fi
 XPAD X801 Wi-Fi + 3G 8 8.0 --- نمودار تغییر قیمت XPAD X801 Wi-Fi + 3G

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Innovel I801B 8 8.0 650,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I801B
 Innovel I972S 8 9.7 860,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I972S
 Innovel I971W 16 9.0 850,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I971W
 Innovel I701S 4 7.0 360,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I701S
 Innovel i702B 4 7.0 430,000 نمودار تغییر قیمت Innovel i702B
 Innovel i703W 8 7.0 455,000 نمودار تغییر قیمت Innovel i703W

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Wintouch Q96 wi-fi 16 9.7 629,000 نمودار تغییر قیمت Wintouch Q96 wi-fi
 Wintouch Q75s 4GB 4 7.0 235,000 نمودار تغییر قیمت Wintouch Q75s 4GB
 Wintouch Q73 3G 4 7.0 315,000 نمودار تغییر قیمت Wintouch Q73 3G

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Axpad 7I02 8 7.0 460,000 نمودار تغییر قیمت Axpad 7I02
 Axpad 8P01 8 8.0 655,000 نمودار تغییر قیمت Axpad 8P01
 Axpad V1 8 7.0 350,000 نمودار تغییر قیمت Axpad V1

Other Tablets

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
 Arnova 7 B G3 8 7.0 400,000 نمودار تغییر قیمت Arnova 7 B G3
 HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB 8 7.0 610,000 نمودار تغییر قیمت HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB
 SmartTouch Life 4 7.0 290,000 نمودار تغییر قیمت SmartTouch Life
 MID M715AS 4 7.0 510,000 نمودار تغییر قیمت MID M715AS
 Arnova 7 f G3 8 7.0 410,000 نمودار تغییر قیمت Arnova 7 f  G3
 COBY MID9741 8 9.7 700,000 نمودار تغییر قیمت COBY MID9741
 Motorola Xoom 2 MZ616 16 10.1 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Motorola Xoom 2 MZ616
 vodafone smart tab S7 3G 4 7.0 359,000 نمودار تغییر قیمت vodafone smart tab S7 3G
 HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB 16 7.0 725,000 نمودار تغییر قیمت HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB
 COBY MID7035 4 7.0 280,000 نمودار تغییر قیمت COBY MID7035
 HTC Jetstream 32 10.1 1,570,000 نمودار تغییر قیمت HTC Jetstream
 Fujitsu Stylistic M532 32 10.1 1,370,000 نمودار تغییر قیمت Fujitsu Stylistic M532
 Dell Streak 7 16 7.0 600,000 نمودار تغییر قیمت Dell Streak 7
 Fujitsu Stylistic Q550 62 10.1 2,000,000 نمودار تغییر قیمت Fujitsu Stylistic Q550
 Daya A300 8 7.0 415,000 نمودار تغییر قیمت Daya A300
 GLX Tab Jet 4 7.0 500,000 نمودار تغییر قیمت GLX Tab Jet
برچسب
قیمت روز تبلت, سایت معرفی تبلت ,سایت قیمت تبلت ,برنامه مخصوص تبلت ,نرم فزار تبلت ,سخت افزار تبلت ,قیمت سخت افزار ,قیمت نرم افزار ,قیمت روزانه تبلت ,تصاویر تبلت, عکس تبلت ,ابعاد تبلت ,سامسونگ گالاکسی نوت ,قیمت تبلت در ایران, قیمت آنلاین تبلت در ایران. قیمت روزانه تبلت دل .قیمت روزانه تبلت اپل .گالاکسی تب

قیمت روز تبلت در ایران قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook