آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ، ۱۶:۳۳:۰۰

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy Tab 4 16 7.0 660,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 7.0 710,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4 3G
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 700,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4 3G
Samsung Galaxy Tab 4 16 10.1 920,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 870,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 4 3G
Samsung Galaxy Tab S 16 10.5 1,490,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab S
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705 16 8.4 1,180,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705
Galaxy Note 2014 Edition 32 10.1 2,050,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 2014 Edition
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - SM T805 16 8.4 1,650,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab S 8.4 - SM T805
Galaxy Note 2014 Edition 16 10.1 1,850,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 2014 Edition
Samsung TAB3 T211 16 7 906,194 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T211
Samsung TAB3 T311 16 8 1,015,374 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T311
Samsung NOTE3 P601 16 10.1 1,654,236 نمودار تغییر قیمت  Samsung NOTE3 P601
Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE3 N8020
Samsung NOTE3 N8000 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE3 N8000
Samsung NOTE 3 N5100 16 8 990,000 نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE 3 N5100
Samsung TAB3 P5200 16 10.1 1,100,000 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 P5200
Samsung TAB3 T111 8 7 622,000 نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T111
Samsung NOTE 3 P605 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE 3 P605
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 16 8 850,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311
Tablet Samsung NOTE3 N5120 16 8 1,265,004 نمودار تغییر قیمت Tablet Samsung NOTE3 N5120
Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call نمودار تغییر قیمت Samsung NOTE3 N8020
Samsung TAB3 T211 8 7 call نمودار تغییر قیمت Samsung TAB3 T211
Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 32 10 1,794,792 نمودار تغییر قیمت Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601
Samsung Galaxy Note 2014 - P601 16 10.1 1,760,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Note 2014 - P601
Samsung Galaxy Note 2014 - P601 32 10.1 1,920,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Note 2014 - P601
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 16 10.1 1,130,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 16 7 930,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 8 7 750,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211
Samsung Galaxy Note N8000 16 10.1 1,480,000 نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Note N8000
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB 16 10.1 1,355,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 N8000 16GB
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB 32 10.1 1,549,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 N8000 32GB
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB 64 10.1 1,700,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 10.1 N8000 64GB
Galaxy Note 8 N5100 16 8.0 1,140,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 8 N5100
Galaxy Note 8 N5110 16 8 1,040,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Note 8 N5110
Galaxy Tab 3 P3200 8 7.0 769,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 3 P3200
Galaxy Tab 3 P3200 16 7.0 900,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 3 P3200
Galaxy Tab 3 P5200 16 10.1 1,150,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 3 P5200
Tablet Samsung TAB4 T331 16 8 call نمودار تغییر قیمت Tablet Samsung TAB4 T331
Tablet Samsung TAB4 T53 16 10 call نمودار تغییر قیمت  Tablet Samsung TAB4 T53
Galaxy Tab 2 P3100 8 7.0 800,000 نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3100
Galaxy Tab 2 P3100 16 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3100
Galaxy Tab 2 P3100 32 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3100
Galaxy Tab 2 P3110 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P3110
Galaxy Tab 2 P5100 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P5100
Galaxy Tab 2 P5100 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab 2 P5100
ATIV Smart PC 500T 64 11.6 --- نمودار تغییر قیمت ATIV Smart PC 500T
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US 64 11.6 --- نمودار تغییر قیمت Tablet PC Slate XE700T1A-A01US
Galaxy Tab P6800 16 7.7 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P6800
Galaxy Tab P6800 32 7.7 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P6800
Galaxy Tab P7500 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P7500
Galaxy Tab P7500 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Galaxy Tab P7500
هتل با ما

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi 16 7.9 1,230,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi
iPad mini 2 WiFi 32 7.9 1,520,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi
iPad mini 2 WiFi 64 7.9 2,120,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi
iPad mini 2 WiFi + 4G 16 7.9 1,740,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi + 4G
iPad mini 2 WiFi + 4G 32 7.9 1,990,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi + 4G
iPad mini 2 WiFi + 4G 64 7.9 2,270,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini 2 WiFi + 4G
Apple iPad Air + 4g 16 9.7 1,980,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air + 4g
Apple iPad Air + 4g 32 9.7 2,350,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air + 4g
Apple iPad Air + 4g 64 9.7 2,620,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air + 4g
Apple iPad Air 16 9.7 1,570,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air
Apple iPad Air 32 9.7 1,850,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air
Apple iPad Air 64 9.7 2,150,000 نمودار تغییر قیمت Apple iPad Air
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,550,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 1,780,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 1,990,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 2,650,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 1,940,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,250,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 2,560,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 2,800,000 نمودار تغییر قیمت iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
iPad mini WiFi 16 7.9 1,020,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi
iPad mini WiFi 32 7.9 1,380,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi
iPad mini WiFi 64 7.9 1,580,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi
iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 1,500,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi + 4G
iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 1,840,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi + 4G
iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 2,100,000 نمودار تغییر قیمت iPad mini WiFi + 4G
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 --- نمودار تغییر قیمت iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
عظیم خودرو

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Asus NEXUS 7 2012 32 7 873,440 نمودار تغییر قیمت Asus NEXUS 7 2012
Asus Fone pad ME372 8 7 772,500 نمودار تغییر قیمت Asus Fone pad ME372
Asus Fone Note 6 16 6 1,081,200 نمودار تغییر قیمت Asus Fone Note 6
Asus padfone infi 2 32 10.1 call نمودار تغییر قیمت Asus padfone infi 2
Tablet Asus T-100T 64 10.1 1,989,408 نمودار تغییر قیمت Tablet Asus T-100T
Asus FPad ME175 CG 8 7 655,080 نمودار تغییر قیمت Asus FPad ME175 CG
Memo Pad HD7 16 7.0 520,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad HD7
Asus Padfone mini 2 16 7 1,308,252 نمودار تغییر قیمت Asus Padfone mini 2
Asus MEMO 102 8 10.1 875,500 نمودار تغییر قیمت Asus MEMO 102
Asus MEMO 10 102 8 10.1 895,276 نمودار تغییر قیمت Asus MEMO 10 102
Asus T-100T 32 10.1 2,032,656 نمودار تغییر قیمت Asus T-100T
Asus MEMO ME180 16 8 851,604 نمودار تغییر قیمت Asus MEMO ME180
AsusMemopadMe173V 16 7 call نمودار تغییر قیمت AsusMemopadMe173V
AsusFonePadFE170 8 7 491,310 نمودار تغییر قیمت AsusFonePadFE170
Asus MemoP ME175KJ 4 7 777,650 نمودار تغییر قیمت Asus MemoP ME175KJ
Asus Fone pad ME372 8 7 802,473 نمودار تغییر قیمت Asus Fone pad ME372
Fonepad ME371 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Fonepad ME371
Fonepad ME371 16 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Fonepad ME371
Fonepad ME371 32 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Fonepad ME371
Google Nexus 7 8 7 --- نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7
Google Nexus 7 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7
Google Nexus 7 32 7 665,000 نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7
Google Nexus 7 3G 32 7 --- نمودار تغییر قیمت Google Nexus 7 3G
Memo Pad ME172V 8 7.0 430,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad ME172V
Memo Pad ME172V 16 7.0 500,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad ME172V
Eee Pad Transformer TF300T 32 10.1 1,500,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300T
Eee Pad Transformer TF300T + Dock 32 10.1 2,100,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300T + Dock
Eee Pad Transformer TF300TG 32 10.1 1,730,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300TG
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock 32 10.1 1,950,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF300TG + Dock
Eee Pad Transformer TF101 + Dock 32 10.1 1,450,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Transformer TF101 + Dock
Eee Pad Slider 32 10.1 1,270,000 نمودار تغییر قیمت Eee Pad Slider
PadFone 2 32 10.1 1,850,000 نمودار تغییر قیمت PadFone 2
PadFone Infinity 32 10.1 2,590,000 نمودار تغییر قیمت PadFone Infinity
Transformer Pad Infinity TF700T 64 10.1 2,750,000 نمودار تغییر قیمت Transformer Pad Infinity TF700T
Transformer Book TX300 128 13.3 5,000,000 نمودار تغییر قیمت Transformer Book TX300
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,620,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G
Memo Pad Smart 10 16 10.1 1,280,000 نمودار تغییر قیمت Memo Pad Smart 10
Eee Slate B121 64 12.1 3,550,000 نمودار تغییر قیمت Eee Slate B121
VivoTab Smart ME400C 64 10.1 1,570,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab Smart ME400C
VivoTab Smart ME400CL 64 10.1 1,899,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab Smart ME400CL
VivoTab RT TF600T 32 10.1 2,460,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab RT TF600T
VivoTab TF810C 64 11.6 3,300,000 نمودار تغییر قیمت VivoTab TF810C

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Numy 3G 8 7.0 605,000 نمودار تغییر قیمت Numy 3G
Novo 10 Hero Wi-Fi 16 10.1 820,000 نمودار تغییر قیمت Novo 10 Hero Wi-Fi
Novo 10 Hero II Wi-Fi 16 10.1 830,000 نمودار تغییر قیمت Novo 10 Hero II Wi-Fi
Novo 8 Dream Wi-Fi 16 8 645,000 نمودار تغییر قیمت Novo 8 Dream Wi-Fi
Novo 7 Venus Wi-Fi 16 7 449,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Venus Wi-Fi
Novo 8 Discover Wi-Fi 16 8 705,000 نمودار تغییر قیمت Novo 8 Discover Wi-Fi
Novo 7 Crystal Wi-Fi 8 7 405,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Crystal Wi-Fi
Novo 7 Crystal II Wi-Fi 8 7 405,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Crystal II Wi-Fi
Novo 7 Tornado Wi-Fi 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Tornado Wi-Fi
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Fire Flame Wi-Fi
Novo 7 Mars Wi-Fi 8 7.0 300,000 نمودار تغییر قیمت Novo 7 Mars Wi-Fi
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi 16 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Elf 2 Wi-Fi
Novo 7 Advanced II 8 7 --- نمودار تغییر قیمت Novo 7 Advanced II
Novo9 Spark Wi-Fi 16 9 925,000 نمودار تغییر قیمت Novo9 Spark Wi-Fi
NOVO7 Aurora Wi-Fi 8 7 --- نمودار تغییر قیمت NOVO7 Aurora Wi-Fi

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G 8 10 1,250,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad FHD WiFi + 3G
MediaPad 10 FHD 8 10.1 1,050,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 FHD
MediaPad 10 FHD 16 10.1 1,140,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 FHD
MediaPad 10 FHD With Dock 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 FHD With Dock
MediaPad 7 Vogue 3G 8 7.0 680,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 7 Vogue 3G
Keyboard Dock --- --- 275,000 نمودار تغییر قیمت Keyboard Dock
MediaPad 7 Lite 8 7.0 555,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 7 Lite
MediaPad 10 Link 16 10.1 900,000 نمودار تغییر قیمت MediaPad 10 Link
Huawei MediaPad X1 7.0 16 7 1,020,000 نمودار تغییر قیمت Huawei MediaPad X1 7.0

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Tablet Lenovo A1000 7 8 call نمودار تغییر قیمت Tablet Lenovo A1000
Ideapad K1 64 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad K1
Tablet Lenovo YOGA B8000 8 10 1,048,128 نمودار تغییر قیمت Tablet Lenovo YOGA B8000
Ideapad A2107A 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad A2107A
LenovoideapadA3000 16 7 676,916 نمودار تغییر قیمت LenovoideapadA3000
Ideapad A1000-T 4 7.0 420,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A1000-T
Lenovo A3500 16 7 605,949 نمودار تغییر قیمت Lenovo A3500
Ideapad A2107A 4 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad A2107A
Ideapad S2109A 8 9.7 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad S2109A
Ideapad A1 16 7.0 750,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A1
Lenovo ideapad A3300 8 7 458,556 نمودار تغییر قیمت Lenovo ideapad A3300
Lenovo ideapad S5000 16 7 709,670 نمودار تغییر قیمت Lenovo ideapad S5000
Ideapad K1 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad K1
Ideapad K1 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت Ideapad K1
Lenovo YOGA B6000 16 10 955,325 نمودار تغییر قیمت Lenovo YOGA B6000
Lenovo ideapad S6000 16 10 922,571 نمودار تغییر قیمت Lenovo ideapad S6000
Ideapad A2107A 16 7.0 550,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A2107A

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 80 G9 16 8 760,000 نمودار تغییر قیمت Archos 80 G9
Archos 80 G9 8 8 850,000 نمودار تغییر قیمت Archos 80 G9
Archos 80 G9 250 8 950,000 نمودار تغییر قیمت Archos 80 G9
نمودار تغییر قیمت
Archos 101 XS 16 10.1 1,250,000 نمودار تغییر قیمت Archos 101 XS

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
8 7 نمودار تغییر قیمت
T7s 3G 16 7.0 950,000 نمودار تغییر قیمت T7s 3G
TB1000 Wi-Fi + 3G 4 9.1 810,000 نمودار تغییر قیمت TB1000 Wi-Fi + 3G
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G 8 7.0 970,000 نمودار تغییر قیمت Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu 8 10.1 950,000 نمودار تغییر قیمت TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu
HY731 Wi-Fi 8 7.0 450,000 نمودار تغییر قیمت HY731 Wi-Fi
P700 3G 8 7.0 579,000 نمودار تغییر قیمت P700 3G
T7 Wi-Fi 8 7.0 589,000 نمودار تغییر قیمت T7 Wi-Fi
T10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,025,000 نمودار تغییر قیمت T10 Wi-Fi + 3G
T10 3G New 16 10.1 1,025,000 نمودار تغییر قیمت T10 3G New
Rock X 16 8.0 719,000 نمودار تغییر قیمت Rock X
Cute X 7 7.0 640,000 نمودار تغییر قیمت Cute X
Play X 16 9.7 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Play X
Hold X 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Hold X
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G 8 7 535,000 نمودار تغییر قیمت Lotus TS3 II Wi-Fi+3G
TS1 Wi-Fi 4GB 4 7.0 260,000 نمودار تغییر قیمت TS1 Wi-Fi 4GB

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-700A 4 7.0 350,000 نمودار تغییر قیمت ME-700A
ME-700B 4 7.0 400,000 نمودار تغییر قیمت ME-700B
ME-702 8 7.0 235,000 نمودار تغییر قیمت ME-702

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Xperia Tablet S 64 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S
Xperia Tablet S 3G 64 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S 3G
Xperia Z2 tablet 16 10.1 2,200,000 نمودار تغییر قیمت Xperia Z2 tablet
Xperia Tablet S 3G 32 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S 3G
Sony Xperia Z3 Tablet Compact 16 8.0 1,750,000 نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Xperia Tablet S 3G 16 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S 3G
Xperia Tablet S 16 9.4 1,220,000 نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S
Xperia Tablet Z 32GB 32 10.1 1,040,000 نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet Z 32GB
Sony P 32 5.5 --- نمودار تغییر قیمت Sony P
Xperia Tablet S 32 9.4 --- نمودار تغییر قیمت Xperia Tablet S

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ViewBook 730 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت ViewBook 730
Tablet PC VB737 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Tablet PC VB737
ViewPad 10S - Wi-Fi --- 10 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10S - Wi-Fi
8 7 نمودار تغییر قیمت
Viewpad VB71 8 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Viewpad VB71
ViewPad 10 16 10.1 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10
Viewpad 70N Pro 16 7.0 450,000 نمودار تغییر قیمت Viewpad 70N Pro
VB737 8 7.0 720,000 نمودار تغییر قیمت VB737
ViewPad 10 32 10.1 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10
ViewPad 10S - Wi-Fi + 3G --- 10 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 10S - Wi-Fi + 3G
Ideapad A3000 16 7 559,000 نمودار تغییر قیمت Ideapad A3000
Viewpad VB71 8 7.0 430,000 نمودار تغییر قیمت Viewpad VB71
ViewPad 97a K1 16 9.7 --- نمودار تغییر قیمت ViewPad 97a K1
VB100a Pro 16 10.1 950,000 نمودار تغییر قیمت VB100a Pro

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Dimo 500 4 7 165,000 نمودار تغییر قیمت Dimo 500
DIMO 700 4 7.0 190,000 نمودار تغییر قیمت DIMO 700
DIMO 900 8 9.7 620,000 نمودار تغییر قیمت DIMO 900
Dimo 900 Plus 8 9.7 900,000 نمودار تغییر قیمت Dimo 900 Plus

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 8 7.0 1,000,000 نمودار تغییر قیمت WindPad Enjoy
WindPad 110W 3G 8 10.1 1,380,000 نمودار تغییر قیمت WindPad 110W 3G
WindPad Enjoy 10 plus 8 10.1 1,050,000 نمودار تغییر قیمت WindPad Enjoy 10 plus

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface Pro 128 10.6 4,220,000 نمودار تغییر قیمت Surface Pro
Surface RT + Keyboard 64 10.6 3,200,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT + Keyboard
Surface RT + Keyboard 32 10.6 3,000,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT + Keyboard
Surface RT 32 10.6 2,650,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT
Surface RT 16 10.6 2,300,000 نمودار تغییر قیمت Surface RT
Surface Pro 64 10.6 4,050,000 نمودار تغییر قیمت Surface Pro

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
GSP-X8 Plus 16 8.0 770,000 نمودار تغییر قیمت GSP-X8 Plus
GSP-X7 8 7.0 400,000 نمودار تغییر قیمت GSP-X7
GSP-X8 8 8.0 540,000 نمودار تغییر قیمت GSP-X8

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Alfar Pad 902 8 9.7 --- نمودار تغییر قیمت Alfar Pad 902
Alfar 706 8 7.0 655,000 نمودار تغییر قیمت Alfar 706
Alfar 780 8 7.0 369,000 نمودار تغییر قیمت Alfar 780

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab B1-A71 8 7.0 639,000 نمودار تغییر قیمت Iconia Tab B1-A71
Iconia Tab A200 16 10.1 930,000 نمودار تغییر قیمت Iconia Tab A200
Iconia W700P 128 11.6 3,490,000 نمودار تغییر قیمت Iconia W700P
Iconia W510 128 10.1 2,600,000 نمودار تغییر قیمت Iconia W510
Iconia W510 32 10.1 2,500,000 نمودار تغییر قیمت Iconia W510

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MultiPad 10.1 Ultimate Duo 16 10.1 980,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 10.1 Ultimate Duo
MultiPad 7.0 Prime Duo 16 7.0 710,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 7.0 Prime Duo
MultiPad 7.0 Prime Plus 4 7.0 458,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 7.0 Prime Plus
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G 8 8.0 784,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G
MultiPad 8.0 Pro Duo 8 8.0 780,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 8.0 Pro Duo
MultiPad 10.1 Ultimate 3G 16 10.1 1,100,000 نمودار تغییر قیمت MultiPad 10.1 Ultimate 3G

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Kindle Fire 8 7.0 640,000 نمودار تغییر قیمت Kindle Fire
Kindle Keyboard 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Keyboard
Kindle Fire HD 32 7.0 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Fire HD
Kindle Touch 3G 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Touch 3G
Kindle Fire HD 32 8.9 1,620,000 نمودار تغییر قیمت Kindle Fire HD
Kindle Touch 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Touch
Kindle Fire HD 16 8.9 1,520,000 نمودار تغییر قیمت Kindle Fire HD
Kindle 2 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle
Kindle Keyboard 3G 4 6 --- نمودار تغییر قیمت Kindle Keyboard 3G

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch --- 7.0 350,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch
Sistem Tablet s7 Dark Iron 8 7.0 540,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Tablet s7 Dark Iron
Sistem Energy Tablet i828 HD 8 8.0 750,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Energy Tablet i828 HD
Sistem Tablet i10 16 9.7 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Tablet i10
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium 4 7.0 340,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium 4 4.3 270,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium
Sistem Tablet s7 Deep Black 4 7.0 460,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Tablet s7 Deep Black
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black --- 7.0 300,000 نمودار تغییر قیمت Multimedia Color Book 2074 Rubber Black
Sistem Energy E-ink eReader 1162 2 6.0 660,000 نمودار تغییر قیمت Sistem Energy E-ink eReader 1162

Xpad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
XPAD Mini Wi-Fi 8 7.8 579,000 نمودار تغییر قیمت XPAD Mini Wi-Fi
XPAD X722 Wi-Fi 4 7.0 420,000 نمودار تغییر قیمت XPAD X722 Wi-Fi
XPAD X1010 Wi-Fi 8 10 --- نمودار تغییر قیمت XPAD X1010 Wi-Fi
XPAD X801 Wi-Fi + 3G 8 8.0 --- نمودار تغییر قیمت XPAD X801 Wi-Fi + 3G

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel I972S 8 9.7 860,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I972S
Innovel I971W 16 9.0 850,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I971W
Innovel I701S 4 7.0 360,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I701S
Innovel i702B 4 7.0 430,000 نمودار تغییر قیمت Innovel i702B
Innovel i703W 8 7.0 455,000 نمودار تغییر قیمت Innovel i703W
Innovel I801B 8 8.0 650,000 نمودار تغییر قیمت Innovel I801B

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB 4 7.0 235,000 نمودار تغییر قیمت Wintouch Q75s 4GB
Wintouch Q73 3G 4 7.0 315,000 نمودار تغییر قیمت Wintouch Q73 3G
Wintouch Q96 wi-fi 16 9.7 629,000 نمودار تغییر قیمت Wintouch Q96 wi-fi

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Axpad 8P01 8 8.0 655,000 نمودار تغییر قیمت Axpad 8P01
Axpad V1 8 7.0 350,000 نمودار تغییر قیمت Axpad V1
Axpad 7I02 8 7.0 460,000 نمودار تغییر قیمت Axpad 7I02

Other Tablets

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Arnova 7 f G3 8 7.0 410,000 نمودار تغییر قیمت Arnova 7 f  G3
MID M715AS 4 7.0 510,000 نمودار تغییر قیمت MID M715AS
COBY MID9741 8 9.7 700,000 نمودار تغییر قیمت COBY MID9741
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB 16 7.0 725,000 نمودار تغییر قیمت HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB
vodafone smart tab S7 3G 4 7.0 359,000 نمودار تغییر قیمت vodafone smart tab S7 3G
Motorola Xoom 2 MZ616 16 10.1 1,000,000 نمودار تغییر قیمت Motorola Xoom 2 MZ616
COBY MID7035 4 7.0 280,000 نمودار تغییر قیمت COBY MID7035
HTC Jetstream 32 10.1 1,570,000 نمودار تغییر قیمت HTC Jetstream
Fujitsu Stylistic M532 32 10.1 1,370,000 نمودار تغییر قیمت Fujitsu Stylistic M532
Dell Streak 7 16 7.0 600,000 نمودار تغییر قیمت Dell Streak 7
Daya A300 8 7.0 415,000 نمودار تغییر قیمت Daya A300
Fujitsu Stylistic Q550 62 10.1 2,000,000 نمودار تغییر قیمت Fujitsu Stylistic Q550
GLX Tab Jet 4 7.0 500,000 نمودار تغییر قیمت GLX Tab Jet
Arnova 7 B G3 8 7.0 400,000 نمودار تغییر قیمت Arnova 7 B G3
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB 8 7.0 610,000 نمودار تغییر قیمت HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB
SmartTouch Life 4 7.0 290,000 نمودار تغییر قیمت SmartTouch Life
برچسب
قیمت روز تبلت, سایت معرفی تبلت ,سایت قیمت تبلت ,برنامه مخصوص تبلت ,نرم فزار تبلت ,سخت افزار تبلت ,قیمت سخت افزار ,قیمت نرم افزار ,قیمت روزانه تبلت ,تصاویر تبلت, عکس تبلت ,ابعاد تبلت ,سامسونگ گالاکسی نوت ,قیمت تبلت در ایران, قیمت آنلاین تبلت در ایران. قیمت روزانه تبلت دل .قیمت روزانه تبلت اپل .گالاکسی تب

قیمت روز تبلت در ایران قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook