آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار نهایی در اروپا است

جمعه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۱:۵۷
کدخبر:۱۰۸۴۰۷

بر اساس داده‌های یورواستات ارزش کل موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یازده کشور عضو اتحادیه ارودپا در سال 2021 برای کشور‌‌هایی که به عنوان اقتصاد‌های سرمایه‌گذار نهایی عمل می‌کنند برابر با ۳۰۵۲ میلیارد یورو بوده است.

سرمایه‌گذاران نهایی، اقتصادهایی هستند که در نهایت کنترل سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم را در کشورهای مقصد در اختیار دارند. 

برای مثال شرکتی آمریکایی که نقش سرمایه‌گذار اصلی در یک موقعیت سرمایه‌گذاری مستقیم را بر عهده می‌گیرد مالک نهایی چندین شرکت است که به صورت بی‌واسطه در آن موقعیت سرمایه‌گذاری کردند. در نتیجه برای مشخص کردن سرمایه‌گذار نهایی باید زنجیره مالکان شرکت‌ها درنظر گرفته شود.  

بر اساس داده‌های یورو استات، آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی با تثبیت جایگاه خود با ۴۰۵ میلیارد یورو بزرگترین اقتصاد سرمایه گذار اصلی در اتحادیه اروپا بود و کنترل سرمایه‌گذاری بر ۱۳.۳ درصد ارزش کل موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یازده‌ کشور مذبور را بر عهده داشت. 

پس از آمریکا، آلمان با ۳۳۰ میلیارد یورو، ۱۰.۸ درصد، فرانسه با ۳۱۵ میلیارد یورو ۱۰.۳ درصد، بریتانیا با ۲۷۴ میلیارد یورو ۹ درصد و سوئیس با ۱۷۸ میلیارد یورو ۵.۸ درصد موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن یازده کشور را در اختیار داشتند.

لوکزامبورگ، بزرگ‌ترین اقتصاد سرمایه‌گذار بی‌واسطه

ارزش کل موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در همان یازده کشور عضو اتحادیه ارودپا در سال ۲۰۲۱ برای کشور‌‌هایی که به عنوان اقتصاد‌های سرمایه‌گذار نهایی عمل می‌کنند برابر با ۳۰۵۱ میلیارد یورو بوده است. 

لوکزامبورگ با ۵۰۴ میلیارد یورو بزرگترین اقتصاد سرمایه گذار بی‌واسطه در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن یازده کشور بود و کنترل ۱۶.۵ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها را بر عهده داشت. پس از آن هلند با ۴۴۶ میلیارد دلار ۱۴.۶ درصد، آلمان با ۲۷۵ میلیارد دلار ۹ درصد، بریتانیا با ۲۶۴ میلیارد دلار ۸.۷ درصد و فرانسه با ۱۹۶ میلیارد دلار ۶.۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دادند.