قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 13 مرداد ماه 1392 - 18:00

بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز لاستیک خودرو منتقل می شوید.

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
3,950,000 50.000 185.70.14 آچیلس اندونزی
4,200,000 80.000 195.65.14 آچیلس اندونزی
3,600,000 60.000 185.65.14 اینفینتی / چین
3,600,000 80.000 185.65.14  برجستون / تایلند
4,400,000 90.000 205.60.14  برجستون / تایلند
4,500,000 70.000 205.60.14 دلیوم / اندونزی
3,200,000 80.000 205.60.14 زیتکس
4,200,000 80.000 205.60.14 فالکن
2,400,000 70.000 185.65.14 بارز
3,400,000 70.000 205.60.14 بارز
4,200,000 90.000 205.60.14 فدرال
--- 90.000 205.50.16 فدرال
4,300,000 90.000 205.60.14 کومهو
3,000,000 60.000 185.65.14 کومهو / چین
3,250,000 70.000 185.65.14 کومهو / ویتنام
3,500,000 70.000 185.65.14 کومهو / کره
2,100,000 70.000 185.65.14 کویر تایر
2,850,000 70.000 205.60.14 کویر تایر
2,750,000 70.000 185.65.14 ایران تایر
2,350,000 70.000 185.65.14 یزد تایر
3,200,000 70.000 205.60.14 یزد تایر
--- 70.000 185.65.14 گود یر
2,900,000 60.000 185.65.14 نکسن
4,000,000 80.000 205.60.14 نکسن . چین
4,600,000 80.000 205.60.14 نکسن / کره
4,700,000 70.000 205.45.16 نیوتون / اندونزی
--- 90.000 185.65.14 میشلن
--- 90.000 205.60.14 هانکوک
3,900,000 70.000 185.65.14 هانکوک کره
3,300.000 70.000 185.65.14 رودستون / چین
5,300,000 90.000 205.50.16  رودستون
3,400,000 --- 185.65.14 رودستون / کره
4,300,000 90.000 205.60.14 رودستون / کره
4,700,000 90.000 205.65.14 رودستون / کره
6,200,000 90.000 215.45.17 رودستون / کره
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 80.000 205.60.15 بریجستون / تایلند
3,500,000 80.000 185.65.15 رودستون / کره
4,400,000 90.000 205.60.15 رودستون / کره
6,000,000 70.000 215.45.17 رودستون / کره
3,400,000 70.000 185.65.15 کورسا / اندونزی
4,400,000 80.000 205.60.15 ابولو . هند
2,300,000 60.000 185.65.15 بارز
2,350,000 60.000 185.65.15 یزد تایر
3.200.000 60.000 205.60.15 یزد تایر
3,000,000 70.000 185.65.15 کومهو / چین
3,400,000 80.000 195.55.15 کومهو / چین
4,500,000 90.000 205.60.15 کومهو / ویتنام
4,500,000 90.000 205.60.15 کومهو / کره
3,300,000 60.000 205.60.14 کویر تایر
2,750,000 60.000 205.60.15 کویر تایر
2,000,000 60.000 185.65.15 کویر تایر
3,600,000 80.000 185.65.15 نکسن / کره
4,400,000 90.000 205.60.15 نکسن / کره
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,700,000 50.000 165.65.13 اورنت
3,000,000 50.000 175.60.13 اورنت
2,100,000 60.000 165.65.13 بارز
2,300,000 60.000 175.60.13 بارز
3.000.000 50.000 175.60.13 رودستون
3,300,000 80.000 185.60.13 رودستون
2,550,000 80.000 165.65.13 رودستون / کره
3,200,000 70.000 175.60.13 فدرال
2,600,000 70.000 165.65.13 کورسا / اندونزی
2,350,000 70.000 165.65.13 کومهو / چین
2,700,000 60.000 175.60.13 کومهو / چین
2,600,000 60.000 165.65.13 کومهو / کره
3,400,000 70.000 185.60.13 کومهو / کره
1,900,000 70.000 165.65.13 کویر تایر
2,150,000 70.000 175.60.13 کویر تایر
2,100,000 80.000 165.65.13 یزد تایر
2,350,000 80.000 175.60.13 یزد تایر
2,750,000 80.000 165.65.13 گود یر
2,600,000 60.000 175.60.13 لینگ لانگ / چین
2,450,000 60.000 165.65.13 سونار
3,000,000 80.000 165.65.13 نکسن
3,000,000 80.000 175.60.13 نکسن . کره
2,700,000 70.000 165.65.13 هانکوک
3,000,000 80.000 175.60.13 هانکوک
2,800,000 60.000 175.60.13 هانکوک
لاستیک خودرو گروه : پیکان

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 60.000 165.80.13 اسبکتورا . اندونزی
--- 50.000 165.60.13 ایران تایر
2,250,000 50.000 165.80.13 بارز
--- 80.000 165.80.13 دلیوم . اندونزی
--- 80.000 165.80.13 رودستون . دور سفید
--- 70.000 165.80.13 کورسا . اندونزی
--- 70.000 185.70.13 کومهو
1,900,000 50.000 165.80.13 کویر تایر
--- 50.000 165.80.13 گلدستون
--- 80.000 175.70.13 مارشال . دور سفید
--- 80.000 165.80.13 نکسن . دور سفید
--- 80.000 175.70.13 نکسن . دور سفید . چین
2,350,000 50.000 165.80.13 یزد تایر
--- 60.000 175.70.13 یزد تایر
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 70.000 175.70.13 اورنت . چین
--- 70.000 185.70.13 اورنت
--- 80.000 185.70.13 رودستون
--- 80.000 175.70.13 رودستون . کره
2,300,000 60.000 175.70.13 بارز
2,350,000 60.000 175.70.13 یزد تایر
2,200,000 70.000 175.70.13 کویر تایر
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 80.000 205.65.15 رودستون . کره
--- 80.000 205.55.16 رودستون . کره
7,300,000 90.000 215.55.16 رودستون
8,500,000 90.000 235.55.17 رودستون
--- 90.000 215.60.16 فالکن ژاپن
--- 80.000 225.50.17 فالکن ژاپن
8,200,000 80.000 215.60.16 کومهو
--- 80.000 205.60.16 کومهو . ویتنام
5,800,000 80.000 215.45.17 کومهو
--- 90.000 205.55.16 میشلن
--- 90.000 235.55.17 میشلن
--- 80.000 205.50.16 نکسن . کره
--- 90.000 205.65.15 نکسن . کره
6,800,000 90.000 215.55.16 نکسن . کره
8,200,000 90.000 235.55.17 نکسن . کره
--- 80.000 215.55.16 نیتون . اندونزی
--- 90.000 235.55.17 هانکوک
7,500,000 90.000 215.60.16 هانکوک
--- 60.000 205.55.16 یوکوهاما . ژاپن
--- 60.000 215.60.16 یوکوهاما . ژاپن
--- 90.000 225.50.17 مارشال . کره
--- 80.000 205.55.16 مارشال

ایران جیب را محبوب کنید.

برچسب ها:
قیمت روز لاستیک خودرو, سایت معرفی لاستیک خودرو ,سایت قیمت لاستیک خودرو ,لاستیک خودرو ,قیمت لاستیک خودرو در ایران, قیمت, لاستیک خودرو در ایران,فروشگاه لاستیک