نرخ نقره  -  www.IraNjiB.ir

نمودار قیمت نقره در 1 سال گذشته نمودار قیمت نقره در 1 ماه گذشته نمودار قیمت نقره در 3 روز گذشته

قیمت نقره در بازار ایران

نمودار قیمت نقره در 1 ماه گذشته
( هر انس نقره )
( دلار )

 کلیه حقوق برای www.IraNjiB.ir محفوظ می باشد