تهران پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین استان کشور

سه شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۴:۳۴
کدخبر:۳۲۴۹

بر اساس گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال 1391 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین هزینه سالانه خانوار شهری در سال 91 برای کل کشور بیش از 160‌میلیون ریال (16میلیون تومان) بوده است. همچنین استان‌های فارس و خوزستان به ترتیب با 197 میلیون و 523 هزار و 882 ریال و 174میلیون و 892 هزار و 341 ریال در مرتبه‌های دوم و سوم به لحاظ بالابودن هزینه در سال 91 قرار دارند.

بر اساس این گزارش هزینه خانوارهای شهری در سال 1391 نسبت به سال 1390 فقط در دو استان ایلام و بوشهر با رشد منفی مواجه بوده و در سایر استان‌های کشور رشد مثبت داشته است. در این گزارش آمده است، میانگین هزینه خانوار شهری در کشور در سال 1391 نسبت به سال 90 معادل 8/23 درصد رشد داشته است. بیشترین رشد هزینه متعلق به استان زنجان معادل 2/41‌درصد و کمترین رشد هزینه خانوار در استان ایلام با منهای 7/32 درصد بوده است. همچنین استان‌های فارس و گلستان نیز به ترتیب با بیش از 206‌میلیون ریال و بیش از 176 میلیون ریال پردرآمدترین استان‌های کشور هستند. میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1391 بیش از 167 میلیون ریال است. بنابر این گزارش متوسط درآمد کل خانوارهای شهری در سال 1391 نسبت به سال پیش از آن، 3/28درصد رشد داشت که بیشترین این میزان در استان آذربایجان شرقی معادل 4/45 و کمترین آن در استان ایلام معادل 9/1درصد بوده است. 

متوسط هزینه و درآمد خانوار روستایی 

بر اساس این گزارش متوسط درآمد و هزینه خانوار روستایی در سال 1391 به ترتیب معادل 101 میلیون و 281 هزار و 362 ریال و 108میلیون و 187 هزار و 676 ریال بوده است. همچنین پرهزینه‌ترین مناطق روستایی کشور در استان زنجان و کم‌ هزینه‌ترین در استان سیستان و بلوچستان است و متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی در استان‌های زنجان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش از 157 میلیون ریال و 66 میلیون ریال است.

در این گزارش آمده است، همان‌طور که آمار نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانوار روستایی در استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط حدود پنج میلیون ریال (500 هزار تومان) است. همچنین مناطق روستایی استان‌های تهران و اردبیل به ترتیب با بیش از 139 میلیون ریال و بیش از 132 میلیون ریال پردرآمدترین مناطق روستایی استان‌های کشور محسوب می‌شوند. براساس این گزارش، هزینه خانوارهای روستایی در سال 1391 نسبت به سال 1390 با رشد مثبت مواجه بوده که بیشترین رشد مربوط به استان تهران با 46/1 درصد و کمترین در استان مازندران با 3/16درصد است. همچنین استان تهران از جمله استان‌های کشور است که بسیاری از ساکنان مناطق روستایی آن در مناطق شهری فعالیت می‌کنند و به تبع افزایش درآمد در استان تهران، مناطق روستایی آن نیز با رشد درآمد مواجه بودند.